Žoudlík Josef

Sběrač vláken pro hubici vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269149

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beran Jaromír, Žák Pavel, Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/02

Značky: vysavače, hubici, sběrač, vláken

Text:

...pohledu zespoda,na obr. 3 je zobrazen pohled z boku, a to na zub sběrače, na obr. 4 je tento zub zobrazensvrchu. Na obr. 5 je naznačen ve dvou axonometrických pohledech plech hubice 5 úložnou plochou pro sběrač, na obr. 6 je naznačen příčný řez aestavou plechu hubice se sběračena na obr. 7 podélný řez sestavou plechu hubice se eběračem.Sběrać vláken 1 je vytvoŕen v profilu T escáv Jící ze sběrací ćestičky 2 a zekocvo vacího žebra 3, které...

Plášť elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266098

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: plášť, prachu, elektrického, vysavače

Text:

...lg a na odvrácené straně je na vnitřním dílu g pláště vytvořena příruba Á s otvory gg. vnější díl l pláště je z vnitřní strany opatřen lüžkem lg, na odvrácené straně je vytvořena osazenĺ ll tvarově a rozměrově shodné s přírubou A vytvcřené na vnitřnímdílu 3 pláště 5 kominky lg, Třmen 3 má vytvořen úchyt g a tvarový výstupek lg.Na vnitřní díl g pláště do úchytu É se založí agregát lg, a to napříč k podélné ose sací stranou k vytvořenému sacímu...

Uložení hnací jednotky s převodovou skříní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265856

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír

MPK: A47J 49/08

Značky: uložení, hnací, skříní, prevodovou, jednotky

Text:

...Skříň z plechu.Na výkresu je na obr. 1 naznečena v osovém řezu převodová skříč s hnaoí jednotkou, na obr. 2 je naznačena v axiálním pohledu základní deska a na obr. 3 je naznačena v témže pohledu hnací jednotka.Hnací jednotka g opatřena hříde 1 í§hna které je zalisován pastorek g a ložiska łg uložené v lüžku ložiska łg vytvořeném ve skříňoe 35 Z vnější strany skříňky łg jsou vytvořeny dva segmenty 3 s vnitřní stěnou 3. Na základní desce ł§ je...

Podlahová hubice vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265731

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00, A47L 9/02

Značky: hubice, vysavače, prachu, podlahová

Text:

...čcpu na ovládá ní výsuvných kartáčú ve středu spojovacího kanálu, kde je nutno spáru těsnit.ové hubice vysavače prachu záleží v tom, že v tělese hubice je vytvořcnPodstata podlah ýstupkem a na přední vnějšíspojovací kanál opatřen na výstupní straně osazením s pojistným Vstěně je vytvořeno lůžko.ice vysavače prachu podle tohoto vynálezu spočívají spojovací kanál a miska, tím i nutnost těsnění í čepu na ovládání výsuvných kartáčů.Hlavní...

Spoj otočné koncovky podlahové hubice vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265190

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/02

Značky: koncovky, podlahové, otočné, vysavače, prachu, hubice

Text:

...spoj 5 vysokou životnosti bez použití přídavných spojovacích součástí se sníženými materiálovými a mzdovými náklady.Na Výkresu je na obr. 1 znázorněno v osovém řezu otočné spojení, sestávající z kolena a kloubu, tělesa hubice, na obr. Z je vyznačeno v axonometrickém pohledu koleno a na obr. 3 je v tomto pohledu v částečném řezu kloub tělesa hubice.Na kolenu l je vytvořena válcová část 3, která je ukončena mezikružím 35, tvořící přechod...

Snímač podtlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262938

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Štěrba Bohumír, Beran Jaromír

MPK: A47L 5/00, G01L 9/10

Značky: snímač, podtlaku

Text:

...prachu.Na výkresu je na obr. 1 neznečena v osovém řezu jímka snímače s tělesem snímače a nembránou, na obr. 2 v osovém řezu sestavený kontaktní snímač a na obr. 3 v osovén řezu aestavený indukční snímač.Součástí nosného panelu l, ktorý slouží zároveä Jako kryt egregátu a nese namontované ovládací prvky vysávače,je jímka snímače g. Dno 5 Jímky snímače g má po obvodu provedeno osazení 2 a ve středu doraz §. Rovnoněrně po obvodu průřezu jímky...

