Zelenka Pavel

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260597

Dátum: 15.12.1998

Autori: Němcová Jitka, Lukeš Ivan, Bartoníček Robert, Zelenka Pavel

MPK: C23F 11/10

Značky: kovů, sekvestračním, vodní, inhibitor, oběhové, uzavřené, směsný, se, koroze, účinkem, systémy

Text:

...iontú ve formě solí kyseliny kremičité s alkalíckým kovem, například metakłemičitanu sodneho, a od 0,1 do 15 9 hmot. derivátu kyseliny organofosfonové, například sodné soli kyseliny nitrilotri-methy 1 foefonové. Hodnota pH roztoku inhibitoru se má pohybovat v rozmezí pH 9 až 12.Směsný inhibitor podla vyndlesu má vysokou účinnost, zejména ve vodách s nízkým obsahom solí anebo se sníženým, ale určitým obsahem vápenatých a hořečnatých solí....

Sulfatovaný polosyntetický likrovací olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 265604

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ježek Zdeněk, Zadák Milan, Šíp Martin, Zelenka Pavel

MPK: C14C 9/02

Značky: likrovací, polosyntetický, sulfatovaný

Text:

...alkylbenzensulfonové, kde alkyl je o C l ažC 20 nebo směsi těchto látek a vody.Výhodou likrovacího oleje podle vynálezu je možnost zpracování koželužských odpadních tuků pro koželužské účely sulfatací po předchozí úpravě esterifikací samostatné nebo ve směsných mazadlech.Esterifikací se přípraví směs acylglycerolú A monoesterů, které jsou rozpuštěny v přebytku alkoholu použitého k esterifíkaci, čímž se podstatné sníží bod tuhnutí. zpracování...

Způsob výroby sodné soli kyseliny nitriltrimethylenfosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 265354

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lukeš Ivan, Bartoníček Robert, Šíp Martin, Zelenka Pavel

MPK: C07F 9/38

Značky: výroby, způsob, nitriltrimethylenfosfonové, sodné, kyseliny

Text:

...kyseliny chlorovodíkové je sníženo o více jak o polovinu. Použitím pdpadního monomethylesteru kyseliny fosforité a snížením nadbytků reakčních složek se samozřejmě snižují výrobní náklady.schopnost kyseliny nitriltrimethylenfosfonové krystalizovat z nasyceného roztoku je dána řadou faktorů. Navrhovaným postupom se získá volný roztok, který obsahuje 43 až 47 hmot. produktu a neobsahuje formaldehyd a ve větší míře nadbytečnou kyselinu...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263631

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doubek Rudolf, Zelenka Pavel, Zadák Milan, Neubauer Libor, Uhlíř Miroslav, Dvořáková Jaroslava

MPK: C10M 129/44

Značky: přípravek, měděného, tažení, mokra, drátu, chladicí, mazací

Text:

...tažení měděných drátů snižováním fondu pracovní doby, produktivity práce, zvýšením pracností a výrobních nákladů.Uvedené nevýhody odstraňuje Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra, sestavající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinověho oleje,obsahující 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát (vztaženo na sušinul, který podle vynálezu obsahuje 5 až 35 hmot. kyseliny...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263205

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dvořáková Jaroslava, Uhlíř Miroslav, Zelenka Pavel, Doubek Rudolf, Zadák Milan, Neubauer Libor

MPK: C10M 129/44

Značky: mazacího, měděného, chladicího, mokra, výroby, tažení, přípravků, způsob, drátu

Text:

...v tom, že způsobem podle vynálezu se vyrobí chladicí a mazací Dŕipravek pro tažení měděnýoh drátůza mokra, ktorý obsehuje kromě mazací složky (ricinový olej) systém dvou emu 1 gátorů,e to sodný a/nebo draselný sulfát rioinového oleje a sodnou e/nebo draselnou eůl kyseliny ricinolejové ve vhodném poměru. Výhodou rovněž je to, že způsobem podle vynán lezu se vyrobí chlediní a mazací přípravek, který s vodou poskytuje tažecí emulzi, která...

