Patenty so značkou «absorpčný»

Absorpčný vláknitý produkt obsahujúci aspoň 50% hydrofilných celulózových vlákien a zložený z najmenej dvoch vrstiev, z ktorých jedna je spevnená hydrodynamickým vpichovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20140

Dátum: 26.07.2012

Autori: Louis Dit Picard Bernard, Gregoire Philippe, Bret Bruno

MPK: D04H 1/02, D04H 1/04, B32B 5/26...

Značky: aspoň, vpichovaním, vlákien, ktorých, produkt, hydrofilných, zložený, vrstiev, absorpčný, jedna, najmenej, hydrodynamickým, dvoch, celulózových, vláknitý, spevnená, obsahujúci

Text:

...a čistenie, a potom sa vytvoria tri vrstvy. Prvávrstva je tvorená pavučinou z mykacieho stroja vytvorenou najmä mykacím strojom s náhodným kladením vlákien. Druhá vrstva sa vytvorí pneumaticky na stroji typu Rando. vlákna tejto vrstvy nanášané pneumatickou cestou sú orientované v podstate šikmo k spodnej a hornej horizontálnej rovine rúna. Tretia vrstva je tvorená pavučinou z mykacieho stroja podobnou tej, ktorá tvorí prvú...

Absorpčný element pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15268

Dátum: 15.12.2010

Autori: Kind Franz-georg, Michel Peter, Yildirim Mustafa

MPK: B60R 19/18

Značky: vozidlo, motorové, absorpčný, element

Text:

...pri čelnej vzájomnej zrážke dvoch vozidiel,umožňuje toto vytlačované duté teleso účinné absorbovanie energie nárazu, tak, že toto duté teleso sa v prípade kolízie do seba zhrúti,poprípade sa pri vytvorení záhybov stlačí a/alebo sa stlačí do stavu ležiaceho navzájom na sebe. Na rozdiel od známych riešení z penovej hmoty, kde je účinná deformačná dráha obmedzená vytváraním blokov,nastáva u vytlačovaného dutého telesa v prípade kolízie na rozdiel...

Absorpčný prostriedok na odstránenie kyslých plynov z prúdu tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15004

Dátum: 03.08.2010

Autori: Sieder Georg, Vorberg Gerald, Dengler Erika, Riemann Christian, Katz Torsten

MPK: B01D 53/14

Značky: tekutiny, kyslých, prúdu, plynov, absorpčný, prostriedok, odstránenie

Text:

...uhľovodíky alebo prúdu tekutiny obsahujúceho kyslík,pri ktorom sa prúd tekutiny uvádza do kontaktu s vodným roztokom, ktorý obsahujeprinajmenšom jeden amín aprinajmenšom jednu kovovú sol kyseliny aminokarboxylovej alalebo aminosulfónovej.W 0 2008/072979 A 1 uverejňuje spôsob zachytávania C 02 zo spalovacieho odpadového plynu, pričom plyn obsahujúci C 02 sa vedie cez vodnú suspenziu absorpčného prostriedku. Vodná suspenzia obsahuje...

Absorpčný prostriedok obsahujúci cyklické amíny na odstraňovanie kyslých plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15490

Dátum: 01.02.2010

Autori: Lichtfers Ute, Spuhl Oliver, Brughmans Steven, Sieder Georg, Garcia Andarcia Hugo Rafael

MPK: B01D 53/14

Značky: prostriedok, plynov, aminy, kyslých, cyklické, odstraňovanie, absorpčný, obsahujúci

Text:

...ppm síry alebo jej zlúčeniny, ktorá poskytuje atómy síry.V EP-A 538019 sú opísané vodné roztoky stéricky blokovaných amínov na odstraňovanie oxidu uhličitého z dymowjch plynov.W 0 2007/144372 uverejňuje spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z prúdu plynu, v ktorom je parciálny tlak oxidu uhličitého v prúde plynu nižší ako 200 mbar,napríklad z dymového plynu, uvedením do kontaktu s vodným roztokom terciárneho alifatického alkanolaminu, a...

Pásovo krepovaný absorpčný arch s premennou lokálnou plošnou hmotnosťou pripravený s perforovaným polymérovým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16243

Dátum: 28.01.2010

Autori: Super Guy, Mccullough Stephen, Sze Daniel, Miller Joseph, Ruthven Paul, Wendt Greg

MPK: B31F 1/07, B31F 1/16, B31F 1/12...

