Patenty so značkou «absorpční»

Průtoková kyveta pro provozní absorpční fotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260575

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír

MPK: G01N 21/03, G01J 1/04, G01J 1/22...

Značky: provozní, fotometr, kyveta, průtoková, absorpční

Text:

...A koncentrační profil zákalové složky měřené kapaliny, a pro obtížné čištění nejen průsoru, ale l celého vnitřního kyvetového prostoru s přilehlou vtokovou a výtokovou částí.Proto pro funkčné méně náročné provozní absorpční fotometry používají se prútokové válcové kyvety s optickou drahou kolmou na jejich podálnou geometrickou osu. Taková kyvety jsou obvykle umístěny mezi vtokovou a výtokovou část opatřenou válcovými otvory souosými s...

Moderační a absorpční deska pro neutrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260515

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pipota Jiří, Broulík Jan

MPK: G21F 1/12

Značky: moderační, deska, neutrony, absorpční

Text:

...materiálem, který účinné zpomaluje neutrony a dostatečně odolává gama záření.Výhodou tohoto řešení je to, že moderační a absorpční deska podle vynálezu může přistejných nebo menších tlouštkách obsahovat větší množství absorbátoru neutronů než dosudznámé desky, čímž se dosáhne vyšší účinnosti při současném snížení měrné hmotnosti. Další výhodou je to, že takovouto desku lze použít i v korozních prostředích i v prostředí s vysokou úrovní...

Kovový elektrotermický atomizátor pro bezplamennou atomovou absorpční spektrometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 270351

Dátum: 13.06.1990

Autori: Püschel Petr, Hlaváč Robert, Kolihová Dana, Formánek Zdeněk, Doležal Jiří, Sychra Václav

MPK: G01N 21/31

Značky: bezplamennou, atomizátor, elektrotermický, kovový, atomovou, absorpční, spektrometrii

Text:

...podla vynálezu eeetévející z kovového epodního tvorovenaho pásku e horního tverovaného pásku, tyto pásky Jeou ve etřední čéati opetřeny příćnými proliey tvoňícímí vdloovítou dutinu pro přívod proudu. Podototo vynélezu epoäívé v tom. že nejméne Jedno rameno epodního tvaroveného Püeku a horního tvoroveneho péeku etcmizétoru mé menlí příčný průřez. hež je Jeho přićný pruřez v míaté příčného prolieu. Podle dalšího význeku vyndlszu mé apodní...

Zapojení řídicích a kontrolních obvodů k měření teploty absorpční kyvety u plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270093

Dátum: 13.06.1990

Autor: Popela Bohumír

MPK: H01S 3/134

Značky: laseru, zapojení, absorpční, měření, obvodů, kontrolních, plynového, teploty, kyvety, řídících

Text:

...spojený se vstupy druhého diferenčního zesilovače g,jehož výstup je epojen s regulečním zesilovečem 51. Třetí můstekłg tvoří jednak větev druhého můstku 1 l 2 tvořenou desátým a jedenáetým odporem 31.9, E., a jednak šestý a sedmý odpora 31. Druhá diegonála třetího můstku l je spojene třetím diferenčním zeeilovačem É. čtvrtý odpor a tvoří platinový odporový teploměr a jedenáctý odpor Elł tvoří termistor. Regulační pátý odpor E 2, zapojený...

Hemostatický nevstřebatelný terapeutický plošný absorpční textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 269876

Dátum: 14.05.1990

Autori: Grasse Pavel, Maryška Stanislav, Konečný Bohumil, Cífková Irena, Koller Jan

MPK: A61F 13/00

Značky: hemostatický, textilní, plošný, útvar, absorpční, nevstřebatelný, terapeuticky

Text:

...sněsí, chemicky pojeně kalandrované textilní textílie 2 přírodních nebo syntetických vláken a jejich aněsí, pleteniny ž přírodních nebo syntetických vláken a jejich snäeí, tkané textilní sítky ze syntetických vláken nebo mechanicky zpevnänć rouno ze syntetických a přírodních vlá ken nebo Jejich släsí.Henostatický textilní útvar podle vynálezu lze připravit tak, že ee textilní útvar například náčenín, natíránín nebo stříkánín opatří nánoeen...

