Župa Ján

Solárne zariadenie na zvýšenie energetických prínosov fotovoltických a fototermických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288300

Dátum: 22.07.2015

Autori: Župa Peter, Župa Jaroslav, Župa Ján, Tóbik Ján

MPK: H02S 30/20, F24J 2/38

Značky: systémov, fotovoltických, solárne, prínosov, zariadenie, zvýšenie, energetických, fototermických

Zhrnutie / Anotácia:

Solárne zariadenie je charakteristické tým, že zrkadlové plochy (1) majú proti aktívnym plochám (2) solárnych panelov (3) upevnených na nosnej fixnej konštrukcii (15) nastaviteľný uhol sklonu tak, že horný okraj (4) odrazenej plochy (5) slnečného žiarenia od zrkadlovej plochy (1) sa kryje s hornou hranou (6) aktívnych plôch (2) solárnych panelov (3), zrkadlové plochy (1) sú naklápateľné okolo horizontálnej osi na otočných závesoch (9)...

Parabolický koncentračný fotovoltický konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287846

Dátum: 12.12.2011

Autor: Župa Ján

MPK: F24J 2/12, H01L 31/052

Značky: parabolický, fotovoltický, konvertor, koncentračný

Zhrnutie / Anotácia:

Parabolický koncentračný fotovoltický konvertor je tvorený parabolickými koncentračnými zrkadlami (1) a koncentračnými fotovoltickými článkami (2) umiestnenými v oblastiach fokusácie koncentrátov. Solárne moduly sú tvorené pravouhlými ofsetovými parabolickými zrkadlami (1), samostatne alebo párovo opticky inverzne zoradenými do zrkadlových radov, a koncentračnými fotovoltickými článkami (2), umiestnenými v oblastiach fokusácie koncentrátov...

Solárne zariadenie na zvýšenie energetických prínosov fotovoltických a fototermických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5784

Dátum: 06.07.2011

Autori: Župa Jaroslav, Župa Ján, Župa Peter, Tóbik Ján

MPK: F24J 2/38, H01L 31/045

Značky: zvýšenie, fotovoltických, fototermických, solárne, systémov, prínosov, energetických, zariadenie

Text:

...umiestnených v radoch na fixných konštrukciách tak, že zrkadlové plochy vytvárajú s aktivnymi plochami solámyeh panelov tvar písmena V, a s neaktívnyrni plochami A využijúc už zabudované konštrukcie týchto systémov pričom homé hrany zrkadlových plôch a fotovoltiekých systémov môž u byť na jednej osi.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených obrázkoch je znázomené vyhotovenie solárneho zariadenia, kde na obr. 1 je schernaticky znázornená...

Hrebeňová konštrukcia na montáž solárnych panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5591

Dátum: 08.11.2010

Autori: Župa Peter, Župa Ján

MPK: F24J 2/00, F24J 2/40, E02D 27/00...

Značky: hřebenová, montáž, konštrukcia, panelov, solárnych

Text:

...7 je poskladaný z betónových tvámic, ktore sú vyplnené líatym betónom. Do základu 7 je vložená kovová časť konštrukcie 1 tvaru obráteného V, ktorá je tvorená zvarencom z L profilu. Na kovovú časť konštrukcie l sú pomocou skrutiek a matíc pripevnené dva páry vodorovných dierovaných otvorených profilov 2 a oproti na kovovú časť konštrukcie 1 dva páry uzatvorených profilov 5. Dierovaný otvorený profil 2 vytvára miesto na upevnenie solárnych...

Merač dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia s fotovoltickým článkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4946

Dátum: 07.01.2008

Autori: Dostál Zdeněk, Župa Ján, Herec Ivan

MPK: G01J 1/02

Značky: slnečného, žiarenia, dopadajúceho, globálneho, výkonu, merač, fotovoltickým, článkom

Text:

...globálneho žiarenia.Výhodou predloženého technického riešenia je priame vyjadrenie úrovne dopadajúceho globálneho slnečného žiarenia. Technické riešenie je výhodné pre praktické meranie, kde postačuje presnosť merania rádovo 10 W/m 2.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je uvedená elektrická schéma zapojenia merača dopadajúceho výkonu globálneho slnečného žiarenia. Uvedený obrázok l znázorňuje technické riešenie merania dopadajúceho...

Parabolický koncentračný fotovoltický konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4884

Dátum: 06.12.2007

Autor: Župa Ján

MPK: F24J 2/06, H01L 31/042, G02B 5/08...

