Zikán Viktor

Deriváty thioallofanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268645

Dátum: 14.03.1990

Autori: Daněk Jaroslav, Zikán Viktor, Sluka Jaroslav

MPK: C07D 295/12, C07D 295/10

Značky: thioallofanové, deriváty, kyseliny

Text:

...13. a 14. den po invasi perorélně sondou v dávce 150 mg.kgl živé hmotnosti, jako honogenát v Dorfmannově činidle. Myši byly usurceny 3. den po aplikaci a po zjištění celkového počtu tasennic se skolexy při úplnć.helmintologické pitvě tenkého střeva myší byla výpočten metodou nepřímé aktivity dle Stewarda stanovena anthelnintická účinnost. Standard byl aplikován rovněž 13. a 14. den po invasi v dávce 150 og.kg 1 živé...

Estery kyseliny 2,4-dioxy-4-(-pentyloxyfenyl)butanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268281

Dátum: 14.03.1990

Autori: Daněk Jaroslav, Zikán Viktor, Vosátka Václav

MPK: C07C 69/716

Značky: estery, 2,4-dioxy-4-(-pentyloxyfenyl)butanové, kyseliny

Text:

...níže.látka dle dávka účinnost v příklsdu mol. kg 1 metodou nepřímé provedení ž. hm. aktivityZpůsob příprevy látek podle vynálezu je jednoduchý a poskytuje žádané produkty v uspokojivých výtěžcioh. Bližší podrobnosti vyplývají z následujících příkledů provedení, které vynález pouze objaeňuji, nikoliv omezuji.Methylester kyseliny 2,4-dioxo-4-(4-pentyloxyfenyl)butanové a) K roztoku methanolátu sodněho připreveného rozpuštěnim 7,7 8 (0,33 mol)...

5,6-Bis(3-alkoxykarbonyl-1-2-thioureiodo)-benzimidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262597

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zikán Viktor, Sluka Jaroslav, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 235/08

Značky: 5,6-bis(3-alkoxykarbonyl-1-2-thioureiodo)-benzimidazoly

Text:

...přepočteno na niclosemid znamená dávku I,4 B.104 mo 1.kg 1 ž. hm.i Anthelmintická účinnost aloučenín obecného vzorce I proti modelovému helmintu Hymenolepisnana vyjádřená v procentech metodou nepřímé aktivity podle Stewarda je uvedena níže.Látka dle příkladu Dávka Učinnost v t provedení mo 1.kq 1 ž. hm. metodou nepřímé aktivity 1 3,so.1 o 4 so 2 3,53.1 o 4 95 3 3,so.1 o 4 1 oo 4 3,35.1 o 4 1 oo 5 3,53.1 o 96 6 3,31.1 o 4 1 oozpůsob...

1,4-Dihydro-7-chlor-6-fluor-1-(4-nitrofenyl)-4-oxo-chinolin-3- karboxylová kyselina a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262587

Dátum: 14.03.1989

Autori: Holá Vladislava, Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 215/56

Značky: 1,4-dihydro-7-chlor-6-fluor-1-(4-nitrofenyl)-4-oxo-chinolin-3, způsob, karboxylová, přípravy, její, kyselina

Text:

...1 uor-l-(4-nitrofenyl)-4-oxo~chinolin-3-karboxylové kyseliny vzorce I je jednoduchý a produkt je způsobem dle vynálezu získán v uspokojivych výtěžcíoh.Bližší podrobnosti vyplývají 2 následujících příkladů provedení. Uvedené příklady vynález pouze ilustrují, nikoliv omezují.směs 13,5 g ethyl 1,4-dihydro-7-chlor-6-fluor-4-oxo-chinolin-3-kurboxylátu (50 mel). 4-nitrofluorbenuenu (7,5 q, 53 mmol) a 17,5 g bezvodého uhličítanu drasslného...