Absorpční obálka pro skladování a dopravu štěpných mot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266847

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bárdoš Jozef, Tajmchman Petr, Prnka Tasilo, Carbol Pavel, Bula Lumír

MPK: G21F 1/12

Značky: skladování, štěpných, obálka, absorpční, dopravu

Text:

...bôz v množství od 20 do 70 hmot. E a je tlouštky od 0,1 do 2,0 mm a na ní se nachází třetí, krycí vrstva, která je vytvořena o tlouščce od 0,1 do 1,0 mm z niklu nebo jeho slitin, případně z nerezavějící oceli. Krycí vrstva je s výhodou mechanicky vyleštěna na Ra 0,2 až 0,8.Výhodou absorpční obálky podle vynálezu je velmi dobrá kvalita a spolehlivost při skladování jakož i dopravě štěpných hmot, dále nízká pořizovací náklady vyplývající z...

Absorpční obálka pro skladování a dopravu štěpných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266846

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bárdoš Jozef, Bula Lumír, Prnka Tasilo, Carbol Pavel, Tajchman Petr

MPK: G21F 1/12

Značky: dopravu, absorpční, skladování, štěpných, obálka

Text:

...46, T 152, (Ti, Cr)B 2 tak kovový nikl nebo jeho sloučeniny např. Nicr, NiCrSiB a to V takovém uspořádání, že v oblastech přiléhajících k ocelovému nosiči je dosaženo 100 S obsahu kovové složky, např. niklu nebo jeho slitiny, a postupně se stoupající vzdálenosti od ocelového nosiče se zvyšuje koncentrace böru až na celkových 70 hmot. E, přičemž tlouštka celé absorpční vrstvy je 0,2 až 2,0 mm.Výhodou absorpční obálky podle vynálezu je vysoká...

Absorpční obálka pro skladování a dopravu štěpných mot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266845

Dátum: 12.01.1990

Autori: Carbol Pavel, Tajchman Petr, Bula Lumír, Bárdoš Jozef, Prnka Tasilo

MPK: G21F 1/12

Značky: skladování, dopravu, obálka, štěpných, absorpční

Text:

...podle vynálezu, jejíž podstatou je, že absorpční vrstva je vytvořena z látky obsahující bör, např. B 4 C, TiB 2, (Ti, Cr)B 2,případně ve směsi s 5 až 50 hmot. niklu nebo jeho slitinami, např. chromnlklu, NiCrSiB, a to v tlouščce od 0,1 do 2,0 mm, přičemž koncentrace bôru je v této vrstvě od 20 do 70 hmot. .Výhodou ahsorpční obálky podle vynálezu jsou nízke pořizovací náklady vyplývajícíz tohože je vyrobitelná běžnou technologií žárového...

Výplňové těleso pro absorpční a rektifikační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 263247

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hájek Jaroslav, Gottvald Leoš, Jonáš Pavel

MPK: B01D 53/18

Značky: absorpční, těleso, výplňové, kolony, rektifikační

Text:

...zhotoveno ze skla.Výhoda výplňového těleea podle tohoto vynélazu je jeho jednoduchá výroba, konstrukce a snadné nontáž pracovních epírél do nosných rénů. Fíxační apírély tvoří horizontélní rovínnou vrstvu, které usnadňuje náetřik kapal ného nédía a jeho nétok po celém průřezu tělesa kolony.Fíxační epírély vytváří a zabezpečuji pravidelný odstup mezi pracovnímí epirálaní, aby během pracovního procesu nedochézelo k jejich dotyku. Základní...