Přívod nasávaného vzduchu do sací komory vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260840

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: přívod, prachu, nasávaného, sací, komory, vysavače, vzduchu

Text:

...opatřeno směrem k sací komoře těsnící plochou,a na jehož odvrácené straně je v nákružku opěrná plochaHlavní výhody řešení přívodu nasávaného vzduchu do sací komory vysavače podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odpadá náročná montáž vzduchového vedení do sací komory vysavače a ve zjednodušenívýlíeků tvořícich tento přívod, tím dochází ke snížení mzdových a materiálových nákladů.Na výkresu je na obr. 1 naznačen v osovém řszu přívod...

Pojížděcí ústrojí vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259792

Dátum: 15.11.1988

Autor: Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: pojížděcí, prachu, vysavače, ústrojí

Text:

...do roz~ pfnacíhodříku.Hlavní výhody řešení podižóäoího ústrojí vysavače podle vynálezu npoöívají v tom, že se anižuje praonoat a meteriálově náklady, umožňuje řešit vhodný design bez použití pryžovýah obruöí. A ANa výkpesu je na obr. 1 neznečeno v osovém řezu upevněné pojížděoí ústrojí v pláäti vysavače a ua obr. 2 toto pojížděoí ústrojí v příöněm řezu osazeným čepem.Kolo 1 opatřeno osazeným öepem g je navlečeno v otvoruÁ 3, vytvořeném v...

Rozdělovač plamene atmosférického hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242640

Dátum: 31.05.1988

Autori: Vitík Pavel, Husák Pavel, Žoudlík Josef

MPK: F23D 14/20

Značky: atmosférického, plamene, rozdělovač, hořáku

Text:

...a konstrukčni komplikace s vytvářením stebilizačního výčnělku.Tyto nevýhody odstraňuje rozdělovač plemeno podle vynálezu,jehož podstate spočívá v tom. že jeho profil je vytvořen dvěma svislými rovnoběžnými stěnami, ktoré na horní části přes záhyby přecházejí do sestupných částí, na jejichž spodním okraji je upevněne střechovitá část, opatřená kruhovými otvory se zářezy.Výhoda tohoto profilování spočívá v tom, že střechovitá část, v níž...

Bezpečnostní pojistka u elektrického vysavače prachu zabraňující vysávání bez použití prachového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257061

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: použití, vysávání, prachu, prachového, elektrického, filtru, bezpečnostní, pojistka, zabraňující, vysavače

Text:

...v plášti vysavače je upevněn nosník, na kterém je vytvořen háček a úložná sedla pro hřídelku, na které je pružina a pojistka s výstupkem, přičemž na přepážce prachového prostoru jsou vytvořeny drážky a otvory.Hlavní výhody řešení bezpečnostní pojistky u elektrických vysavačů prachu zabraňující vysávání bez použití prachového filtru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že jde o jednoduché výrobně nenákladné řešení, které dokonale plní svoji...

Brzda navíjáku přívodního kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254847

Dátum: 15.02.1988

Autori: Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/26, B65H 75/30

Značky: přivodního, kabelů, brzda, navijáku

Text:

...opatřený dvěee petkeei e~otvory pro čep. Brzdové večka je opetřene ovládecin renónken, brzdioie remenee, mezi nimž a ránee nevijáku je ulozene tlečná pružina.Hlavni výhody řešení brzdy nevijáku podle vynálezu Jsou dány konetrukoi, kde je brzdove večke uchycene čepee přieo do ráeu nevijáku, což zajišťuje neproetou epolehlivoet funkce celého zeřizeni e snižuje náročnoet no preonoet e materiál.Na výkreeu je na obr. 1 neznečen v náryeu priklad...

Uzávěr víka vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236334

Dátum: 01.01.1988

Autori: Sedlák Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, víka, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr víka vysavače, kde s pomocí spodního dílu pláště vysavače víka a kazety je zajištěno vzduchotěsné spojení sacího hrdla s kazetou filtru bez použití samostatných dílů a šroubových nebo lepených spojů.

Zapojenie stabilizátora magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 245896

Dátum: 15.12.1987

Autori: Žoudlík Josef, Kaneev Peter Kirilov, Zavoel Jaroslav, Berger Johannes

MPK: H03K 19/00

Značky: zapojenie, magnetického, poľa, stabilizátora

Text:

...vstupom zosilňovače, druhý výstup zdroja riadiacich impuzov je spojený s hr-adlorvatzím vistuvpom zosilňovače a s hradlovacim vstupom spínaného integrátoara a tretí výstup zdroja riadiacich impuilzov je spojený s riadiacim vstupom pamäťovéłio obvodu.Výhodou zapojenia stabilizátore. magnetického poľa je zníženie požiadaviek .na časovú stabilitu napájacieho prúdu pre elektromagnet. Ďalšou prednosťou je schopnosť pracovat v impuulznoun .režime...

