Zeman Svatopluk

Spôsob modifikácie brizancie trhaviny v podobe emulzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285615

Dátum: 10.04.2007

Autori: Gazda Štefan, Kohlíček Petr, Jakubček Eduard, Makovinská Mária, Boháčik Jozef, Zeman Svatopluk, Bezkočka Karel

MPK: C06B 43/00, C06B 23/00, C06B 29/00...

Značky: podobě, spôsob, trhaviny, emulzie, modifikácie, brizancie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob modifikácie brizancie emulznej trhaviny typu „voda v oleji" modifikačným činidlom, ktoré je tvorené makromolekulárnym komponentom, pozostávajúcim z prepolyméru, respektíve polyméru so stavebnými jednotkami -[CH2-C(X)=CH-CH2]- v jeho makromolekule, kde X je -H alebo -CH3, ktorá je terminovaná hydroxy- alebo izokyanátoskupinami, alebo polyizobutylénovými zoskupeniami. Modifikačné činidlo aplikáciou v emulznej trhavine znižuje jej brizanciu...

Modifikátor emulznej trhaviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3252

Dátum: 02.07.2002

Autori: Bezkočka Karel, Jakubček Eduard, Boháčik Jozef, Kohlíček Petr, Zeman Svatopluk, Makovinská Mária, Gazda Štefan

MPK: C06B 29/00, C06B 43/00

Značky: modifikátor, trhaviny, emulznej

Text:

...trhavín je možné vyrábať bansko-bezpečne trhaviny len I. kategórie. Obe tieto nevýhody súvisia predovšetkým spomeme vysokou brizanciou (t. j. trieštivým účinkom)Najrozšírenejším princípom konštrukcie bansko-bezpečných trhavín sobsahomnitroesterovje zabudovanie chladiacej prísady (najčastejšie chloridu sadného) alebo chladiacehoióno-výmenného systému (napr. zmesi chloridu amónneho a dusičnanu sodného) do trhavinovej zmesi. To vedie k poklesu...

Polyvinylchloridová kompozícia s redukovaným uvoľnením dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270534

Dátum: 12.07.1990

Autori: Balog Karol, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Košík Štefan, Dimun Milan, Kabátová Viera

MPK: C08K 3/10, C08L 27/06

Značky: redukovaným, kompozícia, polyvinylchloridová, uvolnením

Text:

...molskulárneho vodiko a chloru v rozkladných produktoch, torá by mali vznika v stupni terminácis. Aj ksč sa uvedené fakty mőžu vysvetlit predstavou súboru reakcii mekroradikálov. nemožno zatiaľ vylúčiť eúčeený priebeh rozkladnsj reakcie, ale aj iným ako radikalovým mechanizmom. Predložené základné mechanizmy deätrukcia sa stále doplňujú novými poznatkami.Významné postavenie v pripade redukcie dymu majú kovy, ktoré atakujú uhlovodikové...

Fumigant

Načítavanie...

Číslo patentu: 269554

Dátum: 11.04.1990

Autori: Herník František, Košík Štefan, Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Dimun Milan, Koutník Jaroslav, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Balog Karel

MPK: A01N 25/18

Značky: fumigant

Text:

...varných poetupov je vodný roztok anorganických a organických zlúčenin eo eušinou 9 až 14 hmot. Asi 55 obeahu euěiny tvoria ligninová zlúčeniny, 25 Z eacharidické podiely,medzi ktoré patria jednoduche pentôzy a hexôzy, kyeeliny eldonove e alduronové henicelulőzy e zbývajúcich 10 pripadá na enorgenická zlúčeniny ako eá oxid siričitý, siričitany a eirany eodné, horećnutá, vápenató a amônne. Obeah sacharidov je možné meniť napr. castou...

