Žák Pavel

Třídič kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260506

Dátum: 15.12.1998

Autor: Žák Pavel

MPK: B07B 1/12

Značky: třídič, materiálů, kusových

Text:

...způeobených dopadajícím mate-. riálem dále oklepávána a zbavována chybné podeítné frakce. Při daném tvaru a geometrii uspořádání tyčí nedochází ke zpětnému postupu materiálu a tím k zahlcení třídicí plochy. Třídič je vhodný k třídění materiálu s malým podílem nadsítné frakce, kdy dosahuje maximální učim» nosti třídění. Je proto předurčen zejména k odtřičování cizích velkých předmětu hromadné dopravovaných materiálů, jako např. velkých...

Oplotenie na perimetrickú ochranu objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1018

Dátum: 03.12.1995

Autori: Suchánek Stanislav, Lebeda Karel, Žák Pavel, Filipi Vlastislav

MPK: E04H 17/04, E04H 17/00

Značky: objektov, ochranu, oplotenie, perimetrickú

Text:

...prijazd zítsahovej jednotky. Druhý a prípadne tretí plot v poradínemusia byť totožné s vonkajším plotom.Oplotenie podľa technického riešenia je vyrobené zo stavebnej ocele povrchovo upravenej zinkom alebo hliníkom. Pletix-o je vyrobené z pozinkovaného drôtu s povrchovou plastovou úpravou. Ostnatý drôt sa používa stočený do valca. Ako nosný drôt je možné požiť napínací pozinkovaný drôt.Okrem výhod zrejmých a vyplývajúcich z konštrukcie...

Odlučovací permanentní magnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 270742

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hamrák Viliam, Žák Pavel, Šmelko Josef, Voznica Luděk

MPK: H01F 7/02, B03C 1/00

Značky: permanentní, magnet, odlučovací

Text:

...z nemagnetickeho materiálu, upravenem na ocelovem jhu a vytvářejicí sekce, jejichž vnitřní rozměry odpovídají rozměrům bloků permanentních magnetů.Výhodou odlucovacího permanentního magnetu podle vynálezu je možnost libovolného sestaveni magnetických bloků a snadná a bezpečná manipulace se zmagnetovanými bloky při jejich sestavováni. Také je výhodou to, že skelet umožňuje uchycení magnetických bloků i ve vice vrstvách, a tím vytvoření...

Sběrač vláken pro hubici vysavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269149

Dátum: 11.04.1990

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef, Žák Pavel

MPK: A47L 9/02

Značky: hubici, sběrač, vláken, vysavače

Text:

...pohledu zespoda,na obr. 3 je zobrazen pohled z boku, a to na zub sběrače, na obr. 4 je tento zub zobrazensvrchu. Na obr. 5 je naznačen ve dvou axonometrických pohledech plech hubice 5 úložnou plochou pro sběrač, na obr. 6 je naznačen příčný řez aestavou plechu hubice se sběračena na obr. 7 podélný řez sestavou plechu hubice se eběračem.Sběrać vláken 1 je vytvoŕen v profilu T escáv Jící ze sběrací ćestičky 2 a zekocvo vacího žebra 3, které...

Bubnový separátor feromagnetických kovových zrn ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268408

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučera Antonín, Kubín Sáva, Žák Pavel, Voznica Luděk

MPK: B03C 1/12

Značky: separátor, bubnový, sypkého, kovových, feromagnetických, materiálů

Text:

...podstatouto, že v drłaoích jsou vytvořeny zavitové otvory pro stavčcí lrouby, doléhajíeí na stavitelné bloky peraanentnich agnetů a na stavitelné klínovité pôlové nástavce.výhodou bubnového separátoru podle vynelozu je ołnost jeho jednoduchého jednostran ného uchycení na boční noenou konstrukcí, číaž separátor, situovaný v přeaypu sypkého aateriélu, například z jednoho dopravního pásu na druhý, aůže být uchycen na výztulné stěnč krytu tohoto...

