Záviský Jaromír

Zařízení pro vážení sypkých materiálů v nádobě, zejména dávkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270630

Dátum: 12.07.1990

Autori: Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk

MPK: G01G 13/26

Značky: sypkých, materiálů, dávkovačů, vážení, zařízení, zejména, nádobě

Text:

...je příkladnš achematicky znázorněno zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je první provedení, u nähož prostor mezi nddobou a jejím vnšjším pláštěm je vyplnšn tlakovym plynom, a na obr. 2 je druhé provedení, u nehož tento prostor je vyplnä kopaninou.Zařízení pre vážení sypkých materiálů podle prvního příkladného provedení se skládá 2 sádobyłdúvkovače, vytvorené z lehkých kovů, například hliníku nebo dural-m, kari je opatřene vnäjším...

Způsob výroby oceli v kyslíkovém konvertoru nebo v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266645

Dátum: 12.01.1990

Autori: Březin Jaroslav, Hromek František, Štivar Antonín, Záviský Jaromír, Machálek Vladimír, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/28, C21C 5/04

Značky: způsob, konvertoru, oceli, kyslíkovém, tandemové, výroby

Text:

...kusových paliv je, že rychlost přechodu kusového vápna do taveniny strusek se snižuje uhlíkem z těchto paliv, a to z důvodu redukce oxidu železa ve strusce, kde oxidy želeva výrazně ovlivňují rozpouštění vápna. Důsledkem toho je zhoršení stupně odsíření, případně odfosfoření taveniny kovu struskou a rovněž i pomalejší nárůst bazicity strusky v porovnání se způsoby bez použití kusových paliv.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby...

Způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266610

Dátum: 12.01.1990

Autori: Raška Pavel, Peška Rudolf, Chvojka Jan, Macozsek Milan, Hromek František, Pětroš Jaroslav, Záviský Jaromír, Lánský Vladislav, Dobrovský Lubomír

MPK: C21C 7/00

Značky: železa, pánve, odpichem, taveniny, způsob, před, odlévací, úpravy

Text:

...oceli. Nevýhodou tohoto způsobu je větší spotřeba desoxidační přísady, a to hliníku,čímž se zvyšují náklady na provádění desoxidace taveniny železa v reakční nádobě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve, podle vynálezu, který se provádí V reakční nádobě, při němž po ukončeném zkujňování vsázky kyslíkem se do taveniny železa přidá za současného dmýchání inertního plynu desoxidač~ ní přísada...

Způsob předehřevu ocelového odpadu v kombinovaně dmýchaném kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265645

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Záviský Jaromír, Hromek František, Vojnar Zdeněk

MPK: C21C 5/28

Značky: kombinované, ocelového, konvertoru, odpadů, dmýchaném, způsob, předehřevu, kyslíkovém

Text:

...množství odpovídající stechiometrickým spalovacím poměrům. Zbývající množství oxidačního plynného média pro dooílení přebytku kyslíku v rozmezí 1 až 50 stechiometrického spalovacího množství se přivádí horní tryskou a/neho nejméně jednou boční tryskou.Výhodou způsobu předehřevu ocelového odpadu podle vynálezu je vyšší využití tepla o 5 až 10 , čímž dochází bud k úspoře paliva při dosažení stejné teploty tohoto předehřevu, nebo ke snížení...

Způsob desoxidace taveniny železa v reakční nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265174

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pětroš Jaroslav, Peška Rudolf, Macozsek Milan, Chvojka Jan, Raška Pavel, Hromek František, Lánský Vladislav, Záviský Jaromír, Dobrovský Ludovít

MPK: C21C 7/00

Značky: nádobě, reakční, taveniny, železa, způsob, desoxidace

Text:

...desoxidace a legování taveniny železa. Proměnlivá úroveň aktivity kyslíku po ukončeném zkujňování, vliv sekundárdní oxidace železa během odpichu vzdušným kyslíkem, nerovnoměrné složení a množství nekovové fáze-strusky, která je ve styku s taveninou železa při odpichu v reakční nádobě i v pánvi má za následek proměnlivé využití desoxidačních a legujících přísad. Jelikož produktem desoxidačních reakcí mezi rozpuštěným kyslíkem a...

Způsob dmýchání prachové uhlíkaté látky do roztaveného kovu lázně z ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262570

Dátum: 14.03.1989

Autori: Záviský Jaromír, Hromek František, Raška Pavel, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 5/30

Značky: uhlíkaté, dmýchání, ocelářské, způsob, lázně, látky, roztaveného, prachové

Text:

...jejíž spotřeba je v rozmezí l až 40 kg na tunu tekutého kovu, a jednak kyslík pro płívod teple v množství 0,7 až 1,5 m 3 na jednotku hmotnosti prachové uhlíkaté látky v kg, vztaženo na normální fyzíkální pomínky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po nadmýchání 100 0 z celkového potrebného množství zkujñovacího kyslíku, se ve druhé fdzí dmýchá prschové uhlíkatá látka s inertním plynom s následným snížením obsahu kyslíku v tekutém kovu,...

