Zeman Vladimír

Spôsob výroby brúsiacich zŕn na báze alfa-Al2O3

Načítavanie...

Číslo patentu: 281002

Dátum: 04.11.1998

Autori: Tomeš Pavel, Havrda Jiří, Hanžl Milan, Zeman Vladimír

MPK: C01F 7/02, C04B 35/10, C09K 3/14...

Značky: brúsiacich, báze, spôsob, alfa-al2o3, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cestou prípravy sólu, premenou na gél, sušením, kalcináciou xerogélu a slinovaním spočíva v riadenej gelatizácii na zafixovanie požadovanej mikroštruktúry prídavkom roztoku viacsýtnej organickej kyseliny, prípadne obsahujúcej legujúci prvok, pri vytvorení metastabilného koloidného roztoku hydroxid-oxidu hlinitého zmesou vody a alkoholu (10 až 70 % obj.) s 1 až 4 uhlíkovými atómami s prídavkom silnej anorganickej kyseliny. Následné...

Elektrický tepelný žiarič s reflektorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 90

Dátum: 07.07.1993

Autori: Mindoš Lubomír, Zeman Vladimír, Oliveriusová Miroslava, Šafková Ludmila, Šafek Miroslav

MPK: H05B 3/20

Značky: žiarič, tepelný, elektricky, reflektorom

Text:

...vzducnen.reçhniokó řešení bude hliäo oevětleno pomocí. výkresu. nn kterém znásorñuäí obr. 1 a. 2 svislé přičně řesy tepelnými záři 51 a reflektoŕj. obr. 3 u 4 axouozaotrioká pohledy nn tepelné aářiča püpevněně k stojanu.Elektrický tepelný zářič a roflektoriem, podle obr. 1 n 2 aestćvć s krytu l tvaru misy se vzhůru rozbihavými ntěnmni g.,jež má na dnč 3 uloäanu łmpnlnou izolační vrstvu i n kteráleží elektrická výhřevná folia 5 ehráněná...

Elektrické soklové vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 82

Dátum: 07.07.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Šafková Ludmila, Šafek Miroslav, Hajdok Ondrej, Mindoš Lubomír, Zeman Vladimír

MPK: H05B 3/66

Značky: elektrické, soklové, vykurovacie, těleso

Text:

...jsou u horgiho 1 čela podle obr. 5 opatřeny příčnými otvory ll e otvor otojiny lg Je překryt krytom 12 upovněným šroubem gg k otvorům 11. Na obr. 2 a 3 Jo topnó těleso 2 tvořeno dvěmi akunlnčnimi dosknmi 1 a1 apoaenýeh v dolní a v horní části g tak, že vytváří evis 1 ýůzký proatbrłg pro umístění elektrického výhřevného plošného prvku 5. přičemž podle obr. 2 Je topné těleso § opntřano kolečky g a podle obr. 3 Je výhřovný plošný prvek A od...

Elektronický průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269059

Dátum: 11.04.1990

Autor: Zeman Vladimír

MPK: G01F 1/88

Značky: elektronický, průtokoměr

Text:

...vstupní svorkou hlavního zesilovače, k jehož prvním vstupním svorkám jsou připojeny výstupní svorky Hhentstonove můstku.Výhody elektronického průtokoněru podle vynálezu epočívejí zejména v tom, za je při malých něřených průtocích nezávislý na změnách okolní teploty, přičemž je výrobně jednoduchý I v praxi jednoduše nnstsvitelný.Vyndle bude dále podrobněji popsán podle připojenóho výkresu, na kterém je echematicky znázorněno příklndně...

Teplotní sonda pro spektrometr jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 268147

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zeman Vladimír

MPK: G01N 24/04

Značky: teplotní, spektrometr, jaderné, sonda, magnetické, rezonance

Text:

...trubka g je uložena v Dewarově trubici §, Měrný spoj § termočlánku je spojen svým prvním vývodem s prvním vývodem srovnávecího spoje Z teraočlánku, u něhož je umíetěn teplotně závislý prvek g. pripojený k prvnímu vstupu zesilovače g kompenzačního napětí, a svým druhým vývodem s prvním vetupem zesilovače lg termoalektrickáho napětí, k jehož druhému vetupu je připojen druhý vývod srovnávacího spoje Z termočlánku. Zesilovač g konpenzačního...

