Patenty so značkou «agregát»

Prevodový agregát mobilného pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7292

Dátum: 03.11.2015

Autor: Štubňa Boris

MPK: B60K 17/342

Značky: agregát, mobilného, stroja, převodový, pracovného

Text:

...vzdialenosť výstupných hriadeľov, a tým aj rázvor mobilného stroja je závislý od jednotlivých osových vzdialeností ozubených kolies vloženého ozubeného prevodu. Iná koncepcia prevodového agregátu s vnútorným ozubeným prevodom mobilného pracovného stroja je podľa UV 2476, ktorá je charakteristická tým, že je možné prevodovku montovať na obidve strany vozidla. Aj v tomto prípade pretrvávajú nevýhody spojené s vysokými ekonomickými nákladmi...

Prací agregát automatickej práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6869

Dátum: 05.08.2014

Autor: Podhorný Karel

MPK: D06F 37/02

Značky: agregát, automatickej, pračky, prací

Text:

...Tak je umožnený prístup k otočnému praciemu bubnu. Tento rez je po celej svojej dĺžke vybavený vodotesným spojom. Podstatou technického riešeniaje rovnako to, že vodotesný spoj je tvorený lepeným spojom. Tiež je podstatné, že vodotesný spoj je tvorený tepelným zvarom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázomený schematický rez pracieho agregátu automatickej práčky...

Spojkový agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15592

Dátum: 02.11.2010

Autor: Schneegans André

MPK: F16D 13/58

Značky: agregát, spojkový

Text:

...priemer pákovejpružnej platničky menší ako vnútomý priemer axiálne vyčnievajúceho okraja prítlačnejplatničky. Axiálne vonkajšie konce pákových prvkov teda nedosadajú na axíálne vyčnievajúci okraj. Tento môže slúžiť predovšetkým na centrovanie pákovej pružnej platničky. Podľa vynálezu je ale navrhované, aby páková pružná platnička nebola priamo centrovaná prostredníctvom radiálne vnútorného ostenia axíálne vyčnievajúceho okraja, ale nepriamo...

Metalurgický taviaci a spracovateľský agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8910

Dátum: 20.05.2009

Autori: Zivanovic Bojan, Handle Bernhard

MPK: F27D 25/00

Značky: taviaci, agregát, spracovateľský, metalurgicky

Text:

...vtavenine malá. Oba faktory vedú k nízkemu stupňu využitia vnášaného vzduchu. V praxi je teda potrebné vniesť do taveniny pomerne veľké množstvo vzduchu, čo však spôsobuje dlhé procesnéčasy a tým aj vysoké náklady. Pri použití vzduchu sa zvýšeným obsahom kyslíka síce dôjde k zníženiu procesných časov, ale v oblasti zaústenia dýz dôjde k extrémnym teplotným špičkám, čím sa podstatne zvýši opotrebovanie žiaruvzdornej výmurovky 14. Zároveň sa...

Poháňací agregát na motorové vozidlá so spaľovacím motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285701

Dátum: 28.05.2007

Autori: Bolz Martin-peter, Glauning Juergen, Ahner Peter, Koelle Gerhard

MPK: B60K 17/00, F02N 11/00, F02B 61/00...

Značky: vozidla, poháňací, spalovacím, agregát, motorom, motorové

Zhrnutie / Anotácia:

Poháňací agregát (10) je určený na motorové vozidlá so spaľovacím motorom (12) a s prevodom pôsobiacim na poháňacie kolesá motorového vozidla, pričom prevodový vstupný hriadeľ (20) je spojiteľný s výstupným hriadeľom (14) spaľovacieho motora (12) a s elektrickým strojom (32), ktorý je prostredníctvom medziležiaceho prevodu (34) spojiteľný s prevodom a ktorý je prepínateľný ako spúšťač na spúšťanie spaľovacieho motora (12) a ako generátor na...

Odstredivý čerpací agregát so spínacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11279

Dátum: 18.04.2007

Autor: Silovic Marjan

MPK: G05B 19/042, F04B 49/06, G05B 19/418...

