Voves Jan

Způsob čištění 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl) benzensulfonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236209

Dátum: 01.02.1988

Autori: Körner Jaroslav, Řehák Petr, Voves Jan, Kočí Josef, Pinc Jiří

MPK: C07D 209/46

Značky: způsob, čištění, 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl, benzensulfonamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Popsaný způsob čištění 2-chlor-5(l-hydroxy-3-oxo-l-isoindolinyl)- benzensulfonamidu vzorce I, známého pod generickým názvem chlortalidon, umožňuje získat ze surového produktu reakce 3-chlor-3-(4-chlor-3-chlorsulfonylfenyl)-ftalidu s amoniakem prakticky chromatograficky jednotnou látku, přičemž lze snadno regenerovat rozpouštědla, použitá ke krystalizaci. Pro krystalizaci se použije bezvodá směs methanolu a toluenu, jejíž složení odpovídá...

Zařízení ke stanovení doby vytvrzování směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240407

Dátum: 15.12.1986

Autori: Voves Jan, Spurný Leo, Skoedopole Karel, Polesný Josef

MPK: B22C 9/12, G01N 27/02

Značky: zařízení, stanovení, směsi, vytvrzování

Text:

...B nempąnnom OTBGpCTEII comopoñ yGTEHOB.nem snenrpmecnn coenmielłane c, namepmemanu ycmpoücrBOM nnnnnxpmecxne aaxem-ponn, noaxcnaJIBHo pacnoaxoxenune 011 MB BHyTpE npyroro E PGQMBTEÉHO COGJIEHGHHHG Menu coóoñ, npmem Hapymmü enempon cnaómeu mwyuepom ,nam nonaqn raeooópásuoro nawamzaamopa B mexenenmponnoe . IIpOGTpaHOTBO, emcocrB m Kawwmsaropa n pasmemennoe Bnywpn nanpammąero Mamma Jzoanpynnee npncnocoónenne. cocvroanxee na ,uoanpynnero...

Způsob čištění 2-chlor-5-/1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl/benzensulfonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233413

Dátum: 15.08.1986

Autori: Řehák Petr, Pinc Jiří, Voves Jan, Körner Jaroslav

MPK: C07C 143/78, C07D 209/44

Značky: čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění 2-chlor-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl) benzensulfonamidu vzorce I, klinicky užívaného diuretika, známého pod generickým názvem chlortalidon tento způsob umožňuje ekonomické zužitkování takových produktů, které obsahují větší množství příměsí, vykazujících při chromatografii na tenké vrstvě (soustava toluen-xylen-dioxan-isopropylalkohol-25% vodný amoniak v poměru 1 : 1 : 3 : 3 : 2) skvrny s vyšší hodnotou...

Způsob výroby 3-chlor-3-/4-chlor-3-chlor-sulfonylfenyl/ftalidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230104

Dátum: 01.05.1986

Autori: Voves Jan, Řehák Petr, Körner Jaroslav, Pinc Jiří

MPK: C07D 307/87

Značky: způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-chlor-3-/4-chlor-3-chlorsulfonylfelnyl/-ftalidu vzorce I působením acetylchloridu, za přítomnosti chloridu železitého jako katalyzátoru, na kyselinu 2-/4-chlor-3-chlorsulfonylbenzoyl/benzoovou vzorce II připravenou Sandmeyerovou reakcí z kyseliny 2-/3-amino-4-chlorbenzoyl/benzoové vzorce III vyznačující se tím, že se jako výchozí produkt pro reakci s acetylchloridem používá surová kyselina 2...

Způsob výroby 7-chlor-5-fenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on-4-oxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217944

Dátum: 15.12.1984

Autori: Voves Jan, Smrž Rudolf, Pinc Jiří

Značky: způsob, 7-chlor-5-fenyl-3h-1,4-benzodiazepin-2(1h)-on-4-oxidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 7-chlor-5-fenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2/1H/-on-4-oxidu reakcí 6-chlor-2-chlor-methyl-4-fenylchinazolin-3-oxidu nebo jeho hydrochloridu, rozpuštěného v alkanolu s 1 až 5 atomy uhlíku, s postupně dávkovaným vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu, při teplotě 15 až 20 °C a izolací vzniklé soli.