Keramická tryska pro dmýchání plynu, nebo přísad proudu plynů do roztaveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256247

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír, Ciner Petr, Fiala Jaroslav

MPK: C21C 5/00

Značky: plynů, dmýchání, materiálů, tryska, proudu, roztaveného, keramická, přísad

Text:

...pochodu, kupříkladu při výrobě oceli s vyššími jakostními parametry, přičemž se dosáhne lepšího využití kovu, snížené spotřeby energie a nákladů na údržbu a provoz.Keramická tryska je jako příklad znázorněna na přiloženém výkresu.Podle příkladného provedení je keramická tryska tvořena vnitřní trubkou l na přívod plynných nebo plynných a prachových, nebo zrnitých látek a je opatřena keramickou ochranou 3, tvořenou bud tvarovkamí nebo...

Zařízení pro svěr a středění odstřeďovaných balíků vlákenného materiálu v bubnu odstředivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245185

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pitioký Karel, Záviský Jaromír

MPK: D06F 25/00, B04B 1/00

Značky: materiálů, balíků, vlákenného, bubnu, svěr, odstřeďovaných, středění, zařízení, odstředivky

Text:

...páka s kloaby, a táhly. spojujícími pákový meohanismus protöjlí pŕítlaěnáPříklad zařízení pro« svěr a střadäní odstředovaných balíku .vlákennáho materiálu podle vynúlezu je uveden na výkrese, kde na obr. l je nakreslen schematiclq axonometricky pohled a na obr. 2,je schematický půdorysný pohled zařízení.Otočný buben l odstředivky má na své vnitřní části upevněny čtyři páry loäisek g.V každém páru ložísek g je otočná uložen svislý hřídel j. S...

Přívod vzájemně reagujících tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252638

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír

MPK: C21C 5/46

Značky: přívod, reagujících, tekutin, vzájemné

Text:

...Na ní nasunutá střední soustředná trubka 3 vytváří uzavřený prostor mezi vnitřní trubkou 3 a střední soustřednou trubkou 3, ve která je inertní tekutina o konstantním tlaku.Na střední soustředné trubce 3 je nasunuta vnější soustředná trubka 3, která je svým jedním koncem otevřená a vytváří se střední soustřednou trubkou 3 prostor pro přívod druhého plynu ke konvertoru.Na této soustředné trubce 3 je nasunuta další střední soustředná trubka...

Způsob výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231211

Dátum: 15.06.1986

Autori: Slováček Jiří, Sobek Oldřich, Hromek František, Kodrle Luděk, Bohuš Jiří, Kuběna Slavoj, Matějka Čestmír, Fiala Jaroslav, Pavlík Oldřich, Chvojka Jan, Varta Jiří, Záviský Jaromír, Kluževič Milan, Divák Břetislav, Peška Rudolf, Jasinský Zdeněk, Hladký Jan, Raška Pavel, Lesniak Adolf, Hošek Jan

MPK: C21C 7/04

Značky: hutnickém, proudu, agregátu, látek, plynů, způsob, dmýcháním, oceli, taveniny, směsi, prachových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v hutnickém agregátu dmýcháním plynu nebo směsi plynu a prachových látek v proudu do taveniny kovu, u kterého průtočná hmota plynu je v rozmezí 11 až 0,002 kg.min-1 na t taveniny kovu a prachové látky v rozmezí 0,01 až 30 kg.mi-1 na t taveniny kovu při tlaku na ústí trysky rovném součinu jedenkrát až pětkrát ferrostatický tlak taveniny kovu, kde celková plocha ústí trysek je daná poměrem násobku průtočné...

Zařízení pro dávkování prachových a sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230837

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kovaľ Ján, Záviský Jaromír, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk

MPK: G01F 11/00

Značky: prachových, dávkování, zařízení, sypkých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření zařízení pro dávkování prachových a sypkých materiálů v proudu plynu, které umožňuje dávkovat tyto materiály v několika dávkách za sebou v koncentracích až 1:10. Zařízení za tím účelem sestává z nádoby 1 s komorou 4 pro načeřování těchto materiálů, jehož výpustný otvor je opatřen dávkovacím ústrojím 8, napojeným na dopravní potrubí směsi plynu a prachových nebo sypkých materiálů. Dávkovací ústrojí 8 je opatřeno...