Syntetický olej pro mazání vzduchových a plynových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263225

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Vladimír, Štěpina Václav, Weisser Otto, Mostecký Jiří Akademik, Marek Miroslav, Železný Miroslav

MPK: C10M 107/08

Značky: plynových, mazání, kompresoru, syntetický, vzduchových

Text:

...mel schopnost edsorbovat se na kovových plochách a vytlačit z nich vodu, přítpadněvytvářet ochranný film na kovových površích proti korozní mu účinku vody.Moderní kvalitní oleje pro mazéní vzduchových s plynových kompresorů jsou vyráběny z kvalitních ropných olejových rafinátů,s výhodou cyklanických, které mají malý sklon k tvorbě karbonu. Hluboko rafinované tzv. bílé oleje se používají k mszání kompresorů etylenových a strojů používaných ve...

Částečně syntetický převodový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263224

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpina Václav, Zeman Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Třebický Vladimír, Marek Miroslav, Weisser Otto

MPK: C10M 107/08

Značky: převodový, částečně, syntetický

Text:

...olejových destilátů nebo í se syntetickými oleji, například polyalfaolefínovými, pro přípravu základových olejů k výrobě převodových olejů používaíi. Tyto polybutenove oleje jsou bud polymery jen izobutylenu,nebo jeho směsi s n-buteny s vyrazne převažujíoím podilem izobutylenu, například asi 75 hmot. izobutylenu a asi 25 hmot. n-butenů.Částečně syntetický převodový olej pro náplň převodů automobilových a uzavřených převodů průmyslových,...

Částečně syntetický hydraulický olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263223

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpina Václav, Valdauf Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Weisser Otto, Marek Miroslav, Zeman Vladimír

MPK: C10M 107/08

Značky: hydraulický, syntetický, částečně

Text:

...kterou proto kvalitní hydraulické oleje vždy obsahují. U olejů s obsahem dialkylditiofosfátu zínečnatého působí tato přisada i jako inhibitor oxidace,do hydraulických olejů bezpopelného typu se přidávají bezpopelné antioxidanty typu alkylfenolů nebo aromatíckých aminů. Á i- 3 283 223 Přítomnost malého množství vlhkosti v oleji nelze vyloučit v žádné hydraulické soustavě. Protože jde o oleje převážně alkalického charakteru s relativně...

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263222

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Weisser Otto, Štěpina Václav, Marek Miroslav, Zeman Vladimír, Matějovský Vladimír

MPK: C10M 107/08

Značky: zážehových, dvoudobých, syntetický, motorů, mazání

Text:

...vyznačuje tím, že základový olej v množství 84,0 až 98,7 hmot. je tvořen poly-n-butenovým olejem, obaahujicím nejvýše 3 hmot. polyizobutylenu, s MW 250 až 850 a s polydisperzitou 1,15 až 1,35 a teplotou varu 300 až 550 °C a zušlechřujíci přísady Jsou tvořeny 0,3 až l hmot. bezpopelných antioxidantů typu alkylfenolů, například alkylbísfenolů 1 až 12 hmot. detergentů-disperzantů typu alkylarylsulfonátů vápenatýchja/nebo hořečnaąých s TBN až...

Částečně syntetický motorový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262876

Dátum: 11.04.1989

Autori: Weisser Otto, Štaňko Nikolaj, Zeman Vladimír, Marek Miroslav, Štěpina Václav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10M 107/08

Značky: částečně, syntetický, motorový

Text:

...jsou pro docíleni žádoucich užitných vlastností motorových olejů významné a proto jejich použití jako složek základových olejů ve směsi s ropnými rafináty jo prospěšné.- 3 Q 252 375 Ve světě se dnes polybutenové oleje jako zahušřovaci složky, namísto těžké ropné olejové složky, ve směsi s ropnými rafináty olejových destilátů při přípravě základových olejů k výrobě mszacích olejů používají. Tyto polybutenové oleje jsou však polymery bud Jen...

