Waradzin Walter

Sposob prípravy kryštalickej močoviny s aditívnymi prísadami a zariadenie pre jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260335

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krajčí Pavol, Al-ali Irena, Bartoš Vladimír, Waradzin Walter

MPK: C07C 126/10, C07C 126/08

Značky: uskutočnenie, přísadami, aditívnymi, přípravy, močoviny, kryštalickej, spôsob, zariadenie

Text:

...spracovanie podsitneho podielu močoviny, ktorý ako neštandartný produkt sa doposial známymi postupami rozpúšťa a vracia do procesu kryštalizácie, energetickým náročnejším spôsobom. Systém súčasne nevylučilje V špeciálnych prípadoch takto upravenú kryštalickú močovinu granulovat doposiaľ známymi technologickými postupmi, napr. rozstrekom taveniny prilovacou .technológiou, granulzíciou v tanierovom alebo fluidnom granulatore.Na pľipojenom...

Spôsob prípravy hydrotalcitu podobných zlúčenín s nízkym obsahom alkalických kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278484

Dátum: 07.12.1994

Autori: Nagy Dionýz, Kiss Gabriel, Krajčovič Peter, Waradzin Walter, Lindovský Ivan, Sláviková Zuzana

MPK: C01F 7/54, C01F 5/24, C01F 7/44...

Značky: hydrotalcitu, zlúčenín, nízkým, kovov, podobných, alkalických, obsahom, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrotalcitu podobné zlúčeniny sa pripravujú reakciou hydroxidu horečnatého a hlinitého v alkalickom prostredí s látkou, poskytujúcou pri reakčných podmienkach uhličitanové ióny, ako napr. oxid uhličitý alebo uhličitan amónny. Na dosiahnutie vhodnej alkality prostredia je vhodný najmä amoniak. Získaný produkt má nízky obsah alkalických kovov a je po separácii, prípadnej povrchovej úprave, dehydratácii a prípadnej dezintegrácii vhodný najmä na...

Spôsob prípravy zásaditého horečnatého hnojiva filtráciou suspenzie po rozklade horečnatej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280852

Dátum: 09.11.1994

Autori: Papp Jozef, Waradzin Walter, Kečkéš Marek

MPK: C05D 5/00, C01F 5/24

Značky: suroviny, spôsob, filtráciou, hnojiva, přípravy, zásaditého, suspenzie, horečnatého, horečnatej, rozklade

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrácia suspenzie po rozklade horečnatej zlúčeniny kyselinami, hlavne kyselinou dusičnou a chlorovodíkovou, a po neutralizácii na pH okolo 7 sa uskutočňuje tak, že sa vytvorí skelet z ihličiek horečnatej hydroxizlúčeniny alebo ihličiek hydrátu horečnatého karbonátu, ktoré sa vytvoria priamo v suspenzii alebo sa do nej pridávajú a takáto suspenzia sa filtruje. Vytvorený filtračný koláč je priepustný a po jeho oddelení sa tento po tvarovaní a...

Spôsob delenia prchavejších podielov pri izolácii kyseliny octovej zo syntéznej zmesi oxidácie acetyldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270160

Dátum: 13.06.1990

Autori: Waradzin Walter, Bárta Jozef, Spišiak Martin, Sikorai Štefan

MPK: C07C 53/08, C07C 51/42

Značky: podielov, kyseliny, delenia, oxidácie, octovej, prchavejších, izolácii, zmesí, spôsob, syntéznej, acetyldehydu

Text:

...Jadro vynálezu epoěive v too že aa významne zmeni zloženie inertoe deeorbovanóho produktu vzhľadom k zloženiu odobereného deetilátu z prveho rektifikaćného Itupňo ktorý ee vedie ako epštný tok ne hlavu kolonyi v dőeledku čoho ea doeiahne nových a vyš šichúčinkov ako bude uvedené dalej. Zaenou zloženie epÉtnebotoku podle vynálezu eodoaiahne jednak vyäůej delieoej ůöinnoetivjeetvujdceho zariadenie e prieznivým dopadom na kvalitu vyrobenej...