Způsob výroby D-glucitolu s obsahem až 15 % hmot. D-mannitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244023

Dátum: 16.11.1987

Autori: Zavoel Jaroslav, Žoudlík Josef

MPK: C07H 3/02

Značky: hmot, d-mannitolu, obsahem, výroby, způsob, d-glucitolu

Text:

...produkty so sískdvají chromatogratií roztoku sacharósy, invortního cukru nobo jiných smčsí D-glukősy a D-fmktősy nobo směsí sacharőay a invortního cukru na aloupoi kationtomčnně pryslsyřioa a hydrogsnací aludtu. Podlo naatavaného Ipůsobu jímdní so sískdva sluát o zvolenom složení, t.j. svolonćm obsahu glukôayča frůtkősy.Ľatalytickou hąydrogsnací sa pak pripraví glucitol požadovaná čistoty. Saoharősa, pŕíp.invsrtní cukr, získaný...

Spojení sacího otvoru papírového filtru s kazetou filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238496

Dátum: 01.10.1987

Autori: Beran Jaromír, Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/00

Značky: papírového, otvorů, sacího, kazetou, spojení, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení sacího otvoru papírového filtru s kazetou filtru podle vynálezu je určeno především pro vysavače prachu, kde je použito kazety filtru a papírových filtrů s křížovým rozstřihem sacího otvoru. Pružná průchodka má po obvodě tvarové rozevírače, které zajišťují rozevření křížového rozstřihu, a tím zabraňují ucpávání sacího otvoru vysavače.

Zařízení pro zakládání papírového filtru do kazety vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238495

Dátum: 01.10.1987

Autori: Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: kazety, filtru, papírového, zakládání, vysavače, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zakládání papírového filtru do kazety vysavače podle vynálezu odstraňuje možnost použití chybně sestavené kazety ve vysavači prachu, usnadňuje obsluhu vysavače a zabraňuje jeho poruchám. Pomocí naváděcích žeber je čelo papírového filtru navedeno na dosedací plochu, v opačném případě nelze víko kazety spojit s rámem filtru.

Sací ústrojí ručního elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252640

Dátum: 17.09.1987

Autori: Žoudlík Josef, Doležan Pavel, Žák Pavel, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/00

Značky: ručního, elektrického, prachu, sací, vysavače, ústrojí

Text:

...zablokování motorku.Podstata sacího ústrojí ručního elektrického vysavače prachu záleží v tom, že na Spodní části oběžného kola je vytvořen obvodový nákružek s tím, že jeho horní vodorovné plocha je pod úrovní obvodového žebra, které je vytvořeno na krytu oběž. kola.Hlavní výhody řešení sacího ústrojí ručního elektrického vysavače prachu podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že umožňuje nasávat nečistoty V podobě nití, aniž by se...

Stabilizační činidlo suspenzních hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 243425

Dátum: 14.08.1987

Autori: Beránek Antonín, Polák Václav, Beran Jaromír, Sedlák Josef, Peola Pavol, Micenko Štefan, Mostecký Jioí Akademik, Zavoel Jaroslav, Žoudlík Josef

MPK: C05F 11/02

Značky: hnojiv, činidlo, stabilizační, suspenzních

Text:

...v roltoku technického hydroxidu aodnélo, draaelného nebo amonného. Oxihumolit - kapucín je humuscvé hnedé uhlí s nízkou výhřevností a velkým obsahom Vody a popelovin.Huminosílikdtem se rozumí komplexní sloučenina vodorozpustného hunzatu s křemičitanan. Htminosilíkat lze pripravu bud pridaním kyseliny křemičíté nebo alkalických křemičitanů do roztoku vodorozpustného humátu, nebo přídavkem kyseliny křemičité nebo alkalických křemičítam...

