Patenty so značkou «adaptér»

Pôdna fréza ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7223

Dátum: 04.08.2015

Autori: Messingerová Valéria, Hnilica Richard, Slugeň Jozef, Hnilicová Michaela, Dado Miroslav, Stanovský Miroslav, Ferenčík Michal

MPK: A01B 39/22, A01M 21/02, A01G 23/00...

Značky: adaptér, fréza, kolesového, lesného, traktora, pôdna

Text:

...ktoré majú najväčšie zastúpenie V lesníckej prevádzke, nachádzajú V súčasnosti využitie predovšetkým ako stroje pri výrobe dreva.V horských oblastiach (sklony svahov nad 20 ) sa však stretávame s požiadavkami na riešenie najrôznej ších problémov aj zo strany prípravy pôdy pred umelou alebo prirodzenou obnovou horských lesov, čo po technickej stránke úzko nadväzuje na pohyb lesných kolesových traktorov. Pri týchto traktoroch je prenos...

Merací adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7164

Dátum: 02.06.2015

Autor: Hudec Radoslav

MPK: G01B 5/12

Značky: adaptér, merací

Text:

...b, C) a zaisťovacie skrutky so závitom v základnej časti.Na obrázku 4 je znázornená vrchná časť pri pohľade zdola so znázornenou vyfrézovanou vodiacou závitnicou. Na obrázku 5 je znázornená základná časť pri pohľade zhora, do ktorej vybraní sú už vložené jednotlivé časti skľučovadla (a, b, c).Na obrázku 6 je znázornená celá zostava súčastí meracieho adaptéra pri pohľade zdola, so znázornením, ako sú kolíky pohyblivých častí skľučovadla (a,...

Drvič nežiaducich nárastov ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7115

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hnilica Richard, Hnilicová Michaela, Ferenčík Michal, Slugeň Jozef, Dado Miroslav, Stanovský Miroslav, Messingerová Valéria

MPK: A01B 43/00, A01B 39/18, A01G 23/06...

Značky: traktora, nárastov, nežiadúcich, lesného, kolesového, adaptér, drvič

Text:

...hydrostatického prenosu energie. Tu si je nutné uvedomiť, že ich percentuálne Využitie V lesníckej prevádzke je vysoké. Táto skutočnosť viedla k myšlienke návrhu drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesné kolesové traktory. LĚSÍlý kolesový traktor ako pohonná jednotka drviča nežiaduceho nárastu doteraz nebol využívaný.Podstata technického riešenia drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesný kolesový traktor spočíva V tom, že V...

Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7073

Dátum: 01.04.2015

Autori: Dado Miroslav, Hnilicová Michaela, Stanovský Miroslav, Slugeň Jozef, Messingerová Valéria, Hnilica Richard, Ferenčík Michal

MPK: B62D 49/06, B27B 25/00, A01G 23/00...

Značky: lanovková, traktora, lesného, nadstavba, adaptér, kolesového

Text:

...z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na...

Odrezávací adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6872

Dátum: 05.08.2014

Autor: Karmazín Petr

MPK: E02F 3/40, B66F 9/19, A01F 25/20...

Značky: adaptér, odřezávací

Text:

...uložená nerozoberateľne, naopak z hľadiska údržby sa javí výhodné, ked je odrezávacie lišta uložená rozoberateľne pozdĺž homej strany lyžice.Je výhodné, ked je odrezávacia lišta na reznej strane vybavená ozubenými britmi.Na zjednodušenie výroby a brúsenia je vhodné, keďje odrezávacia lišta vybavená priamym britom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené s pomocouyvýkresu, na ktorom je znázqmený v axonometrickom...

Malokalibrový adaptér pre automatické alebo samonabíjacie strelné zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6391

Dátum: 01.03.2013

Autori: Novák Libor, Hájíček David

MPK: F41A 21/04, F41A 11/02, F41A 3/12...

