Vondráček Miloslav

Spôsob výroby (+)-treo-1-fenyl-2-metylamino-1-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278361

Dátum: 08.01.1997

Autori: Svoboda Ivan, Lorenc Miroslav, Morozovičová Jana, Vondráček Miloslav

MPK: C07C 215/30

Značky: spôsob, výroby, +)-treo-1-fenyl-2-metylamino-1-propanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pseudoefedrínu vychádza z medziproduktu po reduktívnej aminácii D-(-)-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanónu. K surovej reakčnej zmesi sa pridá hydroxid sodný do hodnoty pH 11 až 12, potom sa oddelí katalyzátor, odstráni vodná fáza, k organickej fáze sa pridá koncentrovaná kyselina chlorovodíková na hodnotu pH 1 až 4 a azeotropicky sa odstráni 80 až 85 obj. % prítomnej vody. Zo vzniknutej suspenzie sa odstránia materské lúhy, produkt sa...

Spôsob izolácie solí L-efedrínu, najmä hydrochloridu alebo sulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280202

Dátum: 08.02.1995

Autori: Svoboda Ivan, Vondráček Miloslav

MPK: C07C 213/10, C07C 215/28

Značky: izolácie, spôsob, hydrochloridu, l-efedrinu, sulfátu, solí, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Izolácia solí L-efedrínu, najmä hydrochloridu alebo sulfátu z reakčnej zmesi po redukčnej aminácii D-/-/-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanónu tak, že sa reakčná zmes alkalizuje na hodnotu pH vyššiu ako 10 a po odstránení katalyzátora sa oddelí organická fáza, ktorej pH sa upraví na hodnotu 1 až 6 koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou alebo kyselinou sírovou, azeotropickou destiláciou sa odstráni väčšina prítomnej vody a vylúčená soľ L-efedrínu sa...

Kmen Streptomyces alboflavus CCM 3505

Načítavanie...

Číslo patentu: 217931

Dátum: 15.12.1984

Autori: Vondráček Miloslav, Čulík Karel, Vondráčková Jitka, Palečková Františka

Značky: streptomyces, alboflavus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Streptomyces alboflavus CCM 3505, který transformuje 5-hydroxy-anhydrotetracyklin na 6-deoxy-5-hydroxytetracyklin.

Kmen Streptomyces rimosus CCM 3506

Načítavanie...

Číslo patentu: 217930

Dátum: 15.12.1984

Autori: Čulík Karel, Vondráček Miloslav, Palečková Františka, Vondráčková Jitka

Značky: rimosus, streptomyces

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Streptomyces alboflavus CCM 3506, který transformuje 5-hydroxy-antydrotetracyklin na 6-deoxy- 5-hydroxytetracyklin.