Držák ovládacích prvků vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238234

Dátum: 01.06.1987

Autori: Beran Jaromír, Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: držák, prachu, vysavače, ovládacích, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Držák ovládacích prvků vysavače prachu je určen pro upevnění vypínačů, potenciometrů a jiných potřebných ovládacích prvků. Držák je součástí nosného dílu a zajišťuje bez použití spojovacího materiálu dokonalé upevnění potřebných ovládacích prvků.

Zařízení k upevnění textilního filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238185

Dátum: 01.05.1987

Autori: Sedlák Josef, Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/00

Značky: filtru, zařízení, upevnění, textilního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upevnění textilního filtru, zejména u ručního elektrického vysavače, které je určeno pro zajištění prachotěsného spojení textilního filtru s vysavačem. Zařízení sestává z kuželového hrdla, které je opatřeno na konci menšího průměru nákružkem s těsnicí plochou a na vnitřním obvodě bajonetovými sedly. Objímka jako protidíl kuželového hrdla má v horní části opěrnou plochu zakončenou osazením a na jejim opačném konci jsou vytvořeny po...

Výfukový kanál ručního vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249093

Dátum: 12.03.1987

Autor: Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: výfukový, vysavače, kanál, ručního, prachu

Text:

...část vany vysavače ve směru toku vzduchu,.na obr. 3 je naznačen v příčném řezu celý výřukový kanál a na-2 í obr. 4 je naznačen celý výfukový kanál v podélném řezu. 249093Výfukový kanál 3 je tvořen stěnou §. bokom Z na vaně vysavače Q e přepážkou§. šikmou stěnou Q na víku vysavače 5. od sacího prostoru je hermeticky oddělen těeněním g a z vnějšku je uzavřen okrajom AQ. Podél okraje gg v šikmé stěně § víka g jsou provedeny výfukové otvory łł....

Závěr fitrační kazety elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234712

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: elektrického, vysavače, prachu, fitrační, kazety, závěr

Zhrnutie / Anotácia:

Závěr filtrační kazety elektrického vysavače prachu zajišťující prachotěsné uzavření filtrační kazety pomocí pružných závěrů opatřených ochrannou klecí, která zabraňuje poškození nebo ulomení těchto závěrů při výměně papírového filtru.

Kryt oběžného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 234461

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kadlec Pavel, Žoudlík Josef, Žák Pavel, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00

Značky: oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt oběžného kola, zejména k elektrickým vysavačům prachu, kde ve vstupním hrdle (3) krytu oběžného kola (1) je vytvořeno vybrání (4), do něhož je uložen výztužný kroužek (8) s výhodou otěru odolného materiálu.

Uzávěr filtračního vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234460

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Sedlák Josef, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: uzáver, filtračního

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávěr filtračního vaku je určen zejména pro ruční elektrické vysavače prachu. Filtrační vak (l) je po obvodu vyprazdňovacího otvoru (3) opatřen dělenými výztuhami (4), na něž se ve složené poloze nasune nosník (5), čímž je zajištěno prachotěsné uzavření filtračního vaku.

Odnímatelné držadlo ručního elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233770

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

MPK: A47L 5/24

Značky: vysavače, prachu, držadlo, ručního, odnímatelné, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Odnímatelné držadlo je určeno k ručnímu elektrickému vysavači prachu, kde součást držadla je závěr 11, který pomocí výstupku 7 zajišťuje spojení držadla s nástavnou trubkou nebo vysavačem. Součástí držadla jsou rovněž pevná žebra navijáku 21, která umožňují navinutí přívodního kabelu.

Spoj otočné koncovky hadice elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230939

Dátum: 15.06.1986

Autori: Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Žoudlík Josef, Beran Jaromír

MPK: A47L 9/00

Značky: elektrického, otočné, koncovky, hadice, prachu, vysavače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spoj otočné koncovky hadice elektrického vysavače prachu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi objímkou hadice a koncovkou pro připojení k vysávači je vložen těsnící kroužek, jehož průřez je ve tvaru písmene V. Spojení těchto dílců zajišťuje spojovací kroužek pomocí vytvořených výstupků.

Přední kryt vysavače s pojezdovým kolečkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227472

Dátum: 15.04.1986

Autori: Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Šváb Jaroslav, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

Značky: kolečkem, přední, pojezdovým, vysavače

Zhrnutie / Anotácia:

Přední kryt vysavače s pojezdovým kolečkem, které je uloženo v jeho osazení čelní stěny pomocí žeber a výstupků, vyznačený tím, že čelní stěna (11) předního krytu (1) tvoří tečný náběh (14) k pojížděcímu kolečku (2), jeho čep (3) je uložen na vrcholech (10) vnitřních žeber (7) a konce čepu (3) jsou upevněny v lůžkách (9) a hranou (8), zhotovených ve výstupcích (4) vnitřních stěn (12) vnějších žeber (3).

