Wiesner Ivo

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Klančík Luděk, Müller Karel, Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo, Dufka Oldřich, Macho Pravoslav, Bruthans Václav, Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/04

Značky: volného, obsahem, nízkým, pryskyřic, epichlorhydrinu, způsob, přípravy, epoxidových

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Oligomérní glycidetery

Načítavanie...

Číslo patentu: 276862

Dátum: 12.08.1992

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C07D 303/28

Značky: glycidetery, oligomérní

Tvrdidlo pro epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 272511

Dátum: 12.02.1991

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50

Značky: kompozice, epoxidové, tvrdidlo

Tvrdidlo se zvýšenou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 272512

Dátum: 12.02.1991

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/50

Značky: zvýšenou, reaktivitou, tvrdidlo

Epoxidová kompozice zejména pro lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270731

Dátum: 12.07.1990

Autori: Wiesner Ivo, Rajdl Josef, Jarolímek Přemysl, Prachař Otakar, Wiesnerová Ludmila, Opl Jan

MPK: C08L 63/00

Značky: zejména, podlahy, epoxidová, kompozice, lité

Text:

...s použitím známých polyaminických neho polyaminoamidických tvrdidel, aduktů polyaminů s epoxidy nebo epoxidovanýmí uhlovodíky,adukty polyaminických sloučenin a akryláty, maleináty nebo fumaráty a podobné. Vytvrzování lze podle potřeby urychlovat přídavkem 0,01 až 5 3 hmot. fenolických sloučenin, merkaptanů,polyalkoholů, vody, organických nebo anorganických kyselín apodobně.Častice mikromletého vápence povrchové upravené mastnými kyselinami...

Epoxidové kompozice zejména pro rozlivové až roztíratelné elektrostaticky vodivé povlaky stavebního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270730

Dátum: 12.07.1990

Autori: Prachař Otakar, Opl Jan, Jarolímek Přemysl, Rajdl Josef, Wiesner Ivo, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08L 63/00

Značky: roztíratelné, vodivé, epoxidové, díla, elektrostaticky, stavebního, kompozice, zejména, povlaky, rozlivové

Text:

...tvrdidel, adukty polyaminů a podobně.V roli reaktivních ředidel se používají glycidyletery monofenolů, glycidetery alkoholů, glycidestery, glycidylaminy, estery kyseliny akrylové, maleinové nebo fumarové, etylenkarbonát, propylenkarbonát a podobně. Z nereaktivních ředidel se dává přednost zejména esterům kyseliny fosforité, ftalové, citronové, adipové, esterům epoxidovaných mastných kyselín a p°dQbně Nereaktivníchředidel se obvykle...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269355

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hanzlík Miroslav, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Micka Vladimír, Klančík Luděk, Macho Pravoslav

MPK: C08G 59/04

Značky: přípravy, pryskyřic, obsahem, způsob, volného, epichlorhydrinu, výšemolekulárních, epoxidových

Text:

...100 až 200 OC podrobí působení přehřáté vodní páry o tlaku nejvýše 2 MPa v množství 50 až 150 kg/t.h, podle potřeby se vakuovou deatilaci odstraní těkavé podíly, potom se provede polyadice působení díanu v jedné nebo více dávkách, v přítomnoati alkalyckých solí kyseliny uhličité, při teplotě nejvýše 220 °c v molárním poměru epoxidové pryskyřice dían 1 0,2 až 0,87. Alternntivně se postupuje tak, že po skončení stripování parou,se...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269354

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klančík Luděk, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Macho Pravoslav, Wiesner Ivo, Micka Vladimír

MPK: C08G 59/04

Značky: obsahem, volného, způsob, přípravy, pryskyřic, epichlorhydrinu, epoxidových, výšemolekulárních

Text:

...2 alkalických soli kyseliny uhličité se dává přednost kyselému uhlíčitanu sodnêmu v množstvi nejvýše 0,1 Z hmot., lze však použít kyselého uhličitanu draselného, lithného a podobné. způsobem podle vynálezu se obvykle dosahuje snížení obsahu volného epichlorhydriuu z S 00 až 1.000 ppm na 5 až 15 ppm. Pokud byl použit postup podle autorského osvědčeni č. 260 114, kdy se stripováni parou provádí až po ukončení polyadice, byl dosahován obsah...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wiesnerová Ludmila, Micka Vladimír, Klančík Luděk, Jarolímek Přemysl, Bruthans Václav, Macho Pravoslav, Wiesner Ivo, Rada Antonín