Zařízení pro odběr a úpravu vzorků sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267568

Dátum: 12.02.1990

Autori: Miklenka Jiří, Žák Pavel

MPK: G01N 1/04

Značky: vzorků, materiálů, sypkých, odber, zařízení, úpravu

Text:

...více vzorka, čímž vzrůstá časovéNa přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladne uspořádání zařízení podleZařízení pro odběr a úpravu vzorků sypkých materiálů podle příkledného provedení seatává ze vzorkovače ł pro odběr vzorků z pásového dopravníku Š, ke kterému je upevněn výstup Š dílčího vzorku a dále z jednotlivých funkčních bloků 4, 5 a Ě, uspořádaných vedle sebe kdena blok 5 záaobníků navazuje blok Ž prvního stupně...

Vzorkovací zařízení sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266067

Dátum: 14.11.1989

Autori: Václavík Oldřich, Voznica Luděk, Žák Pavel, Miklenda Jiří

MPK: G01N 1/20

Značky: vzorkovací, zařízení, materiálů, sypkých

Text:

...pro možnost výskytu chyb v odebraných vzorcích jejich použití je v mnohých případechUvedené nevýhody odstraňuje vzorkovací zařízení sypkých a zrnitých materiálů, podle vynálezu, sestávající z nádoby, upevněné na podvozku, pojezdové dráhy a pohonu, jehož podstata spočívá v tom, že hnací náprava podvozku je ustavena na přímé dráze a hnaná náprava podvozkuje ustavena na zakřívené dráze, která je na obou koncích zakřivena směrem nahoru do...

Zušlechťující přísada do rafinovaných ropných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244365

Dátum: 11.06.1988

Autori: Žák Pavel, Kalous Zdenik, Netolický Zdenik

MPK: C10M 127/06

Značky: ropných, prísada, olejů, zušlechťující, rafinovaných

Text:

...ai 70 hlctnoatních izopropyldifenylu se dvĺna až deseti propylênovýni skupinami.Zuälechřujfcf přfsada, jejfĺ pcuľitf je zvlâľtĺbýhodnêv množství 1 až 50 hmotnoatnfch k ropnênu ratinâtu,nâ příiý vliv na snfienf anilinovêho bodu. Přidânfh zuälechľujícf přfbady do ratinovaných ropných olejů se zvýšf obsah aronatických uhlovodíků v oleji, potlsčf ae tfh extrakce a naopak docflf se tfi nfrnêho nabobtnânf pryiových e 1 esentů,pkterê je pro správně...

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 244765

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubín Sáva, Odstreil Libor, Žák Pavel, Bilunek Bohumír

MPK: F16K 15/10

Značky: zpětný, kotoučový, zejména, ventil

Text:

...varianty provedení jazyku v opěrné drçsce zpětného ventilu a na obr. 10 je znázorněna varianta provedení obvodové drážky v jednom z vodících žeber tě 1 esa zpětného ventilu Z ObÍo lo N . VZpětný ventil podle vynálezu, znázornený na obr. l je tvo řen těleseml opatřeným vstupní částí g a výstupní částí 12.Uvnitř tělesa 1 je na vstupní části l vytvořeno .sedlo 9,2, na které v uzavřeném stavu ventilu dosedá kuželka g deskového tvaru. Dále jsou v...

Navařovací automat pro navařování čelních ploch nátrubků páskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257416

Dátum: 16.05.1988

Autori: Voznica Luděk, Maděra Karel, Žák Pavel

MPK: B23K 31/02

Značky: páskou, nátrubků, automat, ploch, čelních, navařovací, navařování

Text:

...členích plech nátrubků páskou, podle vynálezu, eestávsjíe- 2 oí z centrovací části uchyeené na přivařovaný nátrubek, na niž je otočně uložena rotační část, neaoucí navařovací hlavu s navařovaoí hubicí, jehož podstata spočívá v tom, že navařo vvaoí hlava včetně zásobníku navařovací pásky je uchycena napomocném rámu, otočně spojeném s rotační částí tak, že osa otáčení prochází osou navařovací trubiceçVýhodou nevařovacího automatu podle...

