Zeman Luboš

Zapojení mikroprocesorového řídicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 261901

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pujman Jiří, Zeman Luboš, Trhlin Alois, Lang Pravdomil, Kondr Jan, Kraus Josef, Dušek Bedřich, Blažek Vítězslav

MPK: G05B 15/02, G05B 19/403

Značky: mikroprocesorového, zapojení, systému, řídicího

Text:

...bloku,s datovým výstupem vstupního bloku, s obousměrným datovým vývodem stykového bloku, s obousměrným datovým vývodem perirerního bloku, s obousměrným,datovým vývodem každého řídlcího bloku, s obousměrným datovým vývodem vřetenověho251 901 řídicího bloku a a obousměrným datovým vývodem řídicíhomikropočítače. Taktovací vstup řídicího mikropočítačeje spojen s třetím taktovacím Výstupem časové základny,jejíž atartovaoí vstup je spojen se...

Dvojčinné mechanické čerpadlo pro rozprašovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242610

Dátum: 01.05.1988

Autori: Šoltéz Petr, Trhlin Alois, Poíhoda Karel, Wais Stanislav, Zeman Luboš, Langr Pravdomil, Kraus Josef, Miletín Jioí, Blažek Vítizslav, Kýzl Vladimír

MPK: B05B 11/00

Značky: dvojčinné, rozprašovač, čerpadlo, mechanické, kapalin

Text:

...během práce, ponechává však jistý podtlak pro pročištění rozprašovací trysky na konci práce nasátím vzduchu do nádoby přes tuto rozprašovací.trysku. V důsledku toho je možno rozprašovat i rychle schnoucí kapaliny.Přiložený výkres znázorňuje v příkladném provedení dvojčinný mechanický rozprašovač pistolového typu, ačkoliv lze úpravu podle vynález provést také u rozprašovačů, jejichž čerpadlo je umístěno v pódêlné ose nádoby na...

Zapojení vstupní části bloku adaptivního řízení a aktivní kontroly zatížení nástrojů v CNC systémech pro řízení obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čapek Karel, Lang Pravdomil, Vaněk Josef, Rada Petr, Zeman Luboš, Bydžovský Jan, Steidl Karel

MPK: B23Q 15/12

Značky: vstupní, částí, systémech, aktivní, kontroly, obráběcích, nástrojů, adaptivního, bloků, řízení, zatížení, strojů, zapojení

Text:

...výkonu pohonu vřetena a pohonů posuvů.V bloku g analogo-číslicového převodníku je vstupní analogový signál převáděn tak, že výstupní číslicová hodnota na výstupu 21 reprezentuje maximální hodnotu vstupního analogového sinálu v intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími řídicími impulsy, přivedené na vstup33 bloku Q časové zakladny z druhého výstupu 3 prvního programovatelného obvodu 1 vstupua výstupu. Vlastní generace těchto řídicích impulsü je...

Spôsob úpravy vôd znečistených organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246857

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zeman Luboš, Smolík Jan, Trhlin Alois

MPK: C02F 1/78

Značky: znečištěných, spôsob, úpravy, organickými, látkami

Text:

...sa prejaví v lepšej kvalite upravenej vody, pretože rozrušené častice sú velmi aktívne a rýchle sa obalia koagulantom, ktorý je ešte v dlsocioVanej forme. Súčasne sa dosiahne zvýšenie účinku koagulácie i flokulácie, nakolko prebytočný vzduch vo forme bubliniek intenzívne premieša reakčnú zmes, pričom sa odvetrá veľká čast prchavých látok. Vplyv ozonizácie sa následne prejaví tiež vo zvýšenom efekte separačných stupňov - sedimentácie a...

Zmes na báze epoxidu pre elektrotechnické aplikácie so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245070

Dátum: 15.12.1987

Autori: Micka Jioí, Zeman Luboš, Schustr Pavel, Lang Pravdomil, Prokop Alois, Trhlin Alois, Vyroubal Antonín

MPK: C08L 63/02

Značky: epoxidů, aplikácie, vodivosti, tepelnej, teplotnej, báze, elektrotechnické, zvýšeným, súčiniteľom

Text:

...boli stanovené experimentálne pomocou impulznej metody s okamžitým plošným zdrojom. Získané výsledky obsahuje tab. 1. Hodnota pre prahový objemový zlomok oxidu kremičitého bola odhadnutá taktoPríspevok k efektívnym süčinitelom tepelnej a teplotnej vodivosti od perkolácie fonónov v závislosti od objemového zlomku oxidu kremičitého s veľkosťou častíc do 50 m, v tabuľke 1.T a b u l k a 1 Hv Äzĺnv AMHV AVĺĺnv ĺĺý-Kzĺľlv 107-AknVAknV...

Zařízení na vyvíjení homogenizované inertní pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeman Luboš, Lang Pravdomil

MPK: A62C 5/02, A62C 31/12, E21F 11/00...

Značky: zařízení, inertní, vyvíjení, homogenizované, pěny

Text:

...likvidace požárů, zejména tuhých látek. Delěí výhodou zařízení dle vynałezu je skutečnost, že zařízení je konstrukčně řeěeno jako hermeticlcy uzavřený přetlekový systém, jehož funkce je zachována i při narůstejícín odporu na výstupní straně zařízení např. při doprave homogenizované inertní pěny potrubím na velkou vzdálenost, při vyplňovdní dutín epod. Zařízení podle vynálězu umožňuje využít k vyvíjení honogenizované inertní pěny jak plynněho...

