Wais Stanislav

Přepravní zajišťovací zařízení pro mostové seřizovací a měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270772

Dátum: 12.07.1990

Autori: Helis Pavel, Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 21/04

Značky: seřizovací, přepravní, stroje, zajišťovací, zařízení, měřicí, mostové

Text:

...konci horizontální vzpěry Ž jsou spojovacími díly gg připevněny pevná lišta 1 a přítlačná lišta Q. Vnitřní plochy pevných lišt 1 a přítlačných líšt Q jsou opatřeny ochrannými vložkami Z,které jsou tvarově a rozměrově přizpůsobeny pro styk se stojany lg. Konec každé pevné lišty 1 je svorníkem lg a maticemi gg spojen s koncem přiřazené přítlačné lišty Q. Na vrchní ploše vertikální vzpěry É je přivařena deska ll, ke které jsou závitovým...

Zařízení pro mikroposuv mostu, saní a pinoly, zejména pro seřizovací a měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269636

Dátum: 11.04.1990

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 21/04

Značky: měřicí, zejména, sání, pinoly, mikroposuv, seřizovací, mostů, stroje, zařízení

Text:

...kolikem łâ pevně spojene e hřideli łâe Na vnějším konci hřidele łg je otočně uloženo točitko 1, ktoré je exiálnč zajištěno příložkou łz, připevněnou šroubkem łg k čalu hřidele łâ. Hřidol łg je pomocí dvou valivých ložiaek łg otočně uložene v pevná čáeti stroje łä. Na jedne straně hřídale łg je mezi čelom pevného ozubenóho kola 11 e čelom přiřezenáho valivóho ložiskałg uložana na hřidali łg pravá dietanční vložka ggu Na protilehlá etraně ja...

Nastavitelné saně, zejména pro mostově seřizovací přístroje a třísouřadnicové měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262190

Dátum: 14.03.1989

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 21/04, G12B 5/00

Značky: prístroje, mostové, saně, nastavitelné, zejména, měřicí, třísouřadnicové, stroje, seřizovací

Text:

...vedení bylo zamezeno výskytu náhodného poškození a současně byl zmenšen rozdíl vzdálenosti mezi odměřovanou součástí na pracovním stole a odměřovacím ústrojím nad vrchní plochou saní. Zařízení podle vynálezu zjednodušuje konstrukcí vyloučením kyvného rámečku a současně zmenšuje výškový rozměr rámečku, jenž zároveň plní funkci saní.Na připojených výkresech je znázorněnno zařízení podle vynálezu, kde na o-br. 1 je převážně v řezu znázorněno...

Zařízení pro protiexplozivní zajištění analyzátoru výbušných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261611

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tanzmann Lubomír, Jurczek Jan, Wais Stanislav, Šindler Jaroslav, Hrubý Jaromír

MPK: G01N 25/54

Značky: analyzátorů, zařízení, výbušných, protiexplozivní, plynů, zajištění

Text:

...zamezení prostupu hořícího plynu přes porézní sintrovenou kovovou vložku. Při montáži je vyloučena zámena tím, že sintrované kovové vložky se montují vždy jednotného provedení. Dále se zmenší hmotnost zařízení a výrobní i zkušební náklady.Zařízení podle vynálezu je naznačeno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v čelním pohledu a částečném řezu znázorněno celé zařízení se sintrovanou kovovou vložkou hrncovitého tvaru a na obr. 2...

Zapojení pro absolutní souběh laděného obvodu s nezávisle nastavitelného zdroje kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242613

Dátum: 01.05.1988

Autor: Wais Stanislav

MPK: H03J 7/00

Značky: souběh, kmitočtu, zdroje, nezávisle, laděného, nastavitelného, obvodů, absolutní, zapojení

Text:

...vlivem teploty je stejné e je automaticky kompenzovená zpětnovazební smwčkou, čímž frekvenční stabilita je daná pouze stabilitou nezávisle nastavitelného zdroje kmitočtu. Při uvádění do funkce dochází k podststnému zjednoduěení nastavovacích prací, neboř odpedejí iterační kroky nutné jinak ke sladění v několika bodoch při eproximetivním eouběhu.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 schemsticky znázorněn příklad zapojení podle vynálezu s na ob....