Značky: agregát, odstredivý, zariadením, spínacím, čerpací

Text:

...zariadenia, ako napríklad do zariadenia na zvyšovanie tlaku, v ktorom čerpadlá - ovládané prioritným spinacím zariadením - sa v prípade potreby pripájajú alebo odpájajú.0020 Splnacie zariadenia sú vybavené prostriedkami na vedenie jedného alebo viacerých napätí. Takto možno vo viacčerpadlových zariadeniach prepojiť do slučky napätie ako napätie napäťovej siete pevnej alebo premenlivej frekvencie od spínacieho zariadenia do...

Vyorávací agregát a zberový stroj s takým agregátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7722

Dátum: 06.09.2006

Autor: Stöckl Hubert

MPK: A01D 27/00, A01D 33/00

Značky: vyorávací, takým, stroj, agregátom, agregát, zberový

Text:

...agregátu reguláciou v uzavretom regulačnom obvode, s výhodou hydraulíckom regulačnom obvode, Vže pre zmenu riadenej výškovej polohy sklepávacieho agregátu obsahuje operné zariadenie prestaviteľný operný element, s výhodou vo forme hydraulického valca, a/alebože je upravený aspoň jeden hydraulický ventilový element, ktorý je ovládaný prostredníctvom aspoň jedného nastavovacíeho zariadenia v závislosti na zmene odstupu medzi usporiadaním...

Spojkový agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 284173

Dátum: 08.09.2004

Autori: Reik Wolfgang, Maucher Paul, Wittmann Christoph, Meinhard Rolf, Kimmig Karl-ludwig

MPK: F16D 13/75

Značky: spojkový, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spojkový agregát s prítlačnou doskou (3), ktorá je neotočne, avšak v axiálnom smere v obmedzenom rozsahu prestaviteľne spojiteľná s protiľahlou prítlačnou doskou (6), pričom medzi prítlačnou doskou (3) a protiľahlou prítlačnou doskou (6) je usporiadaný spojkový kotúč (8), na ktorý dosadá najmenej jedna prítlačná pružina (4) a spojkový agregát je ďalej vybavený zriaďovacím zariadením (16) na kompenzáciu najmenej oterov trecích...

Spôsob využitia energie pri zmene tlaku zdroja prírodného plynu a energochladiaci agregát na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284106

Dátum: 12.08.2004

Autori: Antonov Dmitri, Lachkevitch Ekaterina

MPK: F25B 11/02, F25B 9/06, F03G 7/04...

Značky: spôsobu, spôsob, prírodného, vykonávanie, využitia, tohto, plynů, tlaku, energochladiaci, změne, agregát, energie, zdroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokotlakový plyn sa dodáva spotrebiteľovi cez niekoľko za sebou zapojených turbodetandérov a práca pri expanzii plynu sa využíva na výrobu elektrickej energie a na chladenie v chladiacich komorách. S týmto cieľom sa v závislosti od hodnoty teplotnej zmeny na výstupe z turbodetandéra (12) smeruje prúdu plynu buď do výmenníka tepla, kde sa plyn zohrieva na úkor ochladenia okolitého prostredia, alebo do ďalšieho turbodentandéra. Na realizáciu...

Agregát na veternú energiu cyklónového typu a spôsob získavania energie z neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5204

Dátum: 29.04.2004

Autori: Golriz Mohammad, Stiig Eric

MPK: F03D 3/00

Značky: energie, energiu, veternú, agregát, cyklónového, získavania, spôsob

Text:

...celej výšky stožiara. Spodná časť stožiara má klín H, čo umožňuje neustály sklon stožiara k vetru a tento klín je horizontálne vsadený v uložení jj v hornej častí podstavca a rotovanie stožiara je hnané motorom(neukázané) a kontrola je automatická tak, že prívod vetra je vždy otočený smerom k vetru. Stožiar teda rotuje okolo vertikálnej osi uloženia Q.Vo vnútri podstavca je generátor 16 vytvorený spolu s hydraulickým motorom,ktorý je...