Spôsob odstraňovania a získavania paládia z odpadových a hydrogenačných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 270122

Dátum: 13.06.1990

Autori: Végh Daniel, Kiss Gabriel, Garaj Ján, Ríšová Júlia, Bobošík Vladimír, Kováč Jaroslav, Waradzin Walter

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: odstraňovania, hydrogenačných, získavania, spôsob, odpadových, paládia

Text:

...neiónovaho paiädia ae aktívne uhlie upraví zahtiatím e 10 k HN 03 1 h za prídavku redukönýoh látok. zachytené Pd° mozno získat priamo pálenim uhlíka alebo ho možno previesť na Pd 2 pomocou HND 3 a tak ho zachytiť ne polymáre, pričom sa aktívneuhlie regeneruje súčasne aktiváoiou pre dalšie použitie.Uvedené príklady iluatrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Cez 100 g makroporázneho polyméru polystyrén dívinylbenzén s amidoxidovými...

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenci Michal, Waradzin Walter, Šesták Tomáš, Kiss Arpád, Ondruš Štefan

MPK: B01J 19/00, B01J 2/00

Značky: granulovaných, fluidnej, vrstvě, materiálov, uskutočneniu, zariadenie, spôsob, chladenia

Text:

...vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho...

Biodispergátor na inhibíciu heterotrofných a autotrofných nitrifikačných baktérií v cirkulačných chladiacich okruhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269504

Dátum: 11.04.1990

Autori: Oravec Eduard, Waradzin Walter, Poór Robert, Sandtner Stanislav, Malý Klement

MPK: C02F 5/14

Značky: biodispergátor, autotrofných, bakterií, chladiacich, cirkulačných, inhibíciu, nitrifikačných, heterotrofných, okruhoch

Text:

...proti elizu znamená prevenciu proti heterotroíným baktériam a zníženie, alebo úplná inhibícia metabolizmu autotrofných nitrifikačných baktérií smeruje k dezinfekčným, alebo inhibičným prostriedkom.Najčastejšie používané dezinrekčné proetriedkyna heterotrorné baktérie sú chlôre jeho deriváty, novšie brőmově propionáty. Tieto tvoria skupinu oxidačných biocidov, toré nevratne oxidujú proteinově skupiny. výsledkom čoho je strate normálnej...

Spôsob hydratácie acetylénu na acetaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 265764

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bárta Jozef, Waradzin Walter, Špaček František, Stieranka Ján, Mikuš Rudolf, Sikorai Štefan, Volek Imrich

MPK: C07C 47/02, C07C 45/00, C07C 45/26...

Značky: acetylénu, hydratácie, spôsob, acetaldehyd

Text:

...potrebné toto potrubie uzatvárať, čím jeho účinok zanikne úplne. Tento stav je spôsobený rešpektovaním všeobecnej požiadavky dosahoval u barbotážnych reaktorov čo najlepšie rozdelenie plynu, a teda maximálny medzifázový povrch, čoho sa docieľuje prúdením vstupujůceho acetylénu cez rozdeľovač plynu rozmanitej konštrukcie do kvapaliny katalyzátora v spodnej časti reaktora.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob hydratácie acetylénu na acetaldehyd V...

Spôsob výroby priemyselných hnojív s pomalým uvolňováním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265752

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bartoš Vladimír, Al-ali Irena, Bízik Ján, Dočár Jozef, Waradzin Walter, Krajčí Pavol

MPK: C05C 9/02, C05D 9/00

Značky: priemyselných, hnojiv, živin, pomalým, spôsob, uvoľňovaním, výroby

Text:

...zinku, manganu, horčíka, železa,kyseliny boritej, tetraboritanu sodného, pričom sa na vysušený produkt dalej pôsobí roztokom lignin sulfonanu vápenatého alebo močovinoformaldehydového kondenzátu pri teplote 50 až 150 °C. Postupom podľa vynálezu sa dosiahne zvýšenie úžitkových vlastností zeolitov jeho obohatením o stopové prvky v pomaly pôsobiacej forme čo sa prejaví zvýšením úrod hustosíatych obilovín resp. kukurice o 10 až 30 oproti...