Zařízení pro dávkování prachových nebo sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230811

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žák Pavel, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Matějka Čestmír, Záviský Jaromír

MPK: B65G 53/16

Značky: prachových, zařízení, dávkování, sypkých, látek

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení pro dávkování prachových nebo sypkých látek se změna velikosti dávkování běžně provádí změnou velikosti dávkovacího otvoru nastavováním kupř. kužele nebo kulového ventilu se štěrbinou dávkovacího ústrojí, jehož regulace má však malý rozsah. Zařízení podle vynálezu odstraňuje tuto nevýhodu malého regulačního rozsahu vytvořením dávkovacího ústrojí šoupátkem, uloženým v pouzdře a nesoucím otvory rozdílných průřezů, které odpovídají...

Zařízení k pneumatickému ovládání přístroje k odběru vzorku tekutého kovu a měření jeho fyzikálních parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228749

Dátum: 01.04.1986

Autori: Macoszek Milan, Poštulka Petr, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Koval, Záviský Jaromír, Jekl Jiří

MPK: G01N 1/12

Značky: tekutého, odběru, parametrů, prístroje, vzorků, fyzikálních, zařízení, ovládání, měření, pneumatickému

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyvinout zařízení k pneumatickému ovládání přístroje k odběru vzorku tekutého kovu a měření jeho fyzikálních parametrů, kterým se dosáhne větší homogenity odebraného vzorku, menší poruchovosti přístroje a zautomatizování pohybu vynoření sond. Účelu se dosáhne spojením ramene (5) výložníku (6) přístroje, který je jiným ramenem spojen se silovým válcem (4) se suvnou narážkou (l7) uspořádanou na svislém vodítku (18) spojeném s...

Těsnění spoje čeřicího prvku s komorou čeření

Načítavanie...

Číslo patentu: 223169

Dátum: 15.03.1986

Autori: Cagaš Jaroslav, Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav

Značky: čeřicího, spoje, čeření, prvků, komorou, těsnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká těsnění spoje čeřicího prvku s komorou čeření, která je vyměnitelnou částí, například dávkovačů, podávačů nebo dopravního zařízení prachových a sypkých látek. Tyto spoje se dosud netěsní přímo, ale těsní se spoj komory čeření s ostatními díly dávkovače apod. vkládáním těsnicích kroužků mezi čela přírub spojovaných částí, což má nevýhodu v nepřesném usazení kroužků a úniku čeřicího plynného média. Vynález odstraňuje tuto nevýhodu...

Spôsob výroby fluidizačných tvarových prvkov a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223081

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Voška Július, Záviský Jaromír

Značky: prvkov, spôsob, zariadenie, prevádzaniu, tohoto, fluidizačných, spôsobu, výroby, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fluidizačných tvarových prvkov zo zrnitých alebo prachových bronzových materiálov tvorených meďou a 9 až 11 % cínu je podľa vynálezu vyznačený tým, že pri zrnitosti 0,15 až 0,3 mm sa bronzový materiál speká pri teplote 815 až 825° Celsia a pri zrnitosti 0,06 až 0,14 mm sa speká pri teplote 795 až 805 °C po dobu 90 až 120 minút a vychladzuje v redukčnej, alebo neutrálnej atmosfére do teploty 100 °C. Predmetom vynálezu je aj...

Způsob úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220830

Dátum: 15.12.1985

Autori: Beňa Miloslav, Raška Pavel, Záviský Jaromír, Kluževič Milan

Značky: způsob, tandemové, úpravy, složení, oceli, strusky, výrobe, chemického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy chemického složení strusky při výrobě oceli v tandemové peci, při které se do tekuté vsázky dmýchá v proudu oxidačního plynu prachové vápno. Prachové vápno se do tekuté vsázky dmýchá v proudu inertního plynu, a to po ukončení nebo přerušení zkujňovacích reakcí, zejména před odpichem tavby.

Zařízení pro zkujňování surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219501

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kodrle Luděk, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Lesniak Adolf, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Jasinský Zdeněk, Sobek Oldřich, Bohuš Jiří, Raška Pavel, Kluževič Milan, Chvojka Jan, Fiala Jaroslav, Varta Jiří, Záviský Jaromír, Hladký Jan, Hromek František

Značky: zařízení, zkujňování, surového, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení ke zkujňování surového železa kyslíkem a jeho účelem je dosažení optimálních podmínek při průběhu metalurgických reakcí v kovové lázni a strusce a zároveň jejich urychlení. Uvedeného účelu se dosáhne umístěním trysek pro přívod médií ve dně konvertoru, ve stěně konvertoru a nejméně jedné zkujňovací trysky nad hrdlem nádoby konvertoru. Trysky jsou propojeny s rozdělovací komorou uspořádanou pod dnem konvertoru a...