Agregát so zvýšenou deformovateľnosťou, obsahujúci aspoň tri amfipaty, na zlepšený transport cez semipermeabilné bariéry a na neinvazívnu aplikáciu liečiva in vivo, osobitne cez kožu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3085

Dátum: 09.10.2003

Autori: Cevc Gregor, Vierl Ulrich

MPK: A61K 31/185, A61K 9/127

Značky: semipermeabilné, zvýšenou, aplikáciu, liečivá, kožu, osobitne, aspoň, transport, bariéry, zlepšený, amfipaty, neinvazívnu, vivo, deformovateľnosťou, agregát, obsahujúci

Text:

...ine použitie chemických aditiv, ako sú napríklad určité rozpúšťadlá alebo surfaktanty. Také chemikálie spravidla pôsobia ako zosilňovače kožnejpermeácie zvýšením distribúcie a/alebo difuzivity účinnej zložky v kožných Iipidoch.Najčastejšie používané zosilňovače permeácie sú neiónové alkoholy skrátkym alebo dlhým reťazcom a surfaktanty bez náboja apod., aniónové látky(najmä mastné kyseliny), katiónové amíny s dlhým reťazcom, sulfoxidy, ako...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2143

Dátum: 07.05.1999

Autori: Venhart Jiří, Báča Pavel, Zavřel Jiří, Kohoutek Alois

MPK: F23C 1/08

Značky: teplovzdušný, agregát

Text:

...prúdenia vzduchu medzi jednotlivými rúrkami3 výhodné, ak sú rúrky umiestnené vo dvoch rovinách navzájom presa dene.Za účelom dokonalého využitia tepla spalín sú vnútri rúrokrúrkovnice umiestnené spomaľovače ťahu.Na získanie väčšej turbulencie vzduchu a výhodnejšieho prestupu tepla možno rúrky rúrkovnice, najmä tvaru oválu alebo krídla, odkloniť od horízontálnej roviny.Prehľad obrázkov na výkresochTeplovzdušný agregát podľa technického...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2135

Dátum: 07.05.1999

Autori: Zavřel Jiří, Kohoutek Alois

MPK: F23M 13/00

Značky: agregát, teplovzdušný

Text:

...ventilátorom je umiestnené na podstavec L vytvorený z profilového materiálu a na jednom konci vybavený pojazdovými kolesami §, umiestnenými na hriadeli Q uloženom v úchytoch i. Podstavec 1 je na jednom konci vybavený dvoma pevnými nosnými tyčami í a na opačnom konci je vybavený úchytmi 8, cez ktoré sú prevlečené výsuvné tyče g, na jednom konci opreté o zarážky g privarené k podstavcu 1. Podstavec 1 je vybavený rámovou klietkou 6s...

Agregát biomasy salinomycínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279482

Dátum: 02.12.1998

Autor: Höhl Rolf

MPK: C12P 17/18

Značky: agregát, spôsob, salinomycínu, biomasy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Agregát biomasy salinomycínu obsahuje 30 až 40 % hmotnostných protispekacieho činidla, vybraného zo skupiny zahŕňajúcej uhličitan vápenatý, kyseliny kremičité prírodného pôvodu, kriedu, diatomickú hlinku, mastenec a kaolín a činidlo zlepšujúce tokové vlastnosti, vybrané zo skupiny zahŕňajúcej syntetickú a zrážanú kyselinu kremičitú, ako aj 0,5 až 2 % hmotnostných éteru celulózy, výhodne karboxymetylcelulózy, vzťahujúc na hmotnosť fermentáciou...

Podbíjací agregát na podbíjačky koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281172

Dátum: 06.03.1996

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich

MPK: E01B 27/16

Značky: agregát, podbíjačky, podbíjací, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vybavené najmenej dvomi vonkajšími podbíjacími nástrojmi (12, 13) a vnútornými podbíjacími nástrojmi (10, 11), ktoré sú umiestnené na výškovo prestaviteľnom prvom nástrojovom unášači (14) a druhom nástrojovom unášači (15) v pozdĺžnom smere stroja po dvojiciach za sebou a sú prostredníctvom vždy jedného výsuvného pohonu (18, 25) spojené s výstredníkovým hriadeľom (17, 26). Jeden z vonkajších podbíjacích nástrojov (13),...