Zariadenie na odstránenie sírovodíka z acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265304

Dátum: 13.10.1989

Autori: Waradzin Walter, Németh Imrich, Klausmann Vojtech, Škubla Pavol, Bizmár Jozef

MPK: B01D 53/04

Značky: sírovodíka, acetylénu, zariadenie, odstránenie

Text:

...tým, že sa predĺži reakčný čas. Doporučuje sa, aby pri reakčných teplotách odsírenia nižších ako 100 °C nebol prietok acetylénu väčší než 300 m 3.hl 3 Zno, s výhodou nie väčší ako 200 m 3 3 Zno. Preto aj organizácia toku aoetylénu vrstvouZno by mala byt taká, aby sa minimalizoval vznik mŕtvych priestorov a tak sa aktívne využil čo najväčší objem Zno, už aj s prihliadnutím k jeho vysokej nákupnej cene.Tieto podmienky spĺňa zariadenie na...

Spôsob zachytávania vzácnych kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264716

Dátum: 12.09.1989

Autori: Buday Mikuláš, Buranský Ján, Chudý Michal, Fótyi Dezider, Gabarík Milan, Kiss Gabriel, Tóth Ladislav, Guizon Jozef, Daňo Pavol, Lehocký Peter, Waradzin Walter, Molda Emil, Mosná Dagmar, Patek Peter, Oravec Eduard, Uhlár Ján, Fotyiová Mária, Iván Július, Halomi Milan

MPK: B01J 31/40

Značky: spôsob, solí, vzácných, roztokov, kovov, zachytávania, vodných

Text:

...všetkých postupov-využívajúcich ionexy je nevratné zanášanie týchto hmôt niektorými organickými látkami ktoré môžu byt prítomné v roztoku a s tým spojené zvýšené náklady na regeneráciu a ich rýchle znehodnocovanie. Z týchto dôvodov je použitie ionexov na tento účel obmedzené.Uvedené nedostatky odstraňuje nami predložený vynález, ktorého podstata spočíva v nasledovnom pH roztoku obsahujúceho soľ vzácneho kovu sa nastaví na hodnotu 3 až 7....

Spôsob viacstupňového odlučovania kvapaliny a zariadenie na uskutečnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263373

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bicek Dušan, Waradzin Walter, Halomi Milan, Bartoš Štefan, Škrada Dušan, Gabarík Milan

MPK: B01D 53/26

Značky: zariadenie, tohto, uskutečnenie, odlučovania, kvapaliny, spôsobu, spôsob, viacstupňového

Text:

...čas je vyrovnávacou rúrou spojená s plynným a/alebo parným priestorom odlučovača.Výhodou viacstupňového odlučovacieho zariadenia podľa vynálezu okrem doteraz uvedených,t.j. jednoduché zhotovenie z dostupného odolného materiálu s možnosťou viacstupňového odlučovania agresívnych médií je tiež to, že odlučovač možno ľahko inštalovať najmä do prevádzkových súborov, v ktorých pre nedostatok miesta sú dispozičné problémy pre umiestnenie...

Vodorozpustný inkrustačný prostriedok pre morenie sadív a osív

Načítavanie...

Číslo patentu: 262480

Dátum: 14.03.1989

Autori: Uhlár Ján, Oravec Eduard, Waradzin Walter, Matula Jan, Kiss Gabriel, Ember Karol

MPK: A01N 25/00

Značky: prostriedok, sadív, morenie, inkrustačný, osív, vodorozpustný

Text:

...z 3 až 15 1 hmot. polyvinylalkoholu ako föliotvornej látky, B 5 až 97 3 hmot. vody ako rozpúštadla, 0,1 až 1 i hmot. etoxylovaného vyššieho-mastného alkoholu ako neionogénneho emulgátora a 0,4 až 1,6 S hmot. potravinárskeho farbiva ako farebného indikátora rozpustné vo vode ako v rozpúštadle. Inkrustačný prostriedok na báze uvedených zložiek predstavuje produkt dokonale adhezny na povrch aemena. Rnvnomerný tiln vyfarbenáho polyméru,...