Vícecestné reversační zařízení k přivádění směsi plynných a sypkých látek ke spotřebičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 225382

Dátum: 30.06.1985

Autori: Jasinský Zdeněk, Jekl Jiří, Záviský Jaromír, Divák Břetislav

Značky: spotřebičům, sypkých, směsi, reversační, látek, zařízení, přivádění, plynných, vícecestné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícecestného reversačního zařízení k přivádění směsi plynných a sypkých látek k více spotřebičům, například směsi prachového vápna a kyslíku do konvertorů, nebo kyslíku a prachového vápence, vzduchu a prachového koksu a podobně. Dosud známá zařízení k regulaci a reversaci směsi plynných a sypkých látek při jejich přivádění do spotřebičů, sestávají z běžných ventilů, kohoutů, šoupátek a podobně. Tato zařízení neumožňují...

Způsob výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218547

Dátum: 15.03.1985

Autori: Raška Pavel, Turek Jiří, Beňa Miloslav, Kluževič Milan, Záviský Jaromír, Měrka Pavel

Značky: pecním, způsob, výroby, pochodem, kyslíkovým, oceli, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ocelí kyslíkovým pochodem v pecním agregátu, například konvertoru, anebo tandemové peci, za současného dmýchání prachového vápna, případně jiné prachové látky. Podstatou vynálezu je, že po přerušení nebo ukončení zkujňovacích reakcí se dmýchá na tekutou lázeň v proudu inertního plynu struskotvorná látka, načež se ocel odpíchne do pánve na strukskotvornou látku s částí strusky z pecního agregátu. Po odpichu se na...

Tryska pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218533

Dátum: 15.03.1985

Autori: Záviský Jaromír, Raška Pavel, Fiala Jaroslav, Hill Eduard, Sobek Oldřich, Lesniak Adolf, Kluževič Milan, Varta Jiří, Divák Břetislav, Hromek František, Bohuš Jiří, Kodrle Luděk, Chvojka Jan, Hladký Jan, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Kuběna Slavoj, Jekl Jiří, Jasinský Zdeněk

Značky: hladinu, dmýchání, lázně, tryska, tekutin, sypkých, roztaveného, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká trysky pro dmýchání tekutin nebo tekutin a sypkých látek ve směsi do lázně roztaveného kovu pod jeho hladinu, zejména při zkujňování surového železa, která se skládá nejméně ze dvou soustředných trubek. Vnitřní povrch vnější trubky a vnější povrch vnitřní trubky je upraven ve tvaru pravidelně rozložených výstupků a vybrání, které do sebe zapadají a mezi jejichž stěnami je mezera, jíž proudí tekutina.

Zařízení pro vytahování trysek a hořáků z den a stěn hutnických agregátů pro výrobu oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 225542

Dátum: 01.12.1984

Autori: Záviský Jaromír, Kovaľ Ján, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav, Jekl Jiří

Značky: vytahování, hořáku, stěn, oceli, zařízení, výrobu, trysek, hutnických, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vytahování trysek a hořáků z den a stěn hutnických agregátů pro výrobu oceli, zejména z den konvertorů, vyznačené tím, že sestává z dvojčinného hydraulického válce /7/, k němuž jsou po obvodu připevněna svými jedněmi konci distanční ramena /3/, kde pístnice /8/ dvojčinného hydraulického válce /7/ je dutá, jíž prochází stavěcí šroub /4/, který je vůči pístnici /8/ zajištěn z vnější strany maticí /6/ a na svém opačném konci opatřen...

Vícecestné regulační a reversační zařízení směsi plynných a sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214353

Dátum: 01.06.1984

Autori: Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav

Značky: regulační, vícecestné, směsi, sypkých, látek, plynných, reversační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícecestného regulačního a reversačního zařízení směsi plynných a sypkých látek, které sestává z přívodního /l/ a odvodních potrubí /2, 2´/ této směsi, kde v prostoru spoje přívodního a odvodních potrubí /l, 2, 2´ / této směsi je přestavitelně upraveno nejméně jedno porézní těleso a nejméně jeden přívod /5, 5´/ fluidisačního média. Porézní těleso, je pak znázorněno na obr. 1, 3 a 4, provedeno ve tvaru plné nebo duté desky /4/,...

Zapojení pro měření objemu materiálu na dopravnících zejména u kolesových rýpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 215711

Dátum: 15.05.1984

Autori: Jasinský Zdeněk, Vaněk Milan, Záviský Jaromír

Značky: měření, zapojení, dopravnících, materiálů, kolesových, objemu, rýpadel, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro měření objemu materiálu na dopravnících zejména u kolesových rýpadel, jehož snímací kamera je propojena přes vyhodnocovací zařízení s počítačem, jehož výstup je spojen s vyhodnocovací a řidící jednotkou. Počítač je také napojen na výstup jednotky snímání rychlosti dopravníků.