Vršecký Pavel

Sklz koľajových výmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 284132

Dátum: 20.08.2004

Autori: Vršecký Pavel, Walter Jiří

MPK: E01B 7/02

Značky: výmen, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Sklz koľajových výmen s vypruženým valivým uložením na pojazd jazyka výmeny pozostáva zo základného telesa (4), vybaveného hákmi (41), tvoreného bočnicami (42), čelnou priečnou stenou (43) s čelným otvorom (44), v ktorom je zakotvená úpinka, a spodnou priečnou stenou (45), a kde valivé uloženie je uložené tak, že dvojica valčekov (10, 101), ktorých osová vzdialenosť je menšia ako šírka päty (14) jazyka (2) výmeny, je uložená v kyvnej páke (5)...

Zapojenie na reguláciu tlaku, hlavne v sekundárnom vykurovacom okruhu výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1153

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: G05D 16/10

Značky: zapojenie, vykurovacom, výmenníka, reguláciu, sekundárnom, okruhu, hlavne, tlaku

Text:

...druhej prípojky. ktorá Je pripojená k odvodnej vetve eekundárneho vykurovacieho obvodu. Pri poklese tlaku v druhej ovládacei pripojke dôjde vplyvom vratného prvku k poeuvu pieeta a tým k otvoreniu druhého ventilu a k prepoieniuprivodnej a odvodnej vetvy sekundárneho vykurovacieho obvodu.Zapojenie podľa hlavneho nároku umožňuje opoľahlivo udržovaťtlak v odvodnej vetve snkundarneho vvkurovaoieho obvodu na požadovanej výške a podľa potrebv ľahko...

Riadiaci člen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 685

Dátum: 07.12.1994

Autori: Vršecký Pavel, Pawelka Petr, Walter Jiří

MPK: F16K 1/00, F16K 31/00

Značky: člen, riadiaci

Text:

...Imktrinkým. tlaknvým vzduchom almhn kvapalinmu, zuja hiavne ich záviald ť naTato navýhdda Ja mdatranana napriklad pri Pr iacüm vantilapndľa CS Aü 228 679. ktorý pdz .ava 2 kužalika. ktorý je dmzihlu. na ktmraj Je nanružina. vlnmvnmm. Ďa i sú zname technickú ri enia, priŤažkmati pri týchto vi wiach väwikajú hlavna pri zmenenarammtrmv via nia. prdtnža naatavania uhvykla vyžadujeznačné nárukv na kvalifikáciu ubaluhy a atd Ja Fpnjmné avýmenou...

Riadiaci člen

Načítavanie...

Číslo patentu: U 145

Dátum: 11.08.1993

Autori: Walter Jiří, Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: G05B 11/60

Značky: riadiaci, člen

Text:

...je výhodné, jeetliže je část válce nad regulátorem Pbužíny vytvořena jako snímatelná.Přehled obrázků na vĺkresechDalší podrobností k vytvoření řídícího členu podle technického řešení jsou uvedeny pomocí výkresu v příkladu provedení. Na tomto výkrese znázorňujeobr. l řídící člen opatřený membránou a obr. 2 řídící člen opatřený pístem.Řídící člen podle obr. l sestává z válce, který je tvořen držákem Q tlakové hlavice, na kterém je...

Zariadenie na reguláciu a stabilizáciu tlaku v bojleri súčasne s jeho doplňovaním z vodovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 144

Dátum: 11.08.1993

Autori: Walter Jiří, Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: G05D 16/00

Značky: bojleri, vodovodu, reguláciu, doplňováním, súčasné, zariadenie, tlaku, stabilizáciu

Text:

...odpojit,je propojka mezi vodovodem a řízeným ventilém a/nebo mezi řízeným ventilem, výhodné vedením snímače tlaku, a boilerem opetřena uzavíracím ventílem.Přehled obrázků na výkresechTechnické řešení je dále blíže objaaněno na příkladu provedení pomocí výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení k regnlací u stabílizaci tlaku v boileru současně s jeho doplňováním z vodovodu.Zařízení k regulaci a stnbilizaci tlaku v boileru současně a...

Zariadenie na reguláciu a stabilizáciu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 143

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vršecký Pavel, Pawelka Petr, Walter Jiří

MPK: G05B 11/60

Značky: reguláciu, zariadenie, tlaku, stabilizáciu

Text:

...řešení je vytvořit B minimálními pořizovacímí náklady zařízení k regulaci a stabilizaci tlaku které nevyžaduje vlastní zdroj energie, pracuje automaticky a vylučuje únik upraveného teplonosného média z teplovodního okruhu do zdroje teplonosného média, například vodovodu.Uvedené požadavky splňuje technické řešení shora uvedeného typu podle prvního nároku.u Podstata tohoto zařízení k regulaci a atabilizaci tlaku spočíva v tom, že vedení...

Membrána, hlavne na prenos sily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 142

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vršecký Pavel, Walter Jiří

MPK: F16J 3/02

Značky: hlavne, membrána, prenos

Text:

...obr.1 je-patrný řez membránou,která obsahuje celoplošnou výztuhu gi z textílního materiá 1 u,dále obvodovou výztuhu gg 2 ocelového pletiva. Ve vzdálenosti 2 mm od obvodové hrany membrány je na čele vytvořen výstupek gg o šiří 2 mm a výšce 3 mm,přičemž poloměr zaoblení jeho zaoblené části g je 1 mm. Tato zaoblená část nevezuje na přimou část l výstupku gg. Na obrl je petrné též vydutí lg vnitřní části membrány.Přechody do vyduti maji v...

Sklz koľajnicových výmen

Načítavanie...

Číslo patentu: 277963

Dátum: 15.07.1992

Autori: Kopecký Miroslav, Vršecký Pavel

MPK: E01B 7/02, B61L 5/02

Značky: kolajnicových, výmen

Zhrnutie / Anotácia:

Skladá sa z držiaka (3) a z ramena (4), ktoré je opatrené najmenej dvoma styčnými bodmi (16, 17), na ktorých spočíva jazyk (2) výmeny. Držiak (3) je upevnený zospodu na opornicu (1) prostredníctvom hákov (15) a zvierky (5) a je spojený dolným čapom (10) s ramenom (4). Nad dolným čapom (10) prechádza ramenom (4) horný čap (9), spojujúci rameno (4) s ťahovou skrutkou (8) tlačnej pružiny (7), ktorá je sklonená voči vodorovnej dosadacej ploche...