Zhang Lixin

Inhibítory aktivity AKT

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17419

Dátum: 23.12.2010

Autori: Trevitt Graham Peter, Burkamp Frank, Fabritius Charles-henry, Harrison Timothy, Miel Hugues, Zhang Lixin, Wilkinson Andrew John

MPK: A61P 35/00, C07D 471/04, A61K 31/4741...

Značky: aktivity, inhibitory

Text:

...endotelovej syntázy oxidu dusičného (eNOS). Súhrnnýmvýsledkom skôr opísaného je rýchla neovaskularizácia a bunková migrácia.Angiogenéza riadená hypoxiou, primáme sprostredkovaná indukčným faktorom hypoxie (HIF 10.), môže viesť k indukcii mnohých proteínov, vrátane VEGF. Bolo opísané, že zvýšená hladina aktivovanej AKT zvyšuje expresiu HIF-la, čo vedie k rozvoju hypoxického prostredia nezávislého od angiogenézi. Nedávne údaje ukazujú, že...