Wagner Boris

Systém centralizácie evidencie a správy daňovej agendy a spôsob centralizácie evidencie a správy daňovej agendy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6619

Dátum: 02.12.2013

Autor: Wagner Boris

MPK: G06Q 40/00

Značky: správy, systém, centralizácie, spôsob, daňovej, agendy, evidencie

Text:

...Lacnejšie obstaranie služby spracovania daní- Nehrozí sankcia za nesprávne vyplnenie DP- Zjednodušenie úkonov pre daňovníka z pohľadu daňového úradu (DÚ)- Online - realtime kontrolovateľnosť priznávania príjmov daňovými subjektmí- Okamžité spárovanie dokladov medzi rôznymi daňovými subjektmí- Možnosť priamych častejších fyzických kontrol DS- Možnosť efektívne odhaľovať daňové podvody (DPH)- Efektívne sa odstráni problém s nízkou...

Obal výrobku s reklamou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6579

Dátum: 04.11.2013

Autor: Wagner Boris

MPK: G09F 3/04, G09F 23/02

Značky: reklamou, výrobků

Text:

...svedčí aj fakt, že predajom jedného výrobku na jeho obale participuje reklama od iného výrobcu, ktorý takto propaguje svoje výrobky a pritom v takomto reklamnom systéme medzi oboma výrobcami nedochádza k hospodárskej súťaži, pretože oba výrobky sú alebo môžu byť druhovo odlišné.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie obalu výrobku s reklamou podľa úžitkového vzoru bude bližšie objasnené na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je...

Hrniec s prvkom na zachytávanie kypriacej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6270

Dátum: 02.10.2012

Autor: Wagner Boris

MPK: A47J 27/58

Značky: hrniec, prvkom, kvapaliny, kypriacej, zachytávanie

Text:

...je V čiastočnom reze znázomený náhľad na hrniec a prstencový ochranný žliabok upevnený pod horným okrajom plášťa hrnca. Na obr. 3 je v reze znázornený náhľad na uspôsobeníe prstencového ochranného žliabku k plášťu hrnca s tesnením. Na obr. 4 je v čiastočnom reze znázornený náhľad na uspôsobeníe odnímateľného prstencového ochranného žliabku.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako...

Termoizolačný nafukovací obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5646

Dátum: 04.02.2011

Autor: Wagner Boris

MPK: B65D 81/00, A47J 41/00

Značky: nafukovací, termoizolačný

Text:

...znázornený rez termoizolačným nafukovacírn vakom s oboma elastickými plášťarni. Na obr. 3 je znázornený rez temioizolačným nafukovacím tubusovým s troma plášťarni.Príklad uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopni zistiť s použitím nie viac ako rutinného...

Držiak ponuky alebo pútača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3949

Dátum: 05.10.2004

Autor: Wagner Boris

MPK: A47B 97/04, A47F 5/00

Značky: držiak, pútača, ponuky

Text:

...súťažné podujatia a to v najjednoduchšej verzii alebo v kompletnom vyhotovení.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie držiaka ponuky alebo pútača bude ďalej objasnene pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 zobrazuje jeho jednoduchú verziu. Na obr. 2 je zobrazený držiak ponuky alebo pútača v zložitejšej verzii. Na obr. 3 je zobrazený iný spôsob uchytenia podstavca k plochému násuvnému úchytu. Na obr. 4 je zobrazené umiestnenie držiaka...

Prestaviteľný ražeň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3267

Dátum: 02.07.2002

Autor: Wagner Boris

MPK: A47J 37/00, A47J 37/04

Značky: ražeň, přestavitelný

Text:

...Prvá trubka kombinovaného kĺbu sa nasunie na kotviacu tyč, čím je po tejto tyčí posúvateIná avkolmej rovine na kotviacu tyč aj otočná. K druhej doskekombinovaného kĺbu je pripevnená druhá trubka. lDo druhej trubky kombinovaného kĺbu zasahuje rameno zaujímajúce horizontálnu alebo mierne naklonenú polohu.Podstatnými znakmi prestaviteľného ražňa podľa technického riešenia dovoľujúcimi otáčanie a posun v konečnom dôsledku ramena sú tie, kde...

