Patenty so značkou «absorpčne»

Skladovacie a výdajné zariadenie na hasiace, absorpčné a dezinfekčné prášky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7209

Dátum: 04.08.2015

Autor: Lukáčik Miloš

MPK: B65D 88/00, A62C 27/00, A62C 31/07...

Značky: zariadenie, výdajné, absorpčne, skladovacie, dezinfekčné, hasiace, prášky

Text:

...na ráme cestného kolesového prepravníka, výdajné zariadenie je vybavené vonkajším krytom, nádrž je z vonkajšej strany vybavená rebríkom, rám cestného kolesového prepravníka je vybavený pri oboch vonkaj ších stranách vertikálnym kotvením a vo výtlačnom potrubí je osadený prerušovač.Príklad skladovacieho a výdajného zariadenia na hasiace, absorpčné a dezinfekčné prášky podľa technického riešenia je zobrazený na obrázku 1. Zariadenie je...

Absorpčné obväzy s protibolestivým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18309

Dátum: 13.02.2012

Autori: Pastorello Andrea, Galesso Devis, Bettella Fabio

MPK: A61K 31/717, A61K 31/196, A61K 31/192...

Značky: protibolestivým, absorpčne, účinkom, obvazy

Text:

...sa ľahko formulujú, so zjavnými výhodami z hladiska priemyselnej výroby.0007 Ako už bolo uvedené, farmaceutické kompozície podľa tohto vynálezu pozostávajú z kroskarmelózy sodnej (ďalej len kroskarmeIóza), kyslého nesteroidného protizápalového liečiva (NSAID) a kyseliny hyalurónovej. Kroskarmelóza (CMCC - Obrázok 1), ktorá sa často používa vo farmaceutickom priemysle pre svoje superdezintegračné vlastnosti. je zosietovaným derivátom...

Absorpčné médium obsahujúce amín, spôsob a zariadenie na absorpciu kyslých plynov zo zmesi plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19324

Dátum: 10.11.2011

Autori: Schneider Rolf, Brehme Volker, Seiler Matthias, Rolker Jörn, Witthaut Daniel, Irfan Muhammad, Keup Michael, Neumann Manfred, Dembkowski Daniel

MPK: C07D 211/58, B01D 53/14, C10K 1/00...

Značky: absorpčne, kyslých, zmesí, médium, amín, plynov, obsahujúce, absorpciu, spôsob, zariadenie

Text:

...musí zase regenerovať.Spis WO 2009/156271 opisuje absorpčnć médium na absorpciu kyslých plynov z fluidných prúdov, zvlášť z dymových plynov. Absorpčné médium tu obsahuje oligoamín a primárny alebo sekundárny alkanolamín. K absorpčnému médiu je možné ako aktivátor pridat 4-amíno-2,2,6,6-tetran 1 etylpiperidín. Primárne amíny spravidla majú vysoke absorpčné entalpíe, čovyžaduje vyššie energetické požiadavky pri desorpcii.Spis WO...

Karosériový prvok a absorpčné teleso pre karosériový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4563

Dátum: 28.06.2005

Autor: Mett Thomas

MPK: B60R 21/34

Značky: karosériový, prvok, těleso, absorpčne

Text:

...to znamená definované zalomenie, pri dynamickom zaťažení. Pritom môžu byť zohľadnené určité typické záťažové situácie, takže sa absorpčné teleso hodí napríklad na použitie u blatníka alebo tiež pri tlmiči. Pri použitiu pri blatníku zaručuje karosériový prvok podľa vynálezu efektívne tlmenie najmä pri náraze hlavy chodca. Absorpčné teleso sa pritom hodí najmä na použitie v oblasti prednej kapoty motorového vozidla susediacej s blatnikom....

Obkladové kompozície na protihlukové akustické absorpčné obklady zbavujúce znečistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8761

Dátum: 29.09.2004

Autori: Toulan Emmanuel, Maze Michel, Raffegeau Hervé

MPK: B01J 35/00, C04B 14/10, C04B 14/14...

Značky: absorpčne, obkladové, kompozície, znečistenia, protihlukové, obklady, akustické, zbavujúce

Text:

...látok typu oxidov dusíka v týchto oblastiach je0010 Existuje preto veľký záujem na vývoji obkladov schopných minimalizovať nadmerný hluk, ktoré súčasne bránia hromadeniuznečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka.0011 Žiadateľka prekvapivým spôsobom odhalila, že tento cieľ možno dosiahnuť s použitím určitých materiálov absorbujúcich hluk v obkladoch, ktoré obsahujú fotokatalyzátory schopné oxidovať znečisťujúce látky, pričom...