Spôsob spracovania odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 269546

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lelko Jozef, Bodorík Gustáv, Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Berežný Viktor

MPK: C02F 1/32, C02F 1/66

Značky: odpadových, spracovania, spôsob

Text:

...e destílát obsahujúci uvoľnený formeldehyd aa öálej epracuje známym spôsobom reakciou 3 močovinou, Časť formaldehydu se ponecháva v deatilačnon zvyšku, teda v roztoku dusičnenu,ktorý je určený na kryštalizáciu a to V množstve od 1 do 1000 mg na 1 kg rezultu jůceho dusičnanu, čo zabezpečí, že vyrobený dusičnan bude odolný voči epekaniu.Výhodou spracovania podľa tohoto vynalezu jo, že vyrobená produkty produkčnejlikvidácie odpadových vôd a...

Dezodorančné činidlo a prostriedok k zvýšeniu výtažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267766

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svobodová Gabriela, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Knapová Jarmila, Kriváková Marta

MPK: C08K 5/34, C08K 5/23, C08J 9/10...

Značky: prostriedok, výtažků, splodín, dezodorančné, zvýšeniu, činidlo, plynných

Text:

...využitie aktivnych zlołiek nadůvadiel.K paranetron, ktoré ovplyvňujú potrebne množstvo pridlvanćho hydantioinu patri kvalita a množstvo Čalłich pouocných lhtok. S prihliadnutin na uvedene skutočnosti,pohybuje sa množstvo modifikatora v hraniciach od 0,5 do 60 X hmot., 1 výhodou 10 až 50 Z hmot., 1 len výninočne Iú hranice pridàvenbho množstva prekročenó.Podĺa tohto vynllnzu aodiłikovane nadúvadlà sú vhodne pre výrobu tvrdých epoxidových...

Výbušná zmes na báze anorganických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267174

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marcian Václav, Šiška Július, Rybár Pavol, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

MPK: C06B 31/00, C06B 31/28, C06B 31/32...

Značky: anorganických, báze, výbušná, nitrátov

Text:

...trhavín. Analogický trend možno badať aj V oblasti trhavin pre vojenské účely (aluminizované vodné gély dusičnanu amőnneho sú napr. labórovaně do niektorýchdruhov leteckých bômb, trinitrotoluén je nahradzovaný kvapalnými kompoziciamí na báze vodných roztokov hydrazinnitrátu a pod.).Pokiaľ sú pre výrobu zmesných trhavín aplikované pevné anorganické nitráty je dôležité,aby sa nachádzali V sypkej forme toho sa dosahuje elímináciou,...

Prostriedok s biologickou najmä baktericidnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267055

Dátum: 12.02.1990

Autori: Belko Dušan, Sokol Drahomír, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Bláha Jaromír, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera

MPK: A61K 31/415

Značky: najmä, biologickou, prostriedok, baktericidnou, aktivitou

Text:

...ktorý sa vyzna čuje dobrou rozpustnostou vo vode, požadovanou stabilitou a ľahkou odburateľnostou.Príprava prostriedku spočíva v snadnej reakcii glykolurilu s formaldehydom podľa schémyIzolovaný produkt je biela kryštalická látka s teplotou topenia 136,5 °c, ktorá sa dosiaľ používa ako sieťovač pri výrobe glykoluril - formaldehydových živíc. Ako nová vlastnosť tetrametylolglykolurilu bola zistená stálosť jeho neutrálnych vodných roztokov pri...

Modifikátor tepelnej stability a vjťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 266130

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šubert Jiří, Belko Dušan, Mikel Miroslav, Kabátová Viera, Melicher Roman, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Fedorík Radovan, Truchlik Štefan, Surovec Ján

MPK: C08J 9/04

Značky: tepelnej, vjťažku, modifikátor, splodín, plynných, stability

Text:

...tepelnej stability a výtažku plynných splodín u azodikarbonamidu, 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 1,3,5-trinitrôzo~l,3,5-triazacyklohexánu, a/alebo zmesí s obsahom týchto aktívnych zložiek nadúvadiel, v množstve 0,5 až 98,0 hmot. na hmotnost príslušnej aktívnej zložky.Výhodou tohto vynálezu je technicko-ekonomická dostupnosť dutých sklenených guličiek. Aplíkáciou vedľajších frakcií guličiek dôjde k zvýšeniu...

