Wolter Wilfried

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285754

Dátum: 27.06.2007

Autori: Scharf Steffen, Heidgen Karsten, Israel Frank, Wolter Wilfried

MPK: B61D 17/00, B61D 15/00, B61C 17/00...

Značky: vozidiel, bezpečnostné, zariadenie, koľajových, vodičov

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie pre vodičov koľajových vozidiel pozostáva z deformačného pásma (4) v oblasti kabíny rušňovodiča, pultu (6) vodiča, rámu (7) a zo sedadla (8) rušňovodiča. Priečnik (2), konštrukcia (3) protinárazovej ochrany, pult (6) vodiča, rám (7) a sedadlo (8) sú ako funkčný celok navzájom spojené a sú spoločne posuvné v smere do priestoru pre cestujúcich, pričom rám (7) sedadla a sedadlo (8) vodiča sú usporiadané nad deformačným...

Bezpečnostné zariadenie proti kolízii pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 285740

Dátum: 18.06.2007

Autori: Scharf Steffen, Wolter Wilfried, Heidgen Karsten, Friedrich Mario

MPK: B61G 11/00

Značky: kolízií, vozidla, bezpečnostné, koľajové, proti, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zariadenie proti zrážke pre koľajové vozidlá, najmä na konce lokomotív, motorových vozňov, motorových vlakov a riadiacich vozňov, vybavených kabínou pre rušňovodičov, pozostáva zo stredného narážadlového a spriahacieho zariadenia (1), vytvoreného vo vyčnievajúcej časti spodku vozňa s určenými miestami (2) zlomu, z vodiacej šachty (9), ako aj zo zariadenia (8) proti vklineniu pod vozidlo a z prvkov (5) na pohlcovanie energie.

Zařízení na čištění dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266375

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wegner Matthias, Schmidt Klauspeter, Wolter Wilfried, Rehnert Wolfgang

MPK: B60S 3/00

Značky: dopravních, čištění, zařízení, prostředků

Text:

...m/mnm neoópasauanua aueprmm.BHFOIIHGH KOHCTÍJVKLWVH npeXĺyCMôTPMBaBT. WTO HľJCTVlK COCTCIMT M 3 HGPEEHIJMXHUŇ CTPEJIU. mapnmpa. noaopaumaanmeñcq uaxpyr mapumpa nnmTu M naň tuymmero anTmMaTmueuKw. caoomaumarucs c 9 neKTpmwecKuM onuxmpynuun ycrpuňcruuu nan ynpannüumn npmnnnon cTmnmpnuPo ycTpmňcTaa. Kmropoe npenurapamuer npomseonbnoe namxenme ycTpnňcTBa npm uunumnyTun MÚCTMKlÍ-unpemnymecrna mauapereumn aaxnnwanrcn B TOM. HTC c nouamun avoro...

Upevňovací zařízení havarijního podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266227

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wagner Matthias, Müller Lothar, Wolter Wilfried, Schmidt Klauspeter

MPK: B61J 1/12

Značky: podvozku, upevňovací, havarijního, zařízení

Text:

...no xonee, c onpeeneunoü Kongeü H Haoöopqr. - mnam Błmónnnmm ycTpoücTBAł Haoőpewemue őon Vnokasusawr na V Á» Pnc.1 HpHqncco 6 neHHeVůHKcauH na ycwpoňcw xonuom ndnoxenmu, bug panny V V Á. ĺ . . . Puc.2 Hpucnocoöneaeuxcannúcoŕnaçno pnc.1 B údnomeumu ůnxcauuu ycnonuoro Kqneca V J V ~ A- Hpnçnocoönenüee nonpoöno HOHCHHÉTCH HMIE na ñpuúépe Bunonnennx. qeprçmnneVnanpannàeMoMnp Konee,.a nc eçmugcanun Ha ýCTý 0...

Zařízení zajišťující pohyb po zadané trase nebo pedál železniční koleje kolových automobilových dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263478

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schmidt Klauspeter, Wolter Wilfried, Wagner Matthias, Müller Lothar

MPK: B60F 1/00

Značky: prostředků, zajišťující, žádané, dopravních, kolových, pohyb, trase, pedál, železniční, automobilových, koleje, zařízení

Text:

...- Ban csepxy na ycTpoñcTBo, oöecneuunammee nanmenue no aananuoň Tpacce cornacno HacTonmeMy Hsoöpeweuu.~Pnc.2 - Bn cöoxy Ha ycrpoňcwao, oôecneqnnammee nunmeuue no aanaunoñ Tpac ce B coqeTaHnuc KOHGCHHM aBTOTpaHCn 0 DTHbm cpecrsom cornacuo Ha~ croamemy u 3 o 6 peTeHnm.Puc.3 - Ban cnepxy Ha ycTpoñcTBo, oöecneuuaammee annmenne no 3 anaHHoü Tpac~ ce B coqeranuu c KOHECHBN aBTOTpaHCn 0 pTHHM cpecTsoM cornacuo HacTomueMy Hsoöpeweumo .no saaunoň...

Ovládací ústrojí blokovacího ústrojí uzávorovacích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255802

Dátum: 15.03.1988

Autori: Schmidt Klauspeter, Wunderlich Klaus, Wolter Wilfried

MPK: B61G 3/06

Značky: uzávorovacích, ovládací, mechanismu, blokovacího, ústrojí

Text:

...Q.Ukazatel Q je na uzávorovacím zařízení Q spřáhla uložen kloubově a je posuvný V otvoru 1 stěny 3 skříně. Ukazatel É má na svém zadním konci koncovou plochu 1. Na tělesu 3 spřáhlaje bezprostředně za horní stěnou g skříně uspořádán můstek 5, který má sešikmenou plochu,vytvářející opěrku 2 pro uzávorovací páku ll v koncové poloze II. Uzávorovací páka łl je vytvořena jako dvouramenná páka, která je uložena výkyvně na čepu lg a která zapadá...