Wichterle Otto Akademik

Způsob a zařízení k výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 261379

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: A61F 9/00

Značky: litím, způsob, výrobe, zařízení, odstředivým, kontaktních, čoček

Text:

...unášecím tělesem, při kterém se podle vynàlezu na nejnižší formu působí pružné bočním tlakem.Zařízení k provádění tohoto způsobu s konstantně rotujícím unášecím tělesem, ve kterém je válcový, s kolonou koaxiální otvor pro průchod forem, má podle výnàlezu v otvoru vytvořenou svislou drážku, v jejimž horním konci je připevněn pružný člen, například planžeta, vyčnívajicí do světlosti otvoru, je-li otvor prázdný, a který je pružné zatlačen...

Hydrofilní kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257979

Dátum: 15.07.1988

Autori: Wichterle Otto Akademik, Vodňanský Jiří, Michálek Jiří, Krčová Zuzana, Vacík Jiří

MPK: C08F 220/06, C08F 220/28

Značky: výroby, způsob, hydrofilní, kopolymer

Text:

...směsi.Byly připraveny kopolymery 2-hydroxyethylmethakrylátu, popřípadě s diethylenglykolmonomethakrylátem a methakrylátu sodného, draselného nebo amonného v přítomnosti diethylenglykoldimethakrylátu a ethylenýlykoldimethakrylátu nebo v přítomnosti jen jedné sítující složky,kterou může být libovolný diester kyseliny methakrylové nebo akrylové příslušných alkylglykolů,jsou-li výchozí monomery zbaveny zcela vlastních diesterü...

Způsob odstředivého odlévání kontaktních čoček v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256889

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: otevřených, provádění, formách, zařízení, odstředivého, kontaktních, odlévání, způsobu, tohoto, způsob, čoček

Text:

...mm. K otáčení trubic nastavitelnou konstantní rychlostí je upraven náhon. Osa ložisek spolu 5 osou jimi vedených otočných části je výkyvná z krajního vertikálního směru do krajního hcrizontálního a kolem otočných trubic je upraven plášť k vedení topného média, s výhodou horkého vzduchu nebo k uzavření zdrojů fotochemicky účinného, s výhodou ultrafialového záření.K bližšímu objasnění vynálezu jsou na připojených výkresoch schematicky...

Hydrofilní kopolymer, zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256437

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří, Vacík Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, způsob, čočky, hydrofilní, výroby, kopolymer, zejména, použití, medicinální

Text:

...ethylen-bis-methakrylamidu, hexamethylen-bis-methakrylamidu aj.,nebo jejích kombinace,a to vždy tak, že do polymerace vstupují minimálně 3 komponenty, 2 nichž dvě jsou monoestery a tře tí je sílovadlo, přičemž jeden z monoesterů je díethylenglykol monomethakrylàt. Díethylenglykolmonometakrylát obsahuje ze své syntězy diesteŕ diethylenglykoldimetakrylàt, který může vystupovat samostatné jako síĺujíci složka, nebo se stat součástí...

Způsob přípravy prefabrikátů pro výrobu kontaktních čoček mechanickým opracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 254383

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michálek Jiří, Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: čoček, opracováním, přípravy, kontaktních, způsob, mechanickým, výrobu, prefabrikátů

Text:

...přípravy je rovněž zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent v čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerací bez rozpouštědla.Výhoda sušení zbotnalých prefabrikátů V přehřáté páře tkví V tom, že k odvodu polymerizačního rozpouštědla z trojrozměrné struktury dochází v podmínkách dokonalé pohyblivosti polymerních řétězců a jejich postranních segmentu (tj. nad teplotu Tg gelu), čímž je zaručen rychlý odvod...

Způsob přípravy prefabrikátu pro soustružené kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254382

Dátum: 15.01.1988

Autori: Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří, Vacík Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: čočky, soustružené, přípravy, kontaktní, prefabrikátů, způsob

Text:

...rozpustných podílů a připravené k mechanickému opracování na kontaktní čočky. To znamená, že každým procentem vypraných rozpustných podílú (nízkomolekulárních látek a nezesítěných homopolymerů) se zvyšuje Tg xerogelu přibližně o 6 OC, což má za následek zlepšení obráběcich vlastností materiálu jakož i jeho leštění. Způsob podle Vynálezu zaručuje, že hotová kontaktní čočka z takto připravených materiálu bude bez jakýchkoli materiálových...

Způsob a zařízení k polymerizaci monomerních směsí při výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253754

Dátum: 17.12.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: polymerizaci, směsi, odstředivým, litím, způsob, čoček, monomerních, výrobe, kontaktních, zařízení

Text:

...uspořádání zařízení podle vynálezu spočívá na kontinualizaci i druhé polymerizační fáze tím, že se formy s předpolymerizovanou čočkou nuceně posunují vytápěným tunelem naplněným ochranným plynem. Posunu lze dosáhnout buč krokovým postrkováním forem ve vytápěné dráze,nebo plynulým pohybem transportpího pásu. Tohoto způsobu lze ovšem použít jen v případě, že druhá polymerizační fáze nevyžaduje extrémně dlouhé doby zahřívánĺ. Jinak...

