Patenty so značkou «aglomerované»

Kompozitné aglomerované dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264828

Dátum: 12.09.1989

Autori: Müller Miroslav, Vargová Marta, Šteller Štefan, Kadlec Pavol

MPK: B27N 3/06

Značky: aglomerované, dosky, kompozitné

Text:

...sú z hľadiska vysokých pevnosti v ohybe a modulu pružnosti homogénne vo všetkých smeroch na rozdiel od preglejok a rastlého dreva. Náklady na výrobu sú však nižšie a výroba stredovej aglomerovanej časti nevyžaduje kvalitnú surovinu ako výroba preglejok. výrobný postup je jednoduchý a možno ho aplikovat na šúčasne bežne používaných zariadeniach.Kompozitná trieskova aglomerovaná doska hrúbky 20 mm pojená fenolformaldehydovým lepidlom ŕca...

Aglomerované pigmentové disperzie pre farbenie syntetických polymérov v hmote a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245325

Dátum: 15.12.1988

Autori: Gött Hans, Tamura Gakuzo, Matsura Ikutoshi, Nagy Gábor, Takahashi Hidenori, Ando Kunio, Székely Tamás, Hosokawa Tomoyoshi

MPK: C09C 3/10, D01F 1/04, C08J 3/20...

Značky: hmotě, farbenie, spôsob, syntetických, pigmentové, polymérov, disperzie, aglomerované, přípravy

Text:

...nosiča. Koncentrácie zmáčadiel je závislá od zmáčateľnosti pigmentov, prípadne i polyméru.Takto pripravené aglomerované, resp. neprašné disperzie možno ďalej spracovať granuláciou na granulovaný koncentrát alebo použit priamo pre farbenie buď postupnýmalebo pri vstupe do taviaceho zariadenia, alebo po roztavení, prípa-dne i odplynení 1 njekčne do taveníny základného polyméru.Predmetom vynálezu sú aglomerované pigmentové disperzie pre...

Aglomerované tavivo pre automatické zváranie pod tavivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257146

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ševčík Dušan

MPK: B23K 35/365, B23K 35/34

Značky: tavivom, automatické, tavivo, zváranie, aglomerované

Text:

...fluorídu vápenatého, ďalšie kom ponenty sú oxid horečnatý, oxid titaničitý, oxid sodný a oxid draselný. Tavivo má stabilné horenie oblúka, ale v úkose nema dobrú odstránitelnosť trosky, vyskytuje sa zapekanie na povrchu hüsenky, formovacle vlastnosti húsenky sú velmi dobré.Aglomerovanym tavivom podľa vynalezu sa do značnej miery odstránia uvedené nedostatky. Predmetom vynálezu e aglomerovane tavivo nasledovného zloženia, 20 až 38 0/0 hmot....

Zmiešavacie zariadenie na aglomerované materiály a minerálne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252964

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tirpák Mikuláš, Béresová Erna

MPK: B01F 13/10

Značky: aglomerované, materiály, minerálně, zmiešavacie, zariadenie, látky

Text:

...cykloidného tvaru.Výhody a vyšší účinok vynálezu spočívajú v dokonalom premiešaní aglomerátov a minerálnych látok bez tvorby granulátov. Ďalšie výhody sa prejavujú v jednoduchos 4ti vyhotovenia zariadenia a možnosti jeho výroby z dostupných materiálov. Zariadenie podla vynálezu umožňuje pripravovať aj zmes z viac druhov aglomerátov a mlne« rálnych látok súčasne.Zmiešavacie zariadenie podľa vynalezu je schématicky znázornená na pripojenom...

Aglomerované desky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234437

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kožuch Jiří, Vaněk Izidor, Martínek Jiří, Coufalík Jaroslav, Mikšová Filomena, Pánek Jiří, Černý Jaroslav, Hubatsch Horst, Novotný Milan

MPK: B32B 21/02

Značky: způsob, jejich, aglomerované, desky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Aglomerované desky na bázi lignocelulózové hmoty a syntetického pojiva tvořeného aminoaldehydovou pryskyřicí, aminosloučeninou, tvrdidlem, hydrofobizačním činidlem a popřípadě aditivy ze skupiny fungicidů, retardérů hoření, plniv, pigmentů a barviv. Tyto aglomerované desky se vyznačují velmi nízkým únikem formaldehydu, maximálně 5 mm na 100 g desky, a jsou vhodné zejména pro výrobu nábytku a tvorbu interiéru staveb.

Aglomerované materiály například dřevotřískové nebo pazdeřové desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232971

Dátum: 15.07.1986

Autori: Novák Jaromír, Mostecký Jiří Akademik

MPK: B32B 27/42, C08L 97/02

Značky: materiály, pazdeřové, dřevotřískové, aglomerované, například, desky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aglomerovaných materiálů, které obsahují 80 až 95 % hmot. nosné hmoty, například dezintegrovaněho dřeva nebo pazdeří, 2 až 15 % hmot. pojiva, například močovinoformaldehydového nebo fenolformaldehydového nebo jejich kombinací s melaninem, popřípadě O,1 až 4 % hmot. hydrofobizačního prostředku, například parafinu a v závislosti na povaze pojidla 1 až 25 % hmot. vztaženo na sušinu pojivové směsi katalytického systému, jako...