Záruba Jan

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 288318

Dátum: 13.11.2015

Autori: Záruba Jan, Štemberk Pavel, Kolář Karel, Sedláčková Simona, Svoboda Pavel, Klečka Tomáš, Novotný Tomáš

MPK: C04B 18/04

Značky: kompozitných, prefabrikovaných, najmä, prvkov, spôsob, poréznych, hmot, výroby, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných materiálov s otvorenou štruktúrou pórov vytvrdzovaných pri normálnych teplotách, napríklad betónov, pričom tieto stavebné hmoty obyčajne pozostávajú zo zmesi plniva a spojiva. Do zmesi plniva a spojiva danej poréznej stavebnej hmoty sa pridá ďalšia zložka plniva z netriedeného plastového odpadu. Tento netriedený plastový odpad sa zbaví nečistôt,...

Zařízení pro řízenou cirkulaci vzduchu ve skříni Bánkiho turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260452

Dátum: 15.12.1998

Autori: Záruba Jan, Kolář Rudolf, Holata Miroslav, Jirsák Václav

MPK: F03B 15/04

Značky: bánkiho, cirkulací, turbiny, skříní, řízenou, zařízení, vzduchu

Text:

...prostoru oběžného kola 1 turbiny a odtud opět Vytéká mezilo-patkvovýsmi kanály do odtokového prostoru 6 skříněturbiny. Na odtoukový prostor E skříně 225 turbiny plynule navazuje savka 37.0, která umožňuje maximální Využití spádu i při kolísání spodní hladiny. Za p-ředěl mezi odtokovým prostorem H skříně 28 turhíny a savky 10 je považována hladina vody V savce 1 D. jelikož lode pnotékající turbinou odvádí část vzduchu ze skříně 28 turbiny, je...

Hladinová regulace Bánkiho trubiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256972

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holata Miroslav, Záruba Jan, Kolář Rudolf, Jirsák Václav

MPK: F03B 15/06

Značky: hladinová, trubiny, regulace, bánkiho

Text:

...který musí být menší než moment hydrostatiokého tlaku na desku klapky g uzávěru, při jejím maximálním otevření, což může vést při menších spádech k nutnosti upoutání předmětů v koši protizávaží 5 nebo k opačné orientaci koše protízávaží É.Pokud klapkový uzávěr škrtí nepřiměřeně průtok vody na kolo l turbiny, stoupá hladina vody v šachtě g natolik, že voda počne přepadat přes prah ll, jehož korunu tvoří pryžová podložka česlí 3 dnoveho odběru...

Digitální strunové zařízení pro součtová měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 237257

Dátum: 01.05.1987

Autori: Záruba Jan, Kohout Jiří, Zárubová Ludmila

MPK: G06F 3/05

Značky: měření, zařízení, strunové, součtová, digitální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká digitálního strunového zařízení pro součtová měření, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen elektronickým přepínačem (14), na jehož vstupy jsou připojeny oscilátory (1) strunových snímačů a na jehož výstup je připojen řídicí čítač (8) a řízená dělička (13) propojena přes reverzibilní čítač (9) s pamětí (10) s displayem. Elektronický přepínač (14) a reverzibilní čítač (9) jsou ovládány řídicí jednotkou (11). Zařízení podle...

Měřící zařízení pro pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250637

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kohout Jiří, Záruba Jan

MPK: G01G 11/04

Značky: měřicí, váhy, zařízení, pásové

Text:

...směšovač lg je propojen přes synchronizátor lg na jeden ze vstupů součinového obvodu li, který je připojen na počítadlo lg pulsů. Další vstupy součínového obvodu łä jsou připojeny na hodiny li e přes další synchronizátor ll bezdotykový snímač ll rychlosti pásu g. Klouby strunových siloměrů 5 a rámu lg jsou umístěny V příčné rovině procházející dvoukloubovým závěsem Q nebo jsou umístěnyv prostoru smyčky pásu g.Rám łg podavače s...