Způsob obloukového svařování nebo navařování trubičkovým přídavným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245813

Dátum: 15.12.1987

Autori: Oš?ádal Jaromír, Wichterle Otto Akademik, Pojíšek Augustin

MPK: B23K 9/16

Značky: trubičkovým, přídavným, obloukového, způsob, materiálem, navařování, svařování

Text:

...v ochranně atmosfére podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, predstavujícím zarízení pro navarování.Príklady parametrů navarování 1.Druh ochranného plynu Ar 99,96 °/0 Průtok ochranného plynu 12 l/min Druh plazmového plynu Ar 99,96 °/o Průtok plazmového plynu 4 l/minProud oblouku 110 A Průměr trub. príd. mat. 3 mm Rychlost podávání materiálu 0,5 m/min Navarovací výkon 20 g/mlnRychlost otáčení polohovadla 0,66 ot/min§trední...

Zařízení pro přeskupování horizontální řady válcovitých forem, zejména forem obsahujících odlitek kontaktní čočky, vedených v horizontálním žlabu do vertikálních trubicových zásobníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253212

Dátum: 15.10.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: vedených, čočky, přeskupování, žlabu, forem, válcovitých, obsahujících, zařízení, zejména, zásobníku, horizontální, řady, horizontálním, vertikálních, kontaktní, odlitek, trubicových

Text:

...pevný doraz, s výhodou polokruhový. Prvek pro vzájemné příblížení válcových těles může být vyhodně tvořen tažnou nebo tlačnou pružinou.Přitlačování válcových tělee může být provedeno též jinak než pomocí výkyvných táhel. Mohou být například přípevněna k jednomu konci ocelových planžet, jejichž druhý konec je pevně uložen, nebo může být vzájemné přitahování těchto těles upraveno jejich spojením pružným ocelovým páskem. který je vstup řady...

Způsob a zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253211

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Havlín Vladimír

MPK: G02C 7/04

Značky: odstředivým, forem, způsob, zakládání, čoček, rotujících, výrobu, kolon, litím, směsi, polymeračních, zařízení, kontaktních, dávkovanou, monomerní

Text:

...dusík volně do atmosféry.Výhodou automaticky kontrolovaného zakládání forem podle vynálezu je především konstantně udržovaný režim v polymerisační koloně, kterým se při stejných ostatních provozních podmínkách dále zvyšuje jednotnost a kvalita vyráběnýoh kontaktních čoček. Zabraňuje se zejména přehlcení kolony formami až do samotného zakládacího zařízení. čímž by se zrušil prázdný prostor kolony, který je nezbytně nutný pro dokonalé...

Zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 253210

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: rotujících, zařízení, monomerní, směsi, zakládání, dávkovanou, forem, polymeračních, kolon

Text:

...proti sobě pohyblivé dorazy přitlačovane v dostřeném směru pružinami a vně řečeněho tělesa jsou proti sobě uložené dva stacionární bloky, přičemž alespoň vnější konce dorazů a stacionární bloky jsou vytvořeny z materiálů vykazujíoích vzájemnou protipőlovou magnetickou instrukci, při které dochází k přitahování dorazu stacionárním blokům.Dorazy mohou být s výhodou zhotoveny zčásti nebo celé z magnetického materiálu a Stacionární bloky z...

Škrabáková nádoba pro dobývání nízkých a velmi nízkých slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247412

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Roháe Jan, Stránský Milan, Hutla Petr

MPK: E21C 27/42

Značky: sloji, škrabáková, dobývání, nádoba, velmi, nízkých

Text:

...V případě propadu horniny do prostoru jízdní dráhy škrabákové nádoby při slabých stropech, provede se tahem tažného ŕetězu jedním směrem potřebné zmenšení její šířky a stabilizování nádoby na této šiřce. Zúženou nádobou a jejím pohybem je pak možno provést odhrnutí propadlé horniny směrem do závalu bez náročné fyzicke práce. Tahem tažného řetězu druhým směrem je možno nádobu opět rozevřít do původní šířky a pokračovat v normálnim provozu....