Spôsob odstránenia paládia z odpadových vôd po katalytickej hydrogenácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261836

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ríšová Juliana, Kováč Jaroslav, Bartalos Ladislav, Kiss Gabriel, Garaj Ján, Hladký Zdeněk, Waradzin Walter

MPK: C02F 1/70, C02F 1/58

Značky: paládia, spôsob, katalytickej, odstránenia, hydrogenácii, odpadových

Text:

...v~ procese redukcie a izolácie paládia. Elementárne pa 4ládium Vzuiknuté redukciou je koloidnej povahy s veľkým špecifickým povrchom. e známe, že paládium sa rozpúšta i V prostredí chlorov-odikovej kyseliny za prítomnosti Vzdušneho kyslíka. Preto sa do roztoku pred prídavkom redukčného skúmadla a pred okyslovaníln zavedie oxid uhličitý. Tým sa vytlačí z roztoku rozpustený vzdušný kyslík. Prídavok aktívneho uhlia umožňuje adsorpčsruí...

Kompozícia pre alkalickú úpravu cirkulačných chladiacich vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259294

Dátum: 17.10.1988

Autori: Khandl Ivan, Mikula Ludovít, Oravec Eduard, Malý Klement, Waradzin Walter

MPK: C23F 11/10

Značky: kompozícia, úpravu, alkalickú, cirkulačných, chladiacich

Text:

...okruhy podla vynálezu, ktorá pozostáva40 až 80 hmot. vody (clestilovaná, kondenzát, alebo úžitková tvrdá voda).Uvádzané kompozicia sa pridáva do vodnéhIo teplovýmennêho média v koncentrácii 2 D až 100 g . m 4.Táto kompozícia ako viaczložková zmes syntetických organických inhibítorov korózie vrátane špecifických kontrolných činidiel pre usadeniny, zabezpečuje dvojitú kontrolu klorózie. Na anöde je táto zabezpečovaná pôsobením azolového...

Sposob odstránenia sírovodíka a oxidu uhličitého z procesného plynu pri výrobe acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257451

Dátum: 16.05.1988

Autori: Škubla Pavol, Bizmár Jozef, Németh Imrich, Kardoš Ladislav, Waradzin Walter, Klausmann Vojtech

MPK: C10H 23/00

Značky: výrobe, oxidů, uhličitého, procesného, odstránenia, plynů, spôsob, sírovodíka, acetylénu

Text:

...80 kPavarom a to bez stripovania inertným plynom.Horúci potašový spôsob používa 30 roztok uhličitanu draselného pri teplote vypierania 80 až 110 °C a pri tlakoch 2,5 až 3,0 MPa. V regenerácii býva teplota 105 až 110 °C a tlak atmosférický. Nestripuje sa žiadným plynom. Pri vypierani sirovodika a oxidu uhličitého vodným roztokom alkalického uhličitanu z procesného plynu pri výrobe acetylénu, nie je možnévyužiť ani jeden z týchto procesov,...

Pastorek hřebenového řízení pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 242824

Dátum: 01.04.1988

Autori: Malý Klement, Waradzin Walter

MPK: B62D 3/12

Značky: řízení, pastorek, automobily, hřebenového

Text:

...v ložiskách ve skříni hřebenové převodovky. Jeho podstata spočívá v tom,že mezi ekříní hřebenové převodovky a osazením hřídele pastorku, případně jeho ložieky, jsou upraveny pružiny s vůlí.Základní výhodou pastorku podle vynálezu je, že vibraoe a rázy se nebudou přenášet na volant při zachování citlivosti řízení a snadného ovládání vozidla.Na přiloženýoh výkresoch jsou znázorněny příklady vynálezu,na obr. l prvého, na obr. 2 druhého...