Hemostatický nevstřebatelný terapeutický plošný absorpční textilní útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 262975

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grasse Pavel, Maryška Stanislav, Samohýl Jiří, Voda Gustáv, Buďa Jaroslav, Cífková Irena

MPK: A61L 15/00

Značky: hemostatický, terapeuticky, nevstřebatelný, absorpční, plošný, textilní, útvar

Text:

...vláken nebo mechanicky zpevněné rouno ze~syntetických a přírodních vláken nebo jejich směsi.Hemostatický textilní útvar podle vynálezu může dále obsahovat látkunebo latky urychlující hojení, napříkladvýživnou směs esenciálních a asistujících aminokyselín, k nimž10 až 200 mg nebo stopové prvky s antimikrobiálními účinky, jako stříbro a/nebo zinok a/nebo jod v celkovém množství 3 až 50 mg, v obou případech v přepočtu na 1 g nosné...

Absorpční tlumič hluku pro ventilátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 262913

Dátum: 11.04.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01N 1/10, F01N 1/04

Značky: absorpční, hluku, ventilátory, tlumič

Text:

...průchozím tělesem Ž. Úhlopříčná spojnice Svnitřní hrany lg, v místě spojení výstupního průchozího tělesa lse vstupním průchozím tělesem Q, s vnější hranou lg výstupní strany vnějšího absorpčního členu 2, svírá s vnitřní stěnou 1 výstupního průohozího tělesa l úhel ďrl. První vnitřní stěna Qvstupního průchozího tělesa Q se od první hrany lg vstupního O zužuj eotvoru A vstupního průchozího tělesa 2 směrem k ose a s rovinou 3, kolmou na osu Q a...

Kapalinový uzávěr patra absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 261714

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štěpán Josef, Vejvoda Vojtěch, Kopecký Ladislav

MPK: B01D 47/14

Značky: kapalinový, absorpční, kolony, patra, uzáver

Text:

...uzàvěr.Nevýhodou tohoto pro vedení je to,že absorpční medium je zavedeno do horní částí chladícího systému,čímž je snížena absorpční účinnost patra a pří uvádění zařízení do provozu obtížné plnění kapalínových uzávěrů.Tyto nedostatky jsou odstraněny kapalínovym uzávěrem podle vynáLezu,jehož podstata spočívá v tom,že v místě pod přepadovou stěnou vyššího patra je v nížším patru provedena prohlubeňdo které zasahuje konec přepadové stěny.Stěna...

Způsob chlazení absorpční kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 258126

Dátum: 15.07.1988

Autori: Galant Andrej, Wnuk Zdzislaw, Jura Ludwik

MPK: C01B 17/76

Značky: způsob, chlazení, absorpční, kyseliny, sírové

Text:

...z absorpční věže kyselinou sírovou ze sušicí věže, což má za následek snížení rozdílu teplot mezi chlazenou kyselinou a chladicím médiem, a to oproti prípadu, kdy by se provádělo oddělené chlazení kyseliny sírové z absorpční věže uvedené snížení rozdílu teplot si vynucuje potřebu zvětšení chladicího povrchu,což je nevýhodné- v případě odděleněho chlazení kyselín ze sušicí a z absorpční věže a následného smíšení takto ochlazených kyselín...

Kontinuální absorpční zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257445

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pětioký Karel, Němčanský Jan, Štěpánková Kamila, Sokola Karel

MPK: B01D 53/18

Značky: zařízení, kontinuální, absorpční

Text:

...doatatečný prostor. aa-11 prostor malý, turbulence není účinná. Je-11 nadněrný, uniká tudy plyn, aníž by se dostal do kontaktu e vodou. Nedto na odraznýoh doskách vznikají značná tlakové ztráty, které snížují efektívnoat vtláčení vody do ložíeka. rUvedené nevýhody odstraňuje kontinuální abeorpční zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom. že v tlakovém potrubí je zařazen proměrově redukovaný potrubní díl, v němž je upevněn...