Způsob výroby N-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259490

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šíp Martin, Kodýtek Vilém, Zadák Milan, Ježek Zdeněk, Zelenka Pavel, Kršňák František

MPK: C07F 9/22

Značky: způsob, výroby, n-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu

Text:

...reakcí dimetylfosfitu s akrylamidem v přebytku dimetylfosfitu za přítomností metanolátu sodného při teplotě 45 až GS °C, přidáním dalšího metanolátu sodného v závěru reakce, oddestilováním metanolu a näslednou metylolací vzniklého 3-dimetoxyfosEorylpropionamidu mírným přebytkem formaldehydu při teplote 50 až 90 °C a pH udržovaným v rozmezí 7 až 9 přídavky vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, podle tohoto vynálezu. Tento způsob...

Směsný inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259097

Dátum: 17.10.1988

Autori: Němcová Jitka, Zelenka Pavel, Lukeš Ivan, Bartoníček Robert

MPK: C23F 11/173, C23F 11/167

Značky: sekvestračním, směsný, inhibitor, dispergačním, koroze, účinkem

Text:

...kovy, například její sodné soli, od 1 do 96 hmot. kysolíny fosforečná n/nebo jejích nlkalických solí, například dihydrogeąfosforečnanu sodného a od 0,1 do 3 hmot. polyetylenglykolu o molekulové hmotnosti 300 až 600.Směsný inhibitor koroze se sekvestrnčním a dispergačním účinkom podle vynálezu má vyšší účinek než známé inhibitory, jak dokládají výsledky làborntorníchíi prgvozních zkouäek, uvedené u příkladů konkrétního provedení...

Prostředek pro nehořlavou úpravu textilních materiálů na bázi N-hydroxymetyl-3-dimetoxyforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255211

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zadák Milan, Kodýtek Vilém, Kršňák František, Šíp Martin, Ježek Zdeněk, Zelenka Pavel

MPK: D06M 13/34, D06M 13/44

Značky: úpravu, n-hydroxymetyl-3-dimetoxyforylpropionamidu, nehořlavou, materiálů, textilních, prostředek, bázi

Text:

...množství nszrsagovaného dimetylfosfitu a düsledkem pak zkrácená doba skladovatelnosti. konečně tuhost upravené textílie je stále ještě o poznání větší než u textílie neupravené. To je na závadu v těch případech, kdy je nehořlavá úprava aplikována na pracovní oděvy.Výše uvedené nevýhody ve značné míře odstraňuje prostředek pro nehořlavou úpravu textilních materiálů na bázi N-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu, obsahující 6 až 25 Q vody...

Způsob výroby (cyklohexenylethyl)trichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254484

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šabata Stanislav, Zelenka Pavel, Svoboda Petr, Volšík Pavel, Šíp Martin, Hetflejš Jiří, Borovec Ivo

MPK: C07F 7/12

Značky: cyklohexenylethyl)trichlorsilanu, způsob, výroby

Text:

...dichlorsilanu a tetrachlorsilanu, výhodné 90 až 95 triohlorsilanu.Hydrosilace vinylcyklohexenu trichlorsilanem výše uvedené čistoty se s výhodouprovádí bez rozpouštědla a v přitomnosti vzdušného kyslĺku tak, že se reakčni směs obsahující vinylcyklohexen a katalyzátor zahřivá za současného přidávání směsi chlorsilanů takovou rychlostí, aby byla reakčni směs udržována ve varu. Po skončení reakce lze (cyklohexenyletyl)trichlorsi 1 an ziskat...

Drážkový klín hladkého rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241195

Dátum: 15.08.1987

Autori: Borovec Ivo, Zelenka Pavel

MPK: H02K 3/46

Značky: rotoru, drážkový, hladkého, klín

Text:

...vytvořen ze dvou různých pevně spojených vodivých materiálů. jeho spodní nosnou část tvoří pevnostní nemagnetický materiál, kdežto horní část je z dobře elektricky a tepelné vodivého materiálu siabšího prüřezu. jeho nevýhodou je však výrobní náročnost, nebot se musí oba materiály spojovat ve značně velké pioše, vlastně v celém podélném průře 4 zu klínu, a to buď pájením nebo pomocí šroubů. Uvedené nevýhody jsou ve větší míře od w straněny...