Plněná směs na bázi latexu přírodního nebo syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242810

Dátum: 01.04.1988

Autori: Se Dláeek Marián, Šonovský Pavel, Ppáznovský Jozef, Waradzin Walter

MPK: C08L 7/02, C08L 9/04

Značky: přírodního, směs, bázi, syntetického, latexu, plnená, kaučuku

Text:

...možnos tí výrobců e dodavatelů plniv. Druhá možnost zvýšení aedimentační stability spočívající ve zvýšení viskozity latexové směsi použitím různých zehuštovadel je velmi omezene vzhledem k tomu,že technologie máčení vyžaduje pouze úzké viekozitní rozmezí latexové směsi pro dosežení rovnoměrného vzhledu e tlouätky výrobků.Účelom vynálezu bylo připrevit latexovou směs plněnou enorganickými plnivy o tekovém složení, aby byla dosažena...

Spôsob detoxikácie odpadových vod po arylácii diazoniovými solami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255372

Dátum: 15.03.1988

Autori: Buday Mikuláš, Söcs Ladislav, Uhlár Ján, Daňo Pavol, Kohútová Eva, Zajac Marián, Waradzin Walter

MPK: C02F 1/04, C02F 1/58

Značky: odpadových, solami, detoxikácie, spôsob, diazoniovými, arylácii

Text:

...straiám suroviny a znečisteniu odpadových vôd.Uvedené nedostatky odstraňuje nami predložený vynález, Spôsob detoxikácie odpadových vôd po arylácii dlazonovými soľami podľa uvedeného vynálezu je založený na princípe diterenciálnej rektiiikácie vodnej fázy s premenlivým refluxným pomerom v rozmedzí 0,5 do 10.Odpadové voda po diferenciálnej rektitikácii vykazuje nízke znečistenie a nevyskytujú sa problémy pri jej biologickom čistení. Neobsahuje...

Způsob kontinuální výroby N-sec.alkyl-N’-fenyl-p-fenylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254739

Dátum: 15.01.1988

Autori: Doležal Pavel, Pexidr Václav, Uhlár Ján, Mlynár Jaromír, Mašek Ján, Pašek Josef, Waradzin Walter, Volf Jiří, Mosný Ivan

MPK: C07C 87/62, C07C 87/58

Značky: n-sec.alkyl-n’-fenyl-p-fenylendiaminů, výroby, způsob, kontinuální

Text:

...ovlivñují selektivitu reduktivní alkylace. Proto má již jednou použitý katalyzátor mnohem vyší selektivitu než katalyzátor čerstvý a je výhodné jej do procesu recyklovat /Čs. A 0 219 094, 1081/. Recykláž části použitého katalyzátoru však vyžaduje speciální zařízení. Podle předloženého vynálezu se do alkylačních reaktorů jednak nastříkuje relativně nízká koncentrace katalyzátoru, tak aby se chlorovanými nečistotami katalyzátor optimálně...

Způsob vinutí laminátových trub s perforovaným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 240833

Dátum: 01.01.1988

Autori: Waradzin Walter, Špaeek František

MPK: B32B 31/00

Značky: perforovaným, způsob, laminátových, vinutí, pláštěm

Text:

...vláken umístí pás fólie, opatřený kuželovými výstupky. Podle dalšího význaku vynálezu se pás folie s kuželovými výstupky umíatí na trn v pruzích rovnoběžnýoh e osou trnu a připevní k němu po části nebo celém jeho obvodu. Při navíjení aklouzávají vlákna výztuže po plášti kuželových výstupků, směrem k plášti kuželů sepak vytlačuje pryskyřice. Po navintí a vytvrzení trouby ee tato2 240-833 stáhne z trnu i s fólií, která může současně tvořit...