Měřící zařízení pro pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250483

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kohout Jiří, Záruba Jan

MPK: G01G 11/04

Značky: měřicí, váhy, zařízení, pásové

Text:

...konsoly 5. Vratný buben 3 je s výhodou opatřen snímačom 8 posuvu pásu 1, který tvoří ozubený kotouč 7 ve funkcí elektromagnetické clony, který sdílí pohyb vratného bubnu 3 a indikátor přítomnosti magnetického stínění. Strunový silo 4měr je připojen na převodník 9 frekvence na lineární digitální údaj, který je napojen na pulsní násobičku 16, pr-opojenou rovněž se snímačem 8 posuvu pásu 1. Výstup z pulsní násobičky 16 je přes...

Uzávěr vtoku Bánkiho turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250480

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holata Miroslav, Záruba Jan, Jirsák Václav, Kolář Rudolf

MPK: F03B 3/00

Značky: uzáver, vtoku, turbiny, bánkiho

Text:

...mezi návodní stěnou šachtového vtoku G a segmentovým nástavcem 24 hradicího zařízení vstupuje do kola 1 turbiny, uložené na hrídeli 2 a odtéká -kolenem savky vytvořeným stěnou 4 do odtokového kanálu 5. Práh šachtového vtoku 6 je opatren zavzidušiíovacím kanálem 3. Volný konec česlí 1 D, upevněných v prahu B, je podepren pryžovou vložkou 11. Približně na stejné výškové úrovni je preliv 12, pres který, po dosažení žádané hladiny vody v...

Strunová tensometrická jednotka s nastavitelnou teplotní závislostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226094

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kačerovský Jaromír, Zárubová Ludmila, Záruba Jan

Značky: tensometrická, nastaviteľnou, strunová, jednotka, závislosti, teplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Strunová tensometrická jednotka s nastavitelnou teplotní závislostí, tvořená hlavami, v jejíž otvorech je uložena trubice obepínající měrnou strunu, jejíž konce jsou připevněny v hlavě, a elektromechanickým měničem, vyznačující se tím, že hlavy (2, 3) jsou vytvořeny z materiálu odlišné teplotní roztažnosti, s výhodou z ocele a mosazi nebo bronzu.

Zařízení pro kontrolu předpínací síly kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227131

Dátum: 01.01.1985

Autori: Záruba Jan, Kačerovský Jaromír, Skála Bohuslav, Zárubová Ludmila, Kohout Jiří Prom, Gažár Luboš

Značky: kontrolu, zařízení, předpínací, kabelů, síly

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu předpínací síly kabelů, obsahující strunové tenzometrické jednotky se snímatelnými elektromechanickými měniči, vyznačené tým, že tyto tenzometrické jednotky /2/ jsou připevněny k dynamometrickému tělesu /l/ trubkového tvaru, které je na základnách opatřeno výstupky /7/ a jehož plášť je opatřen pro každou tenzometrickou jed notku /1/ trojicí podélových otvorů a dvěma přepážkami /3/, přičemž každá přepážka /3/ je opatřena...

Strunový dynamometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 224147

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kačerovský Jaromír, Gažár Luboš, Záruba Jan

Značky: strunový, dynamometr

Zhrnutie / Anotácia:

Strunový dynamometr, sestávající z dynamometrického tělesa s příčnými otvory, ve kterém je uložena měrná jednotka opatřená koncovými hlavami a elektromechanickým měničem, vyznačující se tím, že dynamometrické těleso /1/ je opatřeno podélnou drážkou /12/, ve které je uložena měrná jednotka /2/, jejíž koncové hlavy /3/ jsou připevněny k dynamometrickému tělesu /1/.

Hlídač přetížení zdvihacího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224775

Dátum: 01.09.1984

Autori: Velíšek Josef, Záruba Jan, Plotěný Petr, Vávra Ivo

Značky: prostředků, zdvihacího, přetížení, hlídač

Zhrnutie / Anotácia:

Hlídač přetížení zdvihacího prostředku sestávající z elektronických čidel napojených na vyhodnocovací, signalizační a případně automatické regulační zařízení vyznačený tím, že sestává ze dvou strunových snímačů (3) v diferenciálním uspořádání, z nichž první-strunový snímač (3) tahu je připevněn na tažené části (1) konstrukce zdvihacího prostředku a druhý-strunový snímač (3) tlaku- je připevněn na tlačené části (2) konstrukce zdvihacího...