Značky: konvertor, koncentračný, parabolický, fotovoltický

Text:

...čelný pohľad na párové soláme moduly zoradené do radov s použitím aktívneho chladenia, obr. 4 -je zobrazený bočný pohľad spôsobu montáže fotovoltického článku na chladiaci profil prostrednictvom kovovej podložky a elektricky nevodivej fólie, obr. 5 -je zobrazený čelný pohľad na umiestnenie koncentračného fotovoltického článku na kovovej podložke opatrenej kontaktnými keramickýrni izolátormi.Solámy modul parabolického koncentračného...

Tepelný regenerátor fototermického piestového motora s impulzným generovaním pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 284635

Dátum: 04.07.2005

Autori: Župa Peter, Župa Ján

MPK: F01K 21/02, F03G 6/06

Značky: regenerátor, impulzným, piestového, fototermického, generovaním, motora, tepelný

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný regenerátor fototermického piestového motora s impulzným generovaním pary je tvorený vysokoteplotným kapilárnym poréznym telesom (1), umiestneným pod opticky priepustným krytom (3), ktorého vstup pracovnej látky do vnútorného priestoru tvorí vstrekovacia dýza (5), umiestnená na bočnom plášti (2) fototermickej hlavy motora, a výstup pracovnej látky z vnútorného priestoru tvorí na plášti valca (6) umiestnený a piestom (8) časovaný...

Termomechanický konvertor hlavne na umiestnenie v ohnisku heliostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282442

Dátum: 31.12.2001

Autor: Župa Ján

MPK: F01K 21/02, F03G 6/00

Značky: konvertor, ohnisku, umiestnenie, termomechanický, heliostatu, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Konvertor je tvorený najmä zdvihovým piestovým parným strojom vybaveným na vstupe do pracovného priestoru (1) vstrekovacou dýzou (8) konverznej kvapaliny a na výstupe z pracovného priestoru (1) piestom (4) časovaným výfukovým otvorom (5) pary. Podstatou riešenia je, že oproti výstupu vstrekovacej dýzy (8) je vložená hydrofilná kapilárna porézna látka (7) vyhotovená najmä na báze zloženého porézneho grafitového materiálu, ktorá je tepelne...

Elektromagnetický obvod najmä pre impulzne regulovaný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260189

Dátum: 15.12.1998

Autori: Heczková Jarmila, Križko Dušan, Župa Ján

MPK: H01F 5/02

Značky: elektromagnetický, regulovaný, obvod, impulzné, zdroj, najmä

Text:

...plošných spojov s plošnými cievkami sú zanedbatelné v porovnani -so znížením výrobných nákladov. Plošné cievky platované na doskách plošných spojov majú v porovnaní s vinutýml cievkami lepšiu reprodukovatelnosť, vyššiu mechanickú odolnosť a lepší odvod tepla do okolia, čím je ichmožné navrhovať s vyššou jprúdovou hustotou. Priamym spájaním vývodov- cievok s okolím, bez prídavných vodičov, sa minimalizujú parazitné vplyvy, ako napríklad...

Zapojenie kapacitného transformačného bloku najmä na akumuláciu energie a filtráciu zvlnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 265518

Dátum: 13.10.1989

Autor: Župa Ján

MPK: H03K 17/06

Značky: filtráciu, najmä, akumuláciu, transformačného, bloků, zapojenie, energie, zvlnenia, kapacitného

Text:

...2, vstupných svoriek lg, 11kapacitného transformačného bloku, ktorými je kapacitný transformačný blok pripojený k výkonovému obvodu lg jednosmerného napájania. Na prvú svorku prvého obojsmerného spinača 3 jepripojený prvým vývodom akumulačný kondenzátor 2, ktorého druhý vývod je pripojený na druhú svorku druhého obojsmerného spínača 5, pričom druhá svorka prvého obojsmerného spinačaQ je spojená s prvým vývodom lg iuçmlznej strany...

Zapojenie podávacieho palivového čerpadla pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251985

Dátum: 13.08.1987

Autor: Župa Ján

MPK: F02M 37/08

Značky: podávacieho, čerpadla, palivového, zážihové, zapojenie, motory

Text:

...úvrate piesta 1, t. j. medzi koncom nasávacieho a začiatkom tlačneho zdvihu, je bázový vývod druhého vstupného tranzistora 25 spojený cez druhý budiaci rezistor 25 bistabilného klopného obvodu 12, s vnútorným časovaním, s jeho druhým vstupom 11, ktorý je ďalej Cez zopnuté kontakty, druhý pevný kontakt 3 a druhý pohyblivný kontakt B, a cez ohybný elektrický prívod 9 spojený s kostrou 4 podávacieho palivového čerpadla.Kolektorový vývod...