Syntetický elektroizolační olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262875

Dátum: 11.04.1989

Autori: Weisser Otto, Novák Václav, Marek Miroslav, Štěpina Václav, Mostecký Jiří Akademik, Zeman Vladimír

MPK: C10M 107/08

Značky: elektroizolační, syntetický

Text:

...°C~ Kabelová oleje e velkými viskozitami mohou obsahovat i polyizobutylen s relativní molekulovou hmotnosti 1500 až 2000 jako zahušřovací složku jako zahušřovací složka se používá i cerozin a kalafuna.vTyto olejejsou značné nedostatkové v důsledku soustavného poklesu nsparafinických rop. Kromě toho se tyto oleje vyrábějí i z polymarů izobutylenu. výrobou z n-butenů se tyto uhlovodíky,dosud zužitkovávané jen spalováním, využívají chemicky na...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256549

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švácha Miroslav, Straka Zdeněk, Zeman Vladimír

MPK: B24C 5/06

Značky: odlitky, metací, tryskačů

Text:

...1 a dávkovaoím kolem.g je umístěna usměríovací příruba Q spojená s krytom metacího kola g. V uaměr~ ňovací přírubě Q je vytvořenobdé 1 níkový otvor v ěířoo funkční plochy 1 opatky.§. V dávkovaoím kole Q jsou vytvořeny výřezy 5,jejichž počet je stejný jako počet lopatek Q. Lopatka Q je opa~ktřena funkční plochou vydutou proti směru otáčoní metaoího kolon ukonöenou na obvodě vnějším okrajom Q. Radiála 3, vedená sostředu otáčení §...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256548

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švácha Zdeněk, Zeman Vladimír, Švácha Miroslav

MPK: B24C 5/06

Značky: odlitky, metací, tryskačů

Text:

...kotoučem.g e dávkovacím kolem 2 Je ueměrnovąoí. příruba Q spojená s krytom metacího kola g. V usměrňovaoí pří Vrubě Q je vytvořen obdélníkový otvor v äířce,funkční plochy lo patky Q. V dávkovacím kole Q jsou vytvořeny výřezy §, jejichž počet je stejný jako počet lopatekło Lopatka Q Jeopatřonn funkční plochou s vydutím X orientovaným proti eměru otáčení metacího kola, a ukončenou na obvodě vnějším okrajom Q e u ueměre ňovací přímky Q...

Metací kolo tryskačů na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256529

Dátum: 15.04.1988

Autori: Straka Zdeněk, Zeman Vladimír, Švácha Miroslav

MPK: B24C 5/06

Značky: tryskačů, odlitky, metací

Text:

...otáčení hnacího kotouče § proti směru otáčení hnacího ko-. touče Q. Mezi předním kotoučem g e zadním kotoučem 2 jsou upevš něny v průběžných drážkách g av neprůběžných drážkách 2 lopatky à. Lopatka ł je vytvořena z funkčňí části łł opaťřené po- 3 obou stranách opěrnou částí gg. Funkční část ll lopatky l je-vytvořeno z funkční plochy lll á zadní plochy lłg zakončonými směrem od osy rbtace obvodovou plochou ll a směrem k ose rotace spodním...

Zařízení pro kompaktní oběhový systém výroby páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256137

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karpíšek Jiří, Kuřátko Josef, Matev Milan, Vít Pavel, Zeman Vladimír

MPK: F28D 1/06

Značky: oběhový, páry, zařízení, výroby, systém, kompaktní

Text:

...páry.Zkrácením zavodñovacích trubek lze docílit dobré oběhové poměry i při jejich celkově menším prúřezu než u dosavadních provedení. Tím lze dosáhnout poměrně malé zvětšení průměru převáděcích trubek, které neovlivní tlouščku stěn výměníku a oddělovače páry. Lze svýodou použit též řešení, kdy v oblasti s nějvětším vývinem páry není v převáděcí trubce zavodňovací tnúka zatímco v oblasti s nejmenším vývinem páry mohou být použity zavodňovací...

Sklíčidlo zakládacího zařízení vulkanizačního lisu plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 255946

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zeman Vladimír, Danda Milan

MPK: B29C 35/00

Značky: sklíčidlo, pneumatik, zakládacího, zařízení, vulkanizačního, plastů

Text:

...rozpěraoí Šàlířdi Silový vá 1 ec 2 je upévněnW» ke kruhové Základová dooce ł. Ve středu kŕuhové Základová desky l.je vytvořen otvor, ktorým prochází pistnice g V silového válce 1 .V rozpčraoím talíři gjsou.vytvořeny radiálníAdŕážky jejichž počet odpovídá počtu úcňopnýoh čelisäj 1. A V reĺdiálnícł d.ríš 1 í.cř 1 1 jsou šrouby i piłwłsurvrně upevněny v opěrně segmenty Q. H opěrnýmvsegnentům Q jsou upevněny výkyvñépáky Q, které se vykyvují...

