Zvěřina Karel

Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260111

Dátum: 15.12.1998

Autori: Szabó Josef, Bartuška Miloslav, Buchar Miloslav, Kroupa Petr, Zvěřina Karel

MPK: C23C 4/04

Značky: hlinitého, stříkání, materiálů, způsob, žárově, výroby, oxidů, bázi, plazmové

Text:

...což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca...

Způsob výroby funkčních součástí strojů pro zemní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270273

Dátum: 13.06.1990

Autori: Havrda Miroslav, Bartuška Miloslav, Žďárský Karel, Zvěřina Karel

MPK: C23C 4/00

Značky: zemní, způsob, funkčních, strojů, výroby, práce, součástí

Text:

...1,5 až 2,0 hmot. bőru s 2 až 3 hmot. křemíku.základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v dosažení dobre adheza k podložnímu kovovćmu materiálu, dobré odolnosti vůči otěru a dobrá odolnosti vůči namáháni mechanickými rázy. Vlivem ohřevu celého materiálového systému dochází k dokonalámu propojení obou vrstev, která je podmínčno podobnosti v chemickem složení spodní vrstvy vytvářenć žárovým stříkáním a pojiva v kompozitní vrchní vrstvě,...

Ochranný a tepelně izolační povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 267555

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zvěřina Karel

MPK: C23C 14/06

Značky: tepelně, povlak, izolační, ochranný

Text:

...teplotě uvnitř konvertoru aJe-li podložnín materiálem ocel a povlak je na bázi zirkonu, tepelné nanáhíní působí odlupování povlaku od substrátu. Nanesenín uvedené spojovací vrstvy se zvýši přílnavost potć nanesená vrstvy na bázi zirkonu, která se běžně nevysnačuje dobrou přilnavostí k ocelovćnu substrátu. Spojovací vrstva ve spojení a tepelné izolační vrstvou zlepšuje užitné vlastnosti povlaku, jenuž dodáva odolnost vůči tepelnćnu šoku.cs 267...

Zapojení pro vytváření semitransferovaného oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265451

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zvěřina Karel, Schnackel Jay

MPK: B05B 5/08

Značky: zapojení, semitransferovaného, oblouků, vytváření

Text:

...spojeným s anodou a záporným pôlem přídavného zdroje připojeným k podložnímu materiálu, na obr. 6 je schematicky znázorněn detail zařízení podle obr. 1 zobrazující dráhu proudu plazmatu při přítomnosti kladného potenciálu na podložním materiálu a při nulovém potenciálu podložního materiálu, na obr. 7 je schéma varianty zapojení podle vynálezu při zapojení podle obr. 5 a na obr. 8 je schéma další varianty zapojení podle vynálezu s jedním...

Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259071

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kroupa Petr, Schnackel Jay, Szabo Jozef, Rhoads Dean, Tlučhoř Zdeněk, Zvěřina Karel

MPK: B01J 19/00, H05H 1/00

Značky: tohoto, látek, zařízení, provádění, kapalných, proudu, způsobu, tuhých, práškových, způsob, plynných, plazmatu, zpracování

Text:

...se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může...

Zařízení pro pohon rotační elektrody plasmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233616

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kroupa Petr, Zvěřina Karel, Szabó Josef

MPK: H05H 1/00

Značky: rotační, zařízení, pohon, hořáku, elektrody, plasmového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší problém pohonu rotační anody kapalinou stabilizovaného plazmového hořáku. Podstata vynálezu spočívá v uspořádání rotační anody na výkyvném rameni a jejím pohonu kapalinovou turbinou napojenou na okruh vodního hospodářství hořáku, přičemž výkyvné rameno je uloženo v ose výstupního členu turbiny. Využití vynálezu přichází v úvahu s kapalinou stabilizovaných plazmových hořáků.

Způsob výroby dopovaných nástřikových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232844

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kroupa Petr, Buchar Miloslav, Zvěřina Karel

MPK: C23C 7/00

Značky: způsob, dopovaných, materiálů, výroby, nástřikových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší problém výroby nástřikových materiálů, určených pro žárové nebo plazmové stříkání. Jde o způsob výroby žáruvzdorných stříkacích materiálů na bázi kysličníkové keramiky, dopovaných přísadou 1 až 20 % hmot. dvojmocných až čtyřmocných kovů, kdy se zrna základní složky mísí s vodní suspenzí dopantu o velikosti částic menší než 0,001 mm, provede se flokulace a soustava se vyuší nebo vypálí. Vynálezu...