MPK: C08G 59/06

Značky: výroby, nízkomolekulárních, epoxidových, pryskyřic, způsob

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Kompozice pro modifikaci a plastifikaci polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267595

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kroupa Jiří, Kubánek Vladimír, Müller Karel, Binko Jan, Crkal Jan, Hudeček Slavko, Kruliš Zdeněk, Doležal Vladimír, Wiesner Ivo, Vogel Tomáš

MPK: C08L 67/02

Značky: kompozice, modifikací, plastifikaci, polymerů

Text:

...mtelosy. 2 monoąncoholů se používaní s výhodou primární a sekundární alkoholy zejména hutanol, izobutanol, anrylalkoholy, oyklohaxąnol, motyloyklohoxanol, benzylancohol,metylbenzylajkohol, Z-etylhoxanol a dallí.Kompozioo dle vynâlezu Jsou obvykle viskozní kapaliny světlo žluté až öenrenohnödó barvy o viskozitě nejvýše 100.000 mPn.s/25 °c. ProkązuJí dobrou snáäenlivoet a účinný plastifikąční efekt s polystyrenem, polymetylalwyláten,...

Plastifikovaný a stabilizovaný polyvinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266734

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kubánek Vladimír, Wiesner Ivo, Votrubcová Zdeňka, Müller Karel, Doležal Vladimír, Hudeček Slavko, Binko Jan, Kroupa Jiří, Kruliš Zdeněk, Vogel Tomáš

MPK: C08L 67/02, C08L 27/06

Značky: stabilizovaný, plastifikovaný, polyvinylchlorid

Text:

...10,4 až U,90,2 až 1,3, o čísle kyselosti 10 až 60 mg KOH/q, CS 266 734 B 1 31 až 98 dílů aduktu připraveného reakcí nízkomolekulární dianové epoxidové ptyskyřice o střední molekulové hmotnosti 340 až 450 s polyesterem na bäzi kyseliny ftalové,tetrahydroftalové, hexahydroftalové nebo-jejich anhydridů, kyseliny adipové, sebakové,polymerních mastných kyseliny o střední molekulové hmotnosti 540 až 640, nebo směsí těchto látek,...

Aminoamidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266519

Dátum: 12.01.1990

Autori: Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Kršňák František, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/54

Značky: pryskyřice, aminoamidová

Text:

...se aminoamidové pryskyřioe připravují polykondenzací příslušných karboxylových kyselín se směsi alifatických a heterooyklických polyaminů. Aminoamidové pryskyřice podle vynálezu se připravují polykondenzací karboxylových kyselín o střední molekulové hmotnosti 146 až 650, neho jejich C 1 až C 4 esterů, se směsí polyaminů sestávající z 20 až 90 hmot. alifatických polyaminü strukturyv molárním poměru polyamin COOH nebo CDOR 0,9 až 31, kde R...

Kompozice polyaminů, zejména pro tvrzení epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265958

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jarolímek Přemysl, Exnerová Karla, Wiesner Ivo, Kršňák František, Řepka Jan, Rajdl Josef

MPK: C08G 59/50

Značky: pryskyřic, polyaminů, tvrzení, epoxidových, zejména, kompozice

Text:

...lineárnich polyaminů strukturyViskozita kompozic polyaminú je nejvýše 1 000 mPa.s/25 OC a tenze par je obvykle nižší jak 1 Pa. Jsou dobře snášenlivé a mísitelné se známymi typy epoxidů a ze směsi kompozic polyaminů s epoxidy se prakticky neuvolňuji pozorovatelné výpary ani při velkoplošných aplikacích. Význačnou výhodou jsou velmi dobré mechanické parametry, zejména houževnatost a rázuvzdornost,které obvykle převyšují známé kombinace...

Adukty, zejména pro tvrzení a modifikaci epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265381

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kršňák František, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: adukty, zejména, modifikací, tvrzení, pryskyřic, epoxidových

Text:

...etylenoxid,propylenoxid, cyklohexenoxid, epoxidované nenasycené terpenmC 10, glycidetery alifatických monoalkoholů nebo polyolů, aromatioké glycidetery a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice na bázi dianu o střední molekulové hmotnosti 340 až 600.V odůvodněných případech je možno použít výhodně i směsi epoxidů, technické frakce nebo destilačni řezy. Vlastnosti aduktů podle vynálezu lze případně modifikovať přídavkem esterů kyseliny...