Způsob přípravy 10-nitro-4-oxo-4H-chino(2,3,4-i,j)(1,4)benzoxazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261338

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 498/04

Značky: derivátů, způsob, 10-nitro-4-oxo-4h-chino(2,3,4-i,j)(1,4)benzoxazinových, přípravy

Text:

...směs nalita do 200 ml vody, nerozpustný podíl byl odsát. Krystalizací z ethanolu za odbarvení aktivním uhlím bylo získáno 0,33 g látky o teplotě táni 268 až 269 °C.K roztoku 0,46 q ethyl 1,4-dihydro-B-hydroxy-4 ~oxo-chinolin-3-karboxylátu v 6 ml dimethylformamidu bylo přidáno 0,16 g hydrogenuhličitanu sodného a směs byla michána 1 hodinu při teplotě 100 °C. Po ochlazení na teplotu mĺstnosti byl přilit roztok 0,42 g 2,4-dinitroch 1...

Estery kyseliny 5-(4-pentyloxyfenyl)-1H-pyrazol-3-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 261312

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zikán Viktor, Daněk Jaroslav, Vosátka Václav, Špaldonová Radmila

MPK: C07D 231/14

Značky: kyseliny, 5-(4-pentyloxyfenyl)-1h-pyrazol-3-karboxylové, estery

Text:

...byly zabity 3 den po aplikaci a po zjištění celkového počtu tasemnic se ekolexy při úplné helmintologické pitvě tenkého střeva myší byla výpočtem metodou nepřímé aktivity dle Stewarda stanovena v průměru anthelmintická účinnost 66 8 pro látku obecného vzorce I dle příkladu provedení 1 a B 6 S pro látku dle příkladu provedení 2.Hodnocení anthelmintické účinnosti proti modelovému helmintu Heterakis spumosaTesty byly provedeny na myších samcích...

Substituované 2-benzamido-3-kyanopyrimido (1,2-a)benzimidazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 261293

Dátum: 12.01.1989

Autori: Daněk Jaroslav, Zikán Viktor, Sluka Jaroslav

MPK: C07D 487/04

Značky: 2-benzamido-3-kyanopyrimido, 1,2-a)benzimidazoly, substituované

Text:

...nana v objemu 0,25 ml/myš. Sloučeniny obecného vzorce I byly aplikovány ll a li den po invasi perorálně sondou v dávce 150 mg.kg 1 živé hmotnosti (ž.hm.), jako homogenát v Dorfmanově činidle.Myši byly zabity 1 den po aplikaci a po zjištění celkového počtu tasemnic se skolexy při úplné helmintologickě pitvě tenkého střeva myší byla výpočtem metodou nepřímé aktivitydle Stewarda stanovena anthelmintická účinnost. Standard byl aplikován rovněž...

Substituované 2-fenyl-1H-imidazo(4,5-b)fenaziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258596

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sluka Jaroslav, Zikán Viktor, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 487/04

Značky: 2-fenyl-1h-imidazo(4,5-b)fenaziny, substituované

Text:

...kusech. Dvě ze tří kontrolních skupin byly invadované neléčené, třetí invadovaná léčená standardním přípravkem - levamisolem - vůči němuž byla účinnost látek porovnávána. Krysy byly invadovány 500 pohyblivými lurvami Nippostronqylus brasiliensis A podkožně do hřbetní krajiny mezi lopatkami. B. den po invazi byly vždy jednorázově aplikovány sloučeniny obecného vzorce I v dávce 150 mg.kg 1 ž.hm., v téže dávce byl apiikovántěž levamisol,což...

Způsob přípravy 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-N2-a-cetylguaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257175

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 473/18

Značky: přípravy, 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-n2-a-cetylguaninu, způsob

Text:

...přípravy 9-(2-acetoxyethoxymethyl)-N 2-acetylguaninu podle vynálezu dochází k výraznému zvýšení výtěžku žádané sloučeniny (2 26 E na 48 ) a ke snížení množství vzniklého nežádoucího izomeru 7-(2-acetoxyethoxymethyl)-N 2-acetylguaninu (z 52 na 26 3). Při způsobu přípravy podle vynálezu dochází tedy k mnohem lepšímu využití výchozích surovín.Výchozí N 2-acetylguanin lze výhodně připravit dle čs. A 0 252 622 2-acetoxyethoxymethylbromid...

