Zelina Pavol

Repasážne zariadenie sudov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2056

Dátum: 11.01.1999

Autori: Štoffa Imrich, Leško Ladislav, Zelina Pavol, Sinai Peter

MPK: B21D 19/00, B21D 19/08

Značky: repasážne, zariadenie, sudov

Text:

...teleeu upevnený vymeniteľný vnútorný tvarovaci segment opatrený vnútornou kontaktnou plochou kopírujúcou vnútrajšok obruče suda a oriento vanou proti vonkajšej kontaktnej ploche vonkajšieho tvarovacie Ľ-łho segmentu, pričom nosné teleso je z vonkajšej strany vnútorného tvarovacieho segmentu dovybavene úložnou doskou suda. suda. H skeletu můžu byť z vrchnej strany s výškovým presadením pripevnene súčasne repasážna jednotka hrdiel a...

Valčekový zásobník prístrihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260296

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zelina Pavol, Kahanec Stanislav, Čačo Jozef, Rybánsky Pavel

MPK: B65G 59/04

Značky: zásobník, valčekový, prístrihov

Text:

...-odsúvatelný ,po kolajovej dráhe.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornená príkladné prevedenie valčekového zásobníka prístrihov podľa vynálezu v náryse a na obr. 2 znázornená prikladné prevedenie valčekového zásobníka prístrihov ,podľa vynálezu V bokoryse.Valčekový zásobník prístrlhov je vytvorený zo vstupnej rampy 1, vychystavacej sekcie 2 a výstupnej rampy 3 zostavených do jedného priechodzieho celku. Vychystávacia .sekcia...

Hydraulický zdvíhací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 959

Dátum: 14.09.1995

Autor: Zelina Pavol

MPK: B66F 5/04

Značky: zdvihací, mechanizmus, hydraulický

Text:

...uloženého prostredníctvom vodiaceho kameňa v koncovej vložke. Valcový výstupok odpruženého segmentu je osovo orientovaný proti odpruženej výtlačnej guličke dotýkajúcej sa tesniaceho sedla koncovej vložky. Ovládací otvor je na opačnej strane telesa zakrytý zaslepujúcou utesnenou zátkou dotýkajúcousa prostredníctvom tesnenia nadstavca nasunutého prostredníctvom záchytného krúžku na koncovú vložku. Stredná vložka je zo strany vodiacej...

Zásobník pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268558

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zelina Pavol

MPK: A01G 9/02

Značky: zásobník, pôdy

Text:

...jw-mebhanizznyu Záhony,záhrady z plantáže je možné zakladať na akýchkoľvek neúrodných pôdách, na rovinách i terasovite prispősobených svahoch. Hevyiadujú kultivovany pozemok a podklad. Nezastnvanú plochu okolo zásobníkov je možné vhodne esteticky upravovať a trávnaté plochy jednoducho kosit. Vlastný vertikálny systém pestovania v sadobných hniezdach z predpestovanýçh rast lín. lebo sanien nevyžaduje klasické obrábanie, okopávanie. Invázia...

Adaptívna podtlaková uchopovacia hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: 263354

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kahanec Stanislav, Čačo Jozef, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/06

Značky: podtlaková, adaptívna, uchopovacia, hlavica

Text:

...podľa vynálezu, na obr. 2 znázornená príkladná prevedenie adaptívnej podtlakovej uchopovacej hlavice v pohľade zhora podla vynálezu, s na obr. 3 znázornená príkladné prevedenie spojenia prísavky s prułnými planäetami v detaile.Adaptívna podtlskovt uchopovacia hlavice je vytvorená z nosného rámu l orientovanáho horizontálne, ktorý je k upínacej prírube 3 z jej vonkajšej strany zachytený dvoma pármi symetricky rozlołených závesných ramien 3,...

Kontrolná jednotka zdvojenosti manipulovaných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261817

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zelina Pavol, Rybársky Pavol

MPK: B25J 19/00

Značky: jednotka, zdvojenosti, manipulovaných, kontrolná, predmetov

Text:

...je vytvorená z nosného telesa 1, v ktorom je prostrednictvom pričimočiareho vedenia 7 posuvne uložená vodiaca tyč 8 orientovaná rovnobežne s pozdlžnou osou priamočiareho valca 2 prípevneného k nosnému telesu 1. Vodiace tyč 8 je na strane piestnice 21 priamočiareho valca 2 opatrená predsunutou konzolou 3, ktorá je s piestnicou 21 pevne spojená a je opatrená jednou pevnou čelustou 4 .a jednou odpruženou výkyvnou čelľusťou 5...