Absorpčné teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284102

Dátum: 11.08.2004

Autori: Vastag Eva, Johansson Dan, Lindquist Bengt

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčne, spôsob, těleso, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčné teleso (10) je vhodné na použitie v hygienických vložkách (16) alebo podobných výrobkoch a obsahuje najmenej jednu vrstvu absorpčného materiálu a pluralitu pozdĺžne sa preťahujúcich vyrazených kanálikov (12). Jeho hrúbka je 0,5 až 1,2 mm, výhodne 0,8 až 1,1 mm, plošná hmotnosť 80 až 240 g/m2 a najmenej jedna vrstva absorpčného materiálu je zo vzduchom loženého papiera spojovaného latexom alebo tepelne. Pri spôsobe výroby absorpčného...

Absorpčný materiál s absorpčnou kapacitou závislou od teploty, absorpčný výrobok a absorpčné teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 284061

Dátum: 28.07.2004

Autori: Fernkvist Maria, Chihani Thami

MPK: A61F 13/15, A61L 15/60

Značky: absorpčnou, absorpčne, absorpčný, závislou, materiál, kapacitou, teploty, těleso, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný materiál obsahuje nosný materiál (50, 60) majúci povlak (51, 61) z polyméru citlivého na teplo s bodom zákalu pri teplote 28 °C až 35 °C. Absorpčné vlastnosti tohto polyméru sa v bode zákalu menia tak, že tento polymér nemá žiadnu absorpčnú kapacitu pri prvej teplote na jednej strane bodu zákalu, ale má dobrú absorpčnú kapacitu pri druhej teplote na druhej strane bodu zákalu. Opisuje sa tiež absorpčný výrobok, ako je plienka, chránič...

Výrobok na absorpčné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8262

Dátum: 11.06.2004

Autori: Wadström Torkel, Hjerten Stellan, Hjerten Marie-christine, Ilbäck Nils-gunnar, Ljung Asa

MPK: A61L 2/02, A41D 13/11, A61L 9/16...

Značky: absorpčne, účely, výrobok

Text:

...a/alebo kvapalínou prenášaných vírusov, vnosnej dutine. Podľa výhodného aspektu tohto vynálezu sa taktiež poskytuje masť na zachytávanie mikroorganizmov, prednostne vzduchom prenášaných a/alebo kvapalinou prenášaných mikroorganizmov, ako aj vírusov, prednostne vzduchom prenášaných a/alebo kvapalinou prenášaných vírusov na pokožku zvierat alebo ľudí. Táto masť môže okrem výrobku podľa nároku 1 obsahovať aj iné zložky na použitie v...

Absorpčné separátory pre sekundárne elektrické akumulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1433

Dátum: 19.03.2003

Autor: Lambert Urbain

MPK: H01M 2/16

Značky: absorpčne, sekundárně, separátory, elektrické, akumulátory

Text:

...bez deformácie alebo na plocho od 67 do 72 a V prípade separátorov PVC veľkosť pórov výrazne menšiu než 2 m. Príkladom je výrobok dodávaný na trh firmou Amersil SA pod názvom DC HP 340. V prípade uvedených separátorov na báze PVC je jediným prostriedkom na mierne zvýšenie objemu a veľkosti pórov doplnkový krok zvraštenia, ktorým sa plochý separátor zvlní. 0011 Obidve podmienky, ako celková poreznosť a veľkosť pórov nie sú optimálne na...

Absorpčné teleso v absorpčnom výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282540

Dátum: 09.09.2002

Autori: Österdahl Eje, Guidotti Ted, Widlund Urban, Steger Christina

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčnom, absorpčne, těleso, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčné teleso je určené na plienku, vložku používanú pri inkontinencii, dámsku vložku a podobne, ktoré sa skladajú z časti prijímajúcej kvapalinu a z časti, v ktorej je kvapalina skladovaná a ktorá k nej prilieha. V časti prijímajúcej kvapalinu sa nachádza aspoň jeden rezervoár (13) umiestnený v oblasti predpokladaného zvlhčenia, ktorá zasahuje dovnútra skladovacej vrstvy (12) a prechádza cez túto vrstvu. Rezervoár (13) je v styku s...