Značky: perforovaným, absorpčný, krepovaný, pásom, plošnou, pásovo, lokálnou, hmotnosťou, pripravený, premennou, polymérovým

Text:

...mokra. Pozri tiež zverejnenú patentovú prihlášku Spojených štátov č. 2008/0135195 Hermans a kol., ktorá zverejňuje aditívne zloženie živlc, ktoré je možno použiť v procese krepovania materiálu pre zvýšenie pevnosti. Povšimnite si obr.7. Zverejnená patentová prihláška Spojených štátov č.2008/0156450 KIere/id a kol. zverejňuje proces výroby papiera so štrbinou pre lisovanie za mokra nasledovanou prenosom na pás smikropriehlbinami nasledovaný...

Pásovo krepovaný absorpčný arch s premennou lokálnou plošnou hmotnosťou pripravený s perforovaným polymérovým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19552

Dátum: 28.01.2010

Autori: Miller Joseph, Super Guy, Sze Daniel, Ruthven Paul, Mccullough Stephen, Wendt Greg

MPK: B31F 1/07, B31F 1/16, B31F 1/12...

Značky: absorpčný, hmotnosťou, pripravený, pásom, pásovo, premennou, lokálnou, plošnou, polymérovým, krepovaný, perforovaným

Text:

...z rotačného prenosového povrchu na materiál za mokra. Pozri tiež zverejnenú patentovú prihlášku Spojených štátov č. 2008/0135195 Hermans a kol., ktorá zverejňuje aditívne zloženie živíc, ktoré je možno použiť v procese krepovania materiálu pre zvýšenie pevnosti. Povšimnite si obr.7. Zverejnená patentová prihláška Spojených štátov č.2008/0156450 Klerelid a kol. zverejňuje proces výroby papiera so štrbinou pre lisovanie za mokra nasledovanou...

Jednorazový absorpčný predmet nezaťažujúci životné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20659

Dátum: 08.05.2009

Autori: Canales Espinosa De Los Monteros Carlos, Zamudio Ahumada Andrés, Sánchez Fernández Lucia

MPK: A61L 15/60, A61L 15/26, A61F 13/15...

Značky: prostredie, absorpčný, předmět, nezaťažujúci, životné, jednorázový

Text:

...a nákladov. Dôležitým aspektom predkladaného vynálezu je to, že použité materiály sú vhodné na spracovávanie pri vysokých rýchlostiach výroby používaných každodenne pri0009 Je mnoho zdokonalení a návrhov na používanie biologicky rozložitelných materiálov v absorpčných predmetoch. Niektoré z najdôležitejších sú opísané v patentoch a publikáciách US 4 964 857,US 5 185 009, W 0 07/106929, WO 07/106929, US 5 437 918,US 2005/0112363, US 6 506 873,...

Spôsob výroby absorpčného materiálu, absorpčný materiál a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9101

Dátum: 29.06.2007

Autor: Fuchhuber Klaus

MPK: B01J 20/24, A01K 1/01

Značky: výroby, absorpčného, použitie, materiálů, spôsob, absorpčný, materiál

Text:

...obilné zrná. Pri určitých aplikáciách, napriklad pri použití ako stelivo pod zvieratá, sa však absorpčný materiál môže vyrábať aj zo zmesi rôznych druhov obilia. V tomto prípade sa predpokladá. že celé zrná rôznych druhov obilia sa zmiešajú pred mletím. Vyrába sa napriklad zvlášť výhodne, keď sa zmieša okolo 80 až 99 celozrnnej kukurice s 1 až 20 celozrnnej pšenice, výhodne 85 až 95 celozrnnej kukurice s 5 až 15 celozrnnej...

Materiálom krepovaný absorpčný hárok s variabilnou plošnou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17093

Dátum: 16.05.2007

Autori: Harper Frank, Dwiggins John, Reeb Ronald, Chou Hung Liang, Mccullough Stephen, Super Guy, Yeh Kang Chang, Edwards Steven

MPK: B31F 1/07, D21H 17/24, B31F 1/12...

Značky: hárok, plošnou, krepovaný, hmotnosťou, variabilnou, absorpčný, materiálom

Text:

...pásu. Podobná štruktúra je uvádzaná v patente Spojených štátov č. 5 935 381 tiež Trokhan a kol., kde sú znaky vynálezu dosahované používaním rôznych typov vlákien0006 Priechodovo sušené (TAD) krepované produkty sú zverejňované v nasledujúcich patentoch patent Spojených štátov č. 3 994 771 Morgan, Jr. a kol. patent Spojených štátov č. 4 102 737 Morton a patent Spojených štátov č. 4529 480 Trokhan. Procesy opisované vtýchto patentoch zahŕňajú,...

Absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285316

Dátum: 27.09.2006

Autori: Forsgren-brusk Ulla, Runeman Bo

MPK: A61L 15/16

Značky: absorpčný, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok určený na nosenie v styku s kožou nositeľa obsahuje absorpčné teleso a látku regulujúcu pH vo forme čiastočne neutralizovaného superabsorpčného materiálu. Absorpčné teleso obsahuje čiastočne neutralizovaný superabsorpčný materiál so stupňomneutralizácie nižším ako 45 % a buničinu z celulózovej drviny s pH pod 7, látka regulujúca pH je umiestnená v absorpčnom telese, takže počas použitia absorpčného výrobku v styku s kožou a...

Absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285305

Dátum: 27.09.2006

Autor: Gustafsson Anders

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčný, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok obsahuje absorpčné teleso (1 114) s absorpčným poťahom (101) uzavreté medzi vnútorným plášťovým povlakom (2 102) a vonkajším plášťovým povlakom (3 103), pričom absorpčný výrobok má predný diel (4 104), zadný diel (6' 106) a prostredný diel (5' 105). Absorpčný výrobok obsahuje výstužový prvok (10 110), ktorý sa rozprestiera od zadného dielu (6' 106) cez prostredný diel (5' 105) do jeho predného dielu (4' 104), ktorý je uzavretý...

Ohrievacie bunky obsahujúce exotermické zmesi obsahujúce absorpčný gélujúci materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17061

Dátum: 22.09.2006

Autor: Wong Vincent York-leung

MPK: C09K 5/18

Značky: materiál, ohrievacie, obsahujúce, zmesí, gélujúci, exotermické, buňky, absorpčný

Text:

...než je žiaduce. Je teda ťažké docieliť schopnosť rýchlo dosiahnuť žiaducu teplotu pre terapeutický prínos a schopnosť túto teplotu udržať.0008 Súčasné ohrievacie zariadenia ďalej obsahujú exotermické zmesi,ktoré sú vysoko náchylné na segregačné efekty. Predpokladá sa, že rozdiely vo veľkosti častíc medzi zložkami zmesi môžu prispievať k segregácii častíc. Napríklad ohrievacie zariadenia, ktoré obsahujú exotermickú zmes, ktorá obsahuje...

Spôsob výroby pásovitého výrobku na výrobu absorpčných výrobkov a pod., výrobok takto získaný a absorpčný výrobok obsahujúci taký výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11334

Dátum: 28.07.2006

Autori: Cecconi Riccardo, Allegrini Chiara, Bulleri Barbara

MPK: D06Q 1/14, B05D 1/14, D04H 11/00...

Značky: taký, pôd, výroby, výrobok, absorpčných, obsahujúci, takto, výrobkov, získaný, výrobu, výrobků, pásovitého, spôsob, absorpčný

Text:

...naneseným vločkovaním sú opísané v patentoch USA č.6 497 668 a 6 365 794 a európskom patente EP-B-1 070 492.0009 Vločkovanie je technika nanášanla vlákien, pri ktorej sa fólia, na ktorú bola nanesená kotvová živica, nechá prechádzať pod jednou alebo viacerými rozdelovacími hlavami, pričom vlákna boli pred tým spracované tak, aby sa stali polarizované. vlákna sa zavedú do elektrostatického poľa, ktorého siločiary sú v podstate kolmé k povrchu...

Potiahnuté sklo na kontrolu slnečného žiarenia, spôsob jeho výroby a absorpčný film pre blízku infračervenú oblasť

Načítavanie...

Číslo patentu: 285186

Dátum: 10.07.2006

Autori: Russo David Alan, Roger Christophe, Mckown Clem Steffler, Stricker Jeffrey Lee

MPK: C03C 17/23, C03C 17/34

Značky: spôsob, oblast, infračervenú, výroby, žiarenia, absorpčný, blízku, slnečného, potiahnuté, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Potiahnuté sklo na kontrolu slnečného žiarenia, ktoré má vopred zvolenú farbu odrazeného svetla a ktoré má solárnu absorpčnú vrstvu na žiarenie v blízkej infračervenej oblasti a vrstvu s nízkou emisnou schopnosťou, tvorené sklom, ktoré má aspoň dve vrstvy, kde jedna vrstva obsahuje SnO2 s dopujúcim činidlom, zvoleným zo skupiny tvorenej antimónom, volfrámom, vanádom, železom, chrómom, molybdénom, nióbom, kobaltom, niklom a ich zmesami, a druhá...