Chápadlo prepraviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261059

Dátum: 12.01.1989

Autori: Oršulák Jaroslav, Hladký Miloš, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, prepraviek

Text:

...pre. praviek podľa vynálezu v čelnom reze, na obr. 2 je vyobrazené príkladné prevedenie chápadla prepraviek vynálezu V pohľade zhora. a na obr. 3 je vyobrazené príkladné prevedenie chápadla prepraviek podľa vynálezu v bočnom reze.Chápadlo prepraviek je vytvorené z nosného rámu 1, ktorý má po obv-ode pripravené štyri navádzacie palce 2 orientované z vertíkálneho smeru a umiestnené voči prechodovým zaobleniam bočníc 10 uchopovanej...

Automatická zdvíhacia valčeková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 260789

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zelina Pavol, Čačo Jozef, Kahanec Stanislav

MPK: B65G 13/12

Značky: automatická, valčeková, zdvíhacia, plošina

Text:

...vybavený na oboch koncoch integrovanými kotviacozoraditeloými uzlami 19. Prekrížené ramená 3 sú na jednej spoločnej výstupnej strane prichytené prostrednictvom jednoosových kĺbov 10 k vrchnému rámu 2 a spodného rá-mu 1, .pričom ich voľné -konce protillahlé voči miestam spojenia jednoosovými kĺbami 10 sú opairené odvaľovacími kladkami 9 uloženými medzi pojazdovými listami 7 a vodiacimi lištami 8 spodného rámu 1 a vrchného rámu 2. V...

Dvojstranne pridržiavacie ložko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257468

Dátum: 16.05.1988

Autori: Zelina Pavol, Sabanoš Lubomír, Čačo Jozef

MPK: B25J 15/02

Značky: pridržiavacie, dvojstranne, lôžko

Text:

...môže byť dovybavené na ráme rýchlo uplnacou hlavicous prívodovou spojkou tlakověho média.Dvojstranne pridržiavacie lôžko podľa vynálezu umožňujúce nezávisle výsuvný pohyb horných pridržiavacich palcov alebo dolných pridržiavacích palcov dovoľuje vkladanie a vyberanie výlisku z ľubovoľnej strany, pričom v prípade vysunutej polohy horných i dolných pridržiavacich palcov, medzi ktorými sa nachádza pridržiavaný predmet, je možné realizovať...

Chápadlo rotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257368

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zelina Pavol, Hladký Miloš

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, rotorov

Text:

...samotných hriadelov, ako aj hriadeľov s nallsovanými rotormi, ktorýchznačne väčší priemer premosťujü Výkyvné ramena spolu s prezoraditelnými ramenami. Prestavenie čeľustí V pozdĺžnom smere voči uchopovaným hriadeľom dovoľuje zverný prestavitelný uzol a naviac aj systém upevnenia dvojstranne vyložených tyčí vo výkyvných ramenách. Celá sústava od výkyvných ramien až po uchopovacie čeluste dovoľuje vytváranie dostatočne tuhé chápadlá voči...

Vyložené trojčelusťové chápadlo s rotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257366

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zelina Pavol, Hladký Miloš

MPK: B25J 17/00

Značky: vyložené, trojčelusťové, chápadlo, rotáciou

Text:

...priestorové a rozmerové dimenzie rovnaké, je možné vybavit chápadlo prispôsobenými čeľusťami z oboch strán. Rotácia dovoľuje robotu vykonávanie prídavných otočných pohybov s výliskom po jeho vybratí z lisu podľa potrieb komplexnejšieho riešenia bezobsluhových pracovísk.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 vyobrazené v reze prikladné prevedenie vyloženého trojčeľusťového chápadla s rotaciou podľa vynálezu a na obr. 2 vyobrazené príkladné...