Časovací obvod logického analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242647

Dátum: 01.05.1988

Autori: Madira Karel, Eerný Václav, Albrecht Zbynik, Kamínek Miroslav, Benža Dušan, Mach Jan, Žák Pavel

MPK: H03K 3/26

Značky: analyzátorů, časovací, logického, obvod

Text:

...invertovaný výstup komparátoru a kolektor je připojen na nastavovací vstup klopné v~ho obvodu, který je současě přes druhý svodový odpor při pojen na záporný pől zdroje napájeeího napětí, na který je současně přdpojen opačný vývod prvního svodového odporu.-242 647 První přímý výstup mnostebilního mnltivibrátoru je vyveden z přímého výstupu klopněho obvodu a invertovaný výstup monostabilního multivibrátoru je vyveden z invertovaného výstupu...

Navíjecí zařízení křížově vinutých variokonických cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242633

Dátum: 01.05.1988

Autor: Žák Pavel

MPK: B65H 54/54

Značky: variokonických, zařízení, navíjecí, vinutých, cívek, křížové

Text:

...nevýhody a nedostatky známých navíjecích zařízení odstraňuje navíjecí zařízení křížově vinutých variokonických cívek, tvořené rámem s otočně uloženým hřídelemr s drážkovým rozváděcím bubnem, jehož podstatou je, že v rámu je na čepu uloženo kyvně rameno, opatřené na konci otočným pouzdrem pro letmo uloženou a obráceně nasazenou dutinku centrovanou a zajištěnou maticí.Dutinka je ve styku s drážkovým rozvšděcím bubnem.Výhodou...

Svařovací automat k přivařování nátrubků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256127

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maděra Karel, Žák Pavel

MPK: B23K 9/20

Značky: svařovací, přivařování, nátrubků, automat

Text:

...2 rotační části stroje, kde určitá vůle mezi válcovým trnem a nátrubkem zaručuje bezproblémové nasunutí tohoto trnu, tím tento stroj je automaticky zajištěn proti vyvrácení, a že stavěcí šrouby, jež jsou snadno přistupné x vnější strany nátrubku, umožňují jemné docentrování, které jenwžno provádět i za pohybu rotační části, což umožňuje eliminuvat nepřesnosti obrábění. Další jeho výhodou je, že ho lze použít í při předehřevu, jehož...

Elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255623

Dátum: 15.03.1988

Autori: Galaš Jiří, Žák Pavel, Madry Ferdinand

MPK: B03C 1/02

Značky: elektromagnetický, separátor

Text:

...toku získaného výpočtem i experimentem vychází volba nejmenšího průřezu na začátku středního pölu o hodnotě 0,5 až 0,7 plného prúřezu. Tento průřez postupně, například lineárně, narůstá na plný průřez ve výšce, která je v poměru k výšce středního pőlu v hodnotě 0,38 až 0,42.Za těchto podmínek se docílí, že magnetický materiál je optimálně využít, tzn., že se střední hodnota magnetické indukce ve středním pôlu pohybuje V okolí kolena...

Ložiskový štít sacího agregátu vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253234

Dátum: 15.10.1987

Autori: Beran Jaromír, Matějíček Jiří, Vaska Bohumil, Žák Pavel, Matějíček Zdeněk

MPK: A47L 9/22, A47L 9/00

Značky: sacího, vysavače, agregátu, ložiskový, prachu, štít

Text:

...obvodových lopatek a nosná ramena ložiskového náboje jsou ve směru k obvodu ukončena prodlouženými lopatkami, přičemž jejich délka je větší oproti obvodovým lopatkám o šíři nosných ramen a jejich spodní část je ve stejnérovíně se Spodní stěnou lopatkového kanálu.Hlavní výhody ložiskového štítu podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odstraňuje narážení proudícího vzduchu na nosná ramena ložiskového náboje, zvyšuje vzduchotechnické parametry...

Tekutinový silový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237062

Dátum: 01.10.1987

Autori: Žák Pavel, Zelenka Ladislav, Madry Ferdinand

MPK: F16J 3/04, F16L 51/02

Značky: tekutinový, prvek, silový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elastického tekutinového silového prvku, vyvozujícího vnitřním přetlakem přímočarý pohyb, přičemž řeší úpravu tohoto prvku pro zvětšení jeho zdvihu a zvýšení použitelného tlaku. Silový prvek je tvořen alespoň dvěma elastickými prvky tvaru anuloidu rozříznutého podélně na vnitřní straně, které jsou vzájemně spojeny násuvnými hrdly tvaru trubky, na jejichž čelech jsou upravena osazení s oblými těsnicími plochami. Krajní čela...