Plošný konstrukční polotovar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242575

Dátum: 01.03.1988

Autori: Roubanek František, Zikán Viktor, Roder Lubomír

MPK: C08L 27/06, C09D 5/20

Značky: konstrukční, plošný, polotovar, způsob, výroby

Text:

...2 Q§ 2004 um polyvinylchloridová pasta, která vedle běžných přisad polyvinylchloridových plastisolů nebo organosolů - např. přisadze skupiny zahrnujici pigmenty, regulatory viskozity, stabilizáto ry a plniva, obsahuje na 100 hmotnostních dilů polyvinylchloridu 20 d 60 hmotnostnich dilů polymerniho změkčovadla polyesterového typu, 5140 hmotnostních dilů nizkomolekulárniho změkčovadla a äd 50 hmotnostních dílů rozpouštědla zejména na bázi...

Zařízení pro vibrační podávání sypkého materiálu na vibrační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242573

Dátum: 01.03.1988

Autori: Zikán Viktor, Roubínek František

MPK: B65G 65/34

Značky: materiálů, sypkého, vibrační, třídič, podávání, zařízení

Text:

...na své vnější straně opetřena závažím.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že se docílí v půdorysněm průmětu relativně protismčrného násypn vůči směru postupu sypkého materiálu na vibračním podáveči,a tím lepšího zachycení tlaku a zkrácení jazyku sypkého materiálu,vytékající z vyústění předsledného zásobníku nebo násypky na podávací dno vibračního podáveče, a tím i zkrácení potřebné délky vibračního podávače. Provedením zadní stěny vyústění...

Způsob přípravy 5-amino-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2H)-pyridazinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255244

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vosátka Václav, Zikán Viktor

MPK: C07D 237/22

Značky: způsob, 5-amino-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2h)-pyridazinonu, přípravy

Text:

...snížení výtěžků finální čisté sloučeniny vzorce I.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy 5-amino-6-(4-pentyloxyfenyl)-3(2 H)-pyridazinonu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se 5-hydrazino-6-(4-penty 1 oxyfenyl)-3(2 H)-pyridazinon redukuje vodíkem adsorbovaným na Raneyově niklu v prostředí inertního rozpouštědla, výhodně etanolu, při teplotě 50 až 100 °C, výhodně při teplotě varu použitého rozpouštědla. Uvedený...

5-Brom-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2H)-pyridazinon a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255243

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vosátka Václav, Zikán Viktor

MPK: C07D 237/10, C07D 237/14

Značky: přípravy, 5-brom-6-(4-pentyloxyfenyl)-3-(2h)-pyridazinon, způsob

Text:

...nižší.Bližší podrobnosti plynou z následujících příkladů provedení, které vynález pouze ilustrují, nikoliv omezují.K roztoku 6,4 g (156 mmol) 93 hydrazinu V 80 ml etanolu se za míohání přikape roz tok 35,5 g (100 mmol) metylesteru kyseliny 3-brom-4-oxo-4-(4-pentyloxyfenyl)-2-hutenovéV 80 ml etanolu při teplotě 1 až 5 °C a auspenze se michá po dobu 1 h při teplotě místnosti. Odsátím reakční směsi a zpracováním matečných louhů po odsátí se...

Substituované 5-amino-6-(4-penyloxyfenyl) 3-(2H)-pyridazinony

Načítavanie...

Číslo patentu: 255242

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vosátka Václav, Zikán Viktor, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 237/22

Značky: 5-amino-6-(4-penyloxyfenyl, substituované, 3-(2h)-pyridazinony

Text:

...1 ž. hm. Látky byly krysám podány sondou orálně jako homogenát V Dorfmanově činidle a pokus byl ukončen 12. den zabitím zvlřat a provedením helmintoloqické pítvy tenkého střeva. Ze zjištěného celkového počtu ćuwvü ve střevě byla metodou nepřímé aktivity dle Stewarda vypočtena anthelmíntícká účin nost hodnocených látek.Anthelmintická účinnost sloučenin obecného vzorce I proti modelovým helmintům Bymenonerŕímć aktivity podle Stewarda je uvedena...