Dvojčinné mechanické čerpadlo pro rozprašovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242610

Dátum: 01.05.1988

Autori: Trhlin Alois, Zeman Luboš, Kraus Josef, Langr Pravdomil, Miletín Jioí, Kýzl Vladimír, Poíhoda Karel, Šoltéz Petr, Blažek Vítizslav, Wais Stanislav

MPK: B05B 11/00

Značky: kapalin, rozprašovač, čerpadlo, dvojčinné, mechanické

Text:

...během práce, ponechává však jistý podtlak pro pročištění rozprašovací trysky na konci práce nasátím vzduchu do nádoby přes tuto rozprašovací.trysku. V důsledku toho je možno rozprašovat i rychle schnoucí kapaliny.Přiložený výkres znázorňuje v příkladném provedení dvojčinný mechanický rozprašovač pistolového typu, ačkoliv lze úpravu podle vynález provést také u rozprašovačů, jejichž čerpadlo je umístěno v pódêlné ose nádoby na...

Nastavitelné saně příčného vedení mostu, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238581

Dátum: 01.12.1987

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: F16C 11/04, G01B 5/02

Značky: mostů, měřicí, prístroje, saně, seřizovací, příčného, zejména, nastavitelné, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje na dálková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je konstrukční řešení saní se zařízením pro plynulé nastavení kolmosti odměřovacího ústrojí vůči vrchní ploše pracovní desky přístroje. Podstatou vynálezu je, že odměřovací ústrojí je výkyvně upevněno v rámečku a rámeček je výkyvně upevněn na...

Zařízení pro seřizování kolmosti mostů, zejména seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238571

Dátum: 01.12.1987

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 21/00, G01B 5/00

Značky: zejména, mostů, přístrojů, zařízení, seřizovacích, kolmosti, měřicích, seřizování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje pro délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem řešení je přesné a rychlé nastavení kolmostí mostu s vrchní plochou pracovní desky. Podstatou řešení je, že most je uložen na válcových čepech, kolem nichž je možno most natáčet. Rozsah natáčení mostu je dán délkou drážek pro zajišťovací šrouby,...

Zařízení pro vyvažování pinoly, zejména třísouřadnicových měřicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235295

Dátum: 01.10.1987

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G12B 5/00

Značky: zejména, zařízení, strojů, vyvažování, pinoly, měřicích, třísouřadnicových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyvažování pinoly, zejména třísouřadnicových měřicích strojů, které jsou určeny pro délková měření ve třech osách. Vynález řeší vyvažování pinoly, která je přímoběžně posuvná ve vertikálním směru. Podstatou vynálezu je, že vyvažování nestejné hmotnosti měřicích doteků (14) se provádí výměnným závažím (4) vkládaným do vylehčeného prostoru pinoly (l) a na hlavním závaží (8), stabilně zamontovaném v ústrojí měřicího...

Podpůrný mechanismus ingotu pro zonální tavicí aparatury s proměnnou délkou manipulační komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243695

Dátum: 15.07.1987

Autori: Wais Stanislav, Ševeík Karel

MPK: C30B 15/30

Značky: podpůrný, mechanismus, ingotu, komory, tavicí, zonální, proměnnou, aparatury, manipulační, délkou

Text:

...takže neprodluiuje její konstrukční délku. Umožňuje automatické e plynulé nejíždění na konueovou část ingotu, takže nemůäe dojít při dosednutí k ohrožení rústu monokrystelu.Na výkresu je znázornens v řezu část sonální eparetury s měchovou manipulační komorou,se zavěěeným lngotem e podpůrným mechanlemem ingotu v klidově poloze.Na hřídeli z rotsce držáku ingotu ,Li je pevné nasezena ochranná miske 3. V ochranné misce 3, jsou svísle a suvně...

