Patenty so značkou «5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2»

Způsob krystalizace 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2- onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260509

Dátum: 15.12.1998

Autori: Budník Josef, Londýn Miroslav

MPK: C07D 243/16

Značky: krystalizace, způsob, 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2

Text:

...kvalitě takto čiitěné účinné látky odpovídá tep 1 otatání 169 až 172 °C, obsah 99 až 101,0 i (stanovení se provádí potenciometrickou titrací 0,1 N roztokom kyseliny chloristé za použití kombinované akelnć elektrody, přičemž analyzovaný vzorek se rozpustí v cca 20 ml kyseliny octové 100 apřidá se oca~ 50 ml anhydridu kyseliny ootové) a identifikace se provede pomocí tenkovratevně chromatoqrafie(TLC) na deskách ľertigplatten fy Merck s UV...

Způsob přípravy 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2- onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258521

Dátum: 16.08.1988

Autori: Londýn Miroslav, Budník Josef, Borovička Miloš

MPK: C07D 243/26

Značky: přípravy, způsob, 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2

Text:

...s jedovatým plynem metylbromidem /nervový jed/. Tento plyn je bezbarvý a bez zápachu. Jako jed je zařazen ve vyhlášce o jedech /vyhl. č. 57/ 1967 sb./, a to jako zvláště nebezpečný jed. Riziko pro pracovníky. kteří jsou nuceni s tímto plynem manipulovat nebo pro pracovníky, kteří jsou nuceni ve výrobě při manipulaci pobývat, spočíva hlavně v tom, že mohou být tímto plýnným jedem zasaženi. aniž mají být zápachem plynuOtrava metylbromidem...