Materiálom krepovaný absorpčný celulózový hárok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20878

Dátum: 21.03.2006

Autori: Super Guy, Mccullough Stephen, Edwards Steven, Murray Frank

MPK: B31F 1/12, D21F 11/00

Značky: celulózový, materiálom, absorpčný, hárok, krepovaný

Text:

...US patent č. 5 492 598 Hemans a koI. US patent č. 5 505 818 Hemans a koi US patent č. 5 510 001 Hemans a ko/. a US patent č. 5 510 002 Hemans0007 Ako bolo poznamenané vyššie, produkty priechodového sušenia majú tendenciu vykazovať zvýšený objem a mäkkosť avšak tepelné odstraňovanie vody pomocou horúceho vzduchu je väčšinou náročné na energiu. Preto sú prevádzky s Iisovaním za mokra, kedy je sieťovina mechanicky zbavovaná vody výhodnejšie...

Perforovaná fólia, spôsob jej výroby a absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284855

Dátum: 21.12.2005

Autori: Kelly William, Shimalla Charles James, James William

MPK: B29C 59/02, B23B 3/00, A61F 13/15...

Značky: fólia, výrobok, perforovaná, výroby, spôsob, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Perforovaná fólia je vytvorená z východiskovej fólie (100, 124) z rozťažného termoplastického polymérneho materiálu a obsahuje množstvo priechodných otvorov (126) prechádzajúcich cez hrúbku fólie (100, 124) a zahŕňajúcich prvú a druhú skupinu otvorov (126), pričom otvory (126) prvej skupiny majú väčšiu veľkosť ako otvory (126) druhej skupiny a otvory (126) prvej a druhej skupiny sú vymedzené fibrilami vytvorenými uvedeným termoplastickým...

Transportný a absorpčný prostriedok a spôsob jeho výroby z konopných semien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2498

Dátum: 15.12.2004

Autor: Horska Irena

MPK: A61K 36/185

Značky: semien, absorpčný, konopných, prostriedok, transportný, spôsob, výroby

Text:

...na olejnaté semená. Spis DE3542932 neukazuje žiadnu inú vlastnosť alebo prednosť opísaného spôsobu.Cielom vynálezu je odstrániť nevýhody doterajšieho stavu techniky a získat prírodný transportér a absorbent účinných látok s vyššou účinnosťou, s vyššou schopnosťou viazať na seba bioaktívne látky, prenikať do hlbších vrstiev kože a prenášať bioaktívne látky bez použitia syntetických prenášačov, s dlhšou dobou použiteľnosti bez nevyhnutnosti...

Vonkajší komponent opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku a jednorazový absorpčný výrobok obsahujúci tento vonkajší komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 284240

Dátum: 28.10.2004

Autor: Goulait David Joseph Kenneth

MPK: A61F 13/62, A44B 18/00

Značky: opätovné, absorpčný, spojitelného, vonkajší, prostriedku, obsahujúci, jednorázový, výrobok, komponent, upevňovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajší komponent (22) opätovne spojiteľného upevňovacieho prostriedku (20) obsahuje podpornú vrstvu (34) a netkanú textíliu (30), ktorá má plošnú hmotnosť 6 g/m2 až 42 g/m2, pričom vonkajší komponent (22) má planárny smerom von vyčnievajúci povrch a netkaná textília (30) je upevnená k podpornej vrstve (34) spojovacími bodmi (46), kde celková pôdorysná plocha zabraná medzivláknovými spojmi (42) netkanej textílie (30) a spojmi medzi netkanou...

Karboxymetylcelulózové vlákno, spôsob jeho prípravy a absorpčný personálny výrobok obsahujúci toto vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 284225

Dátum: 21.10.2004

Autori: Bahia Hardev Singh, James Jim Robert

MPK: D01F 2/28, A61L 15/28, D01F 11/02...

Značky: vlákno, absorpčný, personálny, přípravy, karboxymetylcelulózové, výrobok, spôsob, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Karboxymetylové skupiny na jednotku glukózy, odvodené od celulózového vlákna zvlákňovaného z rozpúšťadla a majúce absorpčnú schopnosť najmenej 8 g 0,9 % soľankového roztoku na 1 g vlákna pri meraní metódou voľného napúčania a húževnatosť najmenej 10 cN/tex. Uvedené karboxymetylcelulózové vlákno sa vyrobí uvedením celulózového vlákna do reakcie so silným alkalickým činidlom a s monochlóroctovým reakčným činidlom, pričom sa použije celulózové...