Zapojení obvodu měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243158

Dátum: 15.07.1987

Autori: Wais Stanislav, Michura Jaroslav, Šulc Jioí

MPK: H02M 5/443

Značky: obvodů, kmitočtu, zapojení, měniče

Text:

...obvodu a ohrožují hlavně tyrístory měniče kmitočtu.zapojení obvodu měniče kmítočtu podle vynálezu je schematícky znázorněno na připojeném výkresu.V zapojení je Graetzův můstek svým prvním vstupem Qł připojen přes první odpor ł na první sběrnici 1 a svým druhým vstupem 93 přes druhý odpor 3 na druhou sběrnicí §. První výstup Q Graetzova můstku je připojen na první svorku 95 kondenzátoru g a druhý výstup gg Graetzova můstku je připojen na...

Zařízení pro dálkové ovládání indikace a aretace třísouřadnicového měřicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238207

Dátum: 01.06.1987

Autori: Laibl Vladimír, Kýzl Vladimír, Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G12B 9/10

Značky: indikace, měřicího, třísouřadnicového, stroje, dálkově, aretace, zařízení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třísouřadnícového měřicího stroje, určeného pro délková měření strojírenských výrobků ve třech osách. Vynález řeší dálkové ovládání číslicových indikátorů a aretaci pojezdů. Podstatou vynálezu je, že ovládací prvky pro indikaci a aretaci byly soustředěny do přenosné ovládací skříňky, která je s elektronikou spojena pružným elektrokabelem. V ovládací skříňce je zabudován též spínač pro současnou celkovou aretaci pojezdů ve všech...

Přídavný vřeteník, zejména pro seřizovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233968

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pelc Jaroslav, Miletín Jiří, Wais Stanislav, Kýzl Vladimír

MPK: G12B 5/00

Značky: zejména, vřeteník, prístroje, seřizovací, přídavný

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavný vřeteník ur učen jako přídavné zařízení, zejména pro seřizovací přístroje, které jsou používány pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů.Vynález řeší upevnění a úhlové natáčení řezných nástrojů s kuželovou upínací stopkou. Podstatou vynálezu je, že optimální vůle uložení vřetena (7) je nastavitelná pomocí matic (4, 5). Do výměnné kuželové vložky (9) zasahuje upínací §roub (17) pro upínání řezných nástrojů,...

Zařízení pro zaostřování projektoru ve dvou polohách, zejména pro seřizovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235403

Dátum: 15.11.1986

Autori: Miletín Jiří, Kýzl Vladimír, Wais Stanislav

MPK: G02B 21/26

Značky: zařízení, zejména, seřizovací, zaostřování, polohách, prístroje, projektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro vícevřetenové soustružnické automaty. Účelem vynálezu je zpřesnění a zrychlení při zaostřování projektoru, výškové indikace a osvětlovače ve dvou volitelných alternativních polohách. Podstatou vynálezu je, že tubus projektoru 2 je suvně uložen v tělese 1, ne jehož vrchní části je uložena matice 3, ne které spočívá spodní objímka 4, která je...

Zařízení pro seřízení projektoru a výškové indikace seřizovacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230189

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kýzl Vladimír, Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: B23Q 15/20, G03B 5/04

Značky: indikace, výškově, seřizovacích, seřízení, zařízení, přístrojů, projektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro vícevřetenové soustružnické automaty. Účelem vynálezu je zpřesnění a zrychlení nastavení projektoru, včetně osvětlovače a přesné nastavení výškové indikace břitu nástroje ve dvou konstantních alternativních polohách. Podstatou vynálezu je, že tubus projektoru (2) je upevněn ve svěrné objímce (4). Maticí (3), která je umístěna na vrchní části tělesa...

Pojezdový mechanismus saní mostového seřizovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231723

Dátum: 15.07.1986

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: B23Q 15/20

Značky: prístroje, sání, mechanismus, seřizovacího, mostového, pojezdový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacích přístrojů mostové konstrukce určených pro seřizování řezných nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší konstrukční provedení příčného pojezdu seřizovacího přístroje mostové konstrukce, vyrovnávání osy tubusu projektoru k vrchní ploše pracovního stolu a vyrovnání pravoúhlosti příčného pojezdu s podélným pojezdem. Podstatou vynálezu je, že na mostu je připevněna deska, která nese ústrojí příčného...

