Žák Jiří

Dezinfekčný prípravok, spôsob dezinfekcie a použitie dezinfekčného prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6701

Dátum: 04.03.2014

Autori: Žák Jiří, Musialková Zuzana

MPK: A01N 37/00, A61L 101/20, A61L 2/18...

Značky: dezinfekčný, dezinfekčného, prípravok, použitie, spôsob, dezinfekcie, přípravků

Text:

...alkoholov a zvyšuje účinok proti patogénnym plesniam a obaleným vírusom (napr. HIV, HBV a pod.). Navyše má dobré čistiace a zmáčacie vlastnosti. Na zaistenie plného virucídneho účinku je potrebný obsah kyseliny glykolovej.Ako ďalšie prísady je možné do dezinfekčného prípravku použiť pomocné látky ako parfumy, v prípade vytvorenia gélovej štruktúry je možné zakomponovať gélotvomé čínidlá, a s tým spojené vhodné neutralizačné čínidlá pre...

Způsob čistění odpadních vod s obsahem biologicky rozložitelných organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269182

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wanner Jiří, Hlavicová Marie, Žák Jiří, Rak Miloš

MPK: C02F 3/12

Značky: organických, odpadních, čištění, rozložitelných, látek, obsahem, biologicky, způsob

Text:

...vynálezu spočívá v tom,že se k funkční polžkultuře ve vznosu přidají odpadní dřevěné piliny anebo hobliny v množství 5 až 50 obJenuaktivační měsi. Rozněr jednotlivých částeček pilin anebo hoblin Je takový, aby po snočení a vytvoření nárostu byla hustota takto vzniklé částice s nárosten alespoň stejne nebo vyšší než hustota aktivační sněsi. Částočky pilin anebo hoblin Jsou udrtoväny vo vznosu níchacíni účinky eoračního nařízení sktivsční...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem organických a dusíkatých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253810

Dátum: 17.12.1987

Autori: Žák Jiří, Rak Miloš, Hlavicová Marie, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: látek, obsahem, způsob, čištění, odpadních, organických, dusíkatých

Text:

...a Nitrobacter a denitrifikační baktérie rodu Bacillus a Achromobacter.Uspořádání řešení je v postupném sladu, jak je patrné z výkresu, ve kterém ve stupni l probíhá asimilace organického uhlíku a mineralizace organického dusíku, ve stupni 3 nitrifikace amoniakálního dusíku na dusitany nebo dusičnany, přičemž oba procesy nejsou ostłe ohraničeny a lze je vzájemné spojovat. Dále prochází směs odpadní vody a funkční polykultury anoxickým...

Krmná přísada s obsahem nutričně účinných karotenoidů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252659

Dátum: 17.09.1987

Autori: Adl Drahomír, Müller Karol, Hlasný Andrej, Macko Ondrej, Rešovský Štefan, Žák Jiří, Žatko Teodor

MPK: A23K 1/16

Značky: způsob, obsahem, účinných, prísada, přípravy, její, nutričně, kŕmna, karotenoidů

Text:

...hmotnostních tuků, 0,08 až 0,40 S hmotnostních povrchově aktivních látek a z 0,5 až 1,0 8 hmotnostních lecitinu, přičemž zbytek do 100 1 hmotnoatních tvoří rostlinná moučka.S výhodou se do směsi přidává 1,0 až 2,0 hmotnostních antioxidantu. způsobem podle vynálezu se krmná přísada připravuje tak. že se nejprve připraví tuková násada smíšením tuku a povrchově aktivní látky a zahřátím až do roztavení, načež se do rozmíchané směsi přidá...

Způsob výroby 1,10-dekandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221311

Dátum: 15.01.1986

Autori: Žák Jiří, Jakubíčková Eliška

Značky: 1,10-dekandiolu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 1,10-de-kandiolu, základního meziproduktu syntézy myorelaxancií, a to redukcí dimethyl nebo diethylesteru kyseliny sebakové natrium-bis(2-methoxy-ethoxy)aluminiumhydridem v benzenu nebo toluenu, při teplotě varu reakční směsi.

Způsob acetylace kyseliny anthranilové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220849

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kvis František, Žák Jiří

Značky: anthranilové, acetylace, kyseliny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu acetylace kyseliny anthranilové acetanhydridem ve vodně-amoniakálním roztoku kyseliny anthranilové, přičemž acetanhydridu se používá v 1,5 až 3násobném molárním přebytku. Titulní látka slouží jako farmaceutický meziprodukt.

Způsob výroby 2-methyl-3-o-tolyl-4-ehinazoloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222349

Dátum: 01.12.1985

Autori: Žák Jiří, Štěpán Petr

Značky: způsob, výroby, 2-methyl-3-o-tolyl-4-ehinazoloru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby klinicky užívaného hypnotika 2-metly1-3-o-tolyl-1-4-chinazolonu, a to nejprve reakcí kyseliny anthranilové s acetanhydridem a poté kondenzací vzniklého acetanthranilu s o-toluidmem v acetonu. Okyselením reakční směsi kyselinou chlorovodíkovou se vyloučí produkt jeho hydrochlorid, který se izoluje.

Sypký vitamín E pre veterinárne a krmovinárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 219180

Dátum: 01.06.1985

Autori: Major Milan, Baránek Bohuslav, Žák Jiří, Nevydal Jozef

Značky: vitamín, veterinárne, sypký, účely, krmovinárske

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravku vitamínu E v sypkej forme pre veterinárne a krmovinové účely. Prípravok obsahuje vitamín E na nosiči vysoko dispergovanom kysličníku kremičitom československého pôvodu (Siloxid) a stabilizovaný je terciárnym butyloxytoluénom a želatínou. Prípravok je určený na použitie v živočíšnej výrobe.

Způsob čistění 2-methyl-3/2-tolyl/-chinazolonu-4

Načítavanie...

Číslo patentu: 222765

Dátum: 01.02.1984

Autori: Kvis František, Žák Jiří

Značky: způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čistění 2-methyl-3/2-tolyl/-chinazolonu-4, známého klinicky užívaného hypnotika, připraveného z kyseliny acetylanthranilové a o-toluidinu za cyklizačního působení fosforoxychloridu. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že po ukončené reakci se reakční směs rozkládá nejprve methanolem a potom acetonem, načež se vyloučený velice čistý produkt z tohoto prostředí izoluje.