Způsob výroby skladovacích jednotek pro skladování a dopravu štěpných hmot obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254829

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bárdoš Josef, Schejbal Tomáš, Brožek Vlastimil, Šlár Ivo, Matušek Miroslav

MPK: G21C 19/32

Značky: jednotek, skladování, absorpční, výroby, dopravu, způsob, vrstvu, obsahujících, skladovacích, štěpných, borovou

Text:

...g na litr lázně. Galvanicky vytvořena vrstva cermetu může mít tlouštku od rozměru zrna borové složky do 10 mm a obsahovat bor v množství do 70 objemových.Výhodou způsobu výroby skladovacích jednotek podle vynálezu je vytváření borové absorpční vrstvy v prakticky libovolné tlouštce na hotových skladovacích jednotkách jednoduchou nenáročnou technologií galvanodepozice. Tlouštka vý~ chozího materiálu je u způsobu výroby dle vynálezu vo 1 ite 1...

Plošný vícevrstvý textilní útvar, vhodný zejména jako nepřilnavý absorpční obvaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 255091

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kosjaněnko Vadim, Kovarskij Alexandr, Citulskij Alexandr, Procházka Rostislav, Kramplová Milada, Piller Bohumil, Javorský Josef, Filatov Vladimir

MPK: A61F 13/00, D04B 21/14

Značky: vhodný, textilní, plošný, vícevrstvý, zejména, nepřilnavý, obvaz, absorpční, útvar

Text:

...vrstvy odstranil hlavní příčinu vzniku tuhých obvazů, které sice plní funkční vlastnosti, avšak nedostatečně kopírují tvar lidského těla. Použitím absorpčního obvazu podle vynálezu odpadá nebezpečí dráždění rány a jejího okolí vyčnívajícími volnými vlákny, jak je tomu například při použití staplových vlákenných materiálů. Rovněž je možno dosáhnout u kusových absorpčních obvazů zatavení okrajových vláken kontaktní vrstvy pomoci...

Absorpční sektrofotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 254461

Dátum: 15.01.1988

Autori: Glanc Antonín, Matušek Miroslav

MPK: G01N 21/27

Značky: sektrofotometr, absorpční

Text:

...transparence T na vlnové délce) a tlouštce filtrú, je patrno z porovnánídvou dvojic kŕivek a to dvojice 4 a 5 a dvojice křivek a to dvojice 4 a 5 a dvojice 6 a 7.Křivka 3 s maximem na vlnové délce 15 m byla zkonstruována při použití filtrú tlouštky 50 mm a 10 mm, kdežto křivka 5 byla odvozena při použití filtrů o tlouščkách 5 mm a 1 mm. Tím, že poměr tlouštěk je V obou případech týž, se dosahuje stejné strmosti i výšky obou křivek 3 a Ě,...

Absorpční zařízení pro mikrostanovení těkavých látek s fotometrickou indikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242446

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rodionov Boris, Schingnitz Manfred, Avraamov Jevgenij

MPK: G01N 21/01

Značky: zařízení, fotometrickou, absorpční, indikaci, těkavých, látek, mikrostanovení

Text:

...na obr. 1, do vhodného absorpčního prostředí, které je upraveno tak, aby vykazovalo absorpoi v oblasti víditelného záření. Učinkem stenovované látkydojde ke změně zabarvení absorpčního roztoku, která je sledovánaujdvoupaprskovým fotoelektrickým čidlem Ž, jehož rozdílový signál j po překročení předem stanovené hodnoty uvede do chodu automatic- 3 h 242 446 kou mikrobyretu, která dávkuje titrační čínidlo až do obnovenípůvodního zbarvení...

Způsob stanovení chloridů a síranů atomovou absorpční spektrometrií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246610

Dátum: 16.11.1987

Autor: Záhradník Miroslav

MPK: G01N 21/31

Značky: stanovení, spektrometrii, atomovou, způsob, síranu, chloridů, absorpční

Text:

...stanovením chloridů a síranů způsobem podle vynálezu se sníží vliv některých rušících efektů, jako zbarvení roztoku, suspendované látky a podobně. Způsob je pracně nenáročný, používají se běžně dostupné chemikálie a vzhledem k miniaturlzaci přináší jednak úsporu těchto chemikálií a jednak umožňuje stanovit uvedené ionty ve velmi malém objemu vzorku.Do zkumavek o stejné hmotnosti se odměří 1 ml vzorku, například přírodní vody,přidají se 2...