Zařízení pro odměřování souřadnic pojezdů, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231844

Dátum: 15.06.1986

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: G01B 5/02, B23Q 15/20

Značky: odměřování, měřicí, zejména, pojezdu, seřizovací, souřadnic, prístroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje na délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je konstrukční řešení odměřovacího zařízení, které zaručuje vysokou přesnost svým umístěním a nástavným řešením. Podstatou vynálezu je, že na středním žebru pracovního stolu 1 je připevněna konzola 2, na které je připevněn úhelník 3 a k...

Zařízení pro nastavení rovnoběžnosti mostu s pracovní deskou, zejména pro seřizování a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230509

Dátum: 15.05.1986

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: B23Q 23/00, G01B 5/24

Značky: seřizování, pracovní, zařízení, měřicí, zejména, prístroje, nastavení, mostů, rovnoběžnosti, deskou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavení rovnoběžnosti mostu s pracovní deskou, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje, které sestávají z mostu, levého stojanu, pravého stojanu a pracovní desky, vyznačující se tím, že s levým stojanem (8) je pevně spojena levá patka (10), opatřena průchozím válcovým otvorem, ve kterém je otočně uloženo výstředníkové pouzdro (12), jehož vnější přírubovitá část má na obvodě nejméně dvě plošky pro maticový klíč a na čele otvor...

Zařízení pro nastavení rovnoběžnosti vedení mostů, zejména seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229735

Dátum: 01.05.1986

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 5/00

Značky: nastavení, mostů, vedení, zejména, seřizovacích, rovnoběžnosti, měřicích, zařízení, přístrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména seřizovacích přístrojů pro seřizovaní řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a měřicích přístrojů pro dálková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je zajištění vysoké přesnosti rovnoběžnosti mostu pomocí stavitelného zařízeni. Podstatou vynálezu je, že most, který je pomocí vodicích lišt posuvně uložen na pracovní desce, má jedno vedení pevně spojeno se stojanem a druhé vedení je vůči...

Přepravní zajišťovací zařízení mostových seřizovacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229353

Dátum: 01.04.1986

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: B23Q 13/00

Značky: přístrojů, mostových, seřizovacích, zařízení, přepravní, zajišťovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacích přístrojů mostová konstrukce, určených pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší přepravní zajišťovací zařízení, které odstraňuje poškozování seřizovacích přístrojů v průběhu přepravy. Podstatou vynálezu je, že posuvné části jsou přišroubovány k pevným částem seřizovacího přístroje, vedení jsou vzájemně od sebe oddálena a kuličky ve vedeních jsou zajištěny polyuretanovými...

Pracovní stůl, zejména pro seřizování a měřicí přístroje s mosty uzavřených konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229980

Dátum: 01.02.1986

Autori: Wais Stanislav, Dvořák Miroslav, Miletín Jiří

MPK: G01B 5/20, B23Q 1/06

Značky: seřizování, prístroje, mosty, stůl, konstrukcí, uzavřených, zejména, pracovní, měřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje na délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je konstrukční řešení pracovního stolu, který je přizpůsoben pro umístění vedení pro pojezd mostu uzavřené konstrukce a současně pro připevnění odměřovacího, pohybového a aretačního ústrojí. Podstatou vynálezu je, v prostředku spodní...

Zařízení pro vedení pinoly, zejména pro měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228839

Dátum: 01.01.1986

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 21/00

Značky: vedení, měřicí, zařízení, pinoly, zejména, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro měřicí přístroje s posuvnou pinolou ve vertikálním směru. Účelem vynálezu je konstrukční řešení přesného a jednoduchého vedení pinoly, při malé hmotnosti a velikosti celého zařízení. Podstatou vynálezu je, že pinola 1 je umístěna ve čtyřúhelníkové objímce 2. Po obvodě objímky 2 je umístěno pět pevných držáků a tři držáky stavitelné 4. Stavitelné držáky 4 mají střední část zeslabenou, aby valivá ložiska 7 byla na...