Plnivo pre materiály na výrobu obuvníckých spodkových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261826

Dátum: 10.02.1989

Autori: Oswald Anton, Gahér Jozef, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Jehlár Peter, Ladzianský Vladimír, Kubyniová Eva

MPK: C08K 3/34

Značky: dielov, obuvníckych, výrobu, spodkových, plnivo, materiály

Text:

...miery odstraňuje plnivo podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené zmesou prírodných vodnatých aluminosilikátov alkalických kovov a/alebo alkalických zemín s veľkosťou častíc do 10 . 104 m a velkosťou porov 2 . 10 až 5 . 10 m o obsahu 74 až 87 0/0 hmotnostných oxidu kremičitého, 10 až 13,5 0/0 hmotnostných oxidu hlinitého, 1,3 až 2,95 hmotnostných oxidu vápenatého, 0,05 až 0,95 hmotnostných oxidu sodného, 1,3 až...

Baktericídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261429

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sládek Václav, Sokol Drahomír, Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Dimun Milan

MPK: A01N 33/00, A01N 59/00

Značky: prostriedok, baktericídny

Text:

...nitrozolýzy HMT je izolácia nitrozoamínov z kyslej reakčnej zmesi s nasledujúoou neutralizáciou, len filtračného koláča.Riešenie týkajúce sa izolácie niektorých zložiek z matečných lúhov, napr. dusičnanu sodného, formaldehydu, formalu a močov.noformaldehydových živíc Čs. auto-r. osvedcenie č. 196 707, 206276, 214 605, 234 447 se nevyužívajú a lúhy sa bez úžitku vypúšťajú do životného prostredia.Tento problém rieši tento vynález, podľa ktorého...

Výbuchová komora k skúšaniu horlavosti alebo výbušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259385

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ország Bohumil, Bláha Jaromír, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: G01N 25/54

Značky: výbušnosti, hořlavostí, výbuchová, komora, skúšaniu

Text:

...element. AMedzi výhody vynálezu patrí časovo nenáročná rozpojlteľnosť spoja predovšetkým jeho stabilita a hermetičnosť V širokom rozmedzí tlakov od vákua až po vysoké tlaky,ktorých použitie je vymedzené statickým tlakom kvapaliny, mechanickými charakteristikami pružného elementu a konštrukčne materiálovým riešením výbuchovej komory. Využitie vynálezu je možné u výbucho 4 vých komôr rôznych tvarov napr. valcových,guľových, konických a...

Zapojenie pre automatické stanovenie teploty vznietenia pár kvapalín, plynov a topiacich sa tuhých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259272

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ország Bohumil, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: G01N 25/52

Značky: automatické, vznietenia, topiacich, materiálov, kvapalín, zapojenie, stanovenie, teploty, plynov, tuhých

Text:

...s pamäťou, na riadenie teploty stien reakčuej nádoby, robenie korekcii a komplexné vyhodnotenie, zariadením pre styk s počítačom a výstupným záznamovým zariadením, ktorého podstatou je skutočnosť, že merné teplotné čidla, vytvorené ako čidlo regulačného zariadenia alebo čidlo indikačného zariadenia, situované v elektricky regulovanej plecke na stene reakčnej nádoby, sú pripojené cez prepínač meracích miest a číslicový voltmeter na...

Modifikátory nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258209

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kabátová Viera, Belko Dušan, Šubert Jiří, Tomis Bořivoj, Zemanová Eva, Mikel Miroslav, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Milichovský Miloslav

MPK: C08K 5/34

Značky: nadúvadiel, modifikátory

Text:

...substáncie v jej povrchovo močovinoformaldehydovými kondenzátmi aktivovanom analôgu je možné napr. pripraviť dezodoračné,resp. aktivačné činidlo, majúce v tomto smere rovnakú účinnost, ako samotný močovinoformaldehydový kondenzát, čo je äalšou prednosťou tohto vynálezu, nakolko je tak možné realizovať úsporu formaldehydu a močoviny v syntéze modifikátoru.Použitie močovinoformadehydovými kondenzátmi povrchovo aktivovaných práškových...