Chlazené patro absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253178

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vejvoda Vojtěch, Tlučhoř Jiří, Štěpán Josef

MPK: B01D 53/18

Značky: chlazené, kolony, patro, absorpční

Text:

...z rovných trubek různé délky s kolen stejného úhlu a poloměru zakřivení, přičemž každý segment je tvořen sudým počtem dvou nebo více trubek vinutých do meandru tak. že propojení trubek pro vstup chladicího media a trubek pro výstup chladiciho media je provedeno uprostřed segmentu. Vinutí sousedníeh segmentů do meandrů je vždy ohráceně, a jejich přívodní trubky jsou připojeny do jedné vstupní, resp. výstupní komoty společně všem chladicím...

Laserová trubice s absorpční kyvetou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245177

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hammerschlag Jioí, Suk Eenik

MPK: H01S 3/08

Značky: trubice, laserová, kyvetou, absorpční

Text:

...je provedena jako tuhý celek, nacházejí se její vlastní rezonanćní frekvence nad budicími frekvenceui otřesd a tím je velmi snížen vliv otřesü na stabilituV navrženám uspořádání se dále zvýši stabilita frekvence vyloučením změn indexulomu vzduchu v rezonátoru tím, že prostory mezi Brewsterovými okénky výbojové trubice a kyvety a zrcadly na obou koncích laserové trubice lze vakuotěsně uzevřít s případněpřed uzavřením naplnit směsi plynu s...

Zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238233

Dátum: 01.06.1987

Autori: Formánek Zdeněk, Král Jan, Hlaváč Robert, Doležal Jiří, Šedý Václav, Kolihová Dana, Püschel Petr, Sychra Václav, Valenta Svatopluk

MPK: G01J 3/42

Značky: stanovení, zařízení, absorpční, atomové, rtuti, spektrometrie, obsahu, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie v anorganických a organických materiálech, sestávajícího z měřicích kyvet (9, 10) a zdroje (14) záření. Meřicí kyvety (9, 10) jsou spojeny s amalgamátorem (8), který je napojen na spalovací trubici (3), do které je připojen přívod (1) oxidačního plynu a zaváděcí zařízení (6) pro zavádění vzorků. Měřicí kyvety (9 10) jsou umístěny mezi zdrojem (14) záření...

Absorpční pouzdro pro kompaktní skladování nebo dopravu palivových kazet jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250714

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šimek Zdeněk, Müller Jiří, Bádroš Jozef

MPK: G21C 19/40, G21C 19/06

Značky: absorpční, jaderného, kompaktní, palivových, reaktoru, skladování, dopravu, kazet, pouzdro

Text:

...rovnoběžné a tyto osy neleží v jedné rovíně. Část absorpční vrstvy jednoho absorpčního pouzdra může přitom tvořit současně i část absorpční vrstvy sousedního absorpčního pouzdra.Výhodou absorpčních pouzder podle vynálezu je jejich nižší cena, neboř spotřeba absorpčního materiálu je nižší. Výhodou je i další zmenšení rozměrů skladované nebo dopravované konfi 25 | 1 714gurace palivových kazet oproti provedení s dosud známými abeorpčními...

Způsob výroby skladovacích jednotek obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249382

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lelek Vladimír, Bárdoš Jozef, Šlár Ivo, Schejbal Tomáš

MPK: G21F 1/12

Značky: způsob, jednotek, absorpční, skladovacích, vrstvu, výroby, obsahujících, borovou

Text:

...jednotek. Potrebné absorpční vlastnosti jsou způsobem výroby podle vynálezu řešeny nezávisle volbou tlouščky vrstvy boridů, tj. teplotou s dobou trvání difuzniho procesu. Difúzní boridování je oproti objemovému legování bôrem ekonomicky výhodnějši. Další výhodou je možnost použití méně ušlechtilých ocelí jako základního materiálu, neboř vrstva boridů tvoří protikorozní ochranu základního materiálu.Způsob výroby skladovacích jednotek...