2,3-Bis(2-methoxy-5-chlorbenzamido)fenazin -5,10-dioxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 254605

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zikán Viktor, Daněk Jaroslav, Sluka Jaroslav

MPK: C07D 241/46

Značky: 2,3-bis(2-methoxy-5-chlorbenzamido)fenazin, 5,10-dioxid

Text:

...mg.kg 1 ž. hm. (živé hmotnosti) jako homoqenát v Dorfmanově činidle. Myši byly po aplikaci 3. den zabity a po zjištění celkového počtu tasemnic se skolexy při úplné helmintologické pitvě tenkého střeva myší byla, výpočtem metodou nepřímé aktivity dle Stewarda, stanovena v průměru 60 anthelmintická účinnost hodnocené látky vzorce I.Hodnocení anthelmintické účinnosti proti modelovému helmintu Nippostrongylus brasiliensis.Testy byly provedeny...

2,3-Bis(2-methoxy-5-chlorbenzamido)fenazin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254604

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zikán Viktor, Sluka Jaroslav

MPK: C07D 241/46

Značky: 2,3-bis(2-methoxy-5-chlorbenzamido)fenazin

Text:

...vzorce I.Tato nová dosud nepopsaná látka slouží jako meziprodukt pro připravu 2,3-bis(Z-methoxy-5-chlorbenzamidolfenazin-5,10-dioxidu s anthelmintickým účinkem (čs. A 0 č. 254 605).Sloučeninu vzorce I lze připravit reakoí 2,3-diaminofenazinu 5 chloridem kyseliny 2-methoxy-5-chlorbenzoově v ekvimolekulárním množství v prostředí pyridinu při teplotě 20 °c až 30 °c.Bližší podrobnosti plynou z následujíciho přikladu provedení, který...

2,3-Bis(benzamido)fenaziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254544

Dátum: 15.01.1988

Autori: Daněk Jaroslav, Sluka Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: C07D 241/46

Značky: 2,3-bis(benzamido)fenaziny

Text:

...nana V objemu 0,25 ml/myš. Sloučeniny obecného vzorce I byly aplikovány 13. a 14. den po invazi perorálně sondou v dávce 150 mg.kg 1 živé hmotnosti (ž. hm.). Standard byl aplikován rovněž 13. a 14. den po invazi v dávce 150 mg.kg 1 ž. hm., což přepočteno na niclosamid znamená dávku 4,5 s.1 o 4 ž. hm.Anthelmintická účinnost sloučenin obecného vzorce I vyjádřená V procentech metodou nepřimá aktivity podle stewarda je uvedena...

2,3-Bis(2-pentyloxy-5-chlorbenzamido)-fenazin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254543

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sluka Jaroslav, Zikán Viktor, Daněk Jaroslav

MPK: C07D 241/46

Značky: 2,3-bis(2-pentyloxy-5-chlorbenzamido)-fenazin

Text:

...Wistar s hmotnosti 120 až 140 g ve skupinách po 6 kusech. Dvě ze tří kontrolních skupin byly invadované neléčené, třetí invadovaná léčená standardním přípravkem levamisolem, vůči němuž byla účinnost látky porovnávána. Krysy byly invadovány 500 pohyblivými larvami Nippostrangylus brasiliensis podkožně do hřbetní krajiny mezi lopatkami. B. den po invazi byla jednorázově aplikována látka vzorce I v dávce 150 mg.kg 1 živé hmotnosti. Látka byla...