Teplovzdušný liečebno-preventívny agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 757

Dátum: 08.03.1995

Autor: Švec Anton

MPK: A47C 21/04, A61F 7/00

Značky: agregát, liečebno-preventívny, teplovzdušný

Text:

...porovnateĺné napríklad s domácou chladničkou. Zariadenie je teda možné umiestnit v Íubovoĺnej miestnosti s prívodom elektrickej energie bez nutnosti adaptácie. Ďalšou výhodou je prevádzka podla individuálnych požiadaviek užívateĺa bez podstatnejšieho vplyvu na okolie. Malé rozmery,jednoduchá konštrukcia a prevádzka s nízkou spotrebou energie vytvárajú podmienky pre hospodárnosť zariadenia, ktorá by mala byt vyššia v porovnaní s obdobnými...

Podbíjací agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 277800

Dátum: 08.03.1995

Autori: Peitl Friedrich, Praschl Wilhelm, Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjací, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjací agregát (1) pre podbíjačku koľaje pozostáva z celkom štyroch v priečnom smere koľaje vedľa seba usporiadaných a prostredníctvom pohonov (2) od seba navzájom nezávisle posuvných podbíjacích jednotiek (3), ktoré majú vždy jeden rám (5) agregátu s výškovo prestaviteľne uloženým unášačom (7) nástrojov a dva na ňom uložené v pozdĺžnom smere stroja navzájom protiľahle upravené, vibrovateľné a prisúvateľné podbíjacie nástroje (9). Každý...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 279

Dátum: 06.10.1993

Autori: Šablica Rudolf, Chmela Augustín, Jurových Milan

MPK: F23B 7/00

Značky: teplovzdušný, agregát

Text:

...komory, v ktorej sú klapkou uzavierajúcou časť priestoru tejto komory nasmerované do prednej časti rúr vertikálneho výmeníka tepla , ktorou prechádzajú a V priestore pod týmto vertikálnym výmeníkom uzavretom de liacou stenou sa otáčajú a zadnou časťou rúr vertikálneho vý menik sa vracajú naspäť do spalinovej komory za uzavretou klapkou a odvádzajú spalinovým kominom.Umiestnenie vertitálneho výmenika tepla do cesty odvádzanému zohriatemu...

Nápravový agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 275060

Dátum: 15.01.1992

Autor: Steiner Helmut

MPK: B62D 15/00, B60G 9/02

Značky: agregát, nápravový

Podbíjací agregát podbíjačky koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278126

Dátum: 17.12.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjací, agregát, koľaje, podbíjačky

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjací agregát (40) na podbíjanie troch bezprostredne susediacich podvalov (58) koľaje má najmenej tri, na výškovo prestaviteľnom unášači (43) nástrojov v pozdĺžnom smere stroja za sebou uložené, dvojice podbíjacích nástrojov, prípadne šesť, najmenej jedným podbíjacím kladivom (56) vybavených podbíjacích nástrojov (45, 46), ktoré sú spojené prostredníctvom pristavovacích pohonov (50) s výstredníkovým hriadeľom (48, 49). Vo vzájomnej osovej...

Podbíjací agregát s podbíjacím kladivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278102

Dátum: 17.12.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjacím, kladivom, podbíjací, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Agregát na podbíjanie dvoch bezprostredne susediacich podvalov (2) jednej koľaje (29) má aspoň dva na výškovo prestaviteľnom nosnom nástrojovom ráme (9) v pozdĺžnom smere za sebou a v bezprostrednom susedstve uložené dvojice (3, 4) podbíjacích nástrojov, ktorých podbíjacie nástroje (4, 5, 6, 7 a 8), ktoré sú prostredníctvom prísuvného pohonu (12) a vibračného pohonu (13) v pozdĺžnom smere stroja po dvojiciach oproti sebe prestaviteľné a...