Způsob přípravy polyamidů, modifikovaných polyalkylonoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246665

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kott Kristian, Jindoich Miroslav, Wichterle Otto Akademik, Husák Jan

MPK: C08G 69/16

Značky: polyamidů, polyalkylonoxidy, modifikovaných, způsob, přípravy

Text:

...z kyseliny fosforečné syntetizovat produkt reakce s lsktemy a lze ji použít přímo v běžné, obvykle 85 formě.způsob podle vynálezu je dále popsán na několika příklsdech provedení. Všechny procsntu- in ální údaje vztnhující ae ke složení polymerujicí směsi jsou vztaženy na směs lsktamů a iniciůtoru.G-ksprolsktsm byl polymerován v pŕítomnosti takového množství 85 B 3 P 04. které odpovídá 5 mol I bezvodě H 3 P 04 a dále v přítomnosti 10 hmot. I...

Hydrofilní kopolymer vhodný zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252224

Dátum: 13.08.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Vodňanský Jiří, Vacík Jiří, Michálek Jiří, Krčová Zuzana

MPK: C08F 220/28

Značky: způsob, zejména, použití, vhodný, kontaktní, čočky, výroby, medicinální, kopolymer, hydrofilní

Text:

...zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent V čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerizací bez rozpouštědla.Další výhoda tohoto postupu spočíva v tom, že každým procentem vypraných monomerních a nízkomolekulárních podílú se zvyšuje teplota skelného přechodu Tg přibližně o šeststupňů C, což má pŕíznivý Vliv na soustružení a leštění konečného tvaru kontaktní čočky.Výhoda sušení vodou zbotnalých prefabrikátů...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245486

Dátum: 15.06.1987

Autori: Muchová Jana, Lyko Jioí, Hóz Ivan, Wiesner Ivo, Kupec Josef, Truchlik Štefan, Wichterle Otto Akademik, Šplháeek Roman

MPK: G03G 5/02

Značky: elektrografický, materiál

Text:

...rmnponmaa qemupexxnopncrux npeuann n mumaaa. Hpu srou aoaaunaer uenoqna uepenynmuxca arouon Kpeuaua u mumana, csnaaunux uexly codoü qepeà umcnopon. Odpasonanmuncn nponyum conepnum I 0-50 nnyoxueu ruraae, oónanaem óonbmoü ynensaoü nonepxnocmsm u nacoxuun nnsnexmpuuecxuuu cBoncwBauu, xapaxrepauuu nan Anyoxncm Kpeunnx, u onaonpeuexao snaunmennnuun nuruenmnuun cnoücrnauu, xapanmepnumu Ana nayoxncn THTBHB. 06 a oxncna npeumua n rumaua...

Diskrétní regulátor PS

Načítavanie...

Číslo patentu: 243607

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rožnovský Josef, Havlan Vladimír, Wichterle Otto Akademik, Vodoanský Jioí

MPK: G05B 24/02

Značky: diskrétní, regulátor

Text:

...pravidelných časových intervaloch stejné, předem zvolené délky, nazývaných periodou vzorkování. Délka períody vzorkování se stanoví V bloku lg nastaveni periody vzorkování. V bloku l vyhodnocení a zesileni odchýlky je průběžně vyhodnocována odchýlka,tedy rozdíl mezi požadovanou hodnotou regulované veličiny a skutečnou hodnotou regulovanéPožadovaná hodnota tvqulované veličiny je přivedena na prvý vstup lg regulátoru a skutečná hodnota...

Hydrofilní trojrozměrný polymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249989

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Vacík Jiří, Trekoval Jiří, Michálek Jiří

MPK: C08F 220/40, C08F 220/26, C08F 226/10...

Značky: způsob, výroby, trojrozměrný, hydrofilní, polymér

Text:

...na dusíku /např. N-1,1-dimethyl-3-oxo butylakrylamid, N-isobutylakrylamid. N,N-dimethylakrylamid, methakryloylmorfolin/. Jako přísadu lze k těmto monomerüm přidávat též kyselinu akrylovou nebo methakrylovou a to bud volnou,nebo ve formě alkalických nebo amoniových solí.Popsané gely se vyznačují i podle molární koncentrace alkylových skupin v monomerní směsi ve zbobtnalém stavu větším či menším modulem elasticity. ve většině pŕípadů jsou...

Způsob výroby kontaktních čoček odstředivým litím a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247734

Dátum: 15.01.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: výroby, kontaktních, tohoto, litím, čoček, způsobu, přípravek, provádění, odstředivým, způsob

Text:

...vizmut, nikl nebo měd a jejich slitiny jako například bronz, masaz,Monelova slitina., olJovIo-awntimon, chrom-nikl apod. Dobrou službu poiskynnou však i válce z legovainých oceli, nebo též formy naplnené kovem příp. slitiooíu.jelikož hmotnost jedné odlévací polypropylemové formy je zpravidla kolem 0,3 g asloupec cca 25 forem váží tedy 7,5 g, znamená zatižení tiohoto- Sloupce jediným kovovým valcem o hmotnosti 15 g ztrojnásicibe ni jeho...