Dvojchápadlo hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255348

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zelina Pavol, Hladký Miloš

MPK: B25J 15/00

Značky: dvojchápadlo, hriadeľov

Text:

...súčiastok a horné čeľuste pre uchopovanie .obrobených súčiastok v príslušnom automatickom pracovisku.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 kinematicky znázornená príkladné prevedenie dvojchápadla hriadeľov podľa vynálezu.Dvojchäpadlo hriadeľov je vytvorené z nosného rámu 1 so zabudovaným pohonovým valcom 2 a dvojicou vertikálne orientovaných a rovnobežných priamočiarych vede 11 í 4, v ktorých uložená dvojica posuvných tyčí B, spojená s...

Pružinové chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255340

Dátum: 15.03.1988

Autor: Zelina Pavol

MPK: B25J 15/06

Značky: chápadlo, pružinové

Text:

...kĺbov s pracovným výstupom presuvného jadre elektromagnetickej cioirkjr upevnenej k nosnému rámu, pričom uchopcvtzcíe ramená sú navzájom, prípadne s nosným rámom, spojené na úrovni vedenia pružinami.Pružinové chápadlo podľa vynálezu zabezpečuje vyvodenie uchopovacej sily a stabilizovanú zovretú i rcvzovretú poloohu uchopovacich ramien silou pružĺn bez potreby vonkajšieho energetického zdroja. Zdroj elektrickej energie je potrebný...

Presuvno otočné zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 255335

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kahanec Stanislav, Čačo Jozef, Zelina Pavol

MPK: B23Q 7/00

Značky: paliet, presuvno, zariadenie, otočné

Text:

...prostredníctvom priamočiarych vedení 15 posuvne uložený na n-osnlom ráme 1 a otočné stoly 3 sú prostrednictvom vertikálne orientovaných otoč ~ ných vedení 14 uložené V presuvnom ráme2. K presuvnému rámu 2 sú pripevnené dve otočné pohonové jednotky 9, z ktorých každá je samostatne prepojené prostrednictvom maltézskeho mechanizmu lll na jeden otočný stôl 3. K presuvnémtt rámu 2 je ďalej pripevnená presuvná pohonové jednotka 4 ukončená záberovým...

Systémová paleta prístrihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255329

Dátum: 15.03.1988

Autori: Snopek Pavol, Zwiebel Pavol, Zelina Pavol, Slavík Jan, Pavluv Ján

MPK: B65D 19/00

Značky: systémová, prístrihov, paleta

Text:

...splňujü aj Stacionárne »čeriče,ktoré je možné zoraďovat a vymieňať mimo liniek a systémov v pripravni pristrihov.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zjednodušene znázornené prikladné prevedenie systémovej palety prĺstrihov podl.a vynálezu a na obr. 2 vyobrazený príklad prevedenia systémovej palety prístrihov podľa vynálezu.Systémová paleta prístrihov je vytvorená z nosného rámu 1 ooupatreného po stranách uchopovacírni vybratiami 11, z...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS IN – 04

Načítavanie...

Číslo patentu: 240846

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pavlík Anton, Zelina Pavol, Adam Josef

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytární, myší, hybridom

Text:

...prasečim insulinem.Výhodou hybridomu je, že produkuje homogenni protilátku, tzv. protilátku monoklonálni, která je schopna specificky reagovat s prasečím i lidským insulinem. Hybri-~ dom IN-04 je možné kultivovat in vitro v médiich vhodných pro živočíšne buňky a je adaptován pro růst in vivo v peritoneální dutině myši kmene BALB/c. Z konserv, uchovávaných v kapalném dusiku, je možné zahájit produkci protilátky bez dalšího antigenu....

Zařízení pro ovládání polotovarů tvaru špalíků do pracovního prostoru válcových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240845

Dátum: 01.01.1988

Autor: Zelina Pavol

MPK: B21H 1/18

Značky: strojů, ovládání, tvaru, prostoru, špalíků, válcových, polotovarů, zařízení, pracovního

Text:

...spojene s odklopnou deskou A polohovacího středioího prizmatu, otočně uloženou na čepeoh Ž. Toto prizma je tvořeno pevnou skosenou kostkou 1 uloženou pevně na základové desoe l konzoly strojea výše zmíněnou rozebíratelně s ní spojenou odklopnou deskou5. Skluzový žlab lg tvoří společný pevný skluz pro přísun polotovaru §z neznázorněného ohřívacího zařízení do polohovaoího středicího prizmatu. Skluzový žlab gg je zakončen pevným dosazem...