Podbíjecí agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 273155

Dátum: 12.03.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjecí, agregát

Podbíjecí agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 268153

Dátum: 14.03.1990

Autori: Theurer Josef, Hansmann Johann

MPK: E01B 27/16

Značky: agregát, podbíjecí

Text:

...k rdnu i stroje výlkovł přeatavítelný ne yvíelćn vodicín sloupku g proetłednietvín pracovního válce j. Na ůndsečí 5 podbíjecíoh ndstrojů g, 9 jsou na kaldd etrąn příslulnd kolejnice § ulolen dva podbíjeoí ndetroje g, g, ktere nsjí tvar výkyvných pdk n ktere jsou určen pro zuouvíní ns protilehlých poddlných stranách podbíjeneho praice l. Kazdy e obou podbíjecích ndetmjů g, g nd vedle sebe uepořddenő dvě podbíjecí lpíčb 19, z nichž ksždá nd...

Podbíjecí agregát pro strojní podbíječku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264278

Dátum: 13.06.1989

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: agregát, strojní, podbíjecí, podbíječku

Text:

...-než v obvyklých známých dvoupražcnových strojních podbíječkách. To je velice důležité při konstrukčním řešení nejrůznějších dvouprvažcových strojních podbíječek, protože přímo vedle podbíjecích nástrojů musejí být uspořádaný i jiné nástroje při stěsnané konstrukci.Podle velmi výhodného provedení vynálezu jsou vnější podbíjecí nástroje s přídavným pohonem pro výškový posuv vytvořeny teleskopícky. Toto jednoduché a konstrukčně velmi Líčelné...

Jednorotorový zubový agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 259212

Dátum: 17.10.1988

Autor: Tóth Július

MPK: F04C 2/00

Značky: agregát, jednorotorový, zubový

Text:

...z agregátu.Tekutinový okruh vnútornej komory § vedie paralelne s tekutinovým okruhom vonkajšej komory 1 a začína prvým vnútorným plniacim kanálom gg, pokračuje prvým vnútorným vypínacím kanálem 31 vedla prvej vnútornej vačky 33, nadväzuje na vnútornú komoru Q, na jej druhom konci vedľa druhej vnútornej vačky gł pokračuje druhým vnúrotným vypínacím kanálem gg, a druhým vnútorným plniacim kanálom gg vyústuje z agregátu. zuby § v prednej...

Pohonný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 258471

Dátum: 16.08.1988

Autor: Baltensperger Eduard

MPK: B62D 55/08

Značky: pohonný, agregát

Text:

...lg, Vpłedu je narámu lg pasového podvozku łgg uapotâdán tĺmen gg, vedený nad pásom lg, který je opatřen vodorovným čepem lä směřujíoím do směru pojezdu. Čep gg slouží pro připojení k vozidlu, aby se půeobením prídavného pohonu zvýšila tažna sila vozidla. Navozidle, napr. traktoru gg se nachází odpovídající pouzdro pro připojení, jako napříkladTřmen lg, üep lg i pouzdro jsou dimenzovâny tak, aby bylo možno pohonný agregtt vést a łídit...

Rozbehový agregát so samočinným vypínaním voľnobežného chodu motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243761

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pruša Zbynik

MPK: F02N 15/02

Značky: agregát, motora, chodu, vypínaním, volnoběžného, samočinným, rozbehový

Text:

...pedáli je upravený spínač štartéra, prepojený vedením cez prepínač dynamo-štartêr, ku ktorému je paralelne pripojená batéria, s dynamoštartérom. Dynamoštartér je pripojený na motor, ktorý je spojkou a voľnobežnou spojkou prepojený s prevodovkou.Výhody rozhehového agregátu podľa vy 4nálezu sú v tom, že vozidlo má v- priemere tichši chod, menej škodlivých exhalatov vo výfukových plynoch a zníži sa priemerná spotreba pohonných hmôt.Príklad...