Modifikátory alifatických nitrózamínov a/alebo azozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258208

Dátum: 15.07.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Truchlik Štefan, Mikeštík Antonín, Kabátová Viera, Belko Dušan, Dimun Milan

MPK: C08K 5/34

Značky: nitrózamínov, alifatických, modifikátory, azozlúčenín

Text:

...399,18 mg hydroxidu draselného na 1 g- farebnosť podľa Hanzenovej stupnice . . . . . . . menší ako 1Chromatograficky je stanovené ( hmot) 27,4 dimetyladipátu, 6,3 dimetylglutarátu,5,4 dimetylsukcinátu, 0,5 metylvalerátu, 0,9 metylkapronátu, 0,01 metylpropionátu,0,46 metanolu a 10,0 1,2-cyklohexándiolu takto stanovené estery predstavujú 67,25 hmot.,všetkých esterov vo frakcií a podobne stanovené alkoholy predstavujú 79,91 hmot....

Sposob modifikácie nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257803

Dátum: 15.06.1988

Autori: Polievka Milan, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Mikel Miroslav, Dimun Milan, Kabátová Viera, Kriváková Marta, Zeman Peter, Šubert Jiří

MPK: C08J 9/10

Značky: modifikácie, nitrózamínov, spôsob

Text:

...z príkladu 1 je pri tejto zmesi nájdený počiatok exo~roz kladu pri 141,2 DC, čo je zasa výrazné zvýšenie stálosti oproti výchcdiskovému nitrözamínu. P r I k 1 a d 5zmesi podľa príkladov 3 a 4 sú za štandardných podmienok testované ako nadúvadlá v kaučukovej zmesi referenčným nadúvadlom je komerčná zmes Chempor PC 65, obsahujúca 65 hmot. 1,5-metano-3,7-dinitrôzo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, 20,5 S hmot. komplexu močoviny s metyllolmočovinou,...

Mechanismus nálevky sklářského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244087

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zeman Svatopluk, Svoboda Jioí

MPK: C03B 9/40

Značky: stroje, mechanismus, nálevky, sklárského

Text:

...zpětný ventil 2. Dolní kanál łä definuje tlumicí prostor łg, propojený se škrticím ventilem łł a škrticím ventilem 25.Mechanísmus nálevky podle vynálezu pracuje tak, že v mimopracovní poloze (obr. 1) Je pístnice łg s ramenem nálevky 31 a pístem E, tvořeným horním víkem 3, dolním víkem 2 a vačkou ł,v horní koncové poloze 6, kdy se horní víko 2 dotýká vedení łá.Tomuto stavu odpovídá poloha kladky sl v dolní části šroubovézavedením...

Modifikátory tepelnej stability a výťažku plynných splodín

Načítavanie...

Číslo patentu: 257457

Dátum: 16.05.1988

Autori: Červenka Zdeněk, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Zemanová Eva, Kabátová Viera, Belko Dušan

MPK: C07C 15/12, C08K 5/01, C07C 15/02...

Značky: plynných, stability, tepelnej, modifikátory, splodín, výtažků

Text:

...produktov.Pomocou diferenčnej termickej analýzy (DTA), pracujúcej s meracím rozsahom 1 mv na škálu stupnice, lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C.minl a navážkami vzoriek 50 až 80 mg bolo nájdené~pre východiskovú zmes (eutektikum) počiatok endotermy topenia pri 54,3 OC, jej pík pri 67,6 UC, počiatok axotermického rozkladu pri 129,8 OC a jeho pri 162,1 OC- pre zmes s obsahom vedľajších produktov počiatok endotermy topenia pri 52,4...