Zapojení pro eliminaci zvýšení unikajícího proudu lůžkového monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240844

Dátum: 01.01.1988

Autori: Zelina Pavol, Krajniak Pavel

MPK: H02H 7/20

Značky: proudu, unikajícího, eliminaci, zapojení, zvýšení, monitoru, lůžkového

Text:

...monítorního systému k unikajícímu proudu lůžkového monitoru.Zapójení pre eliminaci zvýšení unikajícího proudu lůžkového monitoru po připojení k monítornímu systému je znázorněno na výkrese, kde výstup proudové sýčky §monitorního systému je spřipojen na vstup Q oddělovacích obvodu 5, jejichž výstup 1 je připojen na vstup proudové smýčký Q monitorního systému l. Logícký výstup 2 oddělovacích obvodu g je připojen na vstup lg lůžkového monitoru...

Pružný automatizovaný výrobný systém plošného tvárnenia plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252734

Dátum: 15.10.1987

Autori: Plášek Milan, Kresik Sergej, Kalina Peter, Tkačenko Vladimir, Zelina Pavol, Demeter Július, Jurčenko Michail

MPK: B23Q 7/14

Značky: plechov, výrobny, automatizovaný, systém, pružný, tvárnenia, plošného

Text:

...ďalej minimalizovanú plošnú a priestorová zastavanosť, zvyšuje ekonomickú i technickú úroveň daného technologického celku a vytvára podmienky pre automatizáciu informačného systému aj v časti plánovania a dispečerského riadenia, tak vlastného systému, ako aj väzieb na ďalšie technologické celky. Podla vynálezu je možné vytvárať výrobné systémy s rôznym počtom lisov, pričom tieto systémy je možné prostredníctvom nadúroviinvých...

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233216

Dátum: 17.04.1987

Autori: Kovaľ Peter, Baláž Jaroslav, Zelina Pavol

MPK: B66C 1/10

Značky: pohybom, čelustí, zariadenie, posuvným, uchopovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom upínacích čeľustí je určené pre portálové manipulátory k manipulácii s veľkorozmerovými predmetmi. Pozostáva z nosného telesa opatreného na stranách posuvne uloženými unášačmi čeľustí s vlastnými pohonovými valcami a dobehového telesa upínaného na výstup ramena manipulátora, pričom nosné a dobehové teleso sú vzájomne posuvne uložené v zvislom smere. Uchopovacie zariadenie podľa vynálezu je dovybavené...

Chápadlo hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250044

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krukovec Lev, Oršulák Jaroslav, Batrakov Sergej, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: hriadeľov, chápadlo

Text:

...siete,prípadne pri .náhodilom otvorení čeľustí počas poruchy zachytené »dvojicou podberných čeľustí. Prizmatioké lôžko v upodbeurnýoh .čeľustialch v kombinácii s centrovacim krivkovým úsekom pridržiavacích čeľustí dovoľujú uchopovanie ťažkých hriasdeľov .rôznych tvarov a rozmerov pri zaist-ení stálosti ich osi V stave uchopenia.Na pripojených výkresoch je .na obr. 1 kinematicky znázornená çprílkl-adné prevedenie chápadla hriadeľov...

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232160

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kovaľ Peter, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: uchopovacie, pohybom, čelustí, zariadenie, posuvným

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacie zariadenie s posuvným pohybom čeľustí je určené pre priemyselné roboty a manipulátory k manipulácii najmä s prírubovými súčiastkami. Pozostáva z nosného telesa, na ktorom je odpružene upravený aspoň jeden pozdľžny vodiaci rám s dvojicou proti sebe orientovaných a posuvne uložených čeľustí, pričom každá čeľusť je vybavená vlastným pohonovým valcom a vlastným ozubeným hrebeňom spoluzaberajúcim s ozubeným kolom otočne uloženým v strede...