Absorpčný materiál s absorpčnou kapacitou závislou od teploty, absorpčný výrobok a absorpčné teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 284061

Dátum: 28.07.2004

Autori: Fernkvist Maria, Chihani Thami

MPK: A61F 13/15, A61L 15/60

Značky: absorpčne, kapacitou, materiál, těleso, závislou, absorpčný, absorpčnou, výrobok, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný materiál obsahuje nosný materiál (50, 60) majúci povlak (51, 61) z polyméru citlivého na teplo s bodom zákalu pri teplote 28 °C až 35 °C. Absorpčné vlastnosti tohto polyméru sa v bode zákalu menia tak, že tento polymér nemá žiadnu absorpčnú kapacitu pri prvej teplote na jednej strane bodu zákalu, ale má dobrú absorpčnú kapacitu pri druhej teplote na druhej strane bodu zákalu. Opisuje sa tiež absorpčný výrobok, ako je plienka, chránič...

Spôsob výroby spojovacieho materiálu s bodcami, spojovací materiál a absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283938

Dátum: 03.05.2004

Autori: Thomas Denis Albert, Goulait David Joseph Kenneth, Cox Robert George

MPK: B29C 43/22, A44B 18/00, A61F 13/62...

Značky: bodcami, spôsob, spojovacieho, materiálů, materiál, spojovací, absorpčný, výrobok, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spojovacieho materiálu s bodcami (22, 22', 22'') obsahuje kroky, v ktorých sa zahrieva tepelne citlivý materiál aspoň na teplotu tavenia, ukladajú sa oddelené množstvá tohto tepelne citlivého materiálu na dopravovaný podklad (24, 24', 24'') a naťahujú sa oddelené množstvá tepelne citlivého materiálu v smere s vektorovou zložkou rovnobežnou s rovinou podkladu (24, 24', 24''). Natiahnutý tepelne citlivý materiál pritom vytvára bodce...

Absorpčný hygienický výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283890

Dátum: 15.03.2004

Autor: Koczab Jean-pierre

MPK: D04H 13/00, A61F 13/47, D04H 1/48...

Značky: absorpčný, výrobok, hygienický

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný hygienický výrobok, ako je napríklad detská plienka, pozostáva z vonkajšej podpornej fólie (10) neprepúšťajúcej telesné kvapaliny, na ktorej je uchytený absorpčný vankúš (12) prepúšťajúci telesné tekutiny, z hydrofóbnej povrchovej fólii (13) a z pruhu (27) oblasti rozkroku priepustného pre telesné tekutiny a usporiadaného medzi absorpčným vankúšom (12) a povrchovou fóliou (13), ktorý zahrnuje zložený netkaný materiál, ktorým môže...

Laminát s plášťom na absorpčný výrobok, spôsob jeho výroby a absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283179

Dátum: 31.01.2003

Autori: Böhm Thomas, Lindquist Bengt

MPK: A61F 13/15

Značky: plastom, spôsob, absorpčný, laminát, výroby, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Laminát s plášťom na absorpčný výrobok, ako je hygienická vložka, detská plienka, ochranný prostriedok pri inkontinencii a podobne, obsahuje tkaninu (10) plastického filmu, ku ktorej jednej strane obrátenej k telu používateľa, sú pripevnené dva navzájom oddelené pozdĺžne pruhy (14, 16) z netkaného materiálu, zatiaľ čo k druhej strane tkaniny plastického filmu (10), v oblasti medzi obidvoma pruhmi na prvej strane tkaniny plastického filmu, je...

Absorpčný výrobok obsahujúci upevňovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 283154

Dátum: 24.01.2003

Autori: Roessler Thomas Harold, Zehner Georgia Lynn, Huang Yung Hsiang, Van Gompel Paul Theodore

MPK: A61F 13/60, A61F 13/56, A61F 13/64...

Značky: upevňovací, absorpčný, obsahujúci, výrobok, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok, obsahujúci upevňovací systém, zahŕňa upevňovaciu chlopňu (44) a oddelene vytvorený, mechanické namáhanie prenášajúci výstužný diel (98). Upevňovacia chlopňa (44) zahŕňa podkladový substrát (48), majúci výrobne viazaný diel (50), užívateľom viazaný diel (52) a spojovací diel (69), usporiadaný medzi uvedeným výrobne viazaným dielom (50) a užívateľom viazaným dielom (52). Mechanické namáhanie prenášajúci výstužný diel (98) je...

Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283097

Dátum: 27.12.2002

Autori: Widlund Urban, Gustafsson Anders

MPK: A61F 13/56, A61F 13/15

Značky: výroby, výrobok, absorpčný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok obsahuje pretiahnuté absorpčné teleso (5), upuzdrené medzi dvomi obalovými vrstvami (2, 9), bočné okraje protiľahlých predných a zadných bočných častí sú spolu spojené pomocou uvoľniteľných a znovuupevniteľných upevňovacích prostriedkov (20 33), ktoré obsahujú navzájom komplementárne časti dvoch dielov (18, 19 34, 35). Jeden je upevnený k prednej bočnej časti a druhý je upevnený k zadnej bočnej časti a obidva diely sú upevnené...

Absorpčný výrobok na riasenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1027

Dátum: 16.12.2002

Autori: Pilate Rita Renee, Haarer Jutta, Marcelo Ana Maria Elena, Moscherosch Michael, Ludwig Barbara Ann, Sturgeon Jennifer, Maria Elaine De Velez, Santos Collado

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčný, výrobok, riasenie

Text:

...na poskytnutie bočnej rozťažnosti. Okrem toho patent US 5 607 4 l 5 (Datta akol.)opisuje absorpčný výrobok majúci bariéru v tvarenádrže zabraňujúcu priepustnosti vlhkosti so zvlneniamí, ktoré poskytujú rozťažiteľnú oblasť.NZ 236101 (Hujbar a kol.) opisuje slipovú vložku majúcu krepovanú časť, ktorá sa prichytí priamo na rozkrokovú oblasť nohavičiek nositeľa. Časti vložky môžu pretiahnuť nohavičkovú časť nohavičiek bez akéhokoľveknakrkvania...

Jednorazový absorpčný výrobok, spôsob jeho výroby a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282986

Dátum: 09.12.2002

Autori: Lindquist Bengt, Olsen Clas

MPK: A61F 13/15

Značky: spôsob, absorpčný, vykonávanie, výrobok, výroby, zariadenie, jednorázový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednorazový absorpčný výrobok obsahuje pozdĺžne absorpčné teleso (1) a obal (2), ktorý ho zapuzdruje. Na strane obrátenej k užívateľovi má tekutinami priepustnú prvú obalovú vrstvu (3) a najmenej jeden pozdĺžny tekutine brániaci prostriedok (17, 18), sformovaný do tvaru tunela vytvárajúceho kanál (17', 18'). Prehnuté diely zapuzdrujú pozdĺžne elastické prostriedky, ktorých priečny rozmer v nezaťaženom stave presahuje priečny rozmer kanálu (17',...

Biodegradovateľná 3-polyhydroxybutyrát-3-polyhydroxyhexanoátová kopolymérna fólia a absorpčný výrobok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282974

Dátum: 09.12.2002

Autor: Noda Isao

MPK: C08G 63/08, A61L 15/62, A61L 15/26...

Značky: 3-polyhydroxybutyrát-3-polyhydroxyhexanoátová, výrobok, fólia, absorpčný, obsahom, kopolymérna, biodegradovateľná

Zhrnutie / Anotácia:

Tenkovrstvová biodegradovateľná kopolymérna fólia obsahuje kopolymér skladajúci sa z najmenej dvoch, prvej a druhej náhodne sa opakujúcej monomérnej jednotky, a kde aspoň 50 % náhodne sa opakujúcich monomérnych jednotiek má štruktúru prvej náhodne sa opakujúcej monomérnej jednotky. Tento vynález ďalej opisuje absorpčný výrobok, ktorý obsahuje vrchnú vrstvu prepúšťajúcu tekutiny, biodegradovateľnú spodnú vrstvu neprepúšťajúcu tekutiny,...

Absorpčný výrobok na použitie v perineálnej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 282348

Dátum: 26.11.2001

Autori: Johns James C, Holtman Dennis, Menard Michael, Jackson Peter

MPK: A61F 13/15

Značky: výrobok, absorpčný, oblastí, použitie, perineálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok na použitie v perineálnej oblasti tela užívateľa na absorpciu telesnej tekutiny zahŕňa pozdĺžne pretiahnutú stredovú časť (2) tvorenú absorpčným jadrom (7), prvou vrstvou (8) pokrývajúcou aspoň časť absorpčného jadra (7) a tvoriacou povrch priliehajúci k telu, pričom prvá vrstva (8) má pravú a ľavú pozdĺžne pretiahnutú časť (18), a druhú vrstvu (9) pokrývajúcu aspoň časť absorpčného jadra (7) a tvoriacu druhý povrch protiľahlý...