Modifikátor nadúvadiel na báze 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-teraazacyklooktánu a/alebo azodikarbonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256587

Dátum: 15.04.1988

Autori: Růžička Jozef, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Kalafa Ladislav, Vološina Marina, Kubínyiová Eva, Sadovnikova Ljudmila, Gudimenko Viera, Krupenikova Elena, Šubert Jiří, Ridarský Andrej, Sinelničenko Galina, Gaško Pavol, Tokár Zdenko, Kucharčuk Tamara, Mikel Miroslav

MPK: C08J 9/10

Značky: nadúvadiel, báze, 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-teraazacyklooktánu, modifikátor, azodikarbonamidu

Text:

...sú počítané aktivačné energie vzbuchu Ej, extrapolovaná indukčná perióda vzbuchu pre 150 °C Tauiso a spriemerovanáindukčná perióda vzbuchu pre 190 °C~Tau 19 o. Pri priemyselne vyrábaných zmesiach tohto typu jePomocou diferenčnej termickej analýzy(DTAj, pracujúcej s lineárnou rýchlosťou vzostupu teploty 5 °C . min, meracím rozsahom 1 mV na škálu stupnice, navážkamí okolo 50 mg vzorky a rýchlosťou posuvu papiera v zapisovačí 20 mm . min je...

Spôsob prípravy hexamethyléntetramíniových kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256557

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mikeštík Antonín, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Koššuth Jaroslav, Belko Dušan, Bláha Jaromír, Kostková Viktória, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Sokol Drahomír

MPK: C07D 487/18

Značky: solí, přípravy, spôsob, hexamethyléntetramíniových, kvartérnych

Text:

...prípravy predmetných substancií.Do šnekového malaxéru z neiskrivej ocele s objemom 500 cm 5 sa nasype 140,0 g hexametyléntetramínu 1 mól). Pri Laboratórne teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 167,0 g 1 mól etylesteru kyseliny brómoctovej cez štádium kaše, ktorá sa, ohrleva uvolneným kvarternizačným teplom udržlavaním na hodnote 70 °C. Po hodine malaxovania sa produkt ,pomelie Rezultuje 306,0 g kvartérnej soli, to je...

Spôsob výroby modifikovaných plnidel a pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256163

Dátum: 15.04.1988

Autori: Milichovský Miloslav, Tauc Jaroslav, Zeman Svatopluk, Klimeš Stanislav, Dimun Milan, Moravová Jarmila

MPK: C08L 61/32, C08L 61/28, C08L 61/24...

Značky: pigmentov, plnidel, modifikovaných, výroby, spôsob

Text:

...»na povrchu častic plnidla sa rozdisperguje V 100 mililitroch vody, K takto pripravenej suspenzii sa za intenzívneho miešania pridá 13 g 45 Vo-ného vodného roztoku 2,3-epoxypropyltrimetylamóniumchloridu. Reakčná zmes sa potom zohrieva pod spätným chladičom po dobu 30 minút .pri 90 °C v mierne alkalických podmienkach pri pH 8. Potom sa zmes ochladí, zneutralizuje kyselinou mravčou a suspenzia častíc poyrchovo-kationizovaných kvartérnymi...

Zmes alifatických azozlúčanín so zvýšenou tepelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255312

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Belko Dušan

MPK: C08J 9/10, C08K 5/23

Značky: zvýšenou, azozlúčanín, alifatických, tepelnou, stabilitou

Text:

...vysokej výťažnosti bielkuovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú technolögiu z hladiska využitia bielkovín a tiež možnosť dosiahnutia zlepšenej mikrobiologickej akosti syrov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa ultrafiltráciou a diatiltráciou koncentruje na sušinu 23 g v 100 g a nasledne na vákuových odparkách na sušinu 35 g v 100 g. Do koncentrátu sa pridá čistá mliekárenská kultúra v množstve 4 g na 100 g a...

Způsob přípravy organokřemičitých polymerů pro odpěňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240826

Dátum: 01.01.1988

Autori: Ležovie Alfonz, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C08G 77/04

Značky: způsob, odpěňování, kapalin, přípravy, organokřemičitých, polymerů

Text:

...na odpěňující polymer je, že nemá býtrozpustný v celém pracovním teplotním rozsahu.Z těchto důvodů byla řešena příprava tzv. rozvětvených polymerů ą větší mol. hmotnosti a menší rozpustnosti, způsobem podle vynálezu.Způsob přípravy organokřemičitých polymerů pro odpěňování kapalin kohydrolýzou dimetyldiohlorsilanu a metyltrichlor ac V ff ł ff v poměru 541 -220 10 30 53 12 13silanu, následnou polymerací za přídavku vodného roztoku kvarterni...