Zařízení pro měření obsahu rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií metodou studených par

Načítavanie...

Číslo patentu: 233981

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kolihová Dana, Püschel Petr, Sychra Václav, Hlaváč Robert, Formánek Zdeněk, Doležal Jiří

MPK: G01N 21/31

Značky: atomovou, absorpční, měření, obsahu, spektrofotometrií, zařízení, rtuti, metodou, studených

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro stanovení obsahů rtutí, zejména stopových. Zařízení sestává z první měřicí kyvety (1) a druhé měřicí kyvety (2), jejíž délka je 5 až 20 krát menší než délka první měřicí kyvety (1). První měřicí kyveta (1) a druhá měřicí kyveta (2) jsou souosé a jsou spojeny zpožďovací trubičkou (3), jejíž objem je roven 5 až 20 násobku objemu první měřicí kyvety (1). Poměr délek první měřicí kyvety (l) a druhé měřicí kyvety (2) určuje poměr...

Způsob regenerace absorpční kapaliny v magnezitovém systému odsiřování odpadních plynů a klasifikační krystalizátor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235654

Dátum: 01.06.1986

Autori: Míšek Tomáš, Šebor Václav, Kordovský Josef, Kočí Jan, Klička Vladimír

MPK: B01D 53/34

Značky: kapaliny, způsobu, způsob, odsířování, regenerace, absorpční, tohoto, magnezitovém, odpadních, provádění, systému, kryštalizátor, klasifikační, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regenerace absorpční kapaliny v magnezitovém systému odsiřování odpadních plynů, například spalin, řeší problém získávání siřičitanu horečnatého s podstatně sníženým obsahem inertů. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že suspenze přiváděná z procesu absorpce se gravitačně dělí na tří frakce - A, B, C - tak, že u frakce A jsou zahuštěny popílek a inerty, u frakce B je zvýšena koncentrace nezreagovaného magnezitu a zárodků krystalů siričitanu...

Dvoupaprskový absorpční analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 227801

Dátum: 15.04.1986

Autor: Janáč Jiří

Značky: dvoupaprskový, absorpční, analyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoupaprskový absorpční analyzátor, sestávající z alespoň jednoho zdroje záření, z přerušovací clony, z měrné a srovnávací kyvety, jejichž absorpční dráhy jsou stejně dlouhé, z diferenčního detektoru záření a z měřicího přístroje, přičemž měrná kyveta je rozdělena okénkem neabsorbujícím záření na dvě části, z nichž každá je opatřena přívodem a odvodem vzorku plynu, vyznačující se tím, že rozdíl ?L absorpční dráhy srovnávací kyvety (8) a...

Absorpční povrch a způsob jeho vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 221700

Dátum: 15.03.1986

Autori: Suchánek Jiří, Trejbal Josef, Špaček Jindřich, Voda Karel, Kratochvíl Jiří

Značky: povrch, způsob, vytvoření, absorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpční povrch, zvláště u zařízení využívající měkké zdroje energie, jehož účelem je zvýšit absorpci slunečního záření. Účelu se dosahuje tím, že v tmavě pigmentované látce na povrchu absorbéru jsou vytvořeny otevřené dutiny nepravidelného tvaru, jež vzniknou například vypíráním příměsí, které byly předtím vpraveny do tmavě pigmentované látky.

Absorpční tepelné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223182

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vejvoda Josef, Štěpánek Arnošt, Hubená Jarmila, Novák Emil

Značky: čerpadlo, tepelně, absorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká absorpčního tepelného čerpadla čpavkového typu, vybaveného tlakovou destilační kolonou pro získávání amoniaku, kondenzátorem amoniaku, výparníkem kapalného amoniaku, absorbérem čpavkových par a příslušnými tepelnými výměníky a řeší zvýšení tepelného výkonu tohoto čerpadla. Podle vynálezu lze tepelný výkon tohoto absorpčního tepelného čerpadla při minimálních investičních nákladech a s minimálními náklady na energii zvýšit asi o...

