Vokřál Václav

Priemyselné hnojivo zabezpečujúce súčasne výživu a ochranu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284426

Dátum: 04.03.2005

Autori: Nesrsta Miloslav, Weiser Jaroslav, Dušková Eva, Vokřál Václav

MPK: A01N 25/26, C05F 11/08

Značky: výživu, súčasné, hnojivo, ochranu, zabezpečujúce, rastlín, priemyselné

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselné hnojivo obsahuje najmenej jednu živinu pre rastliny, vybratú zo skupiny tvorenej dusíkom, fosforom, draslíkom, horčíkom, sírou alebo vápnikom, a prípravok na ochranu rastlín, ktorým je bioprípravok pozostávajúci z inertného nosiča, na ktorom sú viazané konídie najmenej jedného druhu vláknitých húb zo skupiny húb tvorenej rodmi Trichoderma, Beauveria, Metarhizium, Paecilomyces, Topypocladium alebo Verticillium v množstve 0,5 až 1,5 ....

Způsob získávání fosforečnanového koncentrátu vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269821

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bejrová Věra, Vokřál Václav, Havránek Josef

MPK: C01F 17/00

Značky: fosforečnanového, získavání, vzácných, zemin, způsob, koncentrátů

Text:

...Podle předpokládaného vynâlezu bylo nově nalezeno, že lze vzácne zeminy ziskat z vymraženého dusičnanového roztoku, jeetliže se parciálni neutralizaoe neprovede amoniakem, ale oxidem hořečnatym různé čistoty nebo jinou reaktivni eloučeninou hořčiku s těkavym zbytkem kyseliny, například MgC 03. Takovou eurovinou je například megnezitová moučka, hořečnaty úlet z vypalu magnezitu e podobné.Po rozkladu apetitoveho koncentrátu Kola kyselinou...

Způsob odstranění trojmocného železa z roztoku sloučenin trojmocných lanthanidů a yttria

Načítavanie...

Číslo patentu: 268858

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Tran Duc Hiep, Vokřál Václav

MPK: C01F 17/00

Značky: trojmocného, sloučenin, yttria, železa, roztoku, lanthanidů, odstranění, způsob, trojmocných

Text:

...i na konkrétních pracovních podmínkách. Regenerace funkčních skupin se snadno provádí desorpcí ionto Fea minerálními kyselinami o koncentraci 1 až 3 mol/1 například kyselinou chlorovodíkovou nebo dusičnou. Po regeneraci se chelatační sorbent znovu používá.Následující příklady blíže objasňujig ale neomezuji předmět vynálezu.Pokus Vyšel z podvojných dusičnenů trojmocných iontů vzácných zemin získaných z kolského apatitu. Procentuálni...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265806

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vídenský Jan Csc, Glaser Vladimír, Vybíral Zdeněk, Vosolsobě Ján, Havránek Josef, Vokřál Václav

MPK: C05B 11/08, C05B 11/06

Značky: způsob, obsahující, kyselinu, trihydrogenfosforečnou, výroby, hnojiva, převážně, směsi

Text:

...fosforečné suroviny se provádí kyselinou dusičnoua kyselinou sírovou nebo/a částečná úprava poměru vápníku ku oxidu fosforečnému se provádí pomocí kyseliny sirovénebo suroviny tuto kyselinu obsahující, přičemž vzniklý síran vápenatý spolu s obtížné rozložitelnym složkamí z fosfátové suroviny se ze vzniklé suspenze oddělí před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražcváním.Základní účinek způsobu výroby podle vynálezu...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265805

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vosolsobě Ján, Havránek Josef, Vídenský Jan, Vybíral Zdeněk, Vokřál Václav, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/06

Značky: hnojiva, převážně, způsob, kyselinu, směsi, obsahující, výroby, trihydrogenfosforečnou

Text:

...vymražené břečky, u NPK hnojiv vedle amoniakalizace i kali~ zací vymražené břečky, jehož podstata spočívá v tom, že k výchozí surovině nebo/a k výchozím surovinám nebo/a k částečně nebo/a k úplně rozložené břečce se přidává surovina,která s břečkou vytváří sraženinu jako suroviny obsahující sírany, síran amonný, síran draselný, síran hořečnatý,která se spolu s obtížně rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265804

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vosolsobě Ján, Vybíral Zdeněk, Glaser Vladimír, Vokřál Václav, Vídenský Jan, Havránek Josef

MPK: C05B 11/06

Značky: způsob, trihydrogenfosforečnou, kyselinu, hnojiva, obsahující, výroby, směsi, převážně

Text:

...pevná fáze jako síran vápenatý,expandovaný perlit, která se spolu s obtížné rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražovánim, ze vznik lé suspenze odďělí.Základní účinek způsobu výroy oodle vyná 1 ezuspočívá V tom, že dochází k omezení tvorby tzv. klků při smísení organické a anorganické fáze. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým způsobům...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265803

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vokřál Václav, Vídenský Jan, Havránek Josef, Vosolsobě Ján, Glaser Vladimír, Vybíral Zdeněk

MPK: C05B 11/06

Značky: obsahující, způsob, kyselinu, převážně, výroby, směsi, trihydrogenfosforečnou, hnojiva

Text:

...apatit Kola kyselinou dusičnou o koncentraci 54 hmot. v množství odpovídajíoím 10 nímu přebytku oproti spotřební norměPo 60 ti minutách rozkladu byla získaná břečka zamoniakalizována na pH 1,9. Vzniklá pevná fáze byla spolu s nerozloženým zbytkem fosfátu oddělena fittrací Zbylý čirý filtrát po ochlazení byl smíchán a dále tŕepán s ochlazeným benzínem. Teplota vyuražování byla udržována na ma -15 °C. Po skončení třepáni došlo k samo 3...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu alespoň jednoho fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258909

Dátum: 16.09.1988

Autori: Glaser Vladimír, Havránek Josef, Vokřál Václav, Kužela Miroslav, Vídenský Jan

MPK: C05B 1/10

Značky: zařízení, jednoho, rozkladu, alespoň, kontinuálnímu, fosfátu

Text:

...jak z hlediska vyššího využití oxidu fosforečného, tak i z hlediska komplexního zpracování fosfátové suroviny při menším celkovém objemu reaktorů rozkladného zařízení. Tím se rozkladné zařízení podle vynálezu stává oproti dosud známým rozkladným zařízením ekonomicky výhodnějším.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu, opatřených míchacím zařízením....

Pevné vápenatodusíkaté hnojivo v granulované formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 255812

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klein Karel, Kraft Jaroslav, Galia Milan, Vokřál Václav, Čampulková Jarmila

MPK: C05D 3/02

Značky: granulované, formě, vápenatodusíkaté, pevně, hnojivo

Text:

...304 g taveniny dusičnanu vápenatého, obsahující 13,14 dusíku, 26,29 Cao vodorozpustného a 23,0 HZO, zahřáté na 65 OC, se postupně přidalo 696 g jemně mletého vápence(prepad sítem 0,040 mm 55,6 ) s obsahem 54,8 Cao celkového. Za stáleho mícháni se směs ochladila na 39 °C, vložila do granulačního bubínku a grannlovala po dobu 5 minut. Vzniklé granule 0 velikosti od 1 do 16 mm obsahovaly 4 N, 46,13 Cao celk., z toho 8 ve...

Kapalné startovací hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237728

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kordik Eugen, Homola Václav, Vokřál Václav

MPK: C05D 11/00

Značky: hnojivo, kapalné, startovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo vyvinout vysoce činné, komplexní startovací hnojivo. Tento cíl splňuje startovací hnojivo roztokového typu, které obsahuje H, P, Mg, Ca a případně K. Veškerý dusík je přítomen ve formě N0-3, fosfor převážně ve formě N2P0-4 . Molový poměr N + P : K + Mg/2 + Ca/2 = 1,2 až 1,8 a molový poměr P:N je větší než 1. Měrná hmotnost kapalného startovacího hnojiva je nad 1 400 kg/m3.

Způsob přípravy směsi hydroxidů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229295

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kleinová Lidmila Ing, Vokřál Václav, Bejrová Věra, Malý Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: hydroxidů, vzácných, směsi, přípravy, zemin, způsob, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Při postupu přípravy čistých hydroxidů prvků vzácných zemin se z kyselých roztoků, které obsahují ionty prvků vzácných zemin vodným roztokem kyseliny šťavelové, případně ve směsi se šťavelanem alkalického kovu, vysrážejí šťavelany vzácných zemin. Tyto se po odstranění kapalné fáze zahřívají v roztoku alkalického hydroxidu. Vzniklé hydroxidy se odseparují a kapa1ná fáze se po zahuštění zpracuje na pevný štavelan alkalického kovu, případně...

Způsob výroby kapalného fosforečného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 233772

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vokřál Václav, Havránek Josef, Kording Eugen

MPK: C05B 11/06

Značky: výroby, způsob, kapalného, fosforečného, hnojiva

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nelézt technologii výroby koncentrovaného fosforečného hnojiva. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se kyselina fosforečná neutralizuje reakcí s hořečnatou surovinou, tj. oxidem či hydroxidem hořečnatým, případně s některou solí hořčíku se slabou kyselinou atd. Neutralizace je vedena do pH 1,5 až 2,5, měřeno skleněnou elektrodou po zředění vodou 1:10.

Způsob zpracování tetrahydrátu dusičnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221329

Dátum: 15.01.1986

Autori: Hegner Pavel, Kubíček Jaroslav, Klein Karel, Vokřál Václav, Zelenka Jaroslav, Honzík Stanislav, Nedvěd Josef, Jäger Lubomír

Značky: dusičnanu, tetrahydrátu, způsob, zpracování, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu zpracování tetrahydrátu dusičnanu vápenatého. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se tetrahydrát smíchá s roztokem dusičnanu amonného a přídavkem amoniaku se získá kapalné hnojivo obsahující 10,0 až 16,5 % hmot. rozpustného CaO a 13,5 až 18,0 % hmot. celkového dusíku o pH 4 až 7,5.

Způsob zpracování podsítného podílu z výroby ledkových hnojiv na bázi dusičnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215183

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kraft Jaroslav, Vokřál Václav

Značky: dusičnanu, ledkových, podsítného, bázi, výroby, zpracování, hnojiv, amonného, podílu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování podsítného podílu z výroby ledkových hnojiv na bázi dusičnanu amonného, vyznačený tím, že odtříděný podsítný podíl se rozpustí ve vodě, s výhodou v parním kondenzátu, nerozpustný podíl ledkového hnojiva se oddělí a k takto získanému roztoku dusičnanu amonného o koncentraci 40 - 80 hmotových % se přidá tuhá močovina.