Značky: samonabíjacie, střelné, malokalibrový, zbraně, automatické, adaptér

Text:

...detaile. Na obr. 6 je zobrazené puzdro záveru, na obr. 7 je znázomený zápalník s vyťahovačom (záver), na obr. 8 je zápalník s vyťahovačom (záver) znázomený v detaile. Na obr. 9 je znázomený doraz záveru s pružinou, na obr. 10 je doraz záveru s pružinou znázomený v detaile. Na obr. l l je znázomený spôsob vloženia záveru do puzdra záveru, na obr. 12 je mázomený doraz záveru s pmžinou V kryte záveru. Na obr. 13 je znázornený spôsob vybratia...

Prenosný vidlicový istený adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: 287504

Dátum: 19.11.2010

Autor: Keťko Ladislav

MPK: H01R 29/00, H01R 27/00

Značky: istený, adaptér, vidlicový, prenosný

Zhrnutie / Anotácia:

Technické riešenie sa týka odvetvia elektroenergetiky, teda prívodu elektrickej energie do miesta dočasnej operatívnej spotreby. Zabezpečí jednoduchým zapojením prenosného vidlicového isteného adaptéra zmenu vstupného striedavého trojfázového napätia na jeden až tri jednofázové výstupy s automatickým istením. Zariadenie pozostáva z troch segmentov. Prvým segmentom je vidlicový segment (2.1) v tomto prípade so štandardnou 5-žilovou vidlicou,...

Viacero adresných priestorov na adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15755

Dátum: 08.11.2010

Autori: Gregg Thomas, Raisch Christoph, Craddock David

MPK: G06F 13/28

Značky: priestorov, adresných, viacero, adaptér

Text:

...do pamäti. I/O uzol je konfigurovaný na spárovanie so vzájomným prepojením a na pôsobenie ako tunel na prepojení, apričom vstupno/výstupná jednotka správy pamäte(IOMMU) je konfigurovaná na preklad požiadaviek na pristup do pamäti prechádzajúcich cez tunel vodchádzajúcom smere. Vďalšom uskutočnení obsahuje systém ďalší I/O uzol, konñgurovaný na premostenie ďalšieho prepojenia s prepojením, kde I/O uzol je tunelom pre ďalší l/O uzol.0007...

Adaptér pre tok vzduchu pre dychom aktivovaný inhalátor na suchý prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20462

Dátum: 05.11.2010

Autori: Hazenberg Jan Geert, Zeng Xian-ming, Blair Julian Alexander, Buck Daniel

MPK: A61M 15/00

Značky: aktivovaný, suchý, adaptér, vzduchu, dychom, prášok, inhalátor

Text:

...na distálny koniec adaptéra pre tok vzduchu, od cca 20 do cca 50 výsledného toku vzduchu je cez zmienené aspoň jedno druhé vedenie.0010 Bolo prekvapivo zistené, že navrhnutím dychom aktivovaného inhalátora na suchý prášok zahrňujúceho adaptér pre tok vzduchu saspoň jedným druhým vedením pre umožnenie toku vzduchu zproximálneho konca adaptéra na distálny koniec adaptéra nezávisle od toku vzduchu vo vedení, ked dychom indukovaný nízky...

Adaptér na spojenie konektora nádrže s prípojkou dialyzačného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17842

Dátum: 17.03.2010

Autori: Faye Bruno, Gastauer Paul, Laffay Philippe

MPK: A61M 39/10, F16L 37/56

Značky: dialyzačného, adaptér, spojenie, konektora, prípojkou, nádrže, zariadenia

Text:

...paralelné a konce nátrubkov sú usporiadané v rovnakej rovine kolmej na osinátrubkov. Je teda jednoduché zasunúť obidva nátrubky zhora nadol do odpovedajúcichprijímacích otvorov spojovacej prípojky dialyzačného zariadenia.Keď je adaptér určený pre nádobu alebo nádrž, ktorá je vybavená konektorom, ktorý je umiestnený na jednej z jej vertikálnych strán, osi nátrubkov sú kolmé na osu sústredných rebier. V namontovanej polohe si nádoba zachováva...

Adaptér ventilačného okruhu a proximálny systém dodávky aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20573

Dátum: 17.03.2009

Autori: Mazela Jan, Henderson Christopher

MPK: A61M 11/00, A61M 15/00, A61M 16/08...

