Vrba Zdeněk

Způsob přípravy hydrochloridu methyliminoacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268639

Dátum: 14.03.1990

Autori: Socha Jaromír, Vrba Zdeněk, Kaláb Jiří, Pošíková Jitka, Tuťálek Jiří

MPK: C07C 119/18

Značky: přípravy, hydrochloridu, methyliminoacetátu, způsob

Text:

...potencíometríckou titrecí odmčrnýn roztoken AgN 03. Analýzy matečneho toluenovóho fíltrátu byly prováděny pomocí plynové chronetogrefíe.Průběh reakce, resp- eycení HC 1, byl elodován vážením aperetury e reekčníeí komponentalllĺeUvedený postup příprevy hydrochlorídu methyli-ínoecetátu v prostředí toluenu, e re CS 268 639 81 2clrkulací matećných toluenových fíltrátů a krystalízací produktu z reakční eměał při15 až 18 °C je zcela...

Způsob přípravy 2,6-difluorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265189

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pošíková Jitka, Vrba Zdeněk, Kaláb Jiří

MPK: C07C 103/22

Značky: způsob, 2,6-difluorbenzamidu, přípravy

Text:

...Potom se směs ochladí a naleje na drcený led a po rozpuštění ledu se separuje filtrací nebo odstředěním suspenze 2,6-difluorbenzamidu, která se promyje opakovaně studenou vodou a pak suší ve vakuové sušárně při 80 až 90 OC. Z vodného kyselého filtrátu se dodatečnou extrakcí tetrachloretanem a odpařením extrahovadla získá menší podíl žádaného produktu.Reakce je rychlá, žádaný produkt se získává v cca 77 výtěžku ve vysoké...

Způsob přípravy sodné soli kys. 1-amido-4-brom-antrachinon-2-sulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263992

Dátum: 12.05.1989

Autori: Štíhel František, Sotona Vladimír, Vrba Zdeněk

MPK: C07C 143/665

Značky: sodné, způsob, 1-amido-4-brom-antrachinon-2-sulfonové, přípravy

Text:

...1-aminoantrachinonu při teplotě 47 až 52 °C, načež po dokončení bromace a vyloučení pasty síranu kyseliny 1-amino-4-bromantrachínon-z-sulfonové se tato pasta vnáší do vodného roztoku hydroxidu sodného, jehož množství odpovídá 80 až 90 množství potřeb 2ného k neutralizaci a výsledná hodnota pH směsi se upraví na 6 až 8.Výhodou postupu podle vynálezu je to, že nižší množství volného oxidu sírového při sulíonaci společně s obsahom síranu...

Způsob přípravy 1-isokyanáto-4-chlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262295

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kaláb Jiří, Vrba Zdeněk, Venclová Marie

MPK: C07C 119/048, C07C 118/02

Značky: přípravy, 1-isokyanáto-4-chlorbenzenu, způsob

Text:

...se udržuje na konstantní úrovni, pak se zmírni, nebot začíná probíhat rozklad karbomoylchloridu, přičemž se současně teplota zvyšuje vnějším ohřevem na 120 až 125 OC tak, aby rozklad byl plynulý. Potom se pokračuje v uvádění fosgenu při původním průtoku tak dlouho, až do reaktoru počne recirkulovat kapalný fosgen vymražěný z odpadního chlorovodíku. Jakmile je dosaženo recirkulace kapalného fosgenu, upraví se průtok fosgenu na minimum a...

Insekticidní prostředek pro hubení mravenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 258918

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rabas Václav, Hrdý Ivan, Vrba Zdeněk, Jarolím Václav, Křeček Jan, Pokorný Milič, Rupeš Václav, Ryba Jiří

MPK: A01N 25/00

Značky: hubení, mravenců, insekticidní, prostředek

Text:

...B - (bez.tabilizátoru) a S - (se stabilizátorem) za 24 hodiny v 9 po sobě následujích dnech, jak udává tabulka 2. Sledováno V chovném akváriu obsahujícím 20-50 samic a 2 000-3 000 dělnic. Vyjádřeno v 3.V tabulce 3 jsou uvedeny souhrnné výsledky terénních pokusů se dvěma variantami návnady B - (bez stabilízátoru) a S - (se stabilízátorem 2,6-di-t-butyl-p-kresolem). Ukazují, že návnada S má vyšší bioloqickou účinnost, ale že lze také...