Mechanismus otevírání bočnic dvoustranných sklápěcích automobilů a automobilových přívěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244245

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novotný Jiljí, Zeman Vladimír

MPK: B62D 33/08

Značky: mechanismus, dvoustranných, bočníc, sklápěcích, automobilů, přívěsů, automobilových, otevírání

Text:

...válcem pro obě bočnice.Na ramu ł /obr. 1/ je na čepech 3 uložena korba g. Bočníce 5 jsou otočně uloženy na čepech á pevně spojených s korbou 3. K pevnému čelu Q jsou na čepech ll otočně připevněny pístnice Q hydraulických válců 1, které jsou otocně uloženy na čepech lg pevně spojených s bočnicemi 3. Ke korbě 3 je připevněn centrální hydraulický válec lg s píatemł§, pístnic( lg a stavitelnou opěrou łá. Hydraulické válce 1 jsou propojeny s...

Způsob přemísťování přízových těles přicházejících z textilního stroje a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241001

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kováo Otakar, Beneš Bohumír, Novotný Jiljí, Zeman Vladimír, Strnad Alois

MPK: D01H 1/12

Značky: zařízení, těles, tohoto, přízových, stroje, způsobu, přicházejících, přemísťování, textilního, provádění, způsob

Text:

...dvojice pojezdových kolejnic 27, které jsou nesenykonzolou 28, pevně uloženou na rámech tegçtilních strojů. Ukládač 29 je opatřen dvojici pojezdových kolečeł 3 U, která se mo hou odvalovat po pojezdových kolejnicích , 27, takže ukládač 29 je přesuvně zavěšen na těchto pojezdových kolejnicích 27 (obr. 5. Na rámu ukládeče 29 je uložen hnací motor 31, přičemž hřidel 30 a pojezdových koleček .59 je poháněn hnacím motorom 31 prostřednictvím...

Nauhličovadlo tavenin železných slitin při hutní a slévárenské výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250130

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zeman Vladimír

MPK: C21C 1/08

Značky: hutní, slitin, slévárenské, železných, výrobe, tavenín, nauhličovadlo

Text:

...látek přítomných v ojetých pneumatikách, případně dalších gum-ových odpadech stejněho charakteru. Obsah uhliku v pneumatikách činí 60 až 70 0/0 a je ve vyšší čistotě než u běžných nauhličovadel, např. petrolkoksů a hutního koksu. Téměř Veškerý jeho obsah je taveninou absorbován. Též další prvky jako sira, tostor, mangan, chrom, měď,železo, zinek, hliník, obsažené v pneuma 4tikách, rovněž přecházeji při tavbě do tekutého kovu, ale V tak...

Slitina na bázi antimonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237933

Dátum: 15.03.1987

Autori: Koreš František, Zeman Vladimír, Hlávková Jana, Stráský Drahoslav, Hořejší Zdeněk

MPK: C22C 12/00

Značky: antimónu, bázi, slitina

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina na bázi antimonu je vhodná pro legování kovových slitin, ať již na základě železa nebo hliníku atd. Slitiny na bázi antimonu mimo tento prvek obsahují i další příměsi jako měď v hmotnostních procentech 5 až 45 %, cín 5 až 40 %, zinek 2 až 30 %, hliník 2 až 20 %, kovy vzácných zemin 1 až 15 %. Výhoda těchto slitin je ta, že je lze vyrábět jak z čistých, tak i z druhotných surovin, dále slitiny zaručují snadnou dělitelnost při legování...

Vačkový hřídel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231736

Dátum: 15.07.1986

Autor: Zeman Vladimír

MPK: B22D 19/08

Značky: vačkový, hřídel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vačkového hřídele ze dvou materiálů, jehož základní tělo je odlito z litiny o složení 3,0 až 3,5 % hmot. uhlíku, 1,7 až 2,2 % hmot. křemíku, 0,3 až 0,8 hmot. manganu a vrchní vrstva vaček je odlita z litiny o složení 2,2 až 2,7 % hmot. uhlíku, 1,1 až 1,4 % hmot. křemíku a 0,3 až 0,5 % hmot. manganu.