Sací ústrojí ručního elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252640

Dátum: 17.09.1987

Autori: Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Doležan Pavel, Žák Pavel

MPK: A47L 9/00

Značky: ústrojí, vysavače, elektrického, sací, prachu, ručního

Text:

...zablokování motorku.Podstata sacího ústrojí ručního elektrického vysavače prachu záleží v tom, že na Spodní části oběžného kola je vytvořen obvodový nákružek s tím, že jeho horní vodorovné plocha je pod úrovní obvodového žebra, které je vytvořeno na krytu oběž. kola.Hlavní výhody řešení sacího ústrojí ručního elektrického vysavače prachu podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že umožňuje nasávat nečistoty V podobě nití, aniž by se...

Sklopný sedadlový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252632

Dátum: 17.09.1987

Autori: Franek Zbyněk, Václavík Oldřich, Žák Pavel

MPK: A47C 1/16

Značky: sklopný, sedadlový

Text:

...neboč vztyčování a sklápění sedadlových řad se provádí samočinně.Poněvadž rám obdélníkovéhc tvaru vytváří současně i vlastní podlážku sedadel, přispívá tím k tepelnému odlzolování diváka od podlahy, což je výhodné zejména při vytváření hlediště na ledové ploše.Na přiloženém výkresu je příkladně schematicky znázorněn sklopný sedadlový blok podle vynálezu, kde obr. 1 je jeho částečný podélný řez a obr. 2 je pudorys, zobrazený jen s...

Dopravní pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 238974

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kamarád František, Žák Pavel, Bodlák Milan, Skopal Vladimír

MPK: B65G 17/06

Značky: dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tvar článků a desek dopravního pásu s ohledem na zaměření propadu a zanášení přepravovaného drobného odpadu. Podstatou vynálezu je, že dopravní pás je tvořen řadami, sestávajícími z alespoň jednoho páru článku, z nichž každý je ve tvaru písmene T, jehož vodorovná část a svislá část je ohnuta o 90 ° tak, že v páru jsou články uloženy ve svislé části ohnutím směrem od sebe, přičemž tvarovaná deska připevněna na vodorovnou část...

Smyková dráha, zejména dobývacích a nakládacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238247

Dátum: 01.06.1987

Autori: Madry Ferdinand, Souček Václav, Žák Pavel, Zelenka Ladislav

MPK: E02F 9/12

Značky: dobývacích, nakládacích, dráha, smyková, zejména, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce při snížení nároku na přesnost opracování, tepelné zpracování a jakost povrchu. Uvedeného účelu se dosáhne smykovou dráhou podle vynálezu tvořenou dolním a horním kluzným dílem (6) a (7), kde dolní kluzný díl (6) je upraven na horní straně tvarové mezikruhové desky (4), umístěné mezi pevnou a pohyblivou částí stroje (2) a (1), která je svým obvodem suvně uložena ve svislých vodítkách (5), připevněných...

Poháněcí jednotka kráčivého a plíživého podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231289

Dátum: 01.03.1987

Autori: Žák Pavel, Zelenka Ladislav, Madry Ferdinand

Značky: podvozku, plíživého, poháněcí, kráčivého, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká poháněcí jednotky kráčivého a plíživého podvozku, vhodného zejména pro dopravu těžkých a rozměrných břemen, přičemž řeší uzpůsobení konstrukce poháněcí jednotky i pro použití bezpístových silových prvků. Poháněcí jednotka obsahuje ližinu uloženou na terénu a spojenou kloubově vzpěrami s kyvnou deskou uloženou otočně ve svislé rovině s podstavou stroje, přičemž na kyvné desce je jednak uložen alespoň jeden silový člen ve tvaru...