Absorpčný výrobok na jedno použitie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281994

Dátum: 27.07.2001

Autori: Kling Robert, Widlund Urban

MPK: B29C 65/02, A61F 13/15

Značky: použitie, jedno, absorpčný, spôsob, výrobok, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok na jedno použitie, ako je plienka, ochrana pre osoby trpiace inkontinenciou, nohavičková plienka alebo dámska vložka, pozostáva z podkladu a elastického materiálu, ktorý je dopredu napnutý a spojený s podkladom (3), v ktorom elastický materiál pozostáva z aspoň jednej elastickej zložky (7) a z aspoň jednej termoplastickej zložky (6), a v ktorom elastický materiál je spojený len s podkladom (3). Je opísaný aj spôsob výroby...

Spôsob odstraňovania sírnikov z plynov a absorpčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280998

Dátum: 09.10.2000

Autor: Nielsen Poul Erik Hojlund

MPK: B01D 53/34, C10K 1/20

Značky: prostriedok, sírnikov, absorpčný, spôsob, odstraňovania, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovanie sírnikových zlúčenín z plynov použitím pevného absorpčného prostriedku obsahujúceho cín, oxidy cínu, zmesi týchto látok a prípadne stabilizujúcu zložku, ktorá je vybraná zo skupiny zahrnujúcej nikel, meď, kobalt, železo alebo oxidy týchto látok, pričom postup prebieha tak, že sa do kontaktu uvádza plyn obsahujúci sírnikovú zlúčeninu s pevným absorbentom, ktorý je výhodne vo forme nosičového materiálu s nanesenou cínovou zložkou a...

Element jadrového reaktora, najmä absorpčný element

Načítavanie...

Číslo patentu: 279952

Dátum: 11.06.1999

Autori: Rau Peter, Schiffer Rolf, Sauermann Walter, Menges Dieter

MPK: G21C 7/103

Značky: element, jadrového, reaktora, najmä, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Element jadrového reaktora je v pozdĺžnom plášťovom telese (4) vybavený koaxiálnym vodiacim kanálom (6) na voľné vedenie tyče (7) pripojiteľné k hornému dielu (30) palivového elementu (29). Na spodnom konci plášťového telesa (4) je spodný diel (3), ktorý je prídržným elementom (33) pripojiteľný k hornému dielu (30) palivového elementu (29). Na zaistenie proti pádu je vodiacemu kanálu (6) priradená voľnobežka na tyč (7), pričom prídržný element...

Absorpčný roztok na báze aktívneho uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1998

Dátum: 04.11.1998

Autor: Adámy Vojtech

MPK: B01D 53/14

Značky: báze, roztok, uhlia, absorpčný, aktívneho

Text:

...molekuly, predovšetkým s vyššou molekulovoú hmotnosťou. Pri reakcii novnako dochadza k pohlcovartiu vody etanolom,čo obmedzuje protíchodné reakcie, predovšetkým to zabraňuje hydrolýze. Tým sa zvyšuje nielen IIIHOŽBIVD naviazaných látok, ale zároveň sa zvyšuje pevnosť naviazania a stálosť takto vz-.niknutých komplexov. Reakcia prebehne tak, že V prvej fáze, t.j. pri prlprave roztoku, je veľký povrch absorbčnej látky nasýteny molekulami...

Absorpčný výrobok na pohlcovanie telesných kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279288

Dátum: 09.09.1998

Autori: Dragoo Jerry Layne, Roe Donald Carroll, Gilkeson Gary Bernard

MPK: A61L 15/24, A61F 13/15

Značky: absorpčný, kvapalín, pohlcovanie, tělesných, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok pozostáva z vrchnej vrstvy prepúšťajúcej kvapaliny, zo spodnej vrstvy neprepúšťajúcej kvapaliny a z absorpčného jadra umiestneného medzi obidvoma vrstvami a obsahujúceho častice vo vode nerozpustného absorpčného polyméru vytvárajúceho hydrogél v množstve 25 až 90 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť plochy 25 cm2 absorpčného jadra, pričom 80 až 95 % hmotn. častíc absorpčného polyméru má veľkosť 105 až 297 mikrometrov. Absorpčný výrobok je...