Hořák sklářské tavicí rekuperativní U-plamenné pece s meziklenbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240121

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zlesák Ivan, Kršoák František, Jelínek Miloš, Zelenka Pavel

MPK: C03B 5/16

Značky: sklářské, u-plamenné, horák, meziklenbou, tavicí, rekuperatívní

Text:

...k horizon tální rovině sklon 20 ° až 25 °. Poměr esové délky skleněné části vzduchového lsanáltl heřáku k celkové esové dêlce vzduchovéhe kanálu heřáku je 1/4 až 3/4.Hořák zabezpečuje dokonalé premísení paliva, tj. zemního plynu nebo svítiplynu se spalovacím Vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad hladinu tavené skloviny. Uspořádání hořáku umožňuje dokonalé vyhoření plynuv prostoru nad sklovinou, čímž se snižuje jeho spotřeba a...

Oxidované syntetické mazadlo na usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250538

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šíp Martin, Zelenka Pavel, Zadák Milan, Ježek Zdeněk

MPK: C10M 123/00, C14C 9/02

Značky: syntetické, oxidované, mazadlo, usně

Text:

...o C 1 až C 12 nebo směsi těchto látek s obsahem oxykyselin min. 2 0/0 a/nebo 0,1 až 40 0/0 hmot. oxídovaných nasycených a nenasycených mastných kyselín o C 10 až C 22 nebo směsi těchto látek s obsahem oxykyselin min. 2 a/nebo 0,1 až 35 0/0 hmot. parciálně oxidovaných parafiníckých a/nebo polyoleíinických uhlovodíků nebo jejích směsi s obsahem oxykyselín min. 2 0/0 a vody.Výhodou mazadla podle vynálezu je možnost zpracování...

Syntetické mazadlo na chromočiněné a semichromité usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250536

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zadák Milan, Šíp Martin, Ježek Zdeněk, Zelenka Pavel

MPK: C14C 9/02, C10M 123/00

Značky: semichromité, mazadlo, syntetické, usně, chromočiněné

Text:

...se sníži bod tuhnutí vzníklých esterů na výši bodu tuhnutí přírodních tuků používaných v koželužstvi. Takto přípravená mazadla jsou plnohodnotnou náhradou dosud používaných koželužských mazadel.Sultítovaný podíl zvyšuje pronikavost tukových složek do hmoty usně. syntetické látky vykazují zvýšenou afínítu tukových podilů ke kožní hmotě. Sulfatované, přírodní tuky zvyšují vyčerpávání líkrovacich lázní a dodávaji usním...

Syntetické mazadlo na semichromité usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250535

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zadák Milan, Zelenka Pavel, Šíp Martin, Ježek Zdeněk

MPK: C10M 123/00, C14C 9/02

Značky: mazadlo, semichromité, syntetické, usně

Text:

...v odpad.ních koželužských tucích,rozpuštěných v přebytku alkoholu použiteho k reesterífíkaci, které se zpracují ve směsných mazadlech sulíltaci. Reesteriííkací se sníží bod tuhnutí vzniklých esterů na výši bodu tuhnutí přírodních tuků po~ užívanýclí v koželužství. Takto připravenâ mazadla jsou plnohodnotnou náhradou dosud používaných koželužských mazadel, navíc sulfitovaná složka umožňuje vyšší proníkavost tukového podílu do hmoty usně a...

Polosyntetické mazadlo pro vlasové usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 232166

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ježek Zdeněk, Zadák Milan, Šíp Martin, Zelenka Pavel

MPK: C14C 9/02, C10M 1/14

Značky: polosyntetické, mazadlo, usně, vlasové

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je formulace mazadla pro vlasové usně, které snadno proniká do středu usní, snižuje slešťování vlasu, zvyšuje světlostálost a prodlužuje cyklus údržby vlasových usní při chemickém čištění. Tohoto cíle se podle vynálezu dosáhne mazadlem, tvořeným 30 až 70 díly sodných nebo amonných solí sulfatovaných syntetických esterů karboxylových kyselin s primárními alkoholy nebo polyetylengykoly, 10 až 60 díly sodných nebo amonných solí...

