Župa Peter

Solárne zariadenie na zvýšenie energetických prínosov fotovoltických a fototermických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288300

Dátum: 22.07.2015

Autori: Župa Peter, Župa Jaroslav, Tóbik Ján, Župa Ján

MPK: H02S 30/20, F24J 2/38

Značky: fotovoltických, solárne, fototermických, systémov, zvýšenie, zariadenie, energetických, prínosov

Zhrnutie / Anotácia:

Solárne zariadenie je charakteristické tým, že zrkadlové plochy (1) majú proti aktívnym plochám (2) solárnych panelov (3) upevnených na nosnej fixnej konštrukcii (15) nastaviteľný uhol sklonu tak, že horný okraj (4) odrazenej plochy (5) slnečného žiarenia od zrkadlovej plochy (1) sa kryje s hornou hranou (6) aktívnych plôch (2) solárnych panelov (3), zrkadlové plochy (1) sú naklápateľné okolo horizontálnej osi na otočných závesoch (9)...

Solárne zariadenie na zvýšenie energetických prínosov fotovoltických a fototermických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5784

Dátum: 06.07.2011

Autori: Župa Ján, Župa Peter, Župa Jaroslav, Tóbik Ján

MPK: F24J 2/38, H01L 31/045

Značky: fototermických, prínosov, zariadenie, solárne, fotovoltických, zvýšenie, energetických, systémov

Text:

...umiestnených v radoch na fixných konštrukciách tak, že zrkadlové plochy vytvárajú s aktivnymi plochami solámyeh panelov tvar písmena V, a s neaktívnyrni plochami A využijúc už zabudované konštrukcie týchto systémov pričom homé hrany zrkadlových plôch a fotovoltiekých systémov môž u byť na jednej osi.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených obrázkoch je znázomené vyhotovenie solárneho zariadenia, kde na obr. 1 je schernaticky znázornená...

Hrebeňová konštrukcia na montáž solárnych panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5591

Dátum: 08.11.2010

Autori: Župa Ján, Župa Peter

MPK: F24J 2/40, E02D 27/00, F24J 2/00...

Značky: konštrukcia, hřebenová, montáž, solárnych, panelov

Text:

...7 je poskladaný z betónových tvámic, ktore sú vyplnené líatym betónom. Do základu 7 je vložená kovová časť konštrukcie 1 tvaru obráteného V, ktorá je tvorená zvarencom z L profilu. Na kovovú časť konštrukcie l sú pomocou skrutiek a matíc pripevnené dva páry vodorovných dierovaných otvorených profilov 2 a oproti na kovovú časť konštrukcie 1 dva páry uzatvorených profilov 5. Dierovaný otvorený profil 2 vytvára miesto na upevnenie solárnych...

Stacionárna konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5578

Dátum: 07.10.2010

Autori: Hyža Pavol, Župa Peter

MPK: E04H 12/22, F24J 2/42

Značky: konštrukcia, stacionárna

Text:

...ktoré sú vybavené otvormi umožňujúcimí variabilne nastavenie sklonu fotovoltických alebo iných panelov, pripojené nosné profily ktoré sú vybavené otvormi umožňujúcími variabílne nastavenie úchytov pre fotovoltické panely. Výhodou riešenia stacionárnej konštrukcie podľa úžitkového vzoru je výstavba konštrukcie bez potreby kotvenia konštrukcie do zeme, rýchle a jednoduché odstránenievšetkých komponentov konštrukcie po ukončení jej používania a...

Solárny navádzač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5246

Dátum: 07.09.2009

Autor: Župa Peter

MPK: G05D 3/00, F24J 2/00

Značky: solárny, navádzač

Text:

...automaticky výpočtovou technikou na základe údajov zistených snímačmi, ktoré sú súčasťou solárneho navádzača. Naklápací mechanizmus môže byť ovládaný elektricky, hydraulický alebo pneumatický.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l až 3 je znázomený solárny navádzač v rôznych pohľadoch. Na obrázku 4 je znázomený solámý navádzač v polohe, prípade nepriaznivých klimatických podmienok ako je silný vietor.Solámy navádzač využíva koľajnicovú...

Tepelný regenerátor fototermického piestového motora s impulzným generovaním pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 284635

Dátum: 04.07.2005

Autori: Župa Ján, Župa Peter

MPK: F01K 21/02, F03G 6/06

Značky: piestového, tepelný, fototermického, generovaním, motora, impulzným, regenerátor

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný regenerátor fototermického piestového motora s impulzným generovaním pary je tvorený vysokoteplotným kapilárnym poréznym telesom (1), umiestneným pod opticky priepustným krytom (3), ktorého vstup pracovnej látky do vnútorného priestoru tvorí vstrekovacia dýza (5), umiestnená na bočnom plášti (2) fototermickej hlavy motora, a výstup pracovnej látky z vnútorného priestoru tvorí na plášti valca (6) umiestnený a piestom (8) časovaný...