Zařízení pro volitelnou signalizaci sklonu při práci na svazích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246752

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Prchal Václav, Hasmannová Mária, Beránek Ivan, Lácová Margita, Koneený Václav, Rapák Ján, Dimun Milan, Bláha Jaromír, Nikl Stanislav, Sokol Drahomír

MPK: G01B 7/30

Značky: sklonu, signalizaci, zařízení, svazích, prací, volitelnou

Text:

...sklonu a druhým ,snímačom 2 příčného sklonu. Každý snímač 1, 2 je napojen na vstup svého zesilovače 3, 4, tedy první snímač 1 na první Zesilovač 3 a druhý snímač 2 na druhý zesilovač 4. Přes první diodu 5, resp. druhoudiodu B jsou pak výstupy obou zesilovačů 3, 4 připojeny na vstup společného emitorového sledovače 7. K jeho výstupu jsou vzájemné paralelné zapojeny komparátory 8, 9, 1 U, napojené na své signalizace 11, 12,13, např. optické...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241119

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Turianiková Helena

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, stroj

Text:

...žacího stroje, opatřeného žacím nosníkem, který na svéspodní straně nese nejméně jeden rotující žací nástroj, s hlavním nosníkem kloubově spojeným jednak s žacím nosníkem, jednak s upevňovací vidlioí, přičemž hlavní nosník je uspořádán před a nad žacím nosníkem, jež se od známých provedení podle vynálezu liší tím, že žací nosník je výkyvný kolem čepu umístěného uvnitř žacího nosníku, přičemž tento čep je spojens hlavním nosníkem pomocí...

Způsob výroby čistých alkyl-terc.alkyletherů a uhlovodíkových rafinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241108

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lipka Radislav, Kellner Michal, Zeman Svatopluk, Longauer Karol

MPK: C07C 41/06, C074 3/04

Značky: čistých, výroby, alkyl-terc.alkyletherů, rafinátu, uhlovodíkových, způsob

Text:

...alespoň do dvou vrstev, ze kterých se používá alespoň jedna k absorpci vestavu pokud možno zbaveném alkanolu, zatímco druhá vrstva, která již byla uvedena ve styk s alkanolem, se zařazuje do proudu výohozíoh uhlovodíků pro postup podle vynálezu za účelem desorpce.včas, před dosažením takovéhoto nasycení alkanolem, kdy lze ještě s jistotou zahránit prüchodu alkanolu absorpční vrstvou, se uvedené obě absorpční vrstvy přemístí, takže nyní se...

Zařízení pro automatickou výměnu hrotu s čelním unášečem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238560

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zeman Svatopluk

MPK: B23B 33/00

Značky: automatickou, čelním, zařízení, unášečem, hrotu, výměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje automatickou výměnu hrotu s čelním unášečem u obráběcích strojů na hřídelové obrobky, upínané do hrotů za středicí důlky. Podstatou je umístění hrotu s čelním unášečem v držáku, který umožňuje automatické upínání do vřetene stroje a automatickou výměnu mezi vřetemen stroje a zásobníkem. Obráběcí stroj je vybaven zařízením pro automatické upínání držáku s hrotem ve vřeteni, zásobníkem pro skladování hrotů s unášečem různých...

Spôsob modifikácie anorganických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252972

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Kubínyiová Eva, Dimun Milan

MPK: C06B 31/28

Značky: modifikácie, anorganických, spôsob, nitrátov

Text:

...potiaže najmä v oblasti funkčnosti týchto výrobkov. Produktami chemických technológií s nemalými nárokmi na energie, zariadenia, ľudskú prácu a pôdne fondy sú i všetky doposiaľ používa né senzibilizátory, z nich mnohé samotné nachádzajú čo raz významnejšie a ekonomicky atraktivnejšie použitie v rôznych odvetviach národného hospodárstva. Preto je treba úsilie výskumu a vývoja zamerať na hladanie technicky, ekonomicky i ekologicky...