Dohořívací komora pro dodatečné spalování organického úletu ze spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247923

Dátum: 15.01.1987

Autori: Uhlíř Karel, Formaczek Karel, Průha Josef, Zelenka Pavel

MPK: F23B 5/00

Značky: dodatečné, spalin, spalování, úletů, komora, organického, dohořívací

Text:

...má četné prednosti. Jejím použitím se dosahuje podatatného snížení spotřeby paliv, čímž se 1 podstatné sníží provozní náklady. vyloučením sekundárního hořáku se jednak dociluje snížení investičních nákladů, jednak odpadá údržba sekundárního hořáku. zjednodušuje se manipulace se zařízením a jsou i nižší nároky na automntiku pece.Na pžiložených výkresech je schematicky znázorněn jeden příklad provedení dohořívací komory podle vynálezu, kdy...

Likrovací olej na třísločiněné usně s fixačními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232508

Dátum: 15.08.1986

Autori: Zelenka Pavel, Zadák Milan, Hejcmanová Olga, Šíp Martin, Ježek Zdeněk

MPK: C14C 9/02, C10M 1/14

Značky: usně, účinky, likrovací, třísločiněné, fixačními

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vyvinutí vhodného likrovacího oleje pro mazání třísločiněných usní s fixačními účinky. Tohoto cíle je dosaženo formulací likrovacího oleje, tvořeného 3 až 10 díly směsných solí alkylpolypropylenpolyaminu s organickými jednosytnými kyselinami je anorganickými kyselinami, 5 až 25 díly polyglykoléterů, 10 až 50 díly esterů jedno až čtyřsytných alkoholů s karboxylovými kyselinami nebo hydroxykyselinami, 5 až 6 díly parafinických...

Způsob výroby N-hydroxymethyl-3-dimethoxyfosforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220820

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ambrož Vladimír, Kršňák František, Bechtold Ludvík, Zelenka Pavel

Značky: způsob, výroby, n-hydroxymethyl-3-dimethoxyfosforylpropionamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přípravu N-hydroxymethyl-3-dimethoxyfosforylpropionamidu, který je základem přípravku pro nehořlavou úpravu textilu. Postupem podle vynálezu, lze dosáhnout vysoké kvality přípravku vyjádřenou množstvím vázaného formaldehydu a stálostí nehořlavé úpravy i při mnohonásobně opakovaném praní a čištění tkaniny. Výsledku se dosahuje vedením reakce dimethylfosfitu s akrylamidem a následné methylolace za specifických podmínek.

Syntetický likrovací olej na rukavičkářské usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224531

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zelenka Pavel, Ježek Zdeněk, Šíp Martin, Zadák Milan, Ambrož Vladimír

Značky: rukavičkářské, syntetický, usně, likrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetický likrovací olej na rukavičkářské usně, vyznačený tím, že sestává z 25 až 65 hm. dílů amonné a/nebo sodné soli sulfatovaného mono až tetraesteru nenasycených mastných kyselin o C12 až C20 s jednou až třemi dvojnými vazbami s jedno až čtyřmocnými alkoholy o C1 až C12 nebo směsi těchto látek s obsahem organicky vázaného oxidu sírového nejméně 3 % hm., 20 až 55 hm. dílů parafinických a/nebo polyolefinických olejů, 0,1 až 5 hm. dílů...

Spôsob prípravy .alfa.-aminofuránových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239415

Dátum: 13.06.1985

Autori: Zelenka Pavel, Zadák Milan, Šíp Martin

MPK: C07D 307/38

Značky: přípravy, spôsob, alfa.-aminofuránových, derivátov

Text:

...že pyridíniové soli všeobecného vzorce II(ich príprava je predmetom A 0 221 043, PV 5683-82, PV 452-32)n i N C 9-0. CN G o cH-cV x (II) kde Y má ui uvedeny význam n a, e 113, C 2115, 0011112, cooc 1-13, 00002115, 000143117, ox C 1, Br, J, C 104, J 04, reagujú eo eekundérrxvni enínai všeobecného vzorce III reep. prinárnymi amínni všeobecného vzorce IVGH -CH CH -GH CH -G CH -CH 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 1 m 0 x 2, HN o, m HN ,/ / GHz-GHz...