Patenty so značkou «aerosolová»

Aerosólová formulácia na COPD

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16471

Dátum: 22.12.2010

Autori: Bonelli Sauro, Usberti Francesca, Zambelli Enrico

MPK: A61K 31/40, A61K 9/00, A61K 45/06...

Značky: formulácia, aerosolová

Text:

...kvapiek pri spustení.0029 Formulácie podla vynálezu sú výhodne bez excipentov (ako sú surfaktanty) iných, než je ko-rozpúšťadlo,propelant a stabilizujúce množstvo kyseliny.0030 Tento vynález sa týka tiež spôsobu prípravy farmaceutického prípravku, ktorý obsahuje pridanie 1 M HCI do roztoku glykopyronium bromidu vpropelante HFA ako-rozpúšťadle, kde pridané množstvo 1 M HCI je v rozsahu 0.005 - 1.0 g na l výsledného roztoku.0031 Farmaceutické...

Aerosólová nádobka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6420

Dátum: 08.06.2006

Autori: Pfeiffer Jutta, Lange Michael, Dietrich Rango, Emser Gabriele

MPK: B65D 83/14, A61M 15/00, G06K 19/07...

Značky: aerosolová, nádobka

Text:

...čítačky.Obr. 1 c znázorňuje maximálne vzdialenosti, ktoré stále umožňujú komunikáciu medzi čítačkou a RFID jednotkami, rozlične umiestnenými na kovových objektoch.Obr. 2 a a 2 b znázorňujú etiketu s RFID jednotkou. Obr. 3 znázorňuje aerosólovú nádobku s dištančným prvkom.Obr. 4 znázorňuje aerosólovú nádobku s dištančným prvkom a aplikovanou etiketou s RFID jednotkou.Podrobný opis vynálezu s odkazom na obrazy0020 Obr. la znázorňuje...

Elektronická aerosólová cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6006

Dátum: 18.03.2005

Autor: Hon Lik

MPK: A24B 15/00

Značky: cigareta, elektronická, aerosolová

Text:

...je spojený rovnobežne so snímačom vnútri puzdra zvlnený film je usporiadaný medzi snímačom anegatívnou tlakovou dutinou vnútri snímača prvá magnetická platnička adruhá magnetické platnička ajazýčkový spínač spojené medzi nimi sú usporiadané vnútri snímača, pričom druhá magnetické platnička je pripevnenákzvlnenému filmu bezpečnostný spätný ventil zo silikónového gélu je usporiadaný vnútri snímača, tretia magnetická platnička je...

Aerosolová formulácia na inhaláciu obsahujúca anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3303

Dátum: 21.09.2004

Autori: Boeck Georg, Schmidt Friedrich

MPK: A61K 31/46, A61P 43/00

Značky: formulácia, anticholinergikum, inhaláciu, obsahujúca, aerosolová

Text:

...z chloridu, bromidu, jodidu, sulfátu, fosfátu, metánsulfonátu, nitrátu, maleátu, acetátu, citrátu, fumarátu, vínanu, šťavelanu, sukcinátu, benzoátu a p-toluénsulfonátu.Ako výhodnejšie sa ukázali byť zlúčeniny vzorca 1, v ktorých je anión X zvolený zo skupinypozostávajúcej z chloridu, bromidu, 4-toluénsulfonátu a metánsulfonátu, výhodnejšie bromid. Ako najvýhodnejšie sa ukázali byť zlúčeniny vzorca l, v ktorých anión X znamená...

Aerosolová formulácia na inhaláciu obsahujúca anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3765

Dátum: 25.07.2003

Autor: Schmidt Friedrich

MPK: A61K 31/33, A61P 11/00

Značky: obsahujúca, formulácia, anticholinergikum, inhaláciu, aerosolová

Text:

...anión X vybraný zo skupiny pozostávajúcej zchloridu, bromídu, iodidu,síranu, fosfátu, metylsulfonátu, dusičňanu, maleinanu, octanu, citrátu, fumarátu, vinanu, oxalátu, jantarátu, benzoátu a p-toluénsulfonátu.Prednostne dochádza kpoužitiu solí vzorca l, vktorých je anión X vybraný zo skupinyPodľa vynálezu sú obzvlášť výhodné v rámci predkladaného vynálezu také formulácie, ktoréobsahujú zlúčeniny vzorca l, V ktorých je X znamená...