Absorpčné puzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2286

Dátum: 10.09.1999

Autor: Horňák Drahoslav

MPK: G21C 19/07

Značky: puzdro, absorpčne

Text:

...chladenie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje pohľad na polovicu absorľčného puzdra rozloženého do plášta, obr. 2 rez A - A hornou častou s nábehom,na obr. 3 je nakreslené usporiadanie dna s tromi priečnikmi a naobr. 4 je usporiadanie dna so štyrmi priečnikmi.Absorbčné puzdro zásobníka na skladovanie vyhoretého jadrového paliva pod vodnou hladinou, najmä v...

Absorpčné teleso absorpčného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281570

Dátum: 09.08.1995

Autori: Widlund Urban, Annergren Jeanette, Österdahl Eje

MPK: A61F 13/53

Značky: výrobků, absorpčného, absorpčne, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčné teleso predstavuje absorpčný prvok v absorpčných výrobkoch, obsahuje prvú absorpčnú vrstvu (16), ktorá je pri používaní na priloženie na používateľa spredu, a druhú absorpčnú vrstvu (17) pri používaní na priloženie na vzdialenej strane od používateľa. Vláknová štruktúra prvej absorpčnej vrstvy (16) je všeobecne tvorená prvým typom celulózovej vlákniny s otvorenou štruktúrou a nízkou schopnosťou rozptyľovať kvapalinu a hlavná časť...

Absorpčné teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 281389

Dátum: 09.08.1995

Autori: Österdahl Eje, Guidotti Ted

MPK: A61F 13/53

Značky: těleso, absorpčne

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčné teleso na vytvorenie absorpčného prvku absorpčného výrobku, ako je detská plienka, výrobok chrániaci pri inkontinencii alebo hygienická vložka, obsahuje prvú absorpčnú vrstvu (16), ktorej základom sú vlákna na umiestnenie najbližšie k užívateľovi, a druhú absorpčnú vrstvu (17), ktorej základom sú taktiež vlákna, ktorá je ďalej od užívateľa a má vysokú schopnosť disperzie kvapaliny. Prvá absorpčná vrstva (16) obsahuje superabsorpčný...

Absorpčné teleso absorpčného výrobku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280369

Dátum: 09.08.1995

Autori: Qvist Magnus, Porsö Berith, Rosseland Berit, Brohammer Göran

MPK: A61F 13/15, A61F 13/46

Značky: absorpčného, výrobků, těleso, spôsob, absorpčne, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčné teleso obsahuje prvú vrstvu (4) s prvou zmesou vlákien a druhú vrstvu (5) s druhou zmesou vlákien vrátane absorpčných vlákien, pričom prvou zmesou je 80 až 95 hmotn. % pružných vlákien a 5 až 20 hmotn. % spojovacích vlákien, ktoré sú tepelne aktivovateľné pri teplotách, pri ktorých pružné vlákna nie sú tepelne aktivovateľné. Druhou zmesou je 45 až 90 hmotn. % absorpčných vlákien a 5 až 15 hmotn. % tepelne aktivovateľných spojovacích...

Porézne absorpčné polymérne makroštruktúry a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281455

Dátum: 12.11.1991

Autori: Berg Charles John, Lahrman Frank Henry, Roe Donald Carroll

MPK: A61L 15/22

Značky: spôsoby, přípravy, absorpčne, makrostruktury, polymérne, porézne

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný polymérny materiál, tvoriaci hydrogél, obsahuje agregáty častíc vo vode nerozpustného absorpčného polyméru tvoriaceho hydrogél, chemicky viazaných do poréznej medzičasticovo zosietenej makroštruktúry medzičasticovo zosieťovacím činidlom zreagovaným s časticami v množstve od 0,01 do 30 hmotnostných dielov na sto hmotnostných dielov častíc, na vytvorenie zosieťovacích väzieb medzi časticami v agregátoch. Opísaný objem výslednej poréznej...

Predchladzovač skvapalneného chladiva a pomocného plynu absorpčne difúznej chladiacej apartúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 255373

Dátum: 15.03.1988

Autori: Nikolényi Alfonz, Hogenbuch Pavol, Szabó Štefan

MPK: F25B 15/00

Značky: skvapalneného, plynů, absorpčne, difúznej, chladiacej, chladiva, predchladzovač, pomocného, apartúry

Text:

...predchladenie skvapalneného chladiva a pomocného plynu prúdiacich do nízkoteplotného výparnika. V predchladzovači vzniklé pary neprúdia do výparníka nízkoteplotného priestoru, ale sú odvádzaně do plynového výmennika.Ďalšou výhodou tohoto riešenia je V tom,že stačí nepatrný výškový rozdiel medzi kondenzátorom a výparníkom, čo umožňuje výhodné usporiadanie nízkoteplotného a hlavného priestoru chladničky.Na pripojenom výkrese je...