Zariadenie pre prípravu kvapalných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 254044

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bartoš Vladimír, Pálka Ján, Waradzin Walter, Krajčí Pavol

MPK: B01J 2/06

Značky: hnojiv, kvapalných, přípravu, zariadenie

Text:

...pripojenom obrázku je znázornená zariadenie na prípravu podľa vynálezu, ktorý objasňuje podstatu. Silo 1 pevných hnojivých solí je prepojené výstupnou ríirou 8 prvého okruhu a cirkulačnou rúrou 10 druhého okruhu so zásobnou nádržou 2. Na rúru 6 církulačného čerpadla je napojená rúra 9 cirkulačného okruhu a cirkulačná rúra 11 zásobnej nádrže. Cirkulačnê čerpadlo 4 je prepojené so silom 1 pevných hnojivých solí vstupnou rúrou 12 sila...

Způsob kontinuální výroby 4-nitrosodifenylaminu přesmykem N-nitrosododifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253999

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mosný Ivan, Pašek Josef, Wenchich Štefan, Bicek Dušan, Doležel Pavel, Jaroš Alois, Waradzin Walter

MPK: C07C 111/00

Značky: n-nitrosododifenylaminu, způsob, kontinuální, přesmykem, výroby, 4-nitrosodifenylaminu

Text:

...vyrobeného produktu, zejména komplikují zpracování 4-nitrooodifenyleminu hydrogenaoí na 4-eminodifenylaminoUvedené nevýhody odstraňuje způsob kontinuální výroby 4-nítrosodífenylaminu přeemykem N-nitrosodifenylaminu působením ohlorovodíku při 15 až 28 °C v prostředí směsi toluenu a methonolu v objemovém poměru 6040 až 7525 při počáteční koncentraci nitroeeminu 25 až 54 hmot., molárním poměru ch 1 orovodík/N-nitrosodifenylamin i 1,2 až 1,6 a...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koneený Václav Rdd, Waradzin Walter, Šmída Tibor, Hedrlín Ivo, Kováe Štefan, Malý Klement

MPK: F23C 11/02

Značky: procesu, fluidní, palív, zbytků, zařízení, tuhých, popílku, úletů, zplyňovacího, reaktoru, zplyňování, odvod

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...

Zapojení pro měření vrcholových hodnot na polarizační křivce potenciostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243086

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kohútová Eva, Waradzin Walter

MPK: G01D 1/00

Značky: hodnot, potenciostatu, zapojení, polarizační, měření, vrcholových, křivce

Text:

...integrátoru 7 rampového generátoruUs - kladna hnodnota výstupníh-o napětí za přepínačem 12 polarity-j-U - kladná hodnota výstupního napětí operačního zesilovače 1U 1 - libovolný externí vstupní signal při měření jeho špičkových hodnot obojí polarityzapojení (obr. l pro měření vrcholových hodnćzt na jaolarizační křivce potenciostatu je provedeno tak, že vstupní napětí na vstupní svorce U., odbočené z některého bodu zesilovacího řetězce...

Ultrazvuková kmitavá sústava, najmä pre obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242526

Dátum: 15.11.1987

Autori: Doležel Pavel, Waradzin Walter

MPK: B23H 7/38

Značky: kmitavá, obrábanie, najmä, ultrazvuková, sústava

Text:

...tvorený podložkou.Ultrazvukovou kmitavou sústavou podľa vynálezu sa docieli zníženie energetických strát jednoduchou konštrukciou zabezpečujúcou súosost, tuhosť a presnosť. .Na pripojenom výkrese sú prí-klady zná 4zornené dve riešenia, kde na obr. 1 je nakreslený osový rez radiálne uchytenej ultrazvukovej kmitavej sústavy a na obr. 2 je nakreslený osový rez axiälne uchytenej ultrazvukovej kmitavej sústavy.Ultrazvuková kmitavá sústava pre...

Zapojení obvodu pro zajištění konstantní energie výkonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246907

Dátum: 15.10.1987

Autori: Malý Klement, Waradzin Walter

MPK: F27B 9/24

Značky: zapojení, energie, prvků, konstantní, obvodů, výkonových, zajištění

Text:

...pak odtahují do odtahu přes skládku zboží a zvláštní dosoušecí komoru. Dále je výhodné, jestliže se při výpalu zboží V palicí komoře přeruší spojení s chladící komorou.způsobem výpalu podle vynálezu je zabezpečena vysoká tepelná účinnost výpalu v komorových pecích, která přesahuje i výsledky dosažené v tomto směru v pecích tunelových a současně umožňuje rychlou a snadnou regulaci, přechod na jiný druh vypalovacího zboží, a to vše s...