Hliníková aerosólová plechovka a hliníková fľaša a spôsob výroby z vinutého východiskového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1376

Dátum: 27.06.2003

Autor: Thomas Chupak

MPK: B21D 51/26, B65D 83/14

Značky: východiskového, hliníková, plechovka, produktů, výroby, vinutého, spôsob, aerosolová, fľaša

Text:

...plechovky z hliníkovej zliatiny radu 3000. Hliníková zliatina radu 3000 je tvrdšim materiálom než čistý hliník. Preto plechovky, ktoré sú vyrobené z hliníkovej zliatiny radu 3000, sú tuhšie a majú väčšiu pamäť. To je výhodné, pretože plechovky sú odolnejšie proti priehybu, 2ale vyvoláva to problémy pri zaškrcovaní plechoviek tradičnými prostriedkami, lebo plechovky zostávajú uviaznuté v tradičných zaškrcovacích lisovniciach a blokujú...

Aerosolová formulácia na inhaláciu obsahujúca tiotropiumbromid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3218

Dátum: 02.04.2003

Autori: Niklaus-humke Barbara, Schmelzer Christel, Drechsel Karin, Barth Petra

MPK: A61K 31/5375, A61K 9/72, A61K 31/46...

Značky: tiotropiumbromid, inhaláciu, aerosolová, formulácia, obsahujúca

Text:

...Kvalita spreju formulácíe podľa vynálezu je veľmi dobrá. Takýmto spôsobom vytvorený aerosól vykazuje veľmi dobré vlastnosti na účely inhalačnej aplikácie.Okrem toho vykazuje formulácia podľa vynálezu zlepšenú stabilitu a znižuje zaťaženieÚlohou predloženého vynálezu je preto pripraviť vodnú formuláciu účinnej látky s farmaceutický prijateľnou soľou tiotropia, ktorá vyhovuje vysokým štandardom, ktoré sú nevyhnutné na optimálne...

Tlakovaná aerosolová kompozícia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279456

Dátum: 04.11.1998

Autori: Gibson Mark, Mistry Suresh Nagarbhai

MPK: A61K 9/20, A61K 9/12

Značky: spôsob, přípravy, tlakovaná, kompozícia, aerosolová

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakovaná aerosólová kompozícia obsahuje skvapalnený hydrogenfluóralkán, v ňom dispergované liečivo a polymér rozpustný v skvapalnenom hydrogenfluóralkáne. Obsiahnutý polymér zahrnuje periodické štruktúrne jednotky, ktoré sú zvolené z množiny zahrnujúcej štruktúrne jednotky odvodené od amidu a štruktúrne jednotky odvodené od esteru karboxylovej kyseliny. Tlakovaná aerosólová kompozícia sa pripravuje dispergovaním práškového liečiva a polyméru v...

Aerosólová formulácia na podanie vo forme spreja a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281128

Dátum: 09.04.1997

Autor: Russell Julian Paul

MPK: A61K 9/12

Značky: formulácia, použitie, spreja, formě, aerosolová, podanie

Zhrnutie / Anotácia:

Aerosólová formulácia na podanie vo forme spreja na vyvolanie chladiaceho účinku zahrnuje 5 až 35 % hmotn. vody, 15 až 40 % hmotn. dimetoxymetánu, 5 až 20 % hmotn. alkoholového pomocného rozpúšťadla a aspoň 20 % hmotn. dimetyléteru. Sú opísané aj nádoby na aerosól obsahujúce túto formuláciu a jej použitie na vyvolanie chladiaceho účinku na koži a okolitých tkanivách cicavca trpiaceho bolesťou.