Značky: systém, dodávky, ventilačného, aerosolů, adaptér, proximálny, okruhu

Text:

...spánkového apnoe, akútneho pľúcneho postihnutia0005 Typický okruh pre pľúcnu pretlakovú ventiláciu sa skladá zgenerátorapretlaku, ktorý je potrubím napojený na rozhranie pacienta, ako je respirátor,nosová vidlica alebo endotracheálne intubačné trubice a exhalačné cesty, ako je napríklad hadica umožňujúca odvádzanie vydychovaných plynov napríklad do ventilátora alebo do podvodnej nádoby pre bublinovú CPAP. Nádychová a výdychová časť...

Prechodový adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16895

Dátum: 19.01.2009

Autor: Grundei Hans

MPK: A61F 2/78

Značky: přechodový, adaptér

Text:

...prekročí torzný moment zmienenú najvyššiu hodnotu, EP 2 276 429 34981 lTpreklzuje spojka - ako je uvedené - to znamená, že exoprotéza sa môže pod prechodovým adaptérom otáčať okolo svojej osi, čím nedochádza k vedeniu vysokého torzného momentu ďalej do femorálneho pahýľu a nedochádza k obávaným špirálovým zlomeninám. Po takomto prípade sa prechodový adaptér jednoduchými hmatmi zase uvedie do východiskovej polohy, takže pri tomnevznikajú...

Adaptér pre pridržiavací systém motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7652

Dátum: 09.07.2008

Autor: Kley Frank

MPK: B60P 7/00

Značky: pridržiavací, adaptér, motorového, vozidla, systém

Text:

...ďalších závislých nárokov. 0010 Príklad uskutočnenia vynálezu sa V nasledujúcom bližšie objasňuje na základe výkresov.obr. l bočný pohľad na adaptér v čiastočnom reze v smere (tu neznázornenej) lišty, obr. 2 pohľad na rez A - A na obr. l cez výkyvnú páku, obr. 3 pohľad na rez B - B na obr. l cez adaptér v posuvnej polohe s lištou, obr. 4 znázornenie rezu B - B na obr. l cez adaptér v montážnej polohe bez lišty,obr. 5 krivku priebehu (obrys),...

Adaptér na spojenie medzi pohonom rolety a hlavovým dielom rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20179

Dátum: 24.04.2008

Autor: Pielmeier Günter

MPK: E06B 9/50, E06B 9/174

Značky: hlavovým, medzi, pohonom, spojenie, dielom, rolety, adaptér

Text:

...a hlavovým dielom sa zamedzi tým, že druhá strana adaptéra slícovaným sedlom je prispôsobená na tvar hlavového dielu. výhodnejšie sa potočeniu medzi adaptérom a hlavovým dielom zamedzi tým, že licované sedlo vykazuje tvar rebier.Vynález sa ďalej týka rolety, zahŕňajúcej pohon, hlavový diel a adaptér medzi pohonom a hlavovým dielom, pričom adaptérom je adaptér podľa vynálezu a pohon,adaptér a hlavový diel sú vzájomne spojené stlačením.Prehľad...

Prenosný vidlicový istený adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4971

Dátum: 05.02.2008

Autor: Keťko Ladislav

MPK: H01R 27/00

Značky: prenosný, adaptér, istený, vidlicový

Text:

...segmente môže byt riešené v jednej rovine - líniové, alebo do tvaru trojcípej hviezdy. Toto hviezdicové rozloženie sa ukázalo v praxi ako veľmi výhodné riešenie. Konštrukčné riešenie Prenosného Vidlicového Isteného Adaptéru môže byt vyhotovené ako stavebnicový, úplne rozoberateľný komplet, alebo ako čiastočne nedeliteľný komplet s variantným osadenim istiacimi prvkami so samostatnými krytrni, či ako úplne uzatvorený nedeliteľný komplet...

Kotva s trecou rúrkou a rozpínací adaptér pre ňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11726

Dátum: 26.07.2007

Autori: Meidl Michael, Tschernuth Christof, Neuhold Martin

MPK: E21D 21/00, E02D 5/80, E02D 5/76...