Agregát pro ražení tunelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246573

Dátum: 20.08.1987

Autori: Mich Thomas, Weber Guiseppe, Domagala John, Nichols Jeffrey, Cohen Noal, Borrod Guy, Felix Raymond Anthony

MPK: E21D 9/10

Značky: tunelů, agregát, řazení

Text:

...öypoaax xaperxa, a na penbconmx nywxx 5 ycranosnen nopTanbnmň yxnaqnx 8 Tonuenbnoň oönenxn Taxxe nocpecTBoM xoonux Konec 9. Csan yxnaquxa 8 paamemex paCTBOp 0 HaľHeTaTeHb 10, xoropuň ycranonneu na ocuosanuu 11 nocpencTeoM caoux xoonbm Konec 12 u penbcoabm nyweä 13,mecrxo aaxpennennbm na ocnoaaunu 1. Paua 14 pabrsopoxarnewarenn coeuueHa c yxnanqnxom 8 nocpencwnom xecTKoň THPH 15, a ero ocuoaanne 11 - c xsocwoaoň qaCTbm 3 nepennmnoů nnaTmopMu...

Agregát vertikálního čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251868

Dátum: 13.08.1987

Autori: Škarka Vladimír, Roesel Jaroslav, Dohnal Miroslav

MPK: G21D 1/04

Značky: čerpadla, vertikálního, agregát

Text:

...čerpardlsawio vyššíclrfrekvenčmích obě lastí ve srownámíŕse st-ávajíoímďuhým za kvotvení~m k podlaží budovy- Vibroizoląační účinky pružného -závěsui pod-le vynálezu seprorjevují jalvvev vertikálním tak ľv-.horizonrálnímhsměiru za současné eliminace ü» činků ř klopných budicíchv momentu působí~ cíchí kolmo -nas pioidélnouwosu čerpadla pričemž perąametrjr nortáčlvé- tuhlousüi d e netá~ čivého útlumurb jsou přímo-úmiěunéwtveri ci průměru...

Vibračně pulsující hydrodynamický agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 245734

Dátum: 15.07.1987

Autor: Blumenthal Reinhard

MPK: F15B 21/12

Značky: pulsující, agregát, hydrodynamický, vibračně

Text:

...3 nonocmn 6 Kopnyca I. rxe ona npnoóperaew nucoxqqacrornym nynscaĺmm or padäqero oprana ganeKTponnopaTopa 5. K xąemmmu II, I 2 anexrponon 7, 8 uonxnmqaerca ncroquík nnraana. Paő 5 qmñbpran 4, npňšoníhuñ n xoneóaane or axopa §§ anexwpoBn 6 paTopaŠ, aamnkaer n pasmumaer xonraxru uemny padoqnm opranomÄ n BunKaMM 9, I 0 anexwponoa 8, 7. B xnnxocTM co 3 namTcžénenrpopaspšhu,čouponoxnamúíecáýnapHuMK Bonaamn o qacwomoü Koneóaan, onpenennemoñ...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 239098

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F24H 3/12, F28D 7/10

Značky: teplovzdušný, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení bylo nalézt konstrukci nepřímého teplovzdušného agregátu pro ohřev vzduchu nad 150°C. Tohoto cíle se dosahuje konstrukcí s protiproudým uspořádáním spalin a ohřátého vzduchu a s výměníkem umístěným nad spalovací komorou. Odvod částečně ohřátého vzduchu z trubkového výměníku je prováděn u horké trubkovnice (6) a odvod ohřátého vzduchu z teplovzdušného agregátu je proveden u zaústění spojovacího kanálu (5) do konce plamence...

Pneumaticko-hydraulický agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 237860

Dátum: 15.03.1987

Autori: Bulla Jozef, Silaj Milan, Stacho Ivan, Stacho Miloslav

MPK: F04F 5/54

Značky: pneumaticko-hydraulický, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata pneumaticko-hydraulického agregátu podľa vynálezu je v tom, že pozostáva z nádrže, do ktorej je zavedená rúrka pre vtok a výtok manipulovanej tekutiny, opatrená na konci ventilom pre prepínanie hydraulických vedení, ďalej v tom, že funkčné prvky ako je tlakomer, stavoznak, poistný ventil a sacie hrdlo ejektora sú s nádržkou spojené cez rozvodovú hlavu. Na výstup ejektora je pripojený ventil voľby vyústený do nádoby filtra. Ejektor je...