Zařízení pro seřízení a kontrolu vertikálního děrového seřizovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220707

Dátum: 15.12.1985

Autor: Wais Stanislav

Značky: seřizovacího, kontrolu, seřízení, vertikálního, prístroje, děrového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seřizovacího přístroje pro seřizování řezných nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší konstrukci mechanického zařízení pro kontrolu a seřízení vertikálního děrového seřizovacího přístroje. Podstatou vynálezu je, že kontrolní trny s různými kuželovými upínacími stopkami jsou záměnně upevnitelné stupňovým šroubem, s dvěma závity a dvěma čely rozdílných velikostí, v příslušné kuželové vložce, suvně a otočně...

Zdvojené ovládání pojezdů mostového seřizovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228008

Dátum: 01.12.1985

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří

Značky: seřizovacího, pojezdu, ovládání, zdvojené, mostového, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvojená ovládání pojezdů mostového seřizovacího přístroje (obr. 1). Vynález se týká seřizování přístrojů mostové konstrukce, určených pro seřizování řezných nástrojů čislicově řízených obráběcích strojů. Vynález řeší ovládání podélného i příčného pojezdu ze všech obvodových stran seřizovacího přístroje. Na obou stranách mostu jsou totožná točítka pro ovládání příčného pojezdu a na obou stranách základny mostu jsou totožná madla pro ovládání...

Příčné vedení mostu, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226392

Dátum: 01.11.1985

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

Značky: zejména, měřicí, příčné, seřizovací, vedení, mostů, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Příčné vedení mostu, zejména pro seřizovací a měřicí pří stroje, se dvěma mostovými stojany, vyznačující se tím, že ke dvěma mostovým stojanům (1) jsou spojovacími šrouby (10) při pevněny prizmatické podložky (2), které jsou opatřeny drážkami pro dříky spojovacích šroubů (10), načež na prizmatických pod lokách (2) jsou uloženy válce (3), jenž mají na obvodu vytvořeny průchozí radiální drážky, ve kterých jsou umístěny hlavy a:dříky šroubů (4),...

Zařízení pro pojezd a aretaci mostu, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226390

Dátum: 01.11.1985

Autori: Kýzl Vladimír, Miletín Jiří, Wais Stanislav

Značky: pojezd, zejména, aretaci, zařízení, prístroje, seřizovací, měřicí, mostů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pojezd s aretaci mostu, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje, s pracovním stolen, dvourychlostním ovládáním pojezdu dvěma souosými točítky, mostem uzavřené konstrukce,sestávajícím z mostu, stojanů a spojnice, vyznačující se tím, že v přední části pracovního stolu (1) je vytvořeno zahloubení, ve kterém je spojovacími šrouby (2) připevněno kluzné ložisko (3), v jeho válcovém otvoru je otočně uloženo pouzdro (4), na jehož vnějším...

Skříňka elektroniky ovládacího měřidla pro brusku na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 220106

Dátum: 15.10.1985

Autori: Wais Stanislav, Mrázek Jaromír, Mayer Milan

Značky: brusku, elektroniky, součástí, ovládacího, rotační, skříňka, měřidla

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že plechový plášť tvoří zadní a boční plochy skříňky. Obvodové plochy pláště jsou pravoúhle zahnuty a vytváří dosedací plochu pro dno, víko a rámeček. Dno je s pláštěm pevně spojeno na spodní ploše a víko s pláštěm tvoří stykovou spáru na obvodě skříňky. Připojení víka je provedeno zasunutím pod rámeček a dvěma spojovacími šrouby ve vložkách. Ke dnu skříňky jsou spojovacími šrouby připevněny šestihranné nožičky, které...

Zařízení pro nastavení polohy měřicích ramen ovládacího měřidla pro brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 220103

Dátum: 15.10.1985

Autori: Pelc Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: ovládacího, nastavení, ramen, otvory, měřidla, brusky, měřicích, polohy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že jezdec je s držákem spojen s prismatickým vedením a mezi těmito díly je umístěn pohybový šroub, který se otáčí v hladkém lůžku v držáku a axiálně je zajištěn příložkou v prostředku délky pohybového šroubu. V jezdci je půlkruhovitý otvor se závitem pro pohybový šroub. Na jezdci je spojovacím šroubem připevněno měřicí rameno. Od otvoru pro spojovací šroub k půlkruhovitému otvoru se závitem, je v jezdci provedena úzká...

