Zeman Luboš

Zapojení mikroprocesorového řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 261901

Dátum: 10.02.1989

Autori: Blažek Vítězslav, Kondr Jan, Zeman Luboš, Pujman Jiří, Trhlin Alois, Dušek Bedřich, Kraus Josef, Lang Pravdomil

MPK: G05B 19/403, G05B 15/02

Značky: mikroprocesorového, systému, řídicího, zapojení

Text:

...bloku,s datovým výstupem vstupního bloku, s obousměrným datovým vývodem stykového bloku, s obousměrným datovým vývodem perirerního bloku, s obousměrným,datovým vývodem každého řídlcího bloku, s obousměrným datovým vývodem vřetenověho251 901 řídicího bloku a a obousměrným datovým vývodem řídicíhomikropočítače. Taktovací vstup řídicího mikropočítačeje spojen s třetím taktovacím Výstupem časové základny,jejíž atartovaoí vstup je spojen se...

Dvojčinné mechanické čerpadlo pro rozprašovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242610

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kýzl Vladimír, Wais Stanislav, Trhlin Alois, Šoltéz Petr, Poíhoda Karel, Blažek Vítizslav, Miletín Jioí, Langr Pravdomil, Zeman Luboš, Kraus Josef

MPK: B05B 11/00

Značky: čerpadlo, dvojčinné, rozprašovač, kapalin, mechanické

Text:

...během práce, ponechává však jistý podtlak pro pročištění rozprašovací trysky na konci práce nasátím vzduchu do nádoby přes tuto rozprašovací.trysku. V důsledku toho je možno rozprašovat i rychle schnoucí kapaliny.Přiložený výkres znázorňuje v příkladném provedení dvojčinný mechanický rozprašovač pistolového typu, ačkoliv lze úpravu podle vynález provést také u rozprašovačů, jejichž čerpadlo je umístěno v pódêlné ose nádoby na...

Zapojení vstupní části bloku adaptivního řízení a aktivní kontroly zatížení nástrojů v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bydžovský Jan, Zeman Luboš, Steidl Karel, Vaněk Josef, Rada Petr, Čapek Karel, Lang Pravdomil

MPK: B23Q 15/12

Značky: vstupní, řízení, strojů, nástrojů, obráběcích, kontroly, bloků, systémech, zatížení, aktivní, částí, zapojení, adaptivního

Text:

...výkonu pohonu vřetena a pohonů posuvů.V bloku g analogo-číslicového převodníku je vstupní analogový signál převáděn tak, že výstupní číslicová hodnota na výstupu 21 reprezentuje maximální hodnotu vstupního analogového sinálu v intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími řídicími impulsy, přivedené na vstup33 bloku Q časové zakladny z druhého výstupu 3 prvního programovatelného obvodu 1 vstupua výstupu. Vlastní generace těchto řídicích impulsü je...

Spôsob úpravy vôd znečistených organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246857

Dátum: 15.01.1988

Autori: Trhlin Alois, Smolík Jan, Zeman Luboš

MPK: C02F 1/78

Značky: úpravy, látkami, organickými, znečištěných, spôsob

Text:

...sa prejaví v lepšej kvalite upravenej vody, pretože rozrušené častice sú velmi aktívne a rýchle sa obalia koagulantom, ktorý je ešte v dlsocioVanej forme. Súčasne sa dosiahne zvýšenie účinku koagulácie i flokulácie, nakolko prebytočný vzduch vo forme bubliniek intenzívne premieša reakčnú zmes, pričom sa odvetrá veľká čast prchavých látok. Vplyv ozonizácie sa následne prejaví tiež vo zvýšenom efekte separačných stupňov - sedimentácie a...

Zmes na báze epoxidu pre elektrotechnické aplikácie so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245070

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zeman Luboš, Micka Jioí, Trhlin Alois, Lang Pravdomil, Schustr Pavel, Vyroubal Antonín, Prokop Alois

MPK: C08L 63/02

Značky: tepelnej, báze, súčiniteľom, teplotnej, elektrotechnické, vodivosti, zvýšeným, aplikácie, epoxidů

Text:

...boli stanovené experimentálne pomocou impulznej metody s okamžitým plošným zdrojom. Získané výsledky obsahuje tab. 1. Hodnota pre prahový objemový zlomok oxidu kremičitého bola odhadnutá taktoPríspevok k efektívnym süčinitelom tepelnej a teplotnej vodivosti od perkolácie fonónov v závislosti od objemového zlomku oxidu kremičitého s veľkosťou častíc do 50 m, v tabuľke 1.T a b u l k a 1 Hv Äzĺnv AMHV AVĺĺnv ĺĺý-Kzĺľlv 107-AknVAknV...

Zařízení na vyvíjení homogenizované inertní pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeman Luboš, Lang Pravdomil

MPK: E21F 11/00, A62C 31/12, A62C 5/02...

Značky: homogenizované, pěny, zařízení, inertní, vyvíjení

Text:

...likvidace požárů, zejména tuhých látek. Delěí výhodou zařízení dle vynałezu je skutečnost, že zařízení je konstrukčně řeěeno jako hermeticlcy uzavřený přetlekový systém, jehož funkce je zachována i při narůstejícín odporu na výstupní straně zařízení např. při doprave homogenizované inertní pěny potrubím na velkou vzdálenost, při vyplňovdní dutín epod. Zařízení podle vynálězu umožňuje využít k vyvíjení honogenizované inertní pěny jak plynněho...

