Watjen Frank

Tartrátové soli 2-metoxymetyl-3-(3,4-dichlórfenyl)-8-azabicyklo[3.2.1]oktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1942

Dátum: 29.07.2004

Autori: Frostrup Brian, Watjen Frank, Jensen Klaus

MPK: A61K 31/46, A61P 25/00, C07D 451/00...

Značky: 2-metoxymetyl-3-(3,4-dichlórfenyl)-8-azabicyklo[3.2.1]oktánu, tartrátové

Text:

...vychytávania monomamínového neurotransmitera v centrálnom nervovom systéme, pričom spôsob zahŕňa podanie terapeutickyúčinného množstva soli podľa vynálezu takému zvieracíemu subjektu, ktorý takéto ošetrenie0009 Ďalšie zámery vynálezu budú odbomíkom v odbore zrejmé z nasledujúceho detailnéhoDetailný opis vynálezu Tartrát (1 R,2 R,3 S,5 S)-2-metoxymetyl-3-(3,4-dichlórfenyD-S-azabicyklo 3.2.1 oktánu0010 V prvom uskutočnení poskytuje predložený...

Deriváty indol-2,3-dión-3-oxímu, spôsob ich prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282729

Dátum: 21.10.2002

Autori: Drejer Jorgen, Watjen Frank

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04, A61K 31/435...

Značky: kompozícia, deriváty, farmaceutická, obsahom, přípravy, použitie, indol-2,3-dión-3-oxímu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty indol-2,3-dión-3-oxímu schopné antagonistických účinkov proti excitačným aminokyselinám, ako je glutamát. Ide konkrétne o zlúčeniny vzorca (I), kde R1 predstavuje vodík, C1-6-alkyl alebo benzyl, R3 predstavuje "Het" alebo skupinu vzorca (2), pričom "Het" znamená tetrahydrofuranylový alebo izoxazolylový kruh, ktorý môže byť prípadne substituovaný jedenkrát alebo viackrát substituentmi vybranými zo skupiny pozostávajúcej z...

Benzimidazolové zlúčeniny, farmaceutické zmesi obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282425

Dátum: 27.12.2001

Autori: Sasaki Toshiro, Watjen Frank, Teuber Lene, Ushiroda Osamu, Fukuda Yoshimasa

MPK: A61K 31/34, A61K 31/415, A61K 31/42...

Značky: tieto, benzimidazolové, zmesí, použitie, týchto, zlúčenín, obsahujúce, farmaceutické, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, alebo oxidy, v ktorom R3 je zlúčenina vzorca (II), kde A, B a D každé je CH alebo jeden, alebo dve z A, B a D je N a ostatné sú CH R11 je fenyl, benzimidazolyl alebo monocyklický heteroaryl, ktoré všetky môžu byť substituované jeden alebo viackrát substituentmi vybranými z alkyl, alkoxy, fenyl, halogén, CF3, amino, nitro, kyano, acyl, acylamino, fenyl skupín a...

Benzimidazolové zlúčeniny, farmaceutické zmesi obsahujúce tieto zlúčeniny a použitie týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282105

Dátum: 04.09.2001

Autori: Sasaki Toshiro, Watjen Frank, Teuber Lene, Fukuda Yoshimasa, Ushiroda Osamu

MPK: C07D 401/10, A61K 31/415, C07D 403/10...

Značky: týchto, obsahujúce, farmaceutické, použitie, tieto, zlúčenín, zmesí, zlúčeniny, benzimidazolové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané benzimidazolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, alebo oxidov, v ktorom R3 znamená substituent všeobecného vzorca (II), kde A, B a D každé je CH alebo jeden, alebo dve z A, B a D je N a ostatné sú CH R11 je fenyl, benzimidazolyl alebo monocyklický heteroaryl, ktoré všetky môžu byť substituované jeden alebo viackrát substituentmi vybranými z alkyl, alkoxy, fenyl, halogén, CF3, amino, nitro,...

Tropánové deriváty, spôsob ich prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281813

Dátum: 08.06.2001

Autori: Scheel-krüger Jorgen, Watjen Frank, Moldt Peter

MPK: A61P 25/16, A61K 31/46, A61P 25/36...

Značky: použitie, přípravy, spôsob, tropánové, deriváty, kompozícia, obsahom, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2,3-trans di-substituované tropánové deriváty všeobecného vzorca (I) alebo akékoľvek ich zmesi, alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, kde R je vodíkový atóm, metyl, etyl alebo propyl, R3 je CH2-X-R', kde X je O, S, a kde R' je metyl, etyl, izopropyl alebo cyklopropylmetyl, R4 je fenyl, ktorý môže byť raz alebo viackrát substituovaný substituentom vybraným zo skupiny, tvorenej halogénom, CF3 a CN. Tieto tropánové deriváty sa...

Tropánové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie týchto derivátov na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 280875

Dátum: 09.04.1997

Autori: Watjen Frank, Scheel-krüger Jorgen, Moldt Peter

MPK: A61K 31/46, C07D 451/02

Značky: týchto, derivátov, tropánové, prostriedok, liečiv, výrobu, přípravy, deriváty, obsahom, farmaceutický, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tropánové deriváty všeobecného vzorca (I), ich zmesi alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, pričom v uvedenom vzorci R znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, cykloalkylalkylovú skupinu alebo 2-hydroxyetylovú skupinu, R3 znamená skupinu CH=NOR' a R4 znamená prípadne substituovanú fenylovú, benzylovú alebo naftylovú skupinu alebo 3,4-metyléndioxyfenylovú skupinu. Uvedené...

Derivát izatinoxímu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280578

Dátum: 07.12.1994

Autori: Dahl Bjarne Hugo, Watjen Frank, Jensen Leif Helh, Drejen Jorgen

MPK: A61K 31/55, A61K 31/435, A61K 31/40...

Značky: prostriedok, použitie, derivát, izatinoxímu, obsahuje, spôsob, přípravy, ktorý, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát izatinoxímu všeobecného vzorca (I), kde znamená R4 a R5 od seba nezávisle H, halogén, trifluórmetyl, kyanoskupinu, nitroskupinu alebo skupinu všeobecného vzorca SO2NR1R2, Q skupinu NOH alebo O, Z O, S, skupinu vzorca N-RII, (a), (b) alebo (c), X -(CH2)o, kde znamená o 0, 1, 2 alebo 3, Y -(CH2)p, kde p znamená 0, 1, 2 alebo 3. Alfa a beta miesto viazania, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie v...