Epoxidová pryskyřice na bázi dianu s upravenou dobou zpracovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265279

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jahnel Richard, Rada Antonín, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Šnirch Josef, Bruthans Václav, Hanzlík Miroslav

MPK: C08L 63/00

Značky: zpracovatelností, pryskyřice, epoxidová, dobou, upravenou, dianu, bázi

Text:

...äednak ve stadiu mísení a vypouštění taveniny pryskyřioe, jednak z roztavené licí směsi epoxidové pryskyřice s anhydridem polykarbozylové kyseliny. Důsledkem je pak značné kolísáni doby zpracovatelnosti, které nelze známymi způsoby potlačit nebo regulovat.Na základě rozsáhlýoh experimentálních prací Jsme nalezli řešení uvedeného technického problému podle vynálezu spočivajicí v tom, že epoxidová pryskyřice na bázi dianu s uprava-. 1...

Způsob přípravy výšemolekulárního změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262399

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vogel Tomáš, Wiesner Ivo, Kroupa Jiří

MPK: C08G 63/46

Značky: přípravy, způsob, výšemolekulárního, změkčovadla

Text:

...cyklohexanol, metylcyklohexanol nebo technické směsi tyto alkoholy obsahující. Proces esterifikace lze s výhodou katalyzovat baziokými katalyzátory jako jsou sodné, draselné či lithné soli slabých kyselín, oxidy, hydroxidynebo uhličitany vápníku, hořčíku, hliníku, antimonu, kvarterními amoniovými nebo fosfoniovými či sulfoniovými sloučeninami, trialkyl- nebo triarylfosfiny a podobné. Reakční voda sev průběhu esterifikace...

Prostředek pro nivelaci, egalizaci a odpěnění povrchu, zejména licích podlahovinových kompozic a plastbetonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262139

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bruthans Václav, Novotný Josef, Jarolímek Přemysl, Prachař Otakar, Wiesnerová Ludmila, Opl Jan, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: povrchu, kompozic, prostředek, plastbetonů, zejména, odpěnění, nivelaci, podlahovinových, egalizaci, licích

Text:

...kompoztic a plastbetonů se použije prostředek tvořený mon-ocykliickýml nebo bicykl-ickými ter-pteny,zejména pineny, iterpineny, limoneny, nebo technickými směsmi těchto látek, jako je Ydijpenten či terpenrtýn l Uvedené látky mohou podle potřeby -obsaihovat až 1 hmot. .povnchově .ałktivvních látek, ako jsousiliikotnové oleje, deriváty polyetylénoxidu, nízkomolekttlární polymery nebo . kopoľymery esterů kyseliny...

Hmoty na bázi epoxyakrylátových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 261916

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kadleček František, Lidařík Miloslav, Rajdl Josef, Exnerová Karla, Wiesner Ivo, Macků Vladislav

MPK: C08L 63/10

Značky: hmoty, bázi, epoxyakrylátových, pryskyřic

Text:

...samotnými polyąrminy. Vzhledem ke zvýšenému obsahu hydroxylových skupin v tvrdidle probíhá vytvrzovéní rychleji a poskytuje při pokojové teplotě vyšší konverzi epoxidových skupin. Při aplikacích jako licí podlahoviny poskytují tyto hmoty hladké povrchy bez povrchových vadPro formulaci těchto hmot podle vynálezu se.používají epoxidové pryskyřice dianového a/nebo novolakového typu 5 molekulovou hmotnosti 340 až 700.Jako tvrdidla pro tyto hmoty...

Způsob přípravy polyakrylamidového gelu, zejména pro elektroforezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261027

Dátum: 12.01.1989

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08F 20/60, G01N 27/26

Značky: gelů, způsob, elektroforézu, zejména, přípravy, polyakrylamidového

Text:

...roztok působí 500 hmotnostnlmi díly persiranu draselného nebo amonného o koncentraci 0,1 až 0,5.Při pokojové teplotě proběhne polymerace do stadia gelu nejdéle do pěti minut a plné hustoty polymerni sítě dosáhne po 2 až 12 hodinách, závisle na teplotě.Způsob podle vynálezu poskytuje velmi dobře reprodukovatelnou kvalitu qelü, což lze nejlépe dokázat vlastnim elektroforetickým dělenim. Aplikace jiných redox systémů polymerace akrylamidu,...

Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260730

Dátum: 12.01.1989

Autori: Exnerová Karla, Macků Vladimír, Řepka Jan, Wiesner Ivo, Lidařík Miloslav

MPK: C08G 59/50, C08G 59/64

Značky: tvrdidlo, epoxidové, pryskyřice

Text:

...střední Inolelculové hmotnosti 100 až 310, -v m-olârním poměru 1 2,9 až 12. Z polyarminů -se nejvýhodněji používáa dvalší podobná polyezminy. Polyadiční reakce se obvykle uskutečňuje přídvavkem taveniny epoxidu k jpředloženému polyaminu tak, aby reakční teplota nepřestoupila 100 stupňů Celsia. Ze sloučenin k modifika-ci podle vynálezn se používá s výhodouTvrdidlem podle vynálezu se dosahuje nejen podstatné zvýšení rychlosti vytvrzovánĺ ve...

Zariadenie na nastavenie polohy plynule prestaviteľných čeľustí skľučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245304

Dátum: 15.12.1988

Autor: Wiesner Ivo

MPK: B23B 31/36

Značky: nastavenie, zariadenie, plynule, polohy, skľučovadlá, čelustí, přestavitelných

Text:

...výkrese je znázornený priklad zariadenia na nastavenie polohy čelustí skľučovadla v bočnom pohľade podla vynálezu.Zariadenie pozostáva z polohovacieho zariadenia 300, realizovaného napr. ako suport sústružníckeho stroja 100, prípadne ako rameno robota, s držiakom 320 polohovacieho telesa 310. Pri nastavovaní polohyupínacej čeluste 210 dorazováplocha 312 polohovacieho telesa 310 sa polohovacím zariadením 300, pomocou jeho prestavovacieho...

Spôsob výroby plochých krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245303

Dátum: 15.12.1988

Autori: Bruthans Václav, Novák Jioí, Wiesner Ivo, Štipáník Vladimír, Horoák Vladimír

MPK: B22F 5/00

Značky: výroby, krúžkov, spôsob, plochých

Text:

...tepelne alebo chemicko-tepelne spracovávať, sa vylisuje za studena polotovar vacového tvaru s vnútorným otvorom, ktorý sa potom speká a ochladí, potom takýto polotovar sa natrie mazadlom pre ďalšie spracovanie, opätovne sa ohreje a V tomto stave sa podrobí deformácii v uzavretom nástroji, čim sa vytvorí krúžok žiadaného tvaru a rozmerov s obežnou dráhou, hustoty 90 a, 100 teoretickej hustoty materiálu. Potom nasleduje tepelné alebo...

Vodivé plastmalty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259682

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wiesner Ivo, Elbel Jiří, Žalský Vítězslav

MPK: C08L 63/10

Značky: vodivé, plastmalty

Text:

...90 pevnosti polymcrní sítě. Při teplotách niüüích jak 15 OC je vhodné používat urychlovąče tvrzení V množství 0,1 už 5, zejména kyselinu salicylovou, salicyláty, ľcmolickó sloučcuiny aj. Nositelem parametru vodivosti jsou suzc mající obvykle vysokou strukturu (vysoký stupeň seřetčzení) u nízký obsah kyslíku. Nejvhodnějším typem je obchodní produkt chemických závodů SČSP Záluží Chezacarb EC. Lze však použití i jiné typy vodivých sazí, zejména...

Nátěrová hmota schnoucí na vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259462

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kroupa Jiří, Süssmilchová Jana, Wiesner Ivo, Klátil Karel, Moc Miloš, Absolon Otto

MPK: C09F 9/00

Značky: hmota, vzduchu, nátěrová, schnoucí

Text:

...pojiva nátěrové hmoty se sikativační složkou rhodanokobaltnatého komplexu, ktery se nesmíz prosychající hmoty odlučovat během postupného odpařování jednotlivých složek rozpouštědla.Každá nátěrová hmota podle vynálezu má proto odlišné složení rozpouštědel nezbytné k dosažení optimâlního prosychání.Nátěrové hmoty se obvykle doplñují látkami zamezujícími nebo zpomalujícími tvorbu škraloupů (ketoximy), látkami zlepšujicímí povrchové...

