Widlund Urban

Spôsob aplikácie vlákna na pohybujúcu sa podkladovú štruktúru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283781

Dátum: 19.12.2003

Autori: Widlund Urban, Gustafsson Anders

MPK: A61F 13/15, B65H 57/28

Značky: vykonávanie, spôsobu, spôsob, zariadenie, aplikácie, štruktúru, tohto, pohybujúcu, vlákna, podkladovú

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa vlákno (4) privádza aspoň do blízkosti bodu vzájomného obvodového kontaktu medzi od podkladovej štruktúry (1) vzdialených a k sebe vzájomne sklonených otáčavých prvkov, a tu sa striedavo zachytáva vyčnievajúcimi prvkami (7) týchto otáčavých prvkov, s ktorými sa pohybuje laterálne na smer pohybu podkladovej štruktúry (1) až k najnižšiemu bodu nad touto štruktúrou (1), keď sa vlákno (4) vo svojom laterálne roztiahnutom stave nanáša...

Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283097

Dátum: 27.12.2002

Autori: Gustafsson Anders, Widlund Urban

MPK: A61F 13/56, A61F 13/15

Značky: absorpčný, výroby, výrobok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok obsahuje pretiahnuté absorpčné teleso (5), upuzdrené medzi dvomi obalovými vrstvami (2, 9), bočné okraje protiľahlých predných a zadných bočných častí sú spolu spojené pomocou uvoľniteľných a znovuupevniteľných upevňovacích prostriedkov (20 33), ktoré obsahujú navzájom komplementárne časti dvoch dielov (18, 19 34, 35). Jeden je upevnený k prednej bočnej časti a druhý je upevnený k zadnej bočnej časti a obidva diely sú upevnené...

Absorpčné teleso v absorpčnom výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282540

Dátum: 09.09.2002

Autori: Steger Christina, Guidotti Ted, Widlund Urban, Österdahl Eje

MPK: A61F 13/15

Značky: těleso, absorpčne, výrobků, absorpčnom

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčné teleso je určené na plienku, vložku používanú pri inkontinencii, dámsku vložku a podobne, ktoré sa skladajú z časti prijímajúcej kvapalinu a z časti, v ktorej je kvapalina skladovaná a ktorá k nej prilieha. V časti prijímajúcej kvapalinu sa nachádza aspoň jeden rezervoár (13) umiestnený v oblasti predpokladaného zvlhčenia, ktorá zasahuje dovnútra skladovacej vrstvy (12) a prechádza cez túto vrstvu. Rezervoár (13) je v styku s...

Absorpčná štruktúra v absorpčnom výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282556

Dátum: 06.09.2002

Autori: Österdahl Eje, Guidotti Edward, Widlund Urban, Steger Christina

MPK: A61L 15/60

Značky: absorpčná, výrobků, struktura, absorpčnom

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčná štruktúra v absorpčnom výrobku, ako je plienka, chránič pri inkontinencii, hygienická vložka a podobne obsahuje hydrofilné vlákna, má prednú a zadnú časť (4, 5) a rozkrokovú časť (6) umiestnenú medzi nimi, pričom rozkroková časť (6) má zvlhčovaciu oblasť (16), do ktorej smeruje hlavná časť vylučovanej kvapaliny. Absorpčná štruktúra zahŕňa prvé množstvo častíc superabsorpčného materiálu (15) a druhé množstvo častíc superabsorpčného...

Absorpčný výrobok na jedno použitie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281994

Dátum: 27.07.2001

Autori: Widlund Urban, Kling Robert

MPK: A61F 13/15, B29C 65/02

Značky: výrobok, výroby, použitie, jedno, spôsob, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok na jedno použitie, ako je plienka, ochrana pre osoby trpiace inkontinenciou, nohavičková plienka alebo dámska vložka, pozostáva z podkladu a elastického materiálu, ktorý je dopredu napnutý a spojený s podkladom (3), v ktorom elastický materiál pozostáva z aspoň jednej elastickej zložky (7) a z aspoň jednej termoplastickej zložky (6), a v ktorom elastický materiál je spojený len s podkladom (3). Je opísaný aj spôsob výroby...

Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281520

Dátum: 05.02.1997

Autori: Kolář Milan, Österdahl Eje, Hansson Roy, Widlund Urban

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčný, výrobok, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok obsahuje vrchnú vrstvu (12, 22, 42, 52) priepustnú pre tekutiny a spodnú vrstvu (13, 23, 43, 53) nepriepustnú pre kvapaliny,. Medzi vrstvami je uzavretý absorpčný diel (11, 21, 41, 51) s absorpčnou štruktúrou, ktorý obsahuje najmenej jednu vrstvu (14, 15, 16, 27), vytvorenú zo zrnitého materiálu, obsahujúceho 30 % až 100 % celulózových vlákien formovaných suchou cestou. Absorpčný diel (11, 21, 41, 51) má plošnú hmotnosť v...

Absorpčné teleso absorpčného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281570

Dátum: 09.08.1995

Autori: Widlund Urban, Österdahl Eje, Annergren Jeanette

MPK: A61F 13/53

Značky: výrobků, absorpčného, těleso, absorpčne

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčné teleso predstavuje absorpčný prvok v absorpčných výrobkoch, obsahuje prvú absorpčnú vrstvu (16), ktorá je pri používaní na priloženie na používateľa spredu, a druhú absorpčnú vrstvu (17) pri používaní na priloženie na vzdialenej strane od používateľa. Vláknová štruktúra prvej absorpčnej vrstvy (16) je všeobecne tvorená prvým typom celulózovej vlákniny s otvorenou štruktúrou a nízkou schopnosťou rozptyľovať kvapalinu a hlavná časť...

Absorpčná nohavičková plienka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280374

Dátum: 09.08.1995

Autori: Hedlund Gunilla, Kling Robert, Widlund Urban

MPK: A61F 13/15

Značky: nohavičková, plienka, absorpčná

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčná nohavičková plienka určená na jednorazové použitie obsahujúca predný diel (1), zadný diel (2) a medzi nimi sa rozkladajúci rozkrokový diel (3), aspoň dve bočné uzatvárajúce časti (12, 13), ktoré vzájomne spojujú úseky bočných okrajov (4, 5) príslušného predného a zadného dielu (1,2) tak, že nohavičková plienka vytvorí pásový otvor (9) a dva nožné otvory (10, 11). Aspoň jeden z dielov (1, 2) má najmenej jednu elasticky napínateľnú...

Absorpčný výrobok na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279485

Dátum: 11.07.1995

Autor: Widlund Urban

MPK: A61F 13/15

Značky: výrobok, jedno, použitie, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok sa skladá aspoň z dvoch plochých, pružných základných častí (1, 2), ktoré obsahujú absorpčný materiál a v stave zabalenia sú uložené prvými plochými stranami proti sebe, umiestnenými pri nosení lícom k danému nositeľovi. Tieto dve susediace základné časti (1, 2) výrobku sú vzájomne spojené pozdĺž prvého spoločného okraja (3), ktorý tvorí líniu zloženia a ktorý obsahuje oblúkovite pretiahnutú časť (5), ktorá je v stave zabalenia výrobku...

Absorpčný výrobok ako dámska vložka alebo vložka používaná pri inkontinencii

Načítavanie...

Číslo patentu: 279518

Dátum: 09.09.1993

Autor: Widlund Urban

MPK: A61F 13/56

Značky: vložka, inkontinencii, používaná, dámská, absorpčný, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok ako dámska vložka alebo vložka používaná pri inkontinencii je určený na nosenie v rozkrokovej časti spodných nohavičiek (9) a skladá sa z pozdĺžneho absorpčného vankúšika (3) uzavretého do obalu (1, 2) a z ohybných chlopní (4, 5) vystupujúcich z pozdĺžnych okrajov (6, 7) absorpčného vankúšika (3), ktoré sú pri jeho použití uložené okolo okrajov nohavíc (10, 11) spodných nohavičiek (9) na ich ochranu pred znečistením, a má...