Kryt oběžného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 234461

Dátum: 01.03.1987

Autori: Žák Pavel, Kadlec Pavel, Beran Jaromír, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt oběžného kola, zejména k elektrickým vysavačům prachu, kde ve vstupním hrdle (3) krytu oběžného kola (1) je vytvořeno vybrání (4), do něhož je uložen výztužný kroužek (8) s výhodou otěru odolného materiálu.

Zařízení pro kontinuální dělení vzorků sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232867

Dátum: 01.01.1987

Autori: Miklenda Jiří, Žák Pavel

MPK: G01N 1/20

Značky: dělení, sypkých, materiálů, zařízení, vzorků, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je plynulá regulace vzájemného poměru vyděleného vzorku a odpadu a současně i zmenšení rozměru výpuste a snížení hmotnosti děliče. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, jež sestává z pláště děliče (l), opatřeném výpustěmi pro vzorek (3) a odpad (4) a ve své horní části násypkou (2), kde v plášti děliče (l) je otočně uložena odběrná trubka (6), spojená se svou pohonnou jednotkou (5), Výpusť (3) pro vzorek je...

Podávací dopravník radiometrického analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236092

Dátum: 01.12.1986

Autori: Olšák Antonín, Žák Pavel, Miklenda Jiří

MPK: B65G 27/32

Značky: dopravník, analyzátorů, radiometrického, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je připravit rovnoměrnou, stejnorodě stlačenou vrstvu materiálu, s rovným, hladkým, a zhutnělým povrchem pro měření pod radiometrickou sondou. Uvedeného účelu se dosáhne podávacím dopravníkem podle vynálezu, sestávajícího z vibračního podávače (1) s pohonem (11), uloženého na pružinách (13) základu (8), násypky (9) opatřené hradítkem (7) a lyžiny (4) umístěné pod radiometrickou sondou (2). Lyžina (4) je čepem (5) spojena svým...

Zařízení k odstraňování nálepů v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 236545

Dátum: 15.11.1986

Autor: Žák Pavel

MPK: B65G 65/30

Značky: nálepů, odstraňování, zařízení, zásobnících

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení intenzivnějšího čištění svislých i šikmých stěn zásobníků sypkých materiálů. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícího z vibračního pohonu 1, upevněném na desce 2, která je na svém jednom konci spojena čepem 3 s konzolou 8, připevněnou z vnější strany zásobníku 4, které se dotýká přilehlá strana 21 desky 2. U šikmých stěn zásobníků 4 je z její vnější strany připevněn držák 9 seřizovacího...

Výfukové hrdlo filtračního vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233049

Dátum: 15.08.1986

Autori: Žák Pavel, Kadlec Pavel

MPK: A47L 9/00

Značky: výfukové, filtračního, hrdlo

Zhrnutie / Anotácia:

Výfukové hrdlo filtračního vaku se uplatní především u ručních elektrických vysavačů prachu, kde nasávaný vzduch s částicemi prachu prochází tlakovou jednotkou a teprve potom je vytlačován do filtračního vaku. Délka výfukového hrdla se rovná minimálně 1/5 délky filtračního vaku, čímž dochází ke snížení hlučnosti vysavače a je umožněno ukládání těžších prachových částic na dno filtračního vaku.

Girlandová stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233667

Dátum: 01.07.1986

Autori: Madry Ferdinand, Žák Pavel

MPK: B65G 39/04

Značky: stolice, girlandová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyšší provozní spolehlivost stolice, optimální přizpůsobení dopravního pásu korýtkovému profilu, zvýšená životnost a její jednoduchá výměna a současně možnost použití u širokých a výkonných dopravních pásů. Uvedeného účelu se dosáhne řešením podle vynálezu, jež sestává z nosných pryžových disků (1), dopravního pásu (9), upevněných na nosném ocelovém laně (3), které je na obou koncích otočně uloženo v náboji (4) valivého...