Závěsné oko

Načítavanie...

Číslo patentu: 220620

Dátum: 15.12.1985

Autori: Žoudlík Josef, Uchytil Josef, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír

Značky: závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit odkládání hadice vysavače do nepracovní polohy, aniž se musí odnímat od vysavače. Dosáhne se toho tím, že na úhlové koncovce sací hadice přilehlé k vysavači, je zhotoveno závěsné oko, které je její pevnou součástí, přičemž vnitřní průměr závěsného oka se liší od minimálního vnějšího průměru koncovky sací hadice odvrácené od vysavače maximálně o 3 mm.

Otočná přípojka k elektrickým vysavačům prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220454

Dátum: 15.11.1985

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír

Značky: přípojka, elektrickým, otočná, vysavačům, prachu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je otočná přípojka, která umožňuje otáčet hadicí s příslušenstvím kolem tohoto sacího otvoru. Dosáhne se toho tím, že je sestavena z pevné části opatřené nákružkem, jehož součástí jsou radiální výstupky umístěné na straně protilehlé dnu nákružku, ve kterémžto dnu jsou proti výstupkům vytvořeny otvory, a otočné části, která je opatřena obvodovým žebrem válcového tvaru s vnějším průměrem odpovídajícím vnitřnímu průměru válcové...

Zařízení k seřízení signalizace vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219541

Dátum: 15.08.1985

Autori: Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

Značky: prachu, vysavače, signalizace, seřízení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k seřízení signalizace vysavače prachu při jeho sníženém vzdušném sacím výkonu. Účelem vynálezu je zajistit vzdušné a současně i mechanické seřízení signalizace, které by včas upozornilo obsluhu, že filtr je naplněn vysávaným prachem a že dochází k takovému snížení vzdušného sacího výkonu, že funkce vysávání je omezena. Dosáhne se toho tím, že těleso seřizovače je opatřeno uzavírací plochou, jejíž součástí je svislý,...

Závěr krytu vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 227118

Dátum: 01.01.1985

Autori: Sedlák Josef, Šváb Jaroslav, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír

Značky: vysavače, závěr, krytu

Zhrnutie / Anotácia:

Závěr krytu vysavače, který se skládá z klapky a plechového dílu, vyznačený tím, že klapka (2) je vytvořena jako pružná část osazení (1) krytu a je opatřena na spodní straně žebry (5) proti zpětnému vylomení a současně je na nich uložen plechový díl (6), který tvoří jednoramennou páku, zajištěnou ve své poloze proti axiálnímu posunu bočními výstupky (8).

Zadní kryt vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225415

Dátum: 01.10.1984

Autori: Sedlák Josef, Šváb Jaroslav, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef, Beran Jaromír

Značky: vysavače, zadní

Zhrnutie / Anotácia:

Zadní kryt vysavače opatřený čtyřmi dutinami pomocí kterých je upevněn s vloženým motorem k přepážce pláště vysavače a jejichž tvar je volen tak, že zamezí unikání vyfukovaného vzduchu jinou cestou, než výfukovým otvorem a současně má v okraji vytvořen přesah k utěsnění s kovovým pláštěm, vyznačený tím, že horní kuželové dutiny (18) a dolní tvarové dutiny (13) jsou součástí čelní stěny (16), přechází směrem dovnitř v duté komolé kužele (8),...

Odnímatelný přední kryt vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225414

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zavřel Jaroslav, Šváb Jaroslav, Beran Jaromír, Sedlák Josef, Žoudlík Josef

Značky: přední, vysavače, odnímatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Odnímatelný přední kryt vysavače, který uzavírá pomocí jednoduchých dutin vytvořených na jeho vnitřní straně a žeber vycházejících z vnějšího tvaru a dílu upevněných na přepážce kovového pláště, sací prostor vysavače, vyznačený tím, že dutiny (21) souměrně vzdáleny od svislé osy předního krytu jsou opatřeny opěrnou plochou (4) s okrajem (18) pro naváděcí plochu (5) a opěrnou plochu (6) háčků (2) a pro jejich stranovou aretaci vodícími žebry...