Patenty so značkou «6-substituovaných»

Deriváty 6-substituovaných fenoxychromankarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17449

Dátum: 24.06.2009

Autori: Burgess Laurence, Cook Adam, Clark Christopher, Delisle Robert, Hunt Kevin, Corrette Christopher, Doherty George, Romoff Todd, Kim Ganghyeok

MPK: C07D 311/04, A61P 29/00, A61K 31/353...

Značky: kyselin, 6-substituovaných, deriváty, fenoxychromankarboxylových

Text:

...vzorca Ialebo jej farmaceutický prijateľnú soľ, pričomW znamená -C(0)NR- alebo -NR 2 C(O) R a R 2 každý znamenajú vodík alebo metylL znamená väzbu, -(CR 3 R 4)-(CRR°)m-(CR 5 R°)-, (2-4 C)alkenylén, -O(l-4 C alkyl)-, -(l-4 C alkyl)-O-, -(l-4 C alkyl)-SJ, (3-6 C)cykloalkylén alebo hetCyď, pričom označuje miesto pripojenia k skupine G za predpokladu, že ked W znamená -C(O)NR 2-, potom L neznamenáR a R sú nezávisle vybrané zo súboru...

Spôsob prípravy 5- a/alebo 6-substituovaných esterov kyseliny hydroxybenzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 286835

Dátum: 21.05.2009

Autor: Doehner Robert Francis

MPK: C07C 45/00, C07C 51/09, C07C 49/00...

Značky: spôsob, 6-substituovaných, přípravy, esterov, hydroxybenzoovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa jednostupňový spôsob výroby zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R je C1-C6 alkyl a R1 a R2 sú každé nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, pri ktorom sa uvedie do reakcie zlúčenina všeobecného vzorca (II), kde R je C1-C6 alkyl a X je halogén alebo OCOCH3, so zlúčeninou všeobecného vzorca (III), kde R1 a R2 sú každé nezávisle H alebo C1-C4 alkyl, v prítomnosti soli C1-C4 karboxylovej kyseliny a rozpúšťadla. Zlúčeniny vzorca (I) sa môžu...

Způsob výroby 6-substituovaných 1-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235178

Dátum: 15.02.1987

Autori: Černý Antonín, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: výroby, 1-[(5r,8s,10r)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočovin, 6-substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

6-Substituované 1-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny obecného vzorce I, ve kterém R značí alkylovou skupinu s přímým nebo rozvětveným uhlíkatým řetězcem se 2 až 4 atomy uhlíku nebo cyklopentylovou skupinu, se dají výhodně připravovat redukční alkylací v poloze 6 nesubstituované močoviny vzorce II karbonylovými sloučeninami v přítomnosti kyanoborohydridu sodného. Sloučeniny obecného vzorce I mají silný inhibiční účinek na sekreci...

Způsob přípravy halogenmethylesterů 6-substituovaných nebo 6,6-disubstituovaných 1,1-dioxidů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228945

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ledyard Jasys Vytautas John, Crawford Thomas Charles

Značky: kyseliny, způsob, 6,6-disubstituovaných, halogenmethylesterů, 1,1-dioxidu, penicilanové, 6-substituovaných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy halogenmethylesterů 6-substituovaných nebo 6,6-disubstituovaných 1,1-dioxidů penicilanové kyseliny obecného vzorce VIC kde X je atom chloru, bromu nebo jodu a oba Y a Z jsou atomy chloru nebo bromu nebo Y je atom vodíku a Z je atom chloru nebo bromu, vyznačený tím, že se oxiduje sulfid nebo sulfoxid obecného vzorce VID kde m je 0 nebo 1 a X, Y a Z mají význam uvedený výše, oxidačním činidlem vybraným ze skupiny zahrnující...

Způsob výroby 6-substituovaných N-/(5R,8S,10R)-8-ergolinyl/-N’,N’-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232301

Dátum: 15.07.1986

Autori: Křepelka Jiří, Vlčková Drahuše, Černý Antonín

MPK: C07D 457/12

Značky: 6-substituovaných, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 6-substituovaných N-/(5R,8S,10R)-8-ergolinyl/-N´,N´-diethylmočovin obecného vzorce I ve kterém R značí alkylový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku nebo allylskupinu. Způsob výroby spočívá v demethylaci N-/(5R,8S,10R)-6-methyl-8-ergolinyl/-N´,N´-diethylmočoviny působením bromkyanu, v redukčním odštěpení kyanskupiny ze vzniklého 6-kyanderivátu a v alkylaci 6-norderivátu vhodnými alkyl-, resp. allylhalogenidy. Redukční...

Způsob výroby 6-substituovaných N-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-N’N'-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245151

Dátum: 16.12.1985

Autori: Breining Tibor, Mészáros Zoltán, Hermecz István, Bitter István, Virág Sándor, Sebestyén Gyula

MPK: C07D 457/12

Značky: způsob, 6-substituovaných, n-[(5r,8s,10r)-8-ergolinyl]-n'n'-diethylmočovin, výroby

Text:

...nssycenych nebo nenssycsných uhlovodíků, jako chloroformu, tetrschlorv metmu, tetrschloretsnu nebo trichloretylenu, nebo směsi těchto rozpouätědel.Rsokce isokysnátu obecného vzorce ÍI s dietylsminem -se provádí pdsobením l si O molekvivslentů, výhodné 4 sž 5 molekvivslentů, dietylsminu na roztok isokysnátu v orgsnickěm rozpouštědle, získaný shormuvedeným postupem. Reskce se provádí při teplotě 0 až -120 °C, výhodné při 70 .už 100 °C,...