Značky: trecou, kotva, adaptér, rúrkou, rozpínací

Text:

...forme uskutočnenia kotvy s trecou rúrkou podľa vynálezu je nástavec na spôsobobjímky vytvorený s dvoma úsekrni, opatrenými závitom, takže je možné naskrutkovaťobjímky, spojené s rozšíriteľnými rúrkami kotiev s trecou rúrkou, a/alebo ďalšej súčasti ako svomíky, svorníky s okom a pod., ako aj rozpínacie adaptéry. Pritom je výhodné, ked sú závity na ukladanie objímok, spojených s rozšíriteľnými rúrkami kotiev s trecou rúrkou, oblé závity, a ked...

Svetelný adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16168

Dátum: 04.06.2007

Autori: Kůpa Vladimír, Koštál Břetislav

MPK: F21Y 101/02, F41B 15/02, F21V 21/088...

Značky: adaptér, světelný

Text:

...s rôznymi typmi a veľkost°amí sebaobranných zariadení,vrátane kontejnerov s obranným sprejom a obuškov, ako aj s iným výstrojom a pomôckami.(0009) Ďalšou úlohou vynálezu je vytvoriť špecifickú konštrukciu svetelného adaptéra prispôsobeného na použitie miniatúrnych súčastí a umožňujúci tak minimalizovať rozmer svetelného adaptéra tak, že môže sa použiť v spojení so zvláštnymi pripevňovacimi(0010) Ešte ďalšou úlohou vynálezu je...

Rýchlovýmenný adaptér a striekacie zariadenie na montáž na rýchlovýmenný adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17378

Dátum: 16.04.2007

Autor: Weidmann Thomas

MPK: B05B 7/08, B05B 15/06, F16B 21/02...

Značky: striekacie, adaptér, rychlovýměnný, zariadenie, montáž

Text:

...ktorý je menší ako polomer zakrivenia RD vaícovej vonkajšej plochy svornika.Výhodne má excentrická páka v oblasti excentrického úseku vybranie. Pridržný prvok v prvom otvore môže na základe tohto vybrania pri zasúvani excentrickú páku minúť. otáčaním excentrickej páky zaberá excentrický úsek do pridržného prvku, ktorý má tiež vybranie, do ktorého môže zaberať excentrický úsek.Výhodne je stred Mg voči stredu MD tak posunuto usporiadaný, že...

Adaptér hrotu striekačky a zostava dentálnej striekačky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284380

Dátum: 26.01.2005

Autori: Wasserman David, Davis Warren, Matthews Richard

MPK: F16L 19/08, A61C 17/02

Značky: adaptér, striekačky, dentálnej, zostava, hrotu, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný adaptér hrotu striekačky (12) a upínací člen (14) na pripojenie hrotu (114) striekačky k telesu nadstavca (112) obsahujúce vo všeobecnosti valcové teleso (125) s dutým vnútrajškom, prostriedky (122) na spojenie tohto valcového telesa (125) s telesom nadstavca, medzikrúžok (123) umiestnený v dutom vnútrajšku valcového telesa (125), skosený zasúvací člen (121) vytvorený integrálne s medzikrúžkom (123), ktorý má cezeň prechádzajúci...

Plný kotúčik s aspoň jedným adaptérom a adaptér na plný kotúčik

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4492

Dátum: 30.12.2004

Autor: Andersson Anders

MPK: B65H 16/00

Značky: adaptérom, plný, aspoň, kotúčik, adaptér, jedným

Text:

...spotrebuje. Kotúčiky bez dutinky a plné kotúčiky sú pre životne prostredie vhodnejšieako kotúčik s dutinkou, pretože z kotúčikov bez dutinky a z plných kotúčikov sa môže použiťvšetok ílexibilný pásový materiál a pretože nemajú dutinku, ktorá sa má vyhodiť. Okrem toho výroba kotúčikov s dutinkou je drahšia ako kotúčikov bez dutinky a plných kotúčikov vzhľadom na náklady na výrobu dutiniek a na pripevnenie výrobku na dutinku.0008 Pretože...