Posuvná modulárna jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234887

Dátum: 15.01.1987

Autor: Zelina Pavol

MPK: B25J 11/00

Značky: posuvná, jednotka, modulárna

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná modulárna jednotka je určená najmä pre agregátnomodulárne a modulárne systémy účelovej i univerzálnej monoblokovej manipulačnej a robotizačnej techniky. Tvorí kompaktný celok, v ktorom pohyblivá časť posuvne uložená v nosnej časti a výkonový orgán sú dovybavené zabudovanou informačnoovládacou a silovoenergetickou sústavou pre vlastnú funkciu jednotky a jednotka je dokompletovaná zabudovanými informačnoovládacími a silovoenergetickými...

Uchopovacia čeľusť

Načítavanie...

Číslo patentu: 232618

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zelina Pavol, Smatana Juraj

MPK: B25J 1/00

Značky: čeľusť, uchopovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Uchopovacia čeľusť je určená pre chápadla priemyselných robotov a manipulátorov, u ktorých je pohybový mechanický systém ukončený torznými tyčami štvorcového prierezu s výkyvným pohybom. V kompaktnom stave pozostáva z troch na seba naväzujúcich základných dielcov, a to silového ramena, dvojdielnej prenosovej vložky a aktívnej uchopovacej hlavice, ktoré umožňujú popri zabezpečení základnej funkcie uchopovania naviac zoraďovanie natáčaním okolo...

Posuvná dvojvozíková nosníková jednotka s narážkovým polohovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 231786

Dátum: 15.12.1986

Autori: Urban Pavol, Zelina Pavol, Baláž Jaroslav, Smatana Juraj

MPK: B25J 11/00

Značky: nosníková, narážkovým, polohovaním, jednotka, dvojvozíková, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná dvojvozíková nosníková jednotka s narážkovým polohovaním je určená pre pripevnenie a horizontálny priamočiary pohyb dvoch samostatných operačno-manipulačných ramien manipulátorov. Riešenie využíva dvojicu vzájomne prepojených samostatných vozíkov posuvne uložených na vodiacich lištách nosníka, opatrených rotačným pohonovým uzlom a výsuvným palcovým narážkovým mechanizmom, pričom prierez nosníka a vodiacich plôch umožňuje ľubovoľnú...

Bodovo riadený, portálový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 231521

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zelina Pavol, Lukáč Rudolf, Urban Pavol

MPK: B25J 11/00

Značky: manipulátor, portálový, bodovo, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Bodovo riadený, portálový manipulátor s hydraulickým pohonom a narážkovým odmeriavaním určený pre operačnú manipuláciu v poloautomatických a automatických výrobných zariadeniach podľa vynálezu využíva otočno-výsuvnú časť upevnenú na výstupe základnej posuvnej dvojosovej pohyblivej časti, ktorá je posuvne uložená na nadúrovňovom nosníku, pričom koncová otočno-výstuvná časť pozostáva z jednej otočnej jednotky, na výstup ktorej je pripojený...

Čeľusť širokorozsahového chápadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230311

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol, Ostertagová Eva, Ivančo Jaroslav

MPK: B25J 15/00

Značky: širokorozsahového, chápadlá, čeľusť

Zhrnutie / Anotácia:

Čeľusť širokorozsahového chápadla priemyselných robotov a manipulátorov je určená pre uchopovanie valcových súčiastok rôznych priemerov za ich vonkajší povrch, zabezpečujúca stále centrovanie, využíva aktívne vybratie v tvare písmena "V", pričom stenu vybratia, privrátenú k ose kývania čeľuste, tvorí priamka a druhú stenu krivka. Je určená pre chápadlá, u ktorých sa uchopovací pohyb realizuje natáčaním čeľustí.

Prezoraditeľná clonka indukčných snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234067

Dátum: 01.10.1986

Autori: Zelina Pavol, Urban Pavol

MPK: G05D 3/00

Značky: prezoraditeľná, clonka, snímačov, indukčných

Zhrnutie / Anotácia:

Prezoraditeľná clonka indukčných snímačov určená najmä pre indikáciu polôh pohyblivých častí posuvných jednotiek priemyselných manipulátorov a robotov podľa vynálezu je vytvorená telesom clonky z nemagnetického kovu, ktorého aktívny výstupok kopíruje aktívne vybratie indukčného snímača a z opačnej strany vytvorený osadzujúci výstupok kopíruje drážkové vybratie otvoreného obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru. V osadzujúcom výstupku je uložený...