Způsob výroby hexahydrátu trojsodné soli kyseliny fosfonomravenčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253848

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zikán Viktor, Roubínek František

MPK: C07F 9/38

Značky: fosfonomravenčí, výroby, hexahydrátu, trojsodné, kyseliny, způsob

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že zmýdelnění triethylesteru kyseliny fosfonomravenčí se provede tak, že 1 mol jmenovaného triethylesteru se přikape během 10 minut k roztoku 6 mol hydroxidu sodného V 1 litru vody při teplotě 38 až 45 °C. Pak se reakční směs postupně, během 50 minut, vyhřeje až k bodu varu a po dobu 2 h se vaří pod zpětným chladičem. Po odstavení při teplotě 5 °C se odsaje chladné reakční směs a získá se...

Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka pri elektrooblúkovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 242548

Dátum: 15.11.1987

Autori: Špaldonová Radmila, Zikán Viktor, Danik Jaroslav

MPK: B23K 9/32

Značky: horáka, zváracieho, mechanickú, zariadenie, zváraní, elektrooblúkovom, ochranu

Text:

...V prírube sú zasunuté svojími koncami do otvorov v telese horáka, pritom je výhodne, ked sa strižne kolíky dajú v smere svojej osi prestavovať.Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka podľa vynälezu má viaceré výhody. Chráni zvárací horák proti poškodeniu vo všetkých smeroch mechanického nárazu na zváraní horák. Zváraci horák savýmenou srlarižných kolíkov s opnkovatemou presnosť-ou ustaví do pôvodnej poiohy, nastavenej pred...

Unášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242547

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nimcová Dagmar, Zikán Viktor, Danik Jaroslav

MPK: A24C 5/39

Značky: unášacie, zariadenie

Text:

...s kolmými kuželovými hrotmi, pričom výška hrotov, rozostup hrotov na lište a rozostup líšt na dopravníkovom pase je v rovnakej vzdialenosti.Výhodou unášacieho zariadenia listovéhoDosial známe šikmé pásové 7 dopravníko- V , l vé zariadenia listového tabakusüułybavené kovovými junášacími hrebeňovými lištamiatabaku podľa vynäiezu je .to žezníženímhmotnosti unášacej hrebeňovej lišty možno zmenšiť rozostup líšt na dopravníkovom-pá se až na...

Vypínacia západková voľnobežná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242545

Dátum: 15.11.1987

Autor: Zikán Viktor

MPK: F16D 41/06

Značky: západková, voľnobežná, vypínacia, spojka

Text:

...Predpokladom prestavenia spojky je však jej kľudový stav.Príklad vyhotovenia vypínacej západkovej spojky podľa vynâlezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na spojku so zapnutými obidvomi zápacikami, obr. 2 nárysný pohľad na spojku so zapnutou prvou zálpadkou, obrázok 3 nárysný pohľad na spojku so za 4pnutou druhou západkou, obr. 4 nárysný pohľad na spojku s vypnutými obidvomi západkami, obr. 5...

Odstredivá lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242543

Dátum: 15.11.1987

Autor: Zikán Viktor

MPK: F16D 13/52

Značky: odstredivá, lamelová, spojka

Text:

...plôch.Všetky stykové i vodiace plochy na rozpern-om teliesku, prítlačnej lamele, dne bubna i závažiach sú geometrický a výrobne jednoduché a sú vytvorené ako rovinné, alebo rotačné plochy.Odstredivá lamelova spojka dvojstupňového samočínneho prevodu znázornená na obr. 1 až 3. Obr. 1 znázorňuje pozdlžnŕjr rez planétovým prevodom opatreným ods redivou lamelovou spojkou podľa vynñlezu, obrázok 2 priečny rez odstredivou lamelovou spojkou...

Způsob výroby 1-hydroxymethyl-3-methyl-2-thiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252944

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zikán Viktor, Roubínek František

MPK: C07C 157/05

Značky: výroby, způsob, 1-hydroxymethyl-3-methyl-2-thiomočoviny

Text:

...10,5 reakčni směsi, umožňuje ryhhlé rozpouštěni l~methyl-2-thiomočoviny ve směsi pýi teplotě 12 až25 °C u vznik finální látky o vysoké čiatotě. Při isolaci konečné látky odsátim ae B výhodou používá k jejimu promytí mamečnýoh louhů, ktoré byly upraveny-1 M kyselinou chlorovodíkovou na hodno~ tu pH 7,3 až 7,5.Způsobem podle vynálezu se získá čistý produkt vhodný pre přímé použití pro farmaceutické účely a ve vysokém výtěžku.Následující...