Způsob fluidizace volně ložených materiálů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245601

Dátum: 15.10.1987

Autori: Buryšek František Ing, Ešner Stanislav, Plaoanský Agaton, Zeman Svatopluk, Hortlík František

MPK: F26B 3/06

Značky: provádění, materiálů, ložených, způsob, způsobu, zařízení, volně, tohoto, fluidizace

Text:

...dno nádoby se toto rozprostŕe .do šířky, odrazí a na základě hydrostatických polněrů obráti. Přitounse smísí se sypkým materiálem, nacházejícím se v zařízení, a vytvátí ve svislěm prodloułení již popsanou diskrětní obíhající vrstvy. účinná zőna proudu media se přibližně shoduje s odrazovou zónou.Protože způsob a zařízení podle vynálezu jsou pružnějšíflze za použití navrhovaného řešení řešit mnoho technologických úkolü. Velké pružnosti se...

Ruční přípravek k broušení břitů, vytvořených ve šroubovici

Načítavanie...

Číslo patentu: 240745

Dátum: 15.08.1987

Autori: Dimun Milan, Formánek Leopold Lázni Bohdanee, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera

MPK: B24B 3/08

Značky: vytvořených, břitů, broušení, přípravek, šroubovici, ruční

Text:

...pouzdro 2. Toto vnější pouzdro 2 má na svém vnějšímpovrchu vytvořenu povrchovou drážku 20 usporádanou ve tvaru šroubovíce, do níž zasahuje zakončení voclicí nožląy 12. Tato vodicí nožka 12 je vytvořena jako šroub, zakončený kuželem s kulovým vrcholem a výškově stavitelný seřizovací maticí 13 a DTOCÍIÚZÍ objíml-cxi 1. Podle praktických zkušenosti je výhodné, aby povrchová drážka 20 byla provedena vícenáscbně optimální počet těchto...

Sposob prípravy kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252363

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kabátová Viera, Sokol Drahomír, Bláha Jaromír, Belko Dušan, Kostková Viktória, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Košuth Jaroslav, Zeman Svatopluk, Mikeštík Antonín

MPK: C07D 471/18

Značky: solí, spôsob, kvartérnych, přípravy

Text:

...ml chloroformu a sušený volne na vzduchu. Rezultuje 30,1 gramu kvartérnej soli, to je 98,05 oproti teorii.Pomocou difereinčinej termickej analýzy DTA, pracujúcej s. rýchlosťou liineárneho vzostupu teploty 5 °C . miirl, meracím rozsahom .1 mV na škálu stupnice a navažkami 50 až 70 mg vzorky je nájdený počiabok exotermického rozkladu v pevnom skupenstve pri 117,0 °C. Ďalej prvý pik exoi-raozkladu pri 142,4 6 G en-dIo-pík pri 146,0 °C a druhý...

Samočinný destičkový ventil pro pístové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240789

Dátum: 01.08.1987

Autor: Zeman Svatopluk

MPK: F16K 15/08

Značky: samočinný, ventil, kompresory, pístové, destičkový

Text:

...radiâlní drâškou Za přesekem § (obr. 2) V příkladu provedení je vodící p element Q vyroben z polytetrafluoretylênuà Do radiâlní drâšky 1 je uložen vnitřní obvod těsnící desky Ž V nârazníku g je u paty vodícího kroužku.2 Vytvořeno pro axiâlně robustní vodíoí element g mělkê vybraní 9 Sedlo 1 ~ventilu je spojeno s nârazníkem g běžným způsobem pomocí šoubu s maticí ýPři činnosti destiškovêho ventilu dochází k pohybu těsníćf desky Q společně s...

Spôsob výroby 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251537

Dátum: 16.07.1987

Autori: Růžička Jozef, Oswald Anton, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C07D 471/08

Značky: spôsob, výroby, 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Text:

...hexametyiéntetramínu (0,2 móle vo forme 37,5 0/0 vodného roztoku a 38 g dwsitanu sodného 0,55 móla vo forme 30 vodného roztoku. P-o vychladení tejto zmesi na 0 °C sa dávkuje 132 ml 20,16 0/0 kyseliny dusičnej 0,47 móla tak, aby nätok trval 10 minút a teplota reakčrnej zmesi nepiresiahla 10 °C. Po desatminúltovom doreagovauí pri 1 D až 15 °C sa rea-kčná zmes filtruje a následne na kýslý produkt pôsobí 20 0/0 vodným roztokom ułhlíčitanu...