Bodovo riadený nadúrovňový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 229527

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol, Smatana Juraj

MPK: B25J 9/00

Značky: riadený, manipulátor, nadúrovňový, bodovo

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření vlhkosti granulovaných materiálů s vlhkostí nižší než 0,5 hmot %, vyznačující se tím, že se vrstvou granulovaného materiálu předehřátého na teplotu 100 až 200 °C vede předehřátý plyn o teplotě 100 až 200 °C o vlhkosti menší než 10-4 hmot. % do absorbentu, u kterého se měří elektrický odpor.

Spojovací uzol

Načítavanie...

Číslo patentu: 228392

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hladký Miloš, Zelina Pavol, Juričko Ladislav

Značky: spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spojovacieho uzla posuvných zdvihových jednotiek portálových priemyselných manipulátorov a robotov s dvojosovým zoraditeľným mechanizmom. Spojovací uzol je opatrený aspoň jedným zoraditeľným nosičom posuvnej jednotky, ktorý je pripojený na telese spojovacieho uzla prostredníctvom horného a dolného ramena a prestaviteľnou skrutkou, pričom horné rameno je spojené s nosičom a dolné rameno spojené s prestaviteľnou skrutkou...

Čeľusť širokorozsahového chápadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229073

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hladký Miloš, Ostertagová Eva, Ivančo Jaroslav, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: širokorozsahového, chápadlá, čeľusť

Zhrnutie / Anotácia:

Čeľusť širokorozsahového chápadla priemyselných robotov a manipulátorov je určená pre uchopovanie valcových súčiastok rôznych priemerov za ich vonkajší povrch, zabezpečujúca stále centrovanie. Využíva aktívne vybratie v tvare písmena "V", pričom stenu vybratia privrátenú k ose kývania čeľuste tvorí krivka a druhú stenu priamka. Je určená pre chápadlá, u ktorých sa uchopovací pohyb realizuje natáčaním čeľustí.

Bodovo riadený nadúrovňový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228747

Dátum: 01.04.1986

Autori: Zelina Pavol, Smatana Juraj, Hladký Miloš

MPK: B25J 11/00

Značky: nadúrovňový, manipulátor, bodovo, riadený

Zhrnutie / Anotácia:

Bodovo riadený nadúrovňový manipulátor na hydraulický pohon s narážkovým odmeriavaním je určený pre operačnú manipuláciu s hriadeľovými súčiastkami vyšších hmotností najmä v bezobsluhových integrovaných výrobných zariadeniach. Manipulátor využíva operačnomanipulačnú jednotku posuvne uloženú na nosníku nadúrovňovo premosťujúcom technologickú a vychystávaciu jednotku, pričom operačnomanipulačná jednotka pozostáva z deleného vozíka vzájomne...

Širokorozsahové chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231088

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zelina Pavol, Rozman Milan, Rychvalský Milan

MPK: B25J 15/00

Značky: čelustí, širokorozsahové, chápadlo, pohybom, výkyvným

Zhrnutie / Anotácia:

Sirokosozsahové chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí je určené pre osadenie najmä dvojtyčových posuvných jednotiek priemyselných robotov a manipulátorov. Pozostáva z operačnej uchopovacej sekcie, pripojenej na výstupe posuvnej jednotky a pohonovej dvojvalcovej sekcie, umiestnenej na opačnom konci jednotky, pričom navzájom sú prepojené dvomi spojovacími tiahlami, zabezpečujúcimi prenos pohybu od valcov k dvom torzným tyčiam, z ktorých každá...

Chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229162

Dátum: 01.01.1986

Autori: Rozman Milan, Smatana Juraj, Zelina Pavol

MPK: B25J 15/00

Značky: výkyvným, pohybom, čelustí, chápadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Chápadlo s výkyvným pohybom čeľustí určené pre priemyselné roboty a manipulátory podľa vynálezu je riešené prostredníctvom dvojice rovnobežných torzných tyčí, ktoré sú cez sústavu symetricky rozložených pák ramien a jednoosových lúhov spojené s centrálnym unášačom hnacieho transplantačného tiahla. Čeľuste sú s torznými tyčami spojené prostredníctvom prestaviteľných zverných skrutiek s natáčacími zoraďovacími skrutkami, pričom uchopovaciu časť...