Patenty so značkou «2-acetoxymethyl-5-halogen-3-hydroxycyklopent-1-yl»