Rozlivové hmoty pro elektrovodivé lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259165

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wiesner Ivo, Žalský Vítězslav, Elbel Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: elektrovodivé, rozlivové, lité, hmoty, podlahy

Text:

...o střední molekulové hmotnosti 98 až 360 a střední ekvivalentni hmotnosti 20 až 45. fRozlivově hmoty jsou obvykle stabilizovány 50 až 300 ppmhydro~ chinonu a dle potřeby se pigmentujíl až 5 díly barevných pigv mentů, jako jsou přírodní okry, oxidy železa, barevné hlinky, ftalocyaninovó pigmenty, zinkdvá běioba, titanová běloba, liptĺcpoąna podobně. Dle potřeby se rozliv a rheologické vlastnosti upravuji přidavkem vhodných látek, jako...

Kompozice pro elektrovodivé rozlivové hmoty, lepidla a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 259164

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wiesner Ivo, Prachař Otakar, Jarolímek Přemysl, Wiesnerová Ludmila, Müller Karel

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, elektrovodivé, lepidla, rozlivové, hmoty, tmely

Text:

...lepidla a tmely sedobrćvodivoeti dosahuje pouze při použití desintegrovené měäi, mukterá podobně jako grafit výrazně zhoršuje mechanické parametry vytvrzenýoh hmotQ Aplikace ionogenníchlsloučenin, zejména kverterních amoniových, sulíoniových a fosfoniových sloučenin situaci rovněž neřeší, protože uvedené látky se snadno z.vytvŕzených hmot vypocují a smývejí, takže efekt polovodivosti má poúze dočasné trvání. současný stav techniky nezní...

Elektrovodivá pružná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 259163

Dátum: 17.10.1988

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: elektrovodivá, hmota, pružná

Text:

...sezí a7,5 až 16 dílů dietylentrieminü nebo dipropylentriaminu.. Hmota je reaktivní a V mezích 5 až 30-20 se nechá proběhnout vytvrzení. Vytvrzená hmota má pevnost v tehu 2 až 10 MPa, tašnost 40 až 150 , tvrdost menší jak 90 Osh A a el. odpor 1 až 500 kohm.cm. Dle potřeby lze kompozici obohatit přídavkem až50 dílů plniv, pígmentů, lze ji barvit a podobně. Rheoloěické vlastnosti a povrchovou aktivitu lze upravovat známými způsoby, jako je...

Elastomerní antifrikční kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259073

Dátum: 17.10.1988

Autori: Scharhag Vilém, Prachař Otakar, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/02, C08L 63/00

Značky: antifrikční, kompozice, elastomerní

Text:

...lová hmotnosti 440 až 740 à atřeďni epoxidové funkč. V . ndsti 2,0 - . 2 až 200 dílů gratitu, sirníku molybdeničitého nebo Jejich směsi .Elastomerni antirrikční kompozioe se vytvrzuje k doeaženi žá daných vlastností polyaminy 3 výhodou cykloalifatiokými neboalfa-omega-diaminy, zejména izoforondiaminom, 1,6- diaminohexynemftrimetylhexametylendiaminem a podobně Komýozioe podle vynálezu jsou kapalné až tixotropní hmoty, dobře lpici na...

Torzní plastometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 244075

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kroupa Jioa, Wiesner Ivo

MPK: G01N 19/00

Značky: torzní, plastometr

Text:

...odváděcí komoru připevněn redukční kroužek.Výhodou torzního plastometru podle vynálezu je úplné odstranění možnosti explozí křemenných trubic a zajištění dokonalé těsnosti všech částí vůči unikání kalicí kapaliny. Dále je usnadněna manipulace a zvýšená bezpečnost práce kalicí části torzního plastometru, čímž se zvyšuje jeho zkušební kapacita .Na přiloženém výkresu je znázorněno.příkladné provede~ ní torzního plastometru podle vynálezu v...

Cvičební kostka pro skupinové cvičení mládeže

Načítavanie...

Číslo patentu: 242649

Dátum: 01.05.1988

Autor: Wiesner Ivo

MPK: A63B 17/00

Značky: cvičení, mládeže, skupinové, cvičební, kostka

Text:

...přestože materiál, do kterého jsou hmoždinky zakotveny, je velmi měkký. Základní předností řešení podle vynálezu je jednoduché a snadné upevnění válcové hmoždinky s obvodovým zá vitem do měkkého materiálu kostky.Příklad provedení cvičební kostky podle vynálezu je 242649 na výkresu, kde obr.1 znázorňuje axonometrický pohled na cvičební kostku, spojovanou s další cvičební kostkou do cvičební soustavy,a obr.2 znázorňuje osový řez spojovací...