Žajdlík Josef

Roštový chladič zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286810

Dátum: 06.05.2009

Autori: Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Skopal Jaromír, Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois, Macůrek Ivan

MPK: C04B 7/00, F27D 15/00

Značky: chladič, roštový, zrnitého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Roštový chladič zrnitého materiálu je tvorený sústavou vzájomne na seba stupňovito nadväzujúcich chladiacich roštov. Podľa vynálezu je aspoň jeden z roštov (3) tvorený jednou plochou, ktorá môže byť ďalej rozdelená na niekoľko samostatných pozdĺžnych častí (301, 302). Rošt (3), prípadne jeho samostatné pozdĺžne časti (301, 302) sú spojené s pohonným mechanizmom (31), ktorého prostredníctvom sa pohybujú vratným pohybom v smere prechodu...

Linka na výpal slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286042

Dátum: 02.01.2008

Autori: Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr

MPK: B01J 6/00, C04B 7/00, F27B 7/00...

Značky: slínku, výpal, linka

Zhrnutie / Anotácia:

Linka na výpal slinku zahŕňa rotačnú pec, na ňu nadväzujúci vzduchový chladič slinku, vybavený prívodom chladiaceho vzduchu a aspoň jedným vývodom zahriateho vzduchu z chladiča a tejto rotačnej peci predradený predohrievač práškovej suroviny, ktorý je tvorený sústavou vertikálne uložených a vzájomne sériovo prepojených cyklónov s prípadným zaradením šachtového výmenníka tepla. Chladič (4) slinku je vybavený aspoň vývodom (45), ktorý je...

Kalcinačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285296

Dátum: 18.09.2006

Autori: Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Krejčí Petr, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois

MPK: C04B 2/00

Značky: kalcinačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kalcinačné zariadenie na predkalcináciu práškových materiálov pred ich výpalom v slinovacom zariadení, ktoré je vložené medzi predposledný cyklón (72) súvisiaceho cyklónového výmenníka (7) tepla a zmiešavací kanál (2), upravený nad vstupnou komorou (31) súvisiacej rotačnej pece (3) a pripojený na vstup do posledného cyklónu (71) cyklónového výmenníka (7) tepla. Kalcinačné zariadenie je tvorené kalcinačnou komorou (1), ktorá má tri časti -...

Protiprúdový teplovýmenný stupeň roštového chladiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 284605

Dátum: 22.06.2005

Autori: Krejčí Petr, Žajdlík Josef, Macůrek Ivan, Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk

MPK: F23H 11/00

Značky: stupeň, protiprúdový, chladiča, teplovýmenný, roštového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je výhodnejšou konštrukciou protiprúdového teplovýmenného stupňa roštového chladiča, napríklad chladiča na chladenie cementárenského slinku vzduchom po jeho výpale v rotačnej peci. Vstupná časť dolného roštu (2) je doplnená aspoň jednou sústavou prídavných roštníc (23), ktoré sú prepojené s nezávislým prívodom (230) chladiaceho plynu. Prídavné roštnice (23) sú výhodne uložené na ráme (220) pohyblivých roštníc (22). Vo výhodnom...

Cyklónový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278613

Dátum: 18.11.1992

Autori: Sehnálek Alois, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Krejčí Petr, Žajdlík Josef

MPK: B04C 5/04

Značky: odlučovač, cyklónový

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklónový odlučovač je určený na separáciu pevných častíc od tekutiny. Pozostáva z odlučovacej nádoby opatrenej vstupným potrubím (2) zmesi tekutiny a pevných častíc, stropom (3) v jej hornej časti vybaveným potrubím (6) na odvod tekutiny a v spodnej časti kužeľovou výsypkou (5) na odvod pevných častíc. Vstupné potrubie (2) tekutiny je vonkajšou časťou svojho prierezu zaústené do šikmého špirálového priestoru vytvoreného obvodovou časťou stropu...

Zařízení pro postupnou kalcinaci práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263617

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčí Petr, Pumprla Alois, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Šafář Jiří, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: práškových, postupnou, materiálů, zařízení, kalcinaci

Text:

...přívod 1 spalovacího vzduchu potrubím ll spojen s patním kusem 3 rotační pece l. Axiální přívod 1 a tangenciální přívod Q spalovacího vzduchu kalcinační komory 5 je napojen na potrubí g terciálního vzduchu odneznázorněného chladiče. Horní část kalcinační komory A je spojena spojovacím potrubím lg plynu se spodní částí kalcinačního kanálu 3 umístěnou na patní kus 2 rotační pece l. Horníčást kalcinačního kanálu 3 navazuje potrubím ll plynů...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256401

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křístek Ladislav, Krejčí Petr, Sehnálek Alois, Michálek Zdeněk, Šafář Jiří, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: suroviny, předehřev, práškové, kalcinaci, zařízení

Text:

...cyklonověho stupně 1, potrubí Lg suroviny ze spodního cyklonového stupně 3 je zsvedeno do spodní části kalcineční komory łê a potrubí łl suroviny z přídovného sgodního cyklonového stupně 1 je zavedeno pstním kusem gg do dokončovacího zařízení gł. šachtový stupeň Ž má poměr výšky a průměru válcové části menší než tři.Ke kalcinační komoře ł§ v místě nad zaústěním potrubí łgŤ suroviny ze epodního cyklonového stupně 1 je připojen přívod 32 Á...

