Weis Ján

Použitie elektronického generátora zvuku na urýchlené liahnutie vtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282477

Dátum: 04.01.2002

Autori: Weis Ján, Veterány Ladislav, Hluchý Svätoslav

MPK: A01K 45/00

Značky: urychlené, generátora, vtákov, použitie, zvuku, liahnutie, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie elektronického generátora zvuku na urýchlené liahnutie vtákov spočíva v tom, že sa do liahne zavedie reproduktor elektronického generátora zvuku, ktorý vydáva klopkavý zvuk stimulujúci liahnutie vtákov.

Sonda stabilizátora magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278277

Dátum: 16.12.1992

Autori: Weis Ján, Jellúš Vladimír, Frollo Ivan

MPK: A61B 8/13, A61N 2/04

Značky: poľa, stabilizátora, magnetického, sonda

Zhrnutie / Anotácia:

Cievkové sústavy (LX, LY, LZ a LB) sondy sú v zodpovedajúcom poradí spojené s prúdovými zdrojmi (P1, P2, P3 a P4), pričom hradlovacie vstupy prúdových zdrojov (P1 až P4) sú spojené s hradlovacím vstupom (V1) sondy stabilizátora magnetického poľa a budiaco-snímacia cievka (BS) spinového systému (SS) je spojená s prepínacím článkom (PC), ktorého vstup (V3) je spojený s vysielačom a výstup (V2) je spojený s prijímačom stabilizátora magnetického...

Spôsob merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269568

Dátum: 11.04.1990

Autori: Budinský Ľuboš, Frollo Ivan, Weis Ján

MPK: G01R 33/20

Značky: princípe, rezonancie, poľa, magnetického, magnetickej, homogenity, spôsob, merania, tomografu

Text:

...rozloženie magnetického poľa sa získa vyhodnotením výslednej trejrozmernej matice, získanej trojrozmernou Fourierovoutransformáciou nameranej matice spinových ech.Výhodou popísaného spôsobu merania homogenity magnetického poľa tomografu na princípe magnetickej rezonancie je v tom, že umožňuje rýchlo a 5 vysokou presnosťou merať homogcnitu magnetického poľa NMR tomograíu bez použitia 1800 širokopásmového vysielaciehu impulzu. Znizujú sa tým...

Zapojenie trojpolohového regulátora teploty chladiaceho média rezistívneho elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264974

Dátum: 12.09.1989

Autori: Weis Ján, Frollo Ivan

MPK: G05D 23/19

Značky: trojpolohového, media, rezistívneho, elektromagnetů, chladiaceho, regulátora, zapojenie, teploty

Text:

...člena 5 je spojený so vstupom prvého monostnbilného klopného obvodu g, ktorého výstup je spojený so vstupom prvého elektronického relé 1. Výstup elektronického reléZ je spojený s prvým vstupom servoventilu 2. Analogicky, druhý výstup vyhodnocovacieho člena É je spojený so vstupom druhého elektronického relé g. Výstup elektronického relé 5 je spojený s druhým vstupom servoventilu 2.snímač l teploty meria vo forme napätia výstupnú...

Zapojenie stabilizačného systému magnetického pola

Načítavanie...

Číslo patentu: 253950

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jellúš Vladimír, Frollo Ivan, Weis Ján

MPK: H01F 7/06

Značky: zapojenie, stabilizačného, systému, magnetického

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že výstup turbulentného zmiešavača chladiaceho média elektromagnetu je spojený so snímačom teploty chladiaceho média, ktorého výstup je spojený s proporcionálnym regulátorom, pričom výstup proporcionálneho regulátora je spojený s jedným vstupom sumâtorta a vý 4stup stabilizátora na báze jadrovej magnetickej rezonancie je spojený s druhým vstupom sumátora, ktorého výstup je spojený s regulačným vstupom...

Plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246425

Dátum: 15.12.1987

Autor: Weis Ján

MPK: F01N 7/16

Značky: sendvičovej, výfuku, tlmiča, plášť, konštrukcie

Text:

...plášť tlmiča výfuku s azbestovou výplñou značne znižuje prestup tepla stenami plášťa tlmiča výfuku a týmaj jeho životnosť.Tlmiče výfuku s dierovaným vnútorným plášťom a sklenenou vatou medzi vnútor 4,ným a vonkajším .plášťom majúolçrem prĺe došlých nevýhod aj ďalší nedostatok v tom,že sklenené vata pôsobením prúdenia a teplotných zmien vypadá cez dierovanie vnú torného plášťa, čím sa zníži nielen vložnýútlm tl-miča výfuku, ale sa aj zníži...