Zvýšnie protispekavej účinnosti hydrofóbnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 251543

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bartoš Vladimír, Ondruš Štefan, Krajčí Pavol, Waradzin Walter

MPK: C05G 3/04

Značky: látok, protispekavej, účinnosti, zvýšnie, hydrofóbnych

Text:

...180 °C. Po hydrofobizáucii sa pridá 5 (kg mletého zeolitu s distribúciou častíc pod 80 ,um celkom 95 0/0.Na granulovane hnojivá podľa bodu 1 sa.naneste stríekaním 4,5 kg emulzie lignin-sulfonanu váipenatého - minerálneho oleja .a voktabdvecylamínil v pomere 1 1 0,2. Po hydrotobizácii sa pridá 5 .kg mletého zeolitu s distribúciou častíc pod 80 pm celkom 95 .Na granulovane hnojivo podľa bodu 1 sa naneste stríekanĺm 2 kg 30 0/0-nej emulzie...

Spôsob prípravy granulovaného NPK hnojiva nitrofosfátového typu so zvýšenou odolnosťou voči spekaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251521

Dátum: 16.07.1987

Autori: Ondruš Štefan, Pál Koloman, Batyka Dezider, Jankovič Jozef, Pálka Ján, Magyar Pavol, Waradzin Walter, Papp Josef

MPK: C05B 11/06

Značky: přípravy, odolnosťou, voči, granulovaného, nitrofosfátového, zvýšenou, hnojiva, spôsob, spekaniu

Text:

...(až 700 N).V zmysle predmetného vvynálezu bonlo zis.tené, že v pripatcle aIk sa .pridá k rolzkladnej zmesi pred .neultralizáciou iba také .množstvo kyseliny fosforečnej, .ktorým sa upraví m-olárny pomer oxid válpenatý oxid fosforełčný v zmesi po rozklade apatitu na 2.15.až 2,215 s .následným načpavkovaním na pH välčšie ako 3 a zvyšné množstvo kyseliny sa pridá k zmesi v nasledujúcom .neutlralizarčnom stupni s .dočlpavlkovaním na pl-I 5...

Modifikovaný typ elektródy pre ochranu technologických zariadení voči účinkom korózne agresívnych médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 251452

Dátum: 16.07.1987

Autori: Remiar Milan, Uhrová Milada, Kúdela Jozef, Malinovský Milan, Waradzin Walter

MPK: C25D 17/10

Značky: modifikovaný, účinkom, ochranu, korozně, voči, technologických, zariadení, médií, agresívnych, elektrody

Text:

...pól 13 so zdrojom jednosmerného prúdu 11. Kladný pol 9 zdroja je pripojený ku kladnému polu 7 zariadenia. Celá konštrukcia má uzemnenie 12.Plávajúca katóda môže byt pri sledovaní výšky hladiny usmerñovaná jednou alebo viacerými vodiacimi tyčami alebo iným zariadením. Tato plávajúca katoda sleduje pohyb hladiny, pričom konštrukčnou úpravou je zabezpečené, aby nedochádzalo ku krátkemu spojeniu voči stene chráneného zariadenia.Na obr. 4 je...

Kamenivo na výrobu betónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239374

Dátum: 15.06.1987

Autori: Waradzin Walter, Sikorai Štefan, Bárta Jozef

MPK: C04B 18/04

Značky: kamenivo, betónov, výrobu

Text:

...silikátov-é drvené kamenivo frakcie 4-8 mm V množstve 9-13 hmotnostný/ch pero., silikátové drvené kamenivo frakcie 8-16 mm v množstve 10-15 hmotnostných pero., silikátové drvené kamenivo frakcie 16-22 mm v množstve 15-19 hmotnostných 0/0, za pridania slinkového spojiva v množstve 10-25 hmotnostných a vody v množstve 7-11 hmotnostných 0/0.Výhoda výroby betónov podľa predmetu vynálezu spočíva v tom, že použitie drobnej frakcie z vysokopecnej...