Absorpční soustava pro využití slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228051

Dátum: 15.02.1986

Autor: Malík Miloš

Značky: slunečního, absorpční, tepla, využití, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpční soustava pro využití slunečního tepla absorpčním kolektorem tvořeným izolační skříní s vestavěnými trubkami pro ohřev pracovního média, vyznačená tím, že na zadní stěně kolektoru je příčně umístěna absorpční nádoba (3), která je napojena na horní část kolektoru spojovací trubkou (4) a odvzdušněním (5) a na spodní část kolektoru sestupnou trubkou (6), a že je vedeno z horní části kolektoru (9) s vratné potrubí (8) z výměníku tepla (9)...

Umístění absorpční a palivové části v patrové kazetě

Načítavanie...

Číslo patentu: 219808

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hron Miloslav, Mikuš Ján, Bárdoš Josef, Krýl František, Hudec František, Broulík Jan

Značky: částí, kazetě, umístění, patrové, absorpční, palivové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká umístění absorpční a palivové části v patrové kazetě pro jaderné reaktory nebo soubory s palivovými kazetami na nosné desce. Vynález řeší umístění absorpční a palivové části v patrové kazetě tak, aby byl umožněn výzkum neutronově-fyzikálních vlastností patrové kazety i na reaktorech s dolní nosnou deskou, které nemají zařízení pro zavěšení a pohyb patrové kazety v aktivní zóně, anebo nemají pod aktivní zónou prostor pro zasunutí...

Absorpční výrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219124

Dátum: 15.07.1985

Autori: Černý Pavel, Havránek Jiří, Grasse Pavel, Maryška Stanislav

Značky: výrobek, absorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá z hlediska výroby do textilního průmyslu, kdežto z hlediska použití výrobku do zdravotnictví. Vynález se vztahuje na absorpční výrobek, například chirurgický tampon nebo obvaz, sestávající z jedné nebo více, například čtyř nebo pěti vláknitých vrstev a popřípadě z vrstvy vodonepropustné fólie. Alespoň většina vláken nejméně jedné vláknité vrstvy, kterou v tom případě je savá vrstva, je při nejmenším na části jejich povrchu,...

Kyveta pro stanovení rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií

Načítavanie...

Číslo patentu: 217115

Dátum: 01.07.1984

Autori: Formánek Zdeněk, Füschel Petr

Značky: atomovou, spektrofotometrií, stanovení, rtuti, kyveta, absorpční

Zhrnutie / Anotácia:

Kyveta pro stanovení rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií. Účelem vynálezu je zvýšení citlivosti stanovení rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií. Kyveta je zhotovená z materiálu nereagujícího s parami rtuti a je vytvořená jako kulaté nebo hranaté duté těleso uprostřed projmuté, tvaru dvojitého komolého kužele nebo jehlanu. Vstupní trubička je zaústěna do měřící kyveta v místě projmutí a obě rozšířená hrdla měřící kyvety jsou otevřená.

Atomizátor pro stanovení hydridotvorných prvků metodou atomové absorpční spektrofotometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 216063

Dátum: 01.07.1984

Autor: Dědina Jiří

Značky: atomizátor, hydridotvorných, stanovení, absorpční, spektrofotometrie, atomové, prvků, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je atomizátor pro stanovení hydridotvorných prvků metodou atomové absorpční spektrofotometrie, skládá se ze dvou dílů zhotovených z křemenného skla, spojených zábrusem. Horní díl tvoří T-trubice se vstupním ramenem a spodní díl tvoří trubice pro přívod směsi vodíku a hydridu, do které je z boční strany zavedena kapilára pro přívod kyslíku. Vyústění této kapiláry je 8 až 12 mm před rozhraním rozvětvení T-trubice. Vstupní...