Oleje pro mazání chladicích kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231225

Dátum: 15.06.1986

Autori: Štěpina Václav, Matějovský Vladimír, Tejkal Stanislav, Čejka František, Zeman Vladimír, Kaplan Miloš

MPK: C10M 1/18

Značky: kompresoru, oleje, mazání, chladicích

Zhrnutie / Anotácia:

Oleje pro mazání chladicích kompresorů, v nichž je jako chladiva použito čpavku nebo halogenovaných uhlovodíků, s dobrou termooxidační stálostí, s vyhovujícím Phillipovým testem podle DIN 51 593 s chladivy na bázi halogenovaných uhlovodíků CHF2Cl a CF2Cl2 a s body vločkování parafinů podle DIN 51 351 s chladivem CF2Cl2 pod -35 °C, vyznačené tím, že se skládají z 99,0 až 99,9 % hmot. vysokotlakého hydrogenátu, připraveného vysokotlakou...

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222819

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zeman Vladimír

Značky: směs, pistolí, navařovací, nanášení, prášková, kovová

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová prášková směs o složení 64 až 66 % hmot. niklu, 24 až 26 % hmot. chromu a křemíku, 9 až 11 % hmot. boru, wolframu a molybdenu se nanáší navařovací pistolí, hořákem nebo plazmovým navařovacím zařízením na funkční plochy různých součástí ve vrstvě silné 0,1 až 2 mm, s tvrdostí 50 až 61 HRc. Lze použít při konstrukci motorů ( vačkový hřídel, zasouvací vidlice, vysouvací páka spojky, zvedátka ventilů ( nebo při opravách například obráběcích...

Forma pre odstředivé lití zdvihátek ventilů spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228607

Dátum: 01.01.1986

Autor: Zeman Vladimír

MPK: B22D 13/10

Značky: forma, ventilu, spalovacích, odstředivé, motorů, zdvihátek, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduché formy pro odstředivé liti zdvihátek ventilu nebo jiných drobných dílů, u kterých je vyžadována vysoká tvrdost jedné s funkčních ploch v litém stavu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že forma pro odstředivé liti, tvořená dvojitým válcovým pláštěm, opatřeným regulací chladicí kapaliny a jádrem, má v jádru vytvarované dutiny, jichž vnější stěna je tvořena vnitřní plochou válcového pláště.

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225990

Dátum: 01.07.1985

Autor: Zeman Vladimír

Značky: kovová, nanášení, pistolí, navařovací, směs, prášková

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí, hořákem nebo plazmovým navařovacím zařízením na funkční plochy různých součástí, vyznačená tím, že se skládá ze 79 až 81 % hmot. niklu, 9 až 11 % hmot. boru a chrómu, 9 až 11 % hmot. křemíku a železa.

Geoelektrická vysílací souprava pro geofyzikální průzkum

Načítavanie...

Číslo patentu: 218252

Dátum: 15.02.1985

Autori: Cetl Tomáš, Zeman Vladimír, Salus Jiří

Značky: vysílací, souprava, geoelektrická, průzkum, geofyzikální

Zhrnutie / Anotácia:

Geoelektrická vysílací souprava pro geofizikální průzkum vyznačená tím, že na trojfázový synchronní bezkartáčový generátor (G) s vyvedeným uzlem statorového vinutí, nízkého napětí o řádové hodnotě výkonu desítek kW o kmitočtu stovek Hz je připojen tyristorový měnič (B).

Briketované nauhličovadlo pro výrobu polosyntetické nebo syntetické litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224824

Dátum: 01.11.1984

Autor: Zeman Vladimír

Značky: polosyntetické, výrobu, litiny, briketované, nauhličovadlo, syntetické

Zhrnutie / Anotácia:

Briketované nauhličovadlo pro výrobu polysyntetické nebo syntetické litiny v elektrické indukční nebo odporové peci vyznačené tím, že se sestává ze 65 až 97 hmotnostních dílů slisovaných litinových nebo ocelových třísek a 3 až 35 hmotnostních dílů grafitu.