Žajdlík Miroslav

Zariadenie na ťažbu bahna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1414

Dátum: 05.03.1997

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: E02D 17/16, E02F 9/00, E02F 5/28...

Značky: bahna, ťažbu, zariadenie

Text:

...prúdového zberača je ohraničený medzistenou a rozdelený deliacou vložkou na tlakovú komoru a hornú komoru. Horná komora je prepojená nasávacou hadicou na nasávaciu časť kalového čerpadla, ktoréje umiestnené na plávajúcej plošine. Tlaková komora jeprepojená výtlačnou hadicou na odvodňovacie čerpadlo, ktoréje uložené na plávajúcej plošine. Na plávajúcej plošine je umiestnená filtračná nádrž, ktorá je opatrená V dolnej častidnovým uzáverom a...

Segmentový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: U 677

Dátum: 07.12.1994

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: G01F 1/05

Značky: segmentový, prietokomer

Text:

...určená na odstredivé odlučovanie nečistôt . Celý seqmentový prietokomer je konštrukčne jednoduchý, nemá, okrem vodomeru. žiadne pohyblivé časti. Jeho hlavnou výhodou je vysoká funkčná spoĺahlivosť aj v miestach be možnosti napojenia na zdrojelektrického prúdu pri meraní pretečených množstíev vody, kto rá obsahuje aj rôzne tuhé častice ako je piesok, alebo rôzneplávajúce nečistoty. Montáž,čistenie, obsluha a údržba seqmentového...

Zariadenie na čerpanie a prevzdušňovanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258743

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: čerpanie, prevzdušňovanie, zariadenie

Text:

...ventilátor namiesto zložitejšieho kompresora. Značnou výhodou zariadenia podľa vynálezu je aj dobré premiešanie zmesí plynových bnblín v čerpanej kvapaline. Zariadenie podľa vynálezu je konštrukčne velmi jednoduché, funkčne spoľahlivé a výhodné aj pri zmenách prietokových množstiev plynu a čerpanej kva 4paliny. Zariadenie podľa vynálezu sa může výhodne využiť aj na čerpanie podzemnej vody a jej súčasné prevzdušñ-ovanie bublinami...

Aerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258742

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: aerátor

Text:

...spočíva v tom, že v prevzdušňovacej komore je v smere kolmom na smer prúdenia vody umiestnená prevzdušňovacia rúra na jednom konci uzatvorená dnom, ktorá má po obvode v miestach najnlžšieho tlaku, rozmiestnené prevzdušňovacie otvory. Na výtokovú časť prevzdušňovacej komory je súose napojený výtokový konfúzor a výtokový usmerňovač.Umiestnením prevzdušňovacej rúry v prevzdušñovacej komore do smeru kolmého na smer prúdenia vody rozdelí sa prúd...

Aerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258741

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: aerátor

Text:

...súose umiestneným vtokovým usmerňovačom aprípadne aj deliacou stenou. V smere kolmom na smer prúdenia vody sú V prevzdušňovacej komore, prípadne po oboch stranách deliacej steny otočne uložené dierované rúry s pripojeným zavzdušňovacím potrubim. Po obvode dierovaných rúr sú V radiálnych smeroch rozmiestnené lopatky.otočným uložením dierovaných rúr v smere kolmom na smer prúdenia vodydocieli intenzívne premiešame jnrivádzaného vzduchu...

Obehová aktivačná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 258740

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: aktivačná, oběhová, nádrž

Text:

...potrubie od čerpadla a prívod vzduchu. Na ich výtokovú časť je napojená výtoková komora a rozdelovacie potrubie prevzdušnenej vody.Použitý špeciálny dvojprúdový aerátor umožňuje zlepšenie prestupu kyslíka do vody v důsledku intenzívneho preniiešania vzduchu vo vode s VYÍVÍLFGITÍIIJ zmesi mikrobublin.Zariadenie podľa viynálczu je konštrukčne jednoduché, nemá okrem čerpadla vody a dúchadla vzduchu žiadne pohyblivé časti nevyžaduje väčší...

Obehová aktivačná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 258739

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: nádrž, oběhová, aktivačná

Text:

...injektorov sa zabezpečí v prevažnej časti priestoru nádrže jeho efektívne využitie na biologické čistenie odpadovej vody s rovnomerným rozloženim horizontálnych zložiek rýchlostí prúdenia v zvislých i horizontálnych proflloch nádrže. Aktivovaný kal je dobre prevzdušne 4ný a rovnomerne rozptýlený tak, že nesedimentuje na dno nádrže. Dobre premiešanie a prevzdušnenie obsahu nádrže má významný vplyv aj na úsporu energie potrebnej na prevádzku...

Zariadenie na vírové odlučovanie kvapalín o rôznej hustote s automatickým výtlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231773

Dátum: 15.12.1986

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: B01D 17/02

Značky: odlučovanie, výtlakom, rôznej, zariadenie, automatickým, hustotě, virové, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vírové odlučovanie kvapalín o rôznej hustote s automatickým výtlakom. Zariadenie podľa vynálezu je vhodné napríklad pre odlučovanie oleja z odpadovej vody. Účelom vynálezu je zvýšenie účinnosti vírového odlučovača. Zvýšenie účinnosti sa dosiahne umiestnením kužeľovej vložky do valcovej nádrže vírového odlučovača s kužeľovým dnom, pod ktorým je súose umiestnená vírová komora s tangenciálne pipojeným prívodným potrubím a pripojením...

Špirálová komora s asymetrickým vtokovým priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 227982

Dátum: 15.04.1986

Autor: Žajdlík Miroslav

Značky: špirálová, vtokovým, asymetrickým, priestorom, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Špirálová komora s asymetrickým vtokovým priestorom rozdeleným deliacím pilierom na dve ronako široké časti pravú a ľavú, pozostávajúca zo stropu, dna, špirálového priestoru, v ktorom je umiestnený rozvádzací kruh a priestoru obežného kolesa, vyznačená tým, že strop (13) pravej časti (11) vtokového priestoru (1) je v mieste vstupného prietokového prierezu (2) umiestený pod úrovňou stropu (14) ľavej časti (12) vtokového priestoru (1) a v mieste...

Vírový odlučovač na vtoku do čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220963

Dátum: 15.03.1986

Autor: Žajdlík Miroslav

Značky: odlučovač, čerpadla, vtoku, vírový

Zhrnutie / Anotácia:

Vírový odlučovač na vtoku do čerpadla pre odlučovanie dvoch kvapalín s rôznymi hustotami, ktoré nevytvárajú stabilizované emulzie. Použitie vynálezu je výhodné hlavne pre odlučovanie oleja z odpadovej vody. Účelom vynálezu je zvýšenie účinnosti vírového odlučovača a jeho zapojenie na sacie potrubie pred vtokom do čerpadla. Uvedeného účelu sa dosiahne vo valcovej nádrži s kužeľovým dnom, pod ktorým je súose umiestnená vírová komora s...

Způsob výroby 2-alkylthio-1-aminoalkyl-5-oxo-2-pyrrolin-3-karbonitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244815

Dátum: 17.09.1985

Autori: Putera Vladimar, Žajdlík Miroslav, Žajdlak Miroslav, Iurec Ján, Eechmánek Miroslav, Lapka Milan, Bareák Miroslav

MPK: C07D 401/06, A61K 31/40, C07D 207/38...

Značky: výroby, 2-alkylthio-1-aminoalkyl-5-oxo-2-pyrrolin-3-karbonitrilů, způsob

Text:

...s mají ochranné účinky proti žsludečnnn vľedüm. orálni snášenlivost těchto slou Eenin je velmi dobrá. vynález proto zahrnuje i použití sloučenin obecného vzorce I při profylaxi a therspii thrombotických stavu.Sloučeniny obecného vzorce I je možno aplikovat v kapalné nebo tuhé podobě orálně nebo psrenterälně. Jako injekčniho roztoku se použivá především vody. která obsahuje prísady ,obvyklé u injekčnich roztoku, jako jsou etabilizatory, pomocné...