Způsob opracování plošných materiálů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245620

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zikán Viktor, Aušková Mária, Oežábek Karel

MPK: C14C 15/00

Značky: plošných, opracování, způsob, materiálů, způsobu, provádění, zařízení

Text:

...usně. Působením kmitü se dále opracovaćí lázeň zahřívá, což v součinnosti s vlastním kmitáním podporuje vznik kavitace.Kmitající opracovací lázeň tak napomáha při vratném uvolňování jednotlivých vláken struktury usně, čímž se zvyšuje intenzita vstřebávání a urychluje se proces barvení. Po uvol nění souvislého tlaku kmitající opracovací lázeň navíc jednotlivé vlákna rozvolñujz, což přispívá k rovncměrněmu probarvení usně v celé její...

O-Substituované 4,9-dihydro-6-hydroxy-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252636

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-6-hydroxy-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, o-substituované

Text:

...demethylací hydrochloridem pyridinu za zvýšené teploty.Způsob přípravy látek je jednoduchý, produkty jsou získávány V uspokojivých výtěžcích V kvalitě přímo použitelná k dalšímu zpracování.Bližší podrobnosti vyplývají z následujících příkladů provedení. Uvedené příklady vynález pouze ilustrují, nikoliv omezují.K míchané suspenzi 4-(4-methoxyfenyl)-4-methyl-thiosemikarbazidu (10,5 g, 50 mmol) v ethanolu (250 ml) byl za míchání přidán...

Způsob přípravy N2-acetylguaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252622

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 473/18

Značky: způsob, n2-acetylguaninu, přípravy

Text:

...(Hřebacký H., Farkaš J. Nucľ. Acid Chem. 1, 13, 1978). Tyto postupy vykazují nízkou výtěžnost, nejvýše do 60 , vyžadují vesměs dlouhou reakční dobu a produkt bývá hnědě zbarven.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy N 2-acetylguaninu způsobem podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že se zahřívání směsi guaninu, acetanhydridu a fosforečné kyseliny provádí v pžítomnosti katalytického množství 4-dialkylaminopyridinu...

4,9-Dihydro-6-methoxy-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252621

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zikán Viktor, Šmejkal František, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: 4,9-dihydro-6-methoxy-3-methyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinolin

Text:

...aplikován subkutánně V objemu 0,2 ml do záhybu kůže zad. Množství LD 50 viru bylo stanoveno v samostatném pokuse a bylo vypočítáno podle REEDA a MUENCHA (Reed L. J., Muench H. Ame. J. Hyg. 27, 493, 1938). Pro každou koncentraci bylo použito 7 myši. Neléčené myší hynuly podle koncentrace viru 3 až 7 dní po infekci. Zkoušená látka byla suspendována pomoci monoesteru olejové kyseliny s tripolyetylenglykolanhydrosorbítetherem (Tween 80). Látka...

cis-1-(2-(2,4-Dichlorfenyl)-4-(2-alkyl-thio-5-pyrimidinyloxymethyl)- 1,3-dioxolan-2-lymethyl)-1H-imidazoly a jejich sole

Načítavanie...

Číslo patentu: 252587

Dátum: 17.09.1987

Autori: Zikán Viktor, Šváb Alois, Holá Vladislava

MPK: C07D 405/14

Značky: cis-1-(2-(2,4-dichlorfenyl)-4-(2-alkyl-thio-5-pyrimidinyloxymethyl, jejich, 1,3-dioxolan-2-lymethyl)-1h-imidazoly

Text:

...inoku 1 a.) Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce 1.. Minimální inhibiční koncentrace v mg/1 Látky a bsp sp cAa CAb TM AN Látka z příkladu provedení 1 0,15 50 0,15 50 0,07 0,7 Látka z příkladu provedení 2 5,2 25 0,7 50 0,15 12,5 klotrimazol 3,1 - 0,7 - 0,03 3,1 mikronazol 6,2 - 0,7 - 0,03 1,5 ketokonazol 50 - 0,03 - 0,7 12,5Jak plyne 2 uvedených výsledků hodnocení, jsou sloučeniny obecného vzorce I a jejich soli u vybraných kmenů...

