Watjen Frank

Tartrátové soli 2-metoxymetyl-3-(3,4-dichlórfenyl)-8-azabicyklo[3.2.1]oktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1942

Dátum: 29.07.2004

Autori: Jensen Klaus, Watjen Frank, Frostrup Brian

MPK: C07D 451/00, A61P 25/00, A61K 31/46...

Značky: tartrátové, 2-metoxymetyl-3-(3,4-dichlórfenyl)-8-azabicyklo[3.2.1]oktánu

Text:

...vychytávania monomamínového neurotransmitera v centrálnom nervovom systéme, pričom spôsob zahŕňa podanie terapeutickyúčinného množstva soli podľa vynálezu takému zvieracíemu subjektu, ktorý takéto ošetrenie0009 Ďalšie zámery vynálezu budú odbomíkom v odbore zrejmé z nasledujúceho detailnéhoDetailný opis vynálezu Tartrát (1 R,2 R,3 S,5 S)-2-metoxymetyl-3-(3,4-dichlórfenyD-S-azabicyklo 3.2.1 oktánu0010 V prvom uskutočnení poskytuje predložený...

Deriváty indol-2,3-dión-3-oxímu, spôsob ich prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282729

Dátum: 21.10.2002

Autori: Drejer Jorgen, Watjen Frank

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04, A61K 31/435...

Značky: kompozícia, farmaceutická, použitie, přípravy, deriváty, indol-2,3-dión-3-oxímu, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty indol-2,3-dión-3-oxímu schopné antagonistických účinkov proti excitačným aminokyselinám, ako je glutamát. Ide konkrétne o zlúčeniny vzorca (I), kde R1 predstavuje vodík, C1-6-alkyl alebo benzyl, R3 predstavuje "Het" alebo skupinu vzorca (2), pričom "Het" znamená tetrahydrofuranylový alebo izoxazolylový kruh, ktorý môže byť prípadne substituovaný jedenkrát alebo viackrát substituentmi vybranými zo skupiny pozostávajúcej z...

Benzimidazolové zlúčeniny, farmaceutické zmesi obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282425

Dátum: 27.12.2001

Autori: Fukuda Yoshimasa, Ushiroda Osamu, Watjen Frank, Teuber Lene, Sasaki Toshiro

MPK: A61K 31/34, A61K 31/42, A61K 31/415...

Značky: farmaceutické, benzimidazolové, zlúčenín, zlúčeniny, týchto, zmesí, obsahujúce, tieto, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, alebo oxidy, v ktorom R3 je zlúčenina vzorca (II), kde A, B a D každé je CH alebo jeden, alebo dve z A, B a D je N a ostatné sú CH R11 je fenyl, benzimidazolyl alebo monocyklický heteroaryl, ktoré všetky môžu byť substituované jeden alebo viackrát substituentmi vybranými z alkyl, alkoxy, fenyl, halogén, CF3, amino, nitro, kyano, acyl, acylamino, fenyl skupín a...

Benzimidazolové zlúčeniny, farmaceutické zmesi obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282105

Dátum: 04.09.2001

Autori: Fukuda Yoshimasa, Watjen Frank, Teuber Lene, Sasaki Toshiro, Ushiroda Osamu

MPK: A61K 31/415, C07D 401/10, C07D 403/10...

Značky: týchto, zlúčeniny, farmaceutické, tieto, obsahujúce, zmesí, použitie, zlúčenín, benzimidazolové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané benzimidazolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, alebo oxidov, v ktorom R3 znamená substituent všeobecného vzorca (II), kde A, B a D každé je CH alebo jeden, alebo dve z A, B a D je N a ostatné sú CH R11 je fenyl, benzimidazolyl alebo monocyklický heteroaryl, ktoré všetky môžu byť substituované jeden alebo viackrát substituentmi vybranými z alkyl, alkoxy, fenyl, halogén, CF3, amino, nitro,...

Tropánové deriváty, spôsob ich prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281813

Dátum: 08.06.2001

Autori: Scheel-krüger Jorgen, Moldt Peter, Watjen Frank

MPK: A61P 25/36, A61P 25/16, A61K 31/46...

Značky: farmaceutická, obsahom, použitie, kompozícia, deriváty, tropánové, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2,3-trans di-substituované tropánové deriváty všeobecného vzorca (I) alebo akékoľvek ich zmesi, alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, kde R je vodíkový atóm, metyl, etyl alebo propyl, R3 je CH2-X-R', kde X je O, S, a kde R' je metyl, etyl, izopropyl alebo cyklopropylmetyl, R4 je fenyl, ktorý môže byť raz alebo viackrát substituovaný substituentom vybraným zo skupiny, tvorenej halogénom, CF3 a CN. Tieto tropánové deriváty sa...

Tropánové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie týchto derivátov na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 280875

Dátum: 09.04.1997

Autori: Scheel-krüger Jorgen, Watjen Frank, Moldt Peter

MPK: C07D 451/02, A61K 31/46

Značky: spôsob, farmaceutický, prostriedok, přípravy, derivátov, tropánové, týchto, liečiv, deriváty, obsahom, výrobu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tropánové deriváty všeobecného vzorca (I), ich zmesi alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, pričom v uvedenom vzorci R znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, cykloalkylalkylovú skupinu alebo 2-hydroxyetylovú skupinu, R3 znamená skupinu CH=NOR' a R4 znamená prípadne substituovanú fenylovú, benzylovú alebo naftylovú skupinu alebo 3,4-metyléndioxyfenylovú skupinu. Uvedené...

Derivát izatinoxímu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280578

Dátum: 07.12.1994

Autori: Drejen Jorgen, Dahl Bjarne Hugo, Watjen Frank, Jensen Leif Helh

MPK: A61K 31/435, A61K 31/40, A61K 31/55...

Značky: obsahuje, izatinoxímu, prostriedok, použitie, ktorý, farmaceutický, přípravy, spôsob, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát izatinoxímu všeobecného vzorca (I), kde znamená R4 a R5 od seba nezávisle H, halogén, trifluórmetyl, kyanoskupinu, nitroskupinu alebo skupinu všeobecného vzorca SO2NR1R2, Q skupinu NOH alebo O, Z O, S, skupinu vzorca N-RII, (a), (b) alebo (c), X -(CH2)o, kde znamená o 0, 1, 2 alebo 3, Y -(CH2)p, kde p znamená 0, 1, 2 alebo 3. Alfa a beta miesto viazania, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie v...