Spôsob čistenia metanolu z procesu výroby acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239088

Dátum: 01.06.1987

Autori: Németh Imrich, Waradzin Walter, Škubla Pavol, Bizmár Jozef, Klausmann Vijtech

MPK: C07C 29/74, C07C 11/24, C07C 31/04...

Značky: metanolu, spôsob, procesu, acetylénu, čistenia, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie C3, C4-acetylénov, olefínov, diolefínov, čpavku a iných prchavých látok z metanolu v procese výroby acetylénu. Tento ciel sa dosiahne stripovaním parami metanolu v kolóne pri atmosferickom tlaku a teplote na hlave kolóny 40 až 64 °C. Plyny opúšťajú kolónu cez deflegmátor. Metanol sa privádza na hlavu kolóny a odplynený metanol sa odťahuje z varáku na ďalšie použitie.

Spôsob zníženia tvorby nánosov v predohrievačoch syntéznej zmesi výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232175

Dátum: 01.04.1987

Autori: Buday Mikuláš, Bartoš Štefan, Sikorai Štefan, Waradzin Walter, Bárta Jozef, Volek Imrich, Škrada Dušan, Špaček František

MPK: C07C 69/15, C07C 67/04

Značky: zníženia, zmesí, nánosov, vinylacetátu, výroby, spôsob, predohrievačoch, syntéznej, tvorby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zvýšenia výrobnosti zariadenia na výrobu vinylacetátu a rieši spôsob zníženia tvorby nánosov v predohrievačoch syntéznej zmesi výroby vinylacetátu z acetylénu a kyseliny octovej parofáznym spôsobom. Podstata predmetného vynálezu spočíva v odúšťaní časti kyseliny octovej nastrekovanej do odparovačov, prostredníctvom čoho sa priebežne odstraňujú vzniklé vyššievrúce látky a zabráni sa ich možnému prieniku únosom kvapiek do...

Spôsob prípravy nízkoviskóznej kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231383

Dátum: 01.03.1987

Autori: Waradzin Walter, Gerá Jozef, Hudák Pavel, Molda Emil, Jurák Štefan, Gažík Andrej

MPK: C08F 2/24

Značky: polyvinylacetátovej, přípravy, spôsob, nízkoviskóznej, disperzie, kopolymérnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy nízkoviskóznej kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie určenej predovšetkým na použitie ako spojivo pre pigmentové nátery papiera, kde doteraz používané polyvinylacetátové disperzie nezodpovedajú stanoveným požiadavkám pre spracovanie a kvalitu. Tento problém rieši predmetný vynález popisujúci spôsob prípravy nízkoviskóznej kopolymernej polyvinylacetátovej disperzie na báze zmesi vinylacetát/n-butylakrylát v...

Na tlak citlivý zvukovo izolačný plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248205

Dátum: 12.02.1987

Autori: Waradzin Walter, Hudák Pavel, Gažík Andrej, Ďurinda Ján, Suchoba Ján, Svorčík Pavel, Molda Emil, Ember Karol

MPK: B60R 13/08, D06N 7/02

Značky: plošný, citlivý, zvukovo, materiál, izolačný

Text:

...ester kyseliny akrylovej »s neterciárnym alkoholom s ,počtom atóm-ov uhlíka v alkylovej skupine rovným 3 až 12, ako napríklad n-butylelkrylát, n-pentylakrylát, n-heptylakryllát, z-etylhexylákrylát, n-nonylakrylát.Pod ,pojmom etylenicky nenasýtený monomér poskytujúci plastomér .kopolymerizovatelný s alkylakrylátom sa rozumie monomér zo skupiny tv-orenej vinyla-cetátom, styrénom, nižšími -eistermi kyseliny metak-rylo7 ivej ako...