Zásobníková zostava na drobné tovary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2690

Dátum: 09.10.2000

Autor: Wagner Boris

MPK: A47F 1/08

Značky: zásobníková, tovary, zostava, drobně

Text:

...obsahuje vybranie tvoriace tak druhú časťzápadkového mechanizmu, Pritom výška otvoru určeného na výdajtovaru je najmenej rovná hrúbke v ňom uloženého tovaru.Ďalším podstatným znakom zásobníkovej zostavy je znak, kde horná časť vertikálneho nosiča je opatrená kotviacimi stropnými prvkami alebo kotviacim stropným rámom na uchytenie do stropu. Stredná časť vertikálneho nosiča je skladaná alebo je dĺžkovo prestaviteľná do seba aspoň dvoma...

Zariadenie na monitorovanie a výstrahu v doprave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2575

Dátum: 11.07.2000

Autor: Wagner Boris

MPK: G08G 1/00

Značky: zariadenie, výstrahu, dopravě, monitorovanie

Text:

...zariadenie na monitorovania a výstrahu podľa predloženého riešenia, ktoré dovoľuje včas upozorniťostatných účastníkov cestnej premávky na nebezpečenstvo vlokálnej oblasti, prípadne dovoľuje monitorovať pohyb vozidla na trase pomocou definovaných uzlov. Podstata predloženého riešenia spočíva vtom, že pozostáva zvysielača výstrahy a/alebo identifikácie apríjmača výstrahy a/alebo identifikácie, ktoré sú umiestnené vo vozidlách cestnej...

Odľahčený ochranný prostriedok hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2433

Dátum: 16.05.2000

Autor: Wagner Boris

MPK: A42B 3/04, A42B 3/06

Značky: prostriedok, hlavy, odľahčený, ochranný

Text:

...navrhnúť všestrannú konštrukciuochranného prostriedku hlavy pre vyššie uvedené použitia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje odľahčený ochranný prostriedok hlavy podľa tohto riešenia, a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z eiastického nafukovacieho telesavytvarovaného do tvaru prilby opatreného fíxačným prvkomriešeným tak, že obopína bradu pod krkom a vyústuje vmiestach uší. Elastické teleso dovoľuje po použití...

Výklopná opierka zadného automobilového sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2404

Dátum: 14.02.2000

Autor: Wagner Boris

MPK: B60N 2/00

Značky: sedadla, automobilového, opierka, výklopná, zadného

Text:

...kotviace prvky sú vnefunkčnom stave vhodne uložené v tvarových vybratiach, dutinách na vnútornej časti prednej výklopnej častiopierky, odkial sa vpripade potreby ľahko uvoľnia.Podstatným znakom riešenia výklopnej opierky podľa technického riešenia je aj konkrétna voľba kotviaceho prvku,ktorým môže byt reťaz potiahnutá plastovou fóliou, ktorá je ukončená kotviacim okom alebo kotviacim čapom alebo plochá spojka, ktoré slúžia na uchytenie o...

Stropný držiak chladničky alebo mrazničky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2245

Dátum: 06.08.1999

Autori: Wagner Boris, Fleško Jozef, Szakál Peter

MPK: F25D 11/00

Značky: mrazničky, chladničky, držiak, stropný

Text:

...mrazničky je horizontálny nosič tvorený sústavou z profilov, ktoré sú uchytené o spodnú čast vertikálnych nosičov.Podstatným znakom technického riešenia je ukotvenie vertikálnych nosičov o strop pomocou kotviacich stropných prvkov alebo kotviaceho stropného rámu vytvoreného z dutých alebo plných profilov.Bočnú stabilitu stropného držiaka chladničky alebo mraznič ky zabezpečujú výstužnê prvky, ktoré sa priestorovo alebo ploš ne umiestňujú medzi...

Zapojenie mobilného varovného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2062

Dátum: 11.01.1999

Autor: Wagner Boris

MPK: H04M 11/04, G08B 25/10

Značky: zapojenie, mobilného, zariadenia, varovného

Text:

...ako aj u sietí súkromných. Komunikačná sieť je rádiovým spojením prepojená s mobilným príjmačom informácie.Pre požadovaný účel technického riešenia je výhodné, akkomunikačnou sieťou je rádiotelefónna sieť alebo verejnárádiotelefónna sieť, ktorá je spoľahlivá a všeobecne využívaná.Z využitia verejnej rádiotelefónnej siete vyplýva, že mobilným príjmačom informácie sa s výhodou stáva mobilný telefónny prístroj NMT alebo GSM alebo príjmač...