Zařízení pro nezávislé seřizování polohy a odpružení vytahovacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239854

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zeman Luboš, Šulcová Milada

MPK: C14B 17/06, C14B 1/00

Značky: válce, seřizování, polohy, strojů, odpružení, nezávisle, zařízení, koželužských, vytahovacího

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v otvoru páky nesoucí čep vytahovaoího válce je seřizovací šroub, na němž je pružina opírající se o páku a eeřizovací matice, přičemž seřizovací šroub má vnitřní závit, kterým je apojen se šroubem otočně uloženým na čepu rámu stroje.Pokrok doaažený vynálezem epočívá v tom, že obě funkce pracují nezávisle na sobě. Při změně polohy vytahovacího válce tedy nedoohází ke změně přítlačné síly pružiny....

Způsob provádění a sledování enzymatických reakci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242997

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zeman Luboš, Kraus Josef, Lang Pravdomil, Rada Petr

MPK: C12M 1/40

Značky: způsob, způsobu, provádění, sledování, enzymatických, zařízení, reakcí, tohoto

Text:

...materiál.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V dosažení nižší rychlost vnější difúze substrátu k povrchu enzymu tak, že se vrstva enzymatického materiálu překryje membránou,propustnou pro všechny zúčastněné rozpuštěné substráty a produkty reakce.Při použití dostatečně tlusté krycí membrány, v níž je soustředěn Veškerý odpor proti sdílení hmoty substrátu k povrchu enzymu, není kalibrace závislá na intenzitě míchání kapal né vsádky...

Zapojení fázově impulsního převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231291

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lang Pravdomil, Trhlin Alois, Kraus Josef, Blažek Vítězslav, Zeman Luboš

MPK: H03K 7/04

Značky: fázové, zapojení, převodníku, impulsního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší zapojení fázově impulsního převodníku diferenčního členu. Řídicí obvod vyhodnocuje fázový posuv mezi výstupním periodickým průběhem z odměřovacího čidla a výstupním periodickým průběhem z impulsně fázového převodníku a vytváří posloupnost dráhových a řídicích impulsů. Impulsně fázový převodník převádí vstupní pulsy na posuv fáze výstupního průběhu. Diferenční čítač čítá dráhové impulsy...

Zapojení k odlaďování mikroprocesorových systemů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238133

Dátum: 16.02.1987

Autori: Kaška Václav, Zeman Luboš

MPK: H03K 19/003

Značky: systému, odlaďování, zapojení, mikroprocesorových

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká řídicí a počítačové techniky a řeší zapojení pro odlaďování technického vybavení i programových vybavení mikroprocesorových systémů. Je součástí řídicího počítačového systému, který ovládá jeho činnost. Připojuje se zvláštním kabelem na objímku po vyjmutém mikroprocesoru uživatelského zařízení. Pracuje v několika režimech v nichž prohlíží a definuje obsah pracovních registrů. Provádí krokování po fázích a po instrukcích v...

Zapojení pro měření malých úhlových rychlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221331

Dátum: 15.01.1986

Autori: Řehák Radovan, Zeman Luboš

Značky: zapojení, rychlostí, měření, úhlových, malých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření úhlových rychlostí pomalu rotujících elementů. Zapojení podle vynálezu je založeno na principu měření času potřebného pro posuv rotujícího elementu o konstantní úhel. Funkce l/t je přitom aproximována konečným počtem přímkových úseků, jejichž počet je dán požadovanou přesností a rozsahem měření. Vynálezu může být využito ve všech oborech, kde vzniká problém měření malých úhlových rychlostí.

Zapojení obvodu pro závitování

Načítavanie...

Číslo patentu: 215417

Dátum: 01.01.1985

Autori: Lang Pravdomil, Zeman Luboš, Zelený Jaromír, Kraus Josef

Značky: závitování, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicového řízení obráběcích strojů a řeší snímání polohy inkrementálního rotačního čidla a přenos údaje do počítače. Pulsy z rotačního čidla se ve tvarovači napětově a tvarově upraví, v detekčním bloku se rozliší charakter pulsů a tím i směr otáčení čidla. Ve vratném čítači se pulsy buď přičítají nebo odečítají v závislosti na směru otáčení čidla. Paměť buď načítanou hodnotu propouští na vstup hradlovacího bloku nebo na žádost...

Zapojení tlačítkové klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216765

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zeman Luboš, Staňka Karel, Dvorský Pavel

Značky: tlačítkové, zapojení, klávesnice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu tlačítkové klávesnice využívající monolitický integrovaný obvod s Hallovou sondou jako bezkontaktní spínač. Zapojení obsahuje dva vstupní bloky, bezkontaktní spínač a odpory. Stisknutím tlačítka se výstupní tranzistor bezkontaktního spínače otevře a na vodorovné i svislé sběrnici definuje signál "log. 1". Při zapojení většího množství tlačítek na soustavu svislých s vodorovných sběrnic se vybaví signál "log. 1"...

Zapojení pro dálkové ovládání, měření a signalizaci minipočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215195

Dátum: 15.10.1982

Autori: Šťáhlavský Zdeněk, Ritschel Miloslav, Zeman Luboš, Petrásek Jiří A Křikava Jiří, Machovský Miloslav

Značky: ovládání, signalizaci, měření, zapojení, dálkově, minipočítačem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dálkového ovládání, měření a signalizace. Řeší spojení přenosového telemechanizačního zařízení s Minipočítačem. Povely z minipočítače se obousměrnými vývody přenášejí do kodéru, z něho do přepínače a z přepínače do telemechanizačního zařízení, které zajistí jejich předání vzdálenému technologickému zařízení. Provozní stav tohoto telemechanizačního zařízení se telemechanizačním zařízením snímá a přenáší do dekodéru, z něho do...