Zařízení pro nezávislé seřizování polohy a odpružení vytahovacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239854

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zeman Luboš, Šulcová Milada

MPK: C14B 1/00, C14B 17/06

Značky: strojů, polohy, koželužských, odpružení, zařízení, vytahovacího, válce, seřizování, nezávisle

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v otvoru páky nesoucí čep vytahovaoího válce je seřizovací šroub, na němž je pružina opírající se o páku a eeřizovací matice, přičemž seřizovací šroub má vnitřní závit, kterým je apojen se šroubem otočně uloženým na čepu rámu stroje.Pokrok doaažený vynálezem epočívá v tom, že obě funkce pracují nezávisle na sobě. Při změně polohy vytahovacího válce tedy nedoohází ke změně přítlačné síly pružiny....

Způsob provádění a sledování enzymatických reakci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242997

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kraus Josef, Rada Petr, Zeman Luboš, Lang Pravdomil

MPK: C12M 1/40

Značky: sledování, reakcí, způsob, provádění, enzymatických, tohoto, způsobu, zařízení

Text:

...materiál.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V dosažení nižší rychlost vnější difúze substrátu k povrchu enzymu tak, že se vrstva enzymatického materiálu překryje membránou,propustnou pro všechny zúčastněné rozpuštěné substráty a produkty reakce.Při použití dostatečně tlusté krycí membrány, v níž je soustředěn Veškerý odpor proti sdílení hmoty substrátu k povrchu enzymu, není kalibrace závislá na intenzitě míchání kapal né vsádky...

Zapojení fázově impulsního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231291

Dátum: 01.03.1987

Autori: Trhlin Alois, Lang Pravdomil, Blažek Vítězslav, Zeman Luboš, Kraus Josef

MPK: H03K 7/04

Značky: zapojení, převodníku, impulsního, fázové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší zapojení fázově impulsního převodníku diferenčního členu. Řídicí obvod vyhodnocuje fázový posuv mezi výstupním periodickým průběhem z odměřovacího čidla a výstupním periodickým průběhem z impulsně fázového převodníku a vytváří posloupnost dráhových a řídicích impulsů. Impulsně fázový převodník převádí vstupní pulsy na posuv fáze výstupního průběhu. Diferenční čítač čítá dráhové impulsy...

Zapojení k odlaďování mikroprocesorových systemů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238133

Dátum: 16.02.1987

Autori: Zeman Luboš, Kaška Václav

MPK: H03K 19/003

Značky: zapojení, odlaďování, mikroprocesorových, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká řídicí a počítačové techniky a řeší zapojení pro odlaďování technického vybavení i programových vybavení mikroprocesorových systémů. Je součástí řídicího počítačového systému, který ovládá jeho činnost. Připojuje se zvláštním kabelem na objímku po vyjmutém mikroprocesoru uživatelského zařízení. Pracuje v několika režimech v nichž prohlíží a definuje obsah pracovních registrů. Provádí krokování po fázích a po instrukcích v...

Zapojení pro měření malých úhlových rychlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221331

Dátum: 15.01.1986

Autori: Řehák Radovan, Zeman Luboš

Značky: měření, rychlostí, malých, úhlových, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření úhlových rychlostí pomalu rotujících elementů. Zapojení podle vynálezu je založeno na principu měření času potřebného pro posuv rotujícího elementu o konstantní úhel. Funkce l/t je přitom aproximována konečným počtem přímkových úseků, jejichž počet je dán požadovanou přesností a rozsahem měření. Vynálezu může být využito ve všech oborech, kde vzniká problém měření malých úhlových rychlostí.

Zapojení obvodu pro závitování

Načítavanie...

Číslo patentu: 215417

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kraus Josef, Lang Pravdomil, Zelený Jaromír, Zeman Luboš

Značky: zapojení, závitování, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší snímání polohy inkrementálního rotačního čidla a přenos údaje do počítače. Pulsy z rotačního čidla se ve tvarovači napětově a tvarově upraví, v detekčním bloku se rozliší charakter pulsů a tím i směr otáčení čidla. Ve vratném čítači se pulsy buď přičítají nebo odečítají v závislosti na směru otáčení čidla. Paměť buď načítanou hodnotu propouští na vstup hradlovacího bloku nebo na žádost...

Zapojení tlačítkové klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216765

Dátum: 01.10.1984

Autori: Dvorský Pavel, Staňka Karel, Zeman Luboš

Značky: zapojení, klávesnice, tlačítkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu tlačítkové klávesnice využívající monolitický integrovaný obvod s Hallovou sondou jako bezkontaktní spínač. Zapojení obsahuje dva vstupní bloky, bezkontaktní spínač a odpory. Stisknutím tlačítka se výstupní tranzistor bezkontaktního spínače otevře a na vodorovné i svislé sběrnici definuje signál "log. 1". Při zapojení většího množství tlačítek na soustavu svislých s vodorovných sběrnic se vybaví signál "log. 1"...

Zapojení pro dálkové ovládání, měření a signalizaci minipočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215195

Dátum: 15.10.1982

Autori: Petrásek Jiří A Křikava Jiří, Šťáhlavský Zdeněk, Machovský Miloslav, Zeman Luboš, Ritschel Miloslav

Značky: signalizaci, zapojení, měření, ovládání, dálkově, minipočítačem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dálkového ovládání, měření a signalizace. Řeší spojení přenosového telemechanizačního zařízení s Minipočítačem. Povely z minipočítače se obousměrnými vývody přenášejí do kodéru, z něho do přepínače a z přepínače do telemechanizačního zařízení, které zajistí jejich předání vzdálenému technologickému zařízení. Provozní stav tohoto telemechanizačního zařízení se telemechanizačním zařízením snímá a přenáší do dekodéru, z něho do...