Zařízení pro upevnění a seřízení polohy elektromagnetu hlavice ovládacího měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220077

Dátum: 15.10.1985

Autori: Wais Stanislav, Staněk Jaroslav

Značky: seřízení, hlavice, ovládacího, zařízení, polohy, upevnění, měřidla, elektromagnetů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že přední část elektromagnetu je vyřešena jako upínací a je opatřena vnějším závitem pro matici a válcovou částí navazující na kolmé čelo. Elektromagnet je umístěn v desce, která má oválnou drážku. Seřízení polohy elektromagnetu se provádí dvěma seřizovacími šrouby s kuželovými špicemi. Ve směru osy elektromagnetu se seřízení provádí stavěcí tyčkou.

Pákové ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219069

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pelc Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: ovládacího, otvory, pákové, ústrojí, brusky, hlavice, malé, měřidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory, určeného pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší provedení a umístění pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla. Podstatou vynálezu je, že pákové ústrojí je výkyvně uloženo na kruhovém planžetu, umístěném mezi zeslabenou částí tělesa a příložkou, opřenou o čelo. Páky a čepy pro měřicí ramena mají upínací část...

Pohybové zařízení snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 219060

Dátum: 15.07.1985

Autori: Wais Stanislav, Staněk Jaroslav

Značky: součástí, ovládacího, zařízení, hlavice, rotační, pohybové, brusky, měřidla, snímací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti, pro aktivní kontrolu při broušení a zařízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší konstrukční provedení snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti. Podstatou vynálezu je, že držáky s čepy pro měřicí ramena jsou v měřicí hlavici umístěny za sebou. Přední držák je upevněn na vnějších a delších plochých pružinách a zadní držák je upevněn na vnitřních...

Snímací hlavice s volným zdvihem pro ovládací měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219042

Dátum: 15.06.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Wais Stanislav, Bartoš Bohumil, Pelc Jaroslav

Značky: snímací, volným, hlavice, zdvihem, měřidla, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na rotační součásti. Vynález řeší konstrukci snímací hlavice s volným zdvihem pro ovládací měřidla, určená k aktivní kontrole v průběhu broušení a k řízení prachovního cyklu brusek. Podstatou vynálezu je, že v pouzdru je osazený válcový otvor, ve kterém je umístěna cívka, která je axiálně zajištěna rozpěrnou trubkou, jež čelně dosedá na držák, opatřený úchytkou pro tažnou pružinu, na které je...

Zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219041

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pelc Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: jádra, ovládacího, brusky, zařízení, otvory, seřizování, souososti, měřidla, cívkou, snímače

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory. Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na otvory, pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší konstrukci zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory. Podstatou vynálezu je, že s válcovým pouzdrem je pevně spojeno těleso, opatřené otvorem, ve...

Zařízení pro aretaci polohy pohybového ústrojí ovládacího měřidla na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 217906

Dátum: 15.12.1984

Autori: Staněk Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: aretaci, otvory, ovládacího, pohybového, polohy, měřidla, zařízení, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla na otvory , které je určeno pro aktivní kontrolu a řízení pracovního cyklu brusek pro rotační součásti. Řeší aretaci pohybového ústrojí hlavice ovládacího měřidla na otvory. Podstatou vynálezu je, že přední i zadní držák mají totožné drážky, ve kterých je umístěn plošně zúžený konec aretační tyčky která je otočná v rozsahu devadesáti stupňů. Konec aretační tyčky prochází zadním krytem měřicí hlavice a je...

Indukčnostní snímač s vodiči a tlačnou plochou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215238

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mrázek Jaromír, Wais Stanislav

Značky: plochou, tlačnou, snímač, indukčnostní, vodiči, pružinou

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčnostní snímač s vodící a tlačnou pružinou, pro měření neelektrických veličin, pro zabudování do měřících, ovládacích a třídících přístrojů pro přesná dálková měření, se vyznačuje tím, že jádro (9) je na jedné straně upevněno plochou pružinou (7), a opatřenou spirálovými drážkami a na druhém konci je jádro (9) upevněno tlačnou plochou pružinou (8), opatřenou spirálovými drážkami a upnutou v předpjatém stavu a vodiče (11) jsou vyvedeny v...