Nosná kruhová dráha otočné horní stavby zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230944

Dátum: 15.06.1986

Autori: Žák Pavel, Zelenka Ladislav, Madry Ferdinand

MPK: E02F 9/12, E02F 9/08

Značky: stavby, zařízení, kruhová, dráha, otočné, nosná, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nosnou kruhovou dráhu otočné horní stavby zařízení, jako rýpadel, zakladačů, jeřábů a podobně, za účelem rovnoměrného rozložení tlaku po obvodě kruhové dráhy. Za tím účelem je alespoň jeden s prstenců, tvořící nosnou kruhovou dráhu, mezi nimiž jsou v drážkách uloženy valivé elementy, opatřen na své ploše pro spojení s horní otočnou stavbou zařízení nebo pro spojení se spodní stavbou zařízení třemi úsečemi kruhových...

Zařízení pro dávkování prachových nebo sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230811

Dátum: 15.06.1986

Autori: Matějka Čestmír, Žák Pavel, Záviský Jaromír, Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk

MPK: B65G 53/16

Značky: látek, prachových, zařízení, sypkých, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení pro dávkování prachových nebo sypkých látek se změna velikosti dávkování běžně provádí změnou velikosti dávkovacího otvoru nastavováním kupř. kužele nebo kulového ventilu se štěrbinou dávkovacího ústrojí, jehož regulace má však malý rozsah. Zařízení podle vynálezu odstraňuje tuto nevýhodu malého regulačního rozsahu vytvořením dávkovacího ústrojí šoupátkem, uloženým v pouzdře a nesoucím otvory rozdílných průřezů, které odpovídají...

Způsob postupného měření hmotnostního zatížení elektromagnetu separátoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 220672

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kubín Sáva, Delong Alfréd, Hrabec František, Odstrčil Libor, Žák Pavel, Heger Antonín

Značky: zatížení, elektromagnetů, způsob, provádění, hmotnostního, měření, postupného, zařízení, separátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit postupné měření hmotnostního zatížení elektromagnetu separátoru, které se provádí sčítáním změn magnetického toku, vyvolávaných magnetickými předměty přitaženými elektromagnetem. Zařízení k tomuto účelu sestává z cívek, obepínajících jho elektromagnetu, které jsou napojeny na zesilovač, jehož výstup je napojen na převodník napětí frekvence, který je svým výstupem spojen s vratným čítačem, spojeným s porovnávacím...

Podpěrný trámec elektricky vyhřívané třídicí plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220465

Dátum: 15.11.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Žák Pavel

Značky: elektricky, vyhřívané, trámec, podpěrný, plochy, třídicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podpěrného trámce elektricky vyhřívané třídicí plochy, která sestává ze soustavy vedle sebe uspořádaných jednotlivých drátů (4), jejichž konce jsou spojeny se skříní třídiče, používaného zejména pro třídění vlhkých materiálů jako například uhlí při přípravě koksárenské vsázky. Podpěrný trámec sestává z podlouhlého nosníku (1) na jedné straně opatřeného izolační lištou (2), která je opatřena vodicími drážkami (3) jednotlivých...

Otočný závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 219463

Dátum: 15.08.1985

Autori: Miklenda Jiří, Žák Pavel

Značky: otočný, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je otočný závěs sestávající z dolního držáku spojeném s pevným rámem a z horního držáku spojeného s otočným křídlem. V obou těchto držácích je v pružném členu uložen čep, který má buď tvar zaslepené pryžové trubky, nebo je vytvořen ze zvlněné pružné ploché oceli ve tvaru válce. Vertikální nastavení polohy čepu je možno provést stavěcím šroubem, jenž je upraven v dolním držáku závěsu.

Způsob výroby (cyklohexenylethyl)chlor- a -alkoxysilanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240704

Dátum: 16.07.1985

Autori: Žák Pavel, Velek Miloslav, Vrba Viktor, Škuta Rudolf, Olšák Miloo, Milata Jan, Vaníeek Vojtich

MPK: C07F 7/12, C07F 7/08

Značky: způsob, výroby, cyklohexenylethyl)chlor, alkoxysilanů

Text:

...vinylcyklohexen a katalyzátor zahřívá za současného pridávaní organokřemičitého hydridu.Reałkci lze při dosaženi vysokých výtěžků produktu uskutečnit s -reaktanty v. celkovém molarním poměru 11 -odpovídajícím stechiometrii reakce. Lze však použít i nadbyt ku jedné z reaíkčnich komponent, jehož hod nota je dána ekonnowmií procesu. jako vých-ozí suroviny lze použít jak chemickyľčistý 4-vinylcyk 1 ohexen, tak i tech 4nicky tl-vinylcyvklohexen,...