Adaptér laserového diaľkomera na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3946

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41G 1/32, F41C 27/00

Značky: adaptér, videnia, laserového, diaľkomera, nočného, prístroj

Text:

...s upínacou rybinou 1 a skrutkarni 7 s laserovým diaľkomerom 4. Ďalej je tu vyobrazený opomý mostík 5 a redukčné trubka 3.Samotný adaptér pozostáva zo základnej doštičky 2, na ktorej je prípevnená rybina 1 a redukčnej trubky 3.Základná doštička 2 s pripevnenou rybinou l je tromi skrutkami 7 pripevnená na teleso laserového diaľkomeru 4. Tvar rybiny l je podľa normy MIL-STD-1913 (AR) pre upínacie mechanizmy.Súčasťou celej redukcie je redukčná...

Adaptér streleckého ďalekohľadu na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3945

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: G02B 23/16, F41C 27/00, F41G 1/32...

Značky: prístroj, ďalekohľadu, videnia, nočného, adaptér, střeleckého

Text:

...3, ktorá je pevne spojená skrutkamí 7 so základňou 2, táto je spojená skrutkamí 6 s telesom prístroja 9 pre nočné videnie. Ďalej je tu vyobrazená redukčné trubka 4, strelecký ďalekohľad 1 a uťahovacia skrutka 5.Samotný adaptér pozostáva zo základne 2, ktorá je štyrmi skrutkamí 6 prípevnená k telesu prístroja 9 pre nočné videnie. Pomocou skrutiek 7 je k základní 2 pevne prichytená objímka 3, do ktorej sa vsúva strelecký ďalekohľad 1 a...

Adaptér streleckej optiky na prístroj nočného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3944

Dátum: 05.10.2004

Autor: Svítková Tatiana

MPK: F41C 27/00, G02B 23/16, F41G 1/32...

Značky: prístroj, nočného, optiky, adaptér, videnia, streleckej

Text:

...pre nočné videnie. Redukčné trubka zaisťuje správnu polohu prístroja nočného videnia a zároveň prispôsobuje výstupnú pupilu prístroja nočného videnia na veľkost vstupnej pupily streleckej optiky. Rybina má tvar definovaný normou MIL-STD-l 9 l 3 (AR).Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je vyobrazená celková zostava prístroja 3 pre nočné videnie s upínacím mechanizmom 5, zásuvnou rybinou R na vrchnej časti A objímky l, držiakom 6...

Adaptér pre programovateľné elektronické nosiče dát a jeho použitie v univerzálnom personalizačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1485

Dátum: 06.08.2004

Autori: Mongin Hervé, Berthe Benoit, Beulet Frédéric, Auchere Sylvain

MPK: G06K 17/00, G06K 7/00, G06K 13/02...

Značky: nosiče, adaptér, programovatelné, použitie, elektronické, univerzálnom, personalizačnom, zariadení

Text:

...2 a a 3 a (a nový obr. 4 a) predstavujú pozdĺžny rez adaptéra podľa troch rozličných spôsobov vyhotovenia vynálezu, pričom programovateľný elektronický nosič je vložený do adaptéra,- obrázok lb predstavuje pohľad z perspektívy na adaptér podľa spôsobu vyhotovenia zobrazeného na obr. la,- obrázok 2 b až 2 e predstavujú pohľad z perspektívy na jednotlivé časti adaptéra podľa spôsobu vyhotovenia zobrazeného na obr. 2 a,- obrázok 3 b až 3 f...

Elektrický adaptér spojky a zásuvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8726

Dátum: 16.06.2004

Autori: Kulka Vladimir, Krajger Frantisek, Wystron Alexander

MPK: H01R 13/625, H01R 13/506, H01R 13/623...

Značky: elektricky, zásuvky, spojky, adaptér

Text:

...Potlstatnou nevýhodou adaptćra známeho zostavu techniky je, že v dôsledku kontaktov zástrčky Ltmicstnenýchpohyblivo relatívne vzhľadom k doske s plošnými spojmi, klesá v priebehu životnosti adaptéra vodivosť elektrického spojenia,vytváraného adaptérom. Pritom je prechodový odpor obmedzený kvalitou dosky s plošnými spojmi a pripojovateľných kontaktov zástrčky. Vedľa veľmi nákladnćho konštrukčného uskutočnenia s doskou s plošnými spojmi a...