Způsob výroby methenamin hippurátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252432

Dátum: 17.09.1987

Autori: Nováček Alois, Boledovič Ján, Zikán Viktor, Bruna Ladislav

MPK: C07D 471/18, C07D 103/84

Značky: výroby, methenamin, způsob, hippurátu

Text:

...2-propanolu avoďy ve vzájemnémmo 1 árnim poměru 1 z 1 až 1,1 7 až 13, přičemž celkový obsah vody ve směsi je 0,3 už 5 , michá při teplotě 10 až 30 °C a získaný produkt se ízoluje.Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se reàkční směs michá při teplotě 20 až § 00 načež se reakce dokončí při 15 °C.Autoři vynálezu zjistili, že během michání se charakter míchané suspenzereakčních komponent mění obě složky se rozpouštějí za vzniku híppurétu...

Elektronická počítadlo odměru pro výdej směsi dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245583

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zikán Viktor, Eerný Antonín, Vinkler Emanuel, Koepelka Jioí

MPK: G01F 1/56

Značky: výdej, elektronická, odměru, kapalin, počítadlo, směsi

Text:

...tohoto řešení lze jednoduše zajistit možnost předvolby vydaného množství směsi kapalin, což v případě vydávaní pohonných hmot znamená možnost zaplacení požadovaného množství směsi předem a tím urychlení provozu u čerpadel pohonných hmot.Vynález bude dále blíže popsán podle přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněn příkladné provedení elektronického počítadla odměru pro výdej směsi dvou kapalin podle vynálezu.Elektronické...

O, N-Substituované 4,9-dihydro-6-hydroxy-2,3-dimethyl-4-oxo-2H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252342

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: n-substituované, 4,9-dihydro-6-hydroxy-2,3-dimethyl-4-oxo-2h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Text:

...místnosti v dimetylformamidu. Sloučeninu obecného vzorce I, kde R 1 je atom vodíku a R 2 je metylskupina, lze podle vynálezupř 1 pravit z 4,9-dihydro-6-methoxy~ 2,3,9-trimetyl-4-oxo-2 H-pyrazolo/3,4-b/chinolinu demetylací azeotroplckou bromovodíkovou kyselinou.Způsob přípravy látek je jednoduchý a poskytuje látky v uspokojivých výtěžcích. získané produkty jsou přímo použitelná k dalšímu zpracování Blížší podrobnosti vyplývají z následujících...

O, N-Substituované 4,9-dihydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252341

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: n-substituované, 4,9-dihydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny

Text:

...metyljodidem v dimetylformamidu za teploty míst 1 je atom vodíku a R 2 je metylskupiną, lze podle vyná 1 ezupřipravit z 4,9-dihydro-6-methoxy-1,3,9-trimetyl-4-ošo-IH-pyrazolo/3,4-b/chinolinu demetylací azeotropickou btomovodikovou kyselinou.nosti. Sloučeninu obecného vzorce I, kde Rzpůsob přípravy látek je jednoduchý a poskytuje žádané produkty V uspokojivých výtěžcích. získané produkty jsou přímo...

4-Chlor-6-methoxy-3-methyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolin a jeho N1-methylderivát

Načítavanie...

Číslo patentu: 252340

Dátum: 13.08.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: 4-chlor-6-methoxy-3-methyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinolin, n1-methylderivát

Text:

...I, kdo R je otom vodíku, dimathylsulfátem v přítomnosti práškového hydroxidu draselného v prostředí aprotického rozpouätědla, výhodně v dimathylsulfoxidu, za teploty mistnosti.Způsob připravy látek je jednoduchý a poskytuje žádené látky v uspokojivých výtěžcich. Bližší podrobností vyplývají z.nás 1 edujících příkladů provedení. Uvedené příklady tento vynález pouze ilustvují, nikolív omezují.Směs 3-(4-methoxyeni 1 ino)-5-methy...