Univerzálny absorpčný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1649

Dátum: 08.10.1997

Autor: Janča Tomáš

MPK: B09B 3/00, C09K 3/14

Značky: materiál, univerzálny, absorpčný

Text:

...kremičitanov a ich zmiešame s univerzálnym absorpčným materiálom podľa príkladu 1. Mletá minerálna látkaimá funkciu zaťažovacej zložky pri manipulácii na znečistených pevných plochách, ako napríklad komunikáciách, podlahách, stoloch a nemá zásadný vplyv na množstvo absorbovanej látky. Príklad 3Ďalším variantom uskutočnenia je použitie mikromletých sadzí v množstve 0,1 až 5hmotn. modifikovaného činidla pre zvýšenie účinku univerzálneho...

Jednorazový absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281552

Dátum: 06.08.1997

Autori: Boberg Fredrik, Hedlund Carina

MPK: A61F 13/15

Značky: výrobok, absorpčný, jednorázový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednorazový absorpčný výrobok, ako je plienka, dámska vložka a podobne, má pozdĺžny tvar a obsahuje absorpčné teleso (12) s vnútornou stranou (13) obrátenou dovnútra a smerom k telu nositeľa, von obrátenou vonkajšou stranou (14) a obalom (11) zapuzdrujúcim absorpčné teleso (12) s tekutiny prepúšťajúcou vnútornou vrstvou (17) proti vnútornej strane absorpčného telesa (12) a vonkajšou vrstvou (18) proti vonkajšej strane a sťahujúcimi sa...

Absorpčný roztok na báze aktívneho uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1472

Dátum: 07.05.1997

Autor: Müller Milan

MPK: B01J 20/00, B01J 20/20

Značky: báze, uhlia, aktívneho, roztok, absorpčný

Text:

...cudzorodých látok. Ide predovšetkým o toxické látky polámeho charakteru, ale aj o neutrálne molekuly,predovšetkým s vyšou molekulovou hmotnosťou. Pre reakcii taktiež dochádza k pohlcovaniu vody etanolom, čo obmedzuje protichodné reakcie, predovšetkým to zabraňuje hydrolýze. Tým sa nielen zvyšuje množstvo naviazaných látok, ale zároveň sa posilňuje pevnosť naviazania a stálosť takto vzniknutých komplexov. Reakcia prebehne tak, že v...

Jednorazový absorpčný výrobok s pútkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281164

Dátum: 05.03.1997

Autori: Kuepper Rebecca Jean, Rasmussen Christine Ann

MPK: A61F 13/15

Značky: výrobok, jednorázový, absorpčný, pútkami

Zhrnutie / Anotácia:

Jednorazový absorpčný výrobok s pútkami pozostáva z prednej a zadnej časti, zúženej časti spájajúcej prednú a zadnú časť, tvorený vonkajším obalom (12) tekutiny prepúšťajúcou podšívkou (14) absorpčným materiálom (16) umiestneným medzi vonkajší obal (12) a podšívku (14) dvojicou elastických pútok (24) pripojených k zadnej časti (20). Prvý a druhý spojovací okraj (38, 40) spája proximálny a distálny okraj (34, 36), druhý spojovací okraj (40) nie...

Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281520

Dátum: 05.02.1997

Autori: Widlund Urban, Österdahl Eje, Kolář Milan, Hansson Roy

MPK: A61F 13/15

Značky: spôsob, absorpčný, výroby, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok obsahuje vrchnú vrstvu (12, 22, 42, 52) priepustnú pre tekutiny a spodnú vrstvu (13, 23, 43, 53) nepriepustnú pre kvapaliny,. Medzi vrstvami je uzavretý absorpčný diel (11, 21, 41, 51) s absorpčnou štruktúrou, ktorý obsahuje najmenej jednu vrstvu (14, 15, 16, 27), vytvorenú zo zrnitého materiálu, obsahujúceho 30 % až 100 % celulózových vlákien formovaných suchou cestou. Absorpčný diel (11, 21, 41, 51) má plošnú hmotnosť v...

Absorpčný hygienický výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280462

Dátum: 02.10.1996

Autor: Koczab Jean-pierre

MPK: A61F 13/15, D04H 1/42, D04H 13/00...

Značky: hygienický, absorpčný, výrobok, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný hygienický výrobok má okrem obvyklej vonkajšej nepriepustnej podpornej fólie (10), absorpčného vankúša (12) prepúšťajúceho telové tekutiny, priepustné vnútorné krycie fólie (13) tiež pruh (27) oblasti rozkroku zo zloženého netkaného materiálu (1) s vysokou mierou priechodnosti tekutín a vynikajúcim odporom proti spätnému prevlhávaniu a chlpateniu. Zložený netkaný materiál (1) má aspoň jednu prvú vrstvu (2) mykaného voálu z...