Insekticidní prostředek pro hubení švábovitého hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258850

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rettich František, Pokorný Milič, Vrba Zdeněk, Křeček Jan, Hrdý Ivan, Vrkoč Jan, Rabas Václav, Rupeš Václav, Ryba Jiří

MPK: A01N 31/02

Značky: hmyzu, švábovitého, insekticidní, prostředek, hubení

Text:

...se optimální množství kyseliny mléčné a insekticidu smísí s jemně rozemletým pevný nosičem, s výhodou s infusoriovou hlinkou, tlakem nebo oxidem křemičitým. Dále je výhodné přidat 2,6-diterc.buty 1-4-kresol.Pro přípravu nástrahy se optimální množství kyseliny mléčné a insektićídu smísí s vhodnou potravinou, s výhodou s látkami uhlohydrátového anebo bílkovínového typu. Dále je výhodné přidat 2,6-terc.buty 1-4-kresol.Aplikační množství...

Anionaktivní disazobarviva na polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 237743

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rudzinská Jana, Krajtl Svatopluk, Vrba Zdeněk

MPK: C09B 31/02

Značky: anionaktivní, disazobarviva, polyamid

Zhrnutie / Anotácia:

Anionaktivní disazobarviva na polyamid obecného vzorce I, ve které -R1 a -R2 mohou být stejné nebo různé a značí vodík, alkylskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, cykloalkylskupinu, s výhodou cyklohexylskupinu, hydroxyalkylskupinu, s výhodou 2-hydroxyetylskupinu nebo arylskupinu, s výhodou fenylskupinu, která může být dále substituována 1 až 3 metylskupinami, 1 až 2 alkoxyskupinami či 1 až 3 atomy chloru. Barviva se aplikují vytahovacím barvením v...

Způsob čištění kyseliny 11-methoxy-3,7-11-trimethyl-2,4-dodekadienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247583

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vrba Zdeněk, Pokorný Milič

MPK: C07C 43/15

Značky: způsob, kyseliny, čištění, 11-methoxy-3,7-11-trimethyl-2,4-dodekadienové

Text:

...čištění kyseliny 11-methoxy-3.7,ll-trimetyl-2,4-dodekadienové spočíva podle vynálezu v tom, že se její roztok v pentanu, hexanu, cyklohexanu, benzenu, toluenu, nebo oxylenu popřípadě ve směsích některých z těchto rozpouštědel extrahuje vodným roztokem pufru o pH 5,5 až 7,5 s výhodou směsí Na 2 PO 4 a Na 2 HP 04. Uvedená metoda je vhodná pro čištění jednak samotných ZE, 4 E a 2 z, 4 E izomerů, jednak pro jejich směsi, neboč pomocí této...

Způsob přípravy N-monoalkyl-metanilových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 234606

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vrba Zdeněk, Krajtl Svatopluk

MPK: C07C 143/58

Značky: přípravy, kyselin, n-monoalkyl-metanilových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-monoalkylmetanilových kyselin, kde alkyl obsahuje 1 až 3 atomy uhlíku, spočívá v alkylaci N-sulfometanilové kyseliny ve vodně alkalickém prostředí. Vzniklý produkt se podrobí hydrolýze.

Způsob přípravy 2-amino-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225036

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kruliš Jan, Vrba Zdeněk

Značky: způsob, přípravy, 2-amino-4-nitrofenolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-amino-4-nitrofenolu hydrogenací 2,4-dinitrofenolu vyznačený tím, že se suspenze 2,4-dinitrofenolu v organickém rozpustidle jako jsou nižší nasycené alkoholy o počtu atomů uhlíku 1 až 3, estery organických kyselin a aromatické uhlovodíky za přítomnosti heterogenního katalyzátoru jako je koloidní Pd, Pd/C nebo Pt/C hydrogenuje za atmosférického tlaku a při teplotě 10 až 45 °C.