Upravárenský prostriedok určený k zušlechťovaniu textilných substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251465

Dátum: 16.07.1987

Autori: Formánek Leopold, Truchlik Štefan, Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Dimun Milan

MPK: C09D 3/80

Značky: textilných, zušlechťovaniu, substrátov, upravárenský, určený, prostriedok

Text:

...pozostávajúcich z polymérnej zložky s plastifikačným účinkom, ktorý pozostáva z 20 až 30 hmot. styrénu, 65 až 70 hmot. butylakrylátu, 1 až 5 hmot. izobutoxymetylakrylamidu a 1 až 6 hmot. kyseliny metakrylovej a z polymérnej zložky s tužiacim účinkom, ktorá pozostáva z 40 až 50 hmot. metylmetakrylátu, 4 U až 50 hmot. etylakrylátu, 3 až 7 0/0 hmot. metylakrylarnidu a 1 až 5 hmot. N-metylolakrylamldu, pri 4zastdpenié jednotlivých typov...

Ventil se sdruženou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240061

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Rajniak Igor, Vyjadak Oldoich

MPK: F16K 15/18

Značky: ventil, sdruženou, funkcí

Text:

...sdruženou funkcí podle vynálezu plně nahradí tři různé jednofunkční ventily, čímž se dosáhne úspor materiálu, pracností výroby a rozměrů, podstatné se sníží hmotnost i počet použitýchNa výkraaxje znázorněno v nárysném řezu konkrétní provedení ventilu se sdruženou funkcí podle vynálezu s ovládáním akčního členu pomocí tepelné dílatace.Základna 1 ventilu je opatřena vstupem ll a výstupem lg. Kolmo nad středem základny l ventilu je uchyceno...

Modifikátor močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238978

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lipka Radislav, Zeman Svatopluk, Letz Štefan, Kellner Michal, Polievka Milan, Dimun Milan

MPK: B27N 3/06, C08L 61/24

Značky: kondenzátov, močovinoformaldehydových, modifikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikátora močovinoformaldehydových kondenzátov v lepidlach. Podstata vynálezu spočíva v použití oligomerov vzorca /-NH /CH2/5 CO -/n, kde n je 2 až 10. Vynález je možno využiť pri výrobe alebo aplikácii, močovinoformaldehydových lepidiel.

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240325

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Rajniak Igor

MPK: C04B 35/02

Značky: výroby, spôsob, slinutej, magnézie

Text:

...v dôsledku svojich lhydroskopických vlastností značne znižuje, resp. úplne eliminuje možnosť vzdušného triedenia a mletia produktu. V priemyslových reaktoroch sa zriedka stáva, .aby produkt pyrohydrolýzy získaný pri dostatočnej nízkej teplote, potrebnej na docielenie morfológie optimálnej pre slinovanie, nevykazoval nadmerný obsah ostatkových ohloridov. Prípadné zvýšenie teploty v retaktore má za následok zníženie obsahu chloridov, ale aj...

Spôsob výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240318

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dimun Milan, Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Rajniak Igor

MPK: C07C 69/15

Značky: spôsob, vinylacetátu, výroby

Text:

...aktivitu veľmi aktívnych katelytických centier na nižšej úrovniatým za 240318 t V4 braňuje ich urýchlene udezaktívácii, čim sav dosiahne vyššej produkcie katalyzátora. Zá rovcň svojim stabilizujúcim účinkom na aktívne centrá LLZ-trichlóretylenu znižujenebezpečie úletu reakcie, čo zvyšuje rov nomernost chodu výroby a najmä jej bezpečnosť. . Zvlášť pre bezpečnost výroby vinylacetátu má značnú výhodu spôsob podľa vynálezu,že je možne...