Agregát pro vybudování výřezu přístropí tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248278

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lyskovcev Jevgenij, Šestov Pavel, Chodoš Vladimir, Vlasov Sergej, Golubjev Vladimir, Goryšin Vladimir, Gucko Vladimir, Ivanov Vjačeslav, Fedorov Georgij, Ručko Irina, Tarlavskij David, Markovič Mark, Volochov Gennadij, Filippov Nikolaj, Stěpanov Petr, Kulagin Nikolaj

MPK: E21D 13/04, E21D 9/04

Značky: agregát, tunelů, vybudování, přístropí, výřezů

Text:

...5 B 03 BpaTHOn 0 CTYnàTeHbH 0 e aneune c nouombm Mexanusua 14. . .Ho Bceň nuue sepxnero noxca 2 apxn 1 ycTaHoBneHm ponbrakr 15, cocronmnň na Kouconbnux DOHHKOB 16, H pacnopnue Mexanmsmm - rnnpoonxpawm 17(®Hr.3). Hpn srom qacTb.ponuKoa.n Mecwe nobeua snemenron xpenu Bunonneua owxnouxmmnuncn. . . .ycTpoňcTno ycranoaxn sheuenros Kpenu B cnon.B npogonbmux Hanpannzmmnx Humaero noncą 3 mepmu ycTaHoBneHu Kapewxu 18(nenan) H 19 (npaBaa),KamaH H...

Agregát ke zpracování kmenů dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241982

Dátum: 15.12.1986

Autori: Somogyi Pál, Economopoulos Marios, Vajda Boldizsár

MPK: B27L 1/00

Značky: agregát, zpracování, kmenů, dřeva

Text:

...I 4 npon 3 BonnTcH C nomombm rmnpoumnmpa 16.YCTpOñCTBO ĽHH oópaöoTKuĺAecoMaTepnanoB cuaómeao-4 ycTpoHcTBoM nas owmepa nana (He uoxaaaao). YcTpoñcTBo xxx ormepa numa Momew nmews nmóym M 3 nsaecruum xoacwpyxunü, Hanpmmep, B Bune KOMHHGKTH nawqmnos, pacnonoxeaaux Ha Hanpaannmmnx 2 óanxu I Tax, qro paccwoauue om nnocKocTn nunbnoro nmcxa no xaxnoro nawqnxa cooTBeTcTByeT nnnne copmumeuwa.Paóora arperaTa ocymecranaemcn cnenymmum oópasom.Oneparop...

Vertikální čerpací agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 237788

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bažan Fedor Illarionovič, Teplenčuk Oleg Vasiljevič, Remizov Michail Arkaděvič, Pokrovskij Jevgenij Vadimovič, Fedorov Gennadij Pavlovič, Tichonov Nikolaj Jevgeněvič, Čechovič Vladislav Sergejevič

MPK: F04D 29/04

Značky: čerpací, agregát, vertikální

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení patří mezi vertikální čerpací agregáty. Cílem řešení je zvýšení spolehlivosti agregátu, zjednodušení konstrukce a montáže, čehož se dosahuje tím, že ve vertikálním čerpacím agregátu v potrubí je umístěn škrticí prvek, ve víku pouzdra pohonu je otvor, v němž je umístěno čelo hřídele pohonu, přičemž dutina je utěsněna kolem hřídele přídavným těsněním a připojena k přívodu uzavírací kapaliny, jako uvolňovací prvek slouží čelo hřídele s...

Dvojitý podbíjecí agregát pro podbíječku koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234039

Dátum: 15.09.1986

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: koleje, dvojitý, agregát, podbíjecí, podbíječku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit dvojitý podbíjecí agregát se zvláště jednoduchou, robustní a zejména v podélném směru stroje na prostor nenáročnou konstrukcí, přičemž kromě úspor materiálu a hmoty stroje se má dosáhnout i podstatně snížených nákladů při práci stroje a na jeho údržbu. Podstata řešení spočívá v tom, že vždy dvě dvojice rozpěrných podbíjecích nástrojů, které jsou uspořádány zrcadlově souměrně k podélné svislé rovině kolejnice, jsou...