Těsnicí a vodicí souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 222138

Dátum: 15.07.1985

Autori: Skopal Vladimír, Žák Pavel, Bodlák Milan

Značky: vodiči, těsnicí, souprava

Zhrnutie / Anotácia:

Přední těsnicí kroužek a zadní těsnicí kroužek jsou opatřeny na jedné čelní straně osazením klínového tvaru, které zapadá do zápichu ve tvaru "V", vytvořeného na obou čelních stranách středního rozpínacího kroužku, přičemž všechny kroužky jsou v polovině obvodu děleny a jejich dělicí roviny jsou navzájem pootočeny o 90 °C a rozpínací kroužek je ve své dělicí rovině opatřen zámkem a že kroužky jsou vyrobeny z materiálu "textit".

Podvozok pro přepravu těžkých i rozměrných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219075

Dátum: 15.07.1985

Autori: Žák Pavel, Madry Ferdinand

Značky: zařízení, těžkých, rozměrných, prepravu, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je podvozek pro přepravu těžkých i rozměrných zařízení, zejména pro stroje těžební techniky a jeho účelem je vyřešení jednoduché, vysoce únosné a provozně spolehlivé konstrukce podvozku. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že pouze jeden přímočarý pohon 3 pro dopředný pohyb, jenž spojuje nosnou podstavu 1 a odraznou desku 2, se uspořádá kyvně ve směru pohybu podstavy 1. Také je výhodné konec přímočarého pohonu 3 pro dopředný...

Sklopný vynášecí talíř

Načítavanie...

Číslo patentu: 217225

Dátum: 15.03.1985

Autori: Madry Ferdinand, Žák Pavel, Buršík Ladislav

Značky: sklopný, talíř, vynášecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sklopného vynášecího talíře kolesového nebo korečkového rýpadla zeminy, sestávajícího z otočně uloženého vnitřního prstence 4 s vnější kuželovou plochou, po jehož obvodu jsou sklopně upraveny sklopné segmenty 1, které s ním vytvářejí dopravní žlab, pod kterými jsou upraveny segmenty 2 sběrného talíře propadnutého materiálu. Nad vnitřní obvodovou hranou sběrného talíře propadnutého materiálu je upraven kuželový prstenec 3, který...

Magnetický odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 215797

Dátum: 01.10.1984

Autori: Miklenda Jiří, Žák Pavel

Značky: magnetický, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je odlučovač a jeho účelem je odlučování ferromagnetických částic z proudu nemagnetického, jemnozrnného materiálu, procházejícím svislým nebo šikmým potrubím. Uvedeného účelu se dosáhne otočným uložením nejméně jedné magnetické tyče do potrubí a jejím spojením s pohonem. Na povrchu magnetické tyče je vytvořena šroubovice, na níž zespodu doléhá pevné tvarované stěrka.

Prvek šroubového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215306

Dátum: 31.05.1984

Autori: Miklenda Jiří, Žák Pavel

Značky: šroubového, spoje, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prvku šroubového spoje, který sestává ze šroubu a prvního prvku tvořeného maticí, jenž je tvaru duté skořepiny. Hlava šroubu, jež tvoří druhý prvek šroubového spoje je rovněž vytvořena z duté skořepiny.

Plíživý podvozek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222585

Dátum: 01.02.1984

Autori: Madry Ferdinand, Žák Pavel

Značky: plíživý, podvozek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem plíživého podvozku je docílení relativně malé závislosti jeho konstrukce na třecích podmínkách terénu, což způsobuje jeho lepší průchodnost. Uvedeného účelu se dosáhne vzájemným kyvným propojením podstaty 1 a odrazné desky 4 aspoň jednou vzpěrnou tyčí 3. Podstava 1 je spojena s přímočarým pohonem, upevněným k ližině 2, přes horní letmý konec vzpěrné tyče 3.