Způsob a zařízení k rozprostírání monomerních směsí ve formách k odstředivému odlévání kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 247723

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vodňanský Jiří, Wichterle Otto Akademik

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: odstředivému, rozprostírání, zařízení, způsob, monomerních, směsi, čoček, formách, odlévání, kontaktních

Text:

...jedna nebo dvě periody náklonu. Přlhom však je možno s uvedenými kombínovanými pohyby pokračovat prakticky bez omezení, takže sada zasobníků s formami obsahujícími moncćmerní směs může tvořit pružnou rezervu vyrovnávající případné kolísání mezi přístrojem k dávkování monomerní směsi do torem a mezi polymerizační kolovnou.Periodické naklánění forem může mít různý přůběh. Bopsané funkci velmi dobře vyhovuje harmonický .nebo přibližně harmonický...

Způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223386

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: měrné, provádění, způsob, posunu, trubici, způsobu, odměřování, podle, jejich, kapilární, tohoto, kapalin, objemu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici, který spočívá v tom, že se objem kapaliny, který projde měrnou kapilární trubicí, indikuje posunem rtuťového sloupce uzavřeného z obou stran měřenou kapalinou. Zařízení k provádění způsobu sestává z měrné kapilární trubice opatřené stupnicí podle objemu měrné kapilární trubice, která je u ústí spojena se vstupní rozšířenou komůrkou umístěnou...

Způsob charakterizace tvaru a pružnosti měkkých kontaktních čoček a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228207

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: kontaktních, způsob, tohoto, měkkých, tvaru, zařízení, provádění, čoček, způsobu, charakterizace, pružnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob charakterizace tvaru a pružnosti měkkých kontaktních čoček v kapalinové, například vodné inverzi, při kterém se kontaktní čočka nechá spočinout na zakřivené podložce, načež se z prostoru uzavřeného mezi kontaktní čočkou a zakřivenou podložkou odsává kapalina, vyznačený tím, že se v průběhu odsávání měří rozdíl hydrostatického tlaku v prostoru pod a nad kontaktní čočkou v závislosti na množství odsáté kapaliny, přičemž platí vztah: V1 E =...

Způsob charakterizace tvaru ploch měkkých kontaktních čoček a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228204

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: zařízení, provádění, měkkých, kontaktních, čoček, způsob, charakterizace, ploch, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu charakterizace tvaru ploch měkkých kontaktních čoček. Vynález řeší kontrolu tvaru čoček po jejich výrobě a výběr kontaktních čoček při jejich distribuci podle vyšetření pacientova oka. Podle vynálezu se kontaktní čočka v kapalinové, s výhodou vodné, imerzi nechá spočinout na rovinné nebo zakřivené přísuvné ploše, načež se z prostoru uzavřeného mezi kontaktní čočkou a rovinnou nebo zakřivenou plochou odčerpá uzavřená...

Měkká lentikulární kontaktní čočka s negativní refrakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219738

Dátum: 15.09.1985

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: negativní, lentikulární, čočka, měkká, refrakcí, kontaktní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měkké lentikulární kontaktní čočky s negativní refrakcí, jejíž vnější konvexní plocha obsahuje nejméně dvě zakřivené plochy. Předmětem vynálezu je měkká lentikulární kontaktní čočka s negativní refrakcí, jejíž vnější konvexní plocha obsahuje nejméně dvě zakřivené plochy, u které je vnější konvexní plocha tvořena střední zakřivenou plochou s okrajovým zakřiveným prstencem, které jsou navzájem spojeny kuželovou plochou, přičemž...

Způsob a zařízení k měření tvaru oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 218762

Dátum: 15.04.1985

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: způsob, zařízení, tvaru, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření tvaru oka zjišťováním reflexu světelných zdrojů, při kterém se světelné zdroje pohybují v horizontální rovině po obou stranách optické osy oka, vyznačený tím, že se nezávisle pohyblivé světelné zdroje nastaví do polohy, ve které se vedle čistého reflexu na ploše rohovky právě objeví reflex periferní části oka a z těchto poloh světelných zdrojů se vyhodnotí směrnice oka v místech těchto reflexů, kteréžto směrnice spolu se vzájemnou...

Přípravek pro postupné ukládání hydrogelových kontaktních čoček do měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216316

Dátum: 15.06.1984

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: čoček, hydrogelových, kontaktních, ukládání, měřicích, přístrojů, přípravek, postupné

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro postupné ukládání hydrogelových kontaktních čoček do měřicích přístrojů, sestávající z podložky opatřené kruhovým otvorem, jehož průměr je menší než průměr základny měřených kontaktních čoček a krycího víka, vyznačený tím, že krycí víko (3) je tvořeno dutým tělesem, uzavřeným nahoře deskou (5) z průhledného materiálu, které suvně zapadá do osazení podložky (1), přičemž podložka (1) je opatřena alespoň jedním kapilárním otvorem (6)...