Způsob výroby nízkoteplotního plasmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232677

Dátum: 15.12.1986

Autori: Szabó Josef, Tlučhoř Zdeněk Rndr, Kroupa Petr, Polidor Jaromír, Zvěřina Karel

MPK: H05H 1/24

Značky: nízkoteplotního, výroby, způsob, plasmatu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plasmové techniky a řeší problém zvyšování teploty rekombinované plasmy a zvyšování životnosti katody v kapalinou stabilizovaném plasmovém generátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se do katodové části stabilizačního systému přivádí kapalina snižující oxidační opotřebení katody a do zbývající části stabilizačního systému se přivádí kapalina mající vysokou vazebnou energii. Používají se kapaliny obsahující chemicky...

Ochranný povlak konstrukčních materiálů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235620

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kroupa Petr, Szabó Josef, Zvěřina Karel

MPK: C23C 7/00

Značky: výroby, materiálů, konstrukčních, povlak, ochranný, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru povrchové ochrany materiálů a řeší problém vytvoření antikorozního, tepelně izolujícího ochranného povlaku, určeného zejména pro povrchovou ochranu kovových materiálů a způsobu jeho výroby technologií žárového nebo plazmového stříkání. Povlak podle vynálezu je tvořen nejméně jednou vrstvou na bázi oxidů kovů nebo směsi oxidů kovů s elementárními kovy, mající proměnlivou porozitu a obsahující v otevřených povrchových pórech...

Nástřikový materiál, zejména pro plasmové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 233501

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zvěřina Karel, Kroupa Petr

MPK: C23C 7/00

Značky: nástřikový, zejména, plasmové, materiál, stříkání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru povrchové ochrany materiálů a řeší problém nástřikového materiálu s vysokou žáruvzdorností a tepelnou vodivostí. Nástřikový materiál sestává z 8 až 35 % hmot. oxidu hořečnatého MgO nebo oxidu vápenatého CaO, 2 až 10 % hmot. oxidu berylnatého BeO a 55 až 90 % hmot. oxidu hlinitého Al203, oxidu zirkoničitého ZrO2, oxidu křemičitého SiO2, oxidu chromitého Cr2O3 nebo oxidu titaničitého TiO2. Vynález je možno využít zejména v...

Stabilizační zařízení plasmového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232421

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kroupa Petr, Polidor Jaromír, Szabó Josef, Zvěřina Karel, Tlučhoř Zdeněk

MPK: H05H 1/26

Značky: generátoru, zařízení, plasmového, stabilizační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru plazmové techniky a řeší konstrukci stabilizačního zařízení plazmového generátoru používajícího různé stabilizační kapaliny. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření přechodového dílu, tvořeného clonou nebo štěrbinou a rozdělujícího stabilizační systém generátoru na dva relativně samostatné okruhy.

Elektricky vodivá ochranná vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 217720

Dátum: 15.02.1985

Autori: Polidor Jaromír, Neufuss Karel, Zvěřina Karel

Značky: vodivá, elektricky, vrstva, ochranná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru ochrany materiálu a řeší problém zvyšování životnosti grafitových elektrod. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření elektricky vodivého plazmového nebo žárového nástřiku kysličníkové keramiky, vykazujícího optimální korozivzdornost při co nejmenším měrném elektrickém odporu. Vynálezu může být využito zejména v oblasti metalurgie.

Řízený zdroj stejnosměrného proudu pro plasmový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 213855

Dátum: 01.05.1984

Autori: Šára Bohumil, Klapal Josef, Babovák Václav, Šára Zbyněk, Zvěřina Karel

Značky: řízený, zdroj, horák, stejnosměrného, plasmový, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Řízený zdroj stejnosměrného proudu pro plasmový hořák, s napájecím transformátorem a usměrňovačem, vyznačený tím, že jeho usměrnovací prvky (2) jsou řiditelné, s řídícími vstupy připojenými k výstupům akčního členu (4), přičemž první vstup akčního členu (4) je připojen na výstup regulačního členu (5), jehož jeden vstup je spojen s výstupem proudového čidla (7) uspořádaného v proudovém okruhu plasmového hořáku (3) a druhý vstup je připojen ke...