Vojta Ludomír

Zapojení taktovací cesty v opakovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 259436

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: cesty, taktovací, opakovači, zapojení

Text:

...svorky 1, 1. Stejnosměrné předpětí na obou vstupech prvního hradla H 1 je voleno tak, aby signál na výstupu prvního hradla. H 1 měl tvar kladných impulsů o šířce Ti, kde platí T/2 §T 1 T, 4kde T je interval jednoho impulsního místa. U systémů s PCM prvního řádu je T 4 B 8 ns. Tímto impulsním sledem je buzen rezonanční laděný obvod tvorený prvním a druhým kondenzátorem C 1 .a C 2 a indukčností L. Druhý kondenzátor C 2 je jediný...

Způsob dálkového zajišťování odolnosti opakovačů proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259061

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef, Jiránek Miloš

MPK: H04B 14/04

Značky: zajišťování, odolností, opakovačů, rušení, dálkového, proti, způsob

Text:

...kde ruäioí kmitočet fm působí po celou dobu T zjištování odolnostiJako přídavné rušení. Vnitřními obvody opakovuče Je vyhodooesvA npřítommoetrušicího kmitočtu fm e Je dán povel k modulaei výstup ního signálu prvního jednosmerného Opakovače ve smeru zpět .í Tím Je současně rušen první Jednosmärný opekovsö ve smöru ton o a přijímací opakovaö linkového mekončení ve směru zpět. TokJe prověřen první opakovaoí úsek.3 V případě, že úroveň...

Zapojení stabilizátoru úbytku napětí vzniklého průtokem stabilizovaného proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258336

Dátum: 16.08.1988

Autori: Jiránek Miloš, Vojta Ludomír

MPK: H03L 5/00

Značky: průtokem, stabilizátoru, proudu, stabilizovaného, vzniklého, úbytku, napětí, zapojení

Text:

...báze je připojeną na výstup rozdilového zesilovače a jehož emitor je pŕipojen na 1 kladnou avorku zdroja konstantniho proudu a navýstupnívsvorku. Zapojeni podle vynálezu má malý příkon. Stabilizuja úbytok napětí vzniklý na etejnosměrnám odporu.opakovače při provozu,Lze je ąvýhodou použít pro otabilizátory v mono 11 t 1 ekérormě.121 Přiklad vynálezu je dále popeán pomocí výkreeu. Na neivertugJíci vetup rozdilověho zesilovače Z Je připojen...

Zapojení korekčních obvodů s automatickým korektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256253

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef, Jiránek Miloš

MPK: H03M 13/00

Značky: obvodů, korekčních, automatickým, korektorem, zapojení

Text:

...l je mezi první a druhý konec sekundárního vinutí vstupního transformátoru Q připojen první odpor gł. Střed sekundárního vinutí je uzeměn. K prvnímu konci sekundýrního vinutí vetupního transformátoru 2 je připojena paralelní kombinace druhého odporu gg a prvního kondenzätoru gl, jejíž druhý konecje připojen přes třetí odpor 31 k zemi a zároveň je připojen k sériové kombinaci čtvrtého odporu 53 a první indukčnosti El.Její druhý konec je...

Způsob dálkové lokalizace vadného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253682

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef, Jiránek Miloš

MPK: H04B 14/04

Značky: vadného, lokalizace, způsob, dálkově, opakovače

Text:

...zařízení modulován signálom o kmitočtu fm 15,055 kHz. Vyslaný sled impulsů s amplitudou 3 V je přerušován V rytmu modulačního kmitočtu fm po dobu poloviny periody, tj. 66,42 gos. V druhé polovině periody zůstává přenášený signál nezměněn. Príjem modulovaného signálu současně ve všech oboueměrných opakovečícä linkového traktu vyvolá připojení signálu z výstupu jednosmerného Opakovače ve směru tam na vstup jednosměrného opekovače ve směru...

Zapojení přijímacího snímače nízkofrekvenčního kapacitního přenosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246965

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vojta Ludomír

MPK: H04B 1/10

Značky: zapojení, přijímacího, snímače, nízkofrekvenčního, kapacitního, přenosu