Zpětnovazební systém zejména pro pulsní měniče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244106

Dátum: 15.07.1987

Autori: Forró Juraj, Zikán Viktor, Smrž Rudolf, Hesoun Dušan, Nováeek Alois, Florovie Stanislav, Neeas Miroslav, Roubanek František

MPK: H02M 5/00

Značky: napětí, zejména, měniče, zpětnovazební, systém, pulsní

Text:

...přstížení a teplotní ochranu.Tohoto výsledku bylo dosoženo zpětnovazebním systémem zehrnujícím diferenciální předzesiloveč v neinvertujícím zapojení. srovnávsjící napětí z výstupustebi 1 izátoru s napětím prvního referenčního zdroje, stejně jako diferenciální zesilovač prncující jako kompnrátor, jehož výstup je spojen s výstupom stebilizátoru. Zpětnovazební systém rovněž obsahuje generátor periodických signálu s monotonním intervalem e...

Způsob čištění hippurové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251133

Dátum: 11.06.1987

Autori: Nováček Alois, Bruna Ladislav, Zikán Viktor, Vavřina Josef, Boledovič Ján

MPK: C07C 103/84

Značky: čištění, způsob, hippurové, kyseliny

Text:

...jehož podstata spočíyš v tom, že se surová kyselina hippurová překrystalizuje z 95 až 100 OC horké vody v přĺtomnosti 1 až 2 ekvivalentů oxidu, resp. hydroxidu vápenatého na stanovenémnožství kyseliny benzoové v surové kyselině hippurové.Výhoda jednoduchosti způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se surová kyselina hippurová překrystalizuje za horka z 12 až 14 hmot. dílů vody vztažených na hmotnost surové kyseliny hippurové V...

4-(1-Alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235199

Dátum: 15.02.1987

Autori: Rádl Stanislav, Zikán Viktor

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolinů obecného vzorce I, kde R značí alkylskupinu o 1 až 5 atomech uhlíku, a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky slouží jako meziprodukt pro přípravu protivirově účinných látek.

4-(1-Alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1-[(2,2-dimethyl-1,3- dioxolan-4-yl)methyl]-1H-pyrazolo(3,4-b)chinoliny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235198

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, dioxolan-4-yl)methyl]-1h-pyrazolo(3,4-b)chinoliny, přípravy, 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1-[(2,2-dimethyl-1,3, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká 4-(1-alkyl-2-hydroxyethylamino)-3-methyl-1-[(2,2-dimethyl-1,3- dioxolan-4-yl)methyl]-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinů obecného vzorce I, kde R značí alkylskupinu o 1 až 5 atomech uhlíku, a způsobu jejich přípravy. Tyto nové, dosud nepopsané látky, slouží jako meziprodukty pro přípravu protivirově účinných látek.

Způsob přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235197

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, způsob, 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolinu, vyznačujícího se tím, že se alkyluje dvojsodná sůl 4,9-dihydro-3-methyl-4-oxo-1H-pyrazolo[3,4-b]chinolinu v dimethylformamidu methyljodidem při teplotě 0 až 30 °C, výhodně při teplotě 20 °C, sudová reakční směs se krystaluje z methanolu, ethanolu nebo n-propanolu, výhodně z ethanolu, a vzniklá směs...

Způsob přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235196

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zikán Viktor, Rádl Stanislav

MPK: C07D 471/04

Značky: přípravy, 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1h-pyrazolo(3,4-b)-chinolinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu přípravy 4,9-dihydro-3,9-dimethyl-4-oxo-1H-pyrazolo(3,4-b)chinolinu, vyznačujícího se tím, že se zahřívá 4,9-dihydro-2,3,9-trimethyl-4-oxo-2H-pyrazolo[3,4-b]chinolin s hydrochloridem pyridinu na teplotu 200 až 240 °C, výhodně na teplotu 220 °C.