Zástrčkový adaptér na nasávacie potrubie vysávača prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283617

Dátum: 29.09.2003

Autori: Jacobs Carsten, Diedonné Stephan Peter, Arnold Hans-peter

MPK: A47L 9/24, A47L 9/02

Značky: nasávacie, zástrčkový, vysávača, potrubie, adaptér, prachu

Zhrnutie / Anotácia:

Zástrčkový adaptér je obojstranne vyhotovený ako úložná časť (A) na zástrčku alebo ako zástrčná časť (E) zástrčky s úsekom (5) nasávacieho potrubia, pričom úsek (5) nasávacieho potrubia má prierez vymedzený sploštenou stenou (10).

Uzatvárací diel – adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1819

Dátum: 28.07.2003

Autor: Greisberger Klaus

MPK: E05B 15/00, E05B 63/00, E05C 9/00...

Značky: uzatvárací, adaptér

Text:

...perspektívne zobrazenie kombinácie dielov podľa obrázku l.Pohľad zhora podľa obrázku zobrazuje jeden príklad uzatváracieho dielu 1 s dvomi vzájomne protiľahlo usporiadanými vybraniami 2 určenými na zapadnutie uzatváracieho čapu. Takéto uzatváracie diely l sa používajú najmä v súvislosti s kovaniami, ktorých ovládací prevod protismerne ovláda dve vzájomne k sebe usporiadané ovládacie tyče, takže za účelom zablokovania je možné do týchto vybraní...

Zásuvka a adaptér na prepojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3560

Dátum: 01.07.2003

Autori: Kulka Vladimir, Wystron Alexander, Krajger Frantisek

MPK: H01R 13/62, H01R 31/06, H01R 27/00...

Značky: prepojenie, adaptér, zásuvka

Text:

...obrázkov na výkreseNa priloženom vyobrazení obr.l je pohľad z vnútomej strany na duté teleso zásuvky. Obr. 2 znázorňuje kontaktné teleso zásuvky v zmontovanom stave. Obr. 3 je pohľad na navádzacíu časť kontaktného telesa. Obr. 4 znázorňuje krympovacie kontakty. Obr. 5 znázorňuje upínaciu časť kontaktného telesa zásuvky a obr. 6 je rez navádzacej časti kontaktného telesa zásuvky. Obr. 7 znázorňuje pohľad na adaptér. Obr. 8 je pohľad...

Špirálovitý adaptér osadený z vonkajšej strany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1016

Dátum: 24.12.2002

Autor: Hughes Paul

MPK: F16J 15/34, F04D 29/08

Značky: špirálovitý, osadený, strany, adaptér, vonkajšej

Text:

...častíc materiálu, vstupujúcich V oblasti tesnenia, pripadne z jeho okolia. Pomocou tohto jecieľom umožniť tesniacemu mechanizmu činnosť v čistejšomprostredí s následnýn predĺžením jeho operačnej činnosti. Daný externe osaditeľný prvok je dostupný V rozdelenom a nerozdelenom (pevnom) tvare. Výhodou prvku V rozdelenom tvare je, že zariadenie nemusi byť rozobraté a môže byť Využitý prínos technológie špirálovítého adaptéra. Ak sa tomuto dá...

Univerzálny adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2421

Dátum: 27.07.2002

Autori: Kramer Anne, Adomeit Jörg

MPK: G02B 6/38

Značky: univerzálny, adaptér

Text:

...Montáž a demontáž adaptéra je časovo náročná-3 a vyžaduje veľkú obratnosť prstov, predovšetkým pri malých zásuvných konektoroch,ktorých kovania majú ešte priemer iba 1,25 mm, oproti 2,5 mm pri konektoroch SC.Na intemete bolo dňa 06.08.2001 o 15.30 hod. na adrese http//www.senko.com/senkoadv/ okrem zástrčiek LC a zástrčiek MU s vhodnými adapténni pre jednocestné alebo dvojcestné použitie, predstavené adaptérové zariadenie SCLC, ktoré je...

Zásuvkový redukčný adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2899

Dátum: 11.06.2001

Autor: Pekarčík Ľubomír

MPK: H01R 27/02

Značky: zásuvkový, redukčný, adaptér

Text:

...v brašniach spolu s inými nástrojmi môže dôjsť k poškodeniu kábla a následne pri zapojení do elektrickej sieteUvedené nevýhody vpodstatnej miere odstraňuje zásuvkový redukčný adaptér podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva vtom, že z redukcie je vylúčený spojovací elektrický kábel a elektrická vidlica a elektrická zásuvka sú usporiadané do kompaktného telesa. Týmto usporiadaním sa minimalizujú rozmery zásuvkového...

Adaptér na kolposkop

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2590

Dátum: 14.08.2000

Autor: Horský Anton

MPK: A61B 1/303

Značky: kolposkop, adaptér

Text:

...v strede dva zárezy pre skrutky na ñxáciu k podložkePrehľad obrázkov na uĺkresochAdaptér je znázomený na výkrese tak, že znázorňuje podložku a držiak, zložený z troch častí vKonštrukčné riešenie adaptéra pre kolposkop na odber sterov je zrejmé z obrázkov na výkrese. Toto riešenie pozostáva z kovovej podložky l .v tvare znáromenom na výkrese a tvarovanej tak že v strede je šikmý držiak, ukončený zahnutím pre vloženie sklíčka. V homej...

Závorový adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2484

Dátum: 12.06.2000

Autor: Maciak Ondrej

MPK: B61L 29/00

Značky: závorový, adaptér

Text:

...pri pohľade zhoraZávorový adaptér podľa obr. je zhotovený nerozoberateľným spojením, zvarením nosnej rúry 1 s rárnovým držiakom g. Na nosnej rúre l je tiež priečne navarený náboj z oceľovej rúrky. Rahnový držiak g je tvorený dvomi pozdĺžnymi rahnovými platňami Ä, prepojenýrni na jednom zkoncov prepojovacou platničkou Q , pričom spevnenie spoja je realizované umiestnením a privarenim rohových výstuh z Spoj medzi nosnou rúrou l a rahnovým...

Nožový adaptér na kolieskové korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2423

Dátum: 16.05.2000

Autor: Roganský Jozef

MPK: A63C 17/18

Značky: nožový, kolieskové, adaptér, korčule

Text:

...má obdobné konštrukčné a materiálové riešenie ako klasická korčuľa na ľad ( ocel plast). Tvar noža je tak isto analogicky s klasickou korčuľou.Podstatou riešenia je nožový adaptér na kolieskové korčule in line ktoré tvoria monoblok s topánkou, ktorý pozostáva ztelesa adaptéra opatrenéhootvormi v tvare drážky. Výmena sa uskutoční mechanicky.Prehľad obrázkov na gzkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na...

Elektrický adaptér na kvapalinové radiátory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2119

Dátum: 13.04.1999

Autori: Horváth Imrich, Nedbálek Ladislav

MPK: F24H 1/38, F24H 9/12

Značky: radiátory, elektricky, adaptér, kvapalinové

Text:

...Q a podľa obr.3 z hornej príruby 11 a spodnej príruby 12, ktoré sú vzájomne rozoberateľne spojené prostrednictvom štyroch skrutkových spojov g Na plášť ohrievača 12 g je pripevnená z jednej strany vstupná rúrka Q, ktorá je určená na prívod kvapaliny z radiátora § a z druhej strany vyústovacia rúrka §, ktorá je určená na odvedenie kvapaliny. Vo vnútri ohrievača 1 je uložené výhrevné teleso 2, ktorý je zložené z vyhrievacej špirály 21,...

Trénovací adaptér k jízdnímu kolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260210

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dvořák Svatopluk

MPK: A63B 69/16

Značky: jízdnímu, trénovací, adaptér

Text:

...úložný prostor a Jednoduchá konstrukce je předpokladem nízká pořlzoveoí ceny.Na přiloženém výkreau Je uveden příklad trénovacího adaptéru podle vynálezu, kde obr.l znožorňje boční pohled na trénovací adaptér e nasazeným Jízdním kolem aobr.2 půdorys samotného trénovacího adaptéru.ľrénovací adaptér k Jízdnímu kolu g je tvořený stoJánkem z úhlového tělesa §a opěrného ramena gą jež Jsou opatřeny letmo uchycenými vodícími kladkami 5 a dutým vy...

Adaptér k čapom, maticiam, hlavám skrutiek, ako sú upevňovacie skrutky diskov vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278405

Dátum: 09.04.1997

Autori: Preusker Rosel, Preusker Werner

MPK: B60C 27/04

Značky: skrutky, upevňovacie, skrutiek, maticiam, hlavám, diskov, čapom, adaptér, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptér pozostáva z prstencového kotúča (20) upevniteľného k náboju (50) a na ňom zaistiteľného poistným prstencom (150) vybaveného protisklzovými ramenami (40), ktoré sú vytvorené z predtvarovaného profilu z plastov alebo iného vhodného materiálu, prečnievajú behúň (14) plášťa (13) kolesa vozidla a sú vybavené vonku i vnútri klincami alebo kovovými telesami. Ďalej je tvorený vnútorným nástrčkovým dielom (405, 406, 407) so stenou rozdelenou...

Adaptér k umelohmotnej fľaške na vytvorenie lietajúcej hračky, lietajúca hračka a štartovacie zariadenie pre lietajúcu hračku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 716

Dátum: 08.02.1995

Autor: Marek Roman

MPK: A63H 27/127

Značky: lietajúcej, fľaške, hračka, umelohmotnej, štartovacie, vytvorenie, adaptér, zariadenie, lietajúcu, hračky, lietajúca, hračku

Text:

...umiestnené pružné prstencovć tesnenie. Tvar bočných stien komory v podstate zodpovedá tvaru najmenej spodnej časti vonkajšieho povrchu výtokovej trysky lietajúcej hračky. Do komory je zaústený privod tlakovćho vzduchu, vybavenýPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkre sov, na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. 1 - adaptér podľa jedneho prevedenia technického rieše~ nia, nasadený na umelohmotnej...

Žeriavový stabilitný adaptér pre mobilné stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 529

Dátum: 10.08.1994

Autori: Albarelli Franco, Ungero Robert, Ungero Oskar

MPK: B66C 1/14, B66C 1/22, B66C 1/00...

Značky: stroje, žeriavový, stabilitný, adaptér, mobilné

Text:

...zo železničného vagona. E 5 i 5 łe 2 x 2 § 522 š 2 s 2 ł 2Zariadenie podľa obr.l pozostáva z nosných ramien l, ktoré sú vzájomne prepojené priečnikmi g, pričom sú nosné ra mená l tak vytvarované, že vo svojej spodnej časti tvoria lôžko łä a v hornej časti adaptéra nosné rameno. alebo ramená lg, ktoré sú bud prepojené priečnikom, alebo sú ich konce usporiadanékonvergentne, pričom je k nim točne pripevnená lanová kladka lg.Ku priečnikom g je...

Zapojenie a zvukový adaptér pre nácvik a kontrolu výslovnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 448

Dátum: 11.05.1994

Autor: Schichman Viliam

MPK: H03F 3/181, G09B 19/04

Značky: výslovnosti, zapojenie, adaptér, zvukový, kontrolu, nácvik

Text:

...zosilovača. Jeho výstup je napojený na prepínač a výstup z prepinača je napojený na koncový zosilovač na výstup ktorého sú napojené slúchadlá.Výhodami zapojenia sú vysoká mobilnosť. praktická nezávislosť od typu zdroja, čo umožňuje jej pripájanie k rôznym typom zdrojov,a možnosť použitia sériovo vyrábaných diktaíónov.Na pripojenom výkrese (obr.1) je nakreslený príklad celkového zapojenia podľa technického riešenia a príklad vnútorného...