Zařízení pro rekonstrukci pecní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255484

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sehnálek Alois, Šafář Jiří, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois, Krejčí Petr

MPK: F27D 13/00

Značky: pecní, zařízení, rekonstrukci, linky

Text:

...u stávajícího výměníkového systému 3 šachtový, cyklonový,kombinovaný nebo jiný typ výměníku. surovina je přiváděna do výměníkové větve lg pomocí přívodu lg suroviny. Odpadní plyny z výměníková větve lg jsou odváděny kanálem gł.Předehřátá surovina je z výměníkové větve lg zavedena výpadem łl suroviny do nově přistavené kalcinační komory Q.Pro zajištění požadovaného stupně kalcinaoe suroviny je V kalcinační komoře É nejméně jeden kalcinační...

Způsob výroby dutých pryžových předmětů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246840

Dátum: 01.03.1988

Autori: Sehnálek Alois, Sopoušek Jan, Žajdlík Josef, Krejeí Petr

MPK: B29C 49/00, B29C 49/28

Značky: tohoto, způsobu, zařízení, způsob, pryžových, provádění, výroby, dutých, předmětů

Text:

...hubice je zápich k vynesení oddělené přebývající části materiálu při otevření formy.Pro dokonalejší polohování nálože a usnadnění navlékání jejich slehnutých nebo dewŕmovaných konců je vhodné použít pomocný kuželový trn s pozvolným kuželem.K bližěímu objasnění podstaty vynálezu uvádíme na přiložených výkresech příkladné provedení konstrukce zařízení. Na výkresech představuje obr. 1 schéma zařízení v osovém řezu,obr. 2 detail provedení...

Zařízení pro tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253321

Dátum: 12.11.1987

Autori: Michálek Zdeněk, Pumprla Alois, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Krejčí Petr

MPK: F27D 13/00

Značky: zpracování, suroviny, tepelně, práškové, zařízení

Text:

...obrázku.Zařízení sloužící k tepelnému zpracování práškové suroviny zahrnuje v sobě rotační pec l,pecní větev 3 předehřívače, vzduchotechnicky nezávislou kalcinační větev 3 předehřívače, chladič A slínku, potrubí § vzduchu z chladiče 4do kalcinační komory É kalcinační větve Q. Horníčást 1 pecní větve g předehřívače je tvořena kombinaci cyklonových-stupňů g a cyklonovýchstupňů 2, a horní část ll kalcinační větve 3 předehřívače kombinací...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253301

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krejčí Petr, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Sehnálek Alois, Klusák Karel, Šafář Jiří, Žajdlík Josef, Křístek Ladislav

MPK: F27D 13/00

Značky: suroviny, práškové, kalcinaci, zařízení, předehřev

Text:

...jsou zaústěny do horní části šachty lg. Spodní část šachty lg je výpadovým potrubím ll suroviny spojena s výstupem É plynů.Alternativně může být nad horním prostorem malé šachty lg uspořádán ještě horní cyklonový stupeň, sestávající z horních cyklonü łá a propojený se zahuščovacími cyklony lg pomocí kanálů lg. Výpady ll suroviny z horních cyklonů lg jsou zaústěny do malé šachty gg. Každý horní cyklon lg je opatřen samostatným vývodem lg....

Zařízení pro předehřev práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252670

Dátum: 17.09.1987

Autori: Žajdlík Josef, Krejčí Petr, Šafář Jiří, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, materiálů, práškových, zařízení

Text:

...protiproudá šachta Ž je ve své spodní části propojena spojovacím potrubím Q plynů s předřazeným cyklonovým stupněm 1 vybaveným přívodním potrubím g plynů. Ve své horní části je protiproudá šachta § propojena svým výstupním potrubím 1 plynu se spodním cyklonovým stupněm g a dále prostřednictvím potrubí 3 plynů s horním cyklonovým stupněm 5, který je opatřenvvýstupními hrdly gg plynu.Ve spodní části potrubí 3 plynů jsou umístěny přívody 2...

Zařízení pro tepelnou přípravu práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252653

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krejčí Petr, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef, Křístek Ladislav, Michálek Zdeněk, Šafář Jiří, Běhal Vítězslav, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, tepelnou, přípravu, suroviny, práškové

Text:

...výměníku lg tepla. Výstupní potrubí ll suroviny z výměníku lg je zaústěno do šikmého potrubí 3. Výstupní potrubí lg suroviny z horkého cyklonu g je zaústěno do patního kusu 3. Přívod 5 paliva do šikmého potrubí 1 je proveden hořákem.Vírová hlava É je ve spodní části napojena na svislé kruhové potrubí § a opatřena deflektorem lg. Horní část vírové hlavy É je tvořena válcovou klenbou li. Válcová klenba lg přechází ve svislou stěnu lg, přičemž...

Zařízení k fotoelektrickému snímání polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240366

Dátum: 15.08.1987

Autori: Sehnálek Alois, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav

MPK: G01C 3/08, G01B 11/00

Značky: snímání, fotoelektrickému, zařízení, polohy

Text:

...1 sestava z fototranzistoru 4, který jevsvým emitorem připojen na bázi prvního tranzistoru 5, jehož kolektor je spojen s kolektorem fototranžis ktoru 4, s prvním vývodem prvního rezistoru 6 a s prvním vývodem druhého rezistoru 7, Emítor prvního tranzistoru 5 .je spojen.s prvním vývodem prvního kondenzátoru 8,sprvním vývodem třetího rezistoru 9, je hož druhý vývod je spojen s prvím vývokdem čtvrtého rezistoru 10. Druhý vývodčtvrtého rezistoru...

Zařízení pro tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250164

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Krejčí Petr, Sehnálek Alois

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelně, práškové, zařízení, zpracování, suroviny

Text:

...kde se vyrovnávají rozdíly v tepelná zpracování jednotlivých proudd suroviny, eurovinová moučka je shonogenizována a tepelná päiprsvens pro kelcinaci. Příkladná provedení zeüzsní podle vynálezu je schematicky v náryau znázorněno na obrázku.zsłízení sloułící k tepelnenu zpracování prálkové surovirw zahrnuje v sob rotační psc L, pecní vltev g předehłf-ívače, vzduchotechnicky nezávislou kalcinační včtev 1 předehříveče, chladič i slínku e potrubí...

Zařízení k předehřevu a kalcinaci zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233397

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šafář Jiří, Pospíšil Jaroslav, Žajdlík Josef, Michálek Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zrnitých, materiálů, předehřevu, kalcinaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předehřívání a kalcinaci zrnitých materiálů, zejména cementářské surovinové moučky při suchém způsobu výplau cementářského slínku v rotační peci. Vynález se týká oboru 535. Řeší předehřev a kalcinaci zejména cementářské surovinové moučky při suchém způsobu výpalu. Podstatou vynálezu je to, že na horní část předehřívací protiproudé šachty navazují dva souproudé cyklonové stupně, přičemž dolní část protiproudé šachty...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci cementářské práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233360

Dátum: 01.01.1987

Autori: Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Šafář Jiří, Michálek Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: práškové, suroviny, kalcinaci, zařízení, cementářské, předehřev

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyšší stupeň předkalcinace zpracovávané suroviny, větší výkon rotační pece a plynulejší provoz. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že mezi vyústěním cyklonového kanálu 5 plynů do spodní části šachtového předehřívače 1 a okolím vyústění výpadového potrubí 6 suroviny z šachtového předehřívače 1 do kanálu 4 pecních plynů jasu umístěny hořáky 8, přičemž rotační pec 10 je současně jediným přívodem veškerého spalovacího vzduchu ve...

Zařízení k předehřevu a kalcinaci práškových surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230353

Dátum: 15.11.1986

Autori: Sehnálek Alois, Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Křístek Ladislav

MPK: F27D 13/00

Značky: práškových, předehřevu, zařízení, kalcinaci, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k předehřevu a kalcinaci práškových surovin sestávající ze šachtového předehřívače, kalcinátoru, sestávajícího ze svislé a šikmé komory a odlučovače zkalcinované suroviny vybavené prostředky pro přívod a odvod suroviny a plynů, včetně potrubí pro přívod plynů z rotační pece do předehřívacího a kalcinačního zařízení, vyznačené tím, že kalcinátor práškové suroviny je umístěn pod šachtovým předehřívačem (1) tak, že vzdálenost osy svislé...

Způsob kalcinace směsi práškové suroviny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222317

Dátum: 01.12.1985

Autori: Křístek Ladislav, Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk

Značky: suroviny, provádění, zařízení, způsobu, kalcinace, tohoto, práškové, směsi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kalcinace směsi práškové suroviny, plynů s obsahem kyslíku a spalovaného paliva,při kterém se plyny do směsi přivádějí v axiálním a tangenciálním směru a odvádějí v tangenciálním směru,vyznačujíci se tím,že směs nejdříve uvádí do vratného víření ve svislém směru v prostorovém poli se svislou osou,potom se v horní části tohoto pole převádí do rotačního pohybu okolo šikmé osy a nakonec se směs plynů a zkalcinované suroviny z výstupní části...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 226757

Dátum: 01.08.1985

Autori: Křístek Ladislav, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav, Šafář Jiří, Sehnálek Alois, Žajdlík Josef

Značky: kalcinaci, předehřev, práškové, suroviny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškové suroviny tvořené cyklonovým předehřívačem, kalcinátorem s krátkou rotační pecí, vyznačené tím, že ke spodní části cyklonového předehřívače je potrubím (16) pro část plynů z rotační pece (18) paralelně přiřazen kalcinátor (1) s hořákem (6) paliva, do kterého je dále přivedeno potrubí (7) pro přívod spalovacího vzduchu z chladiče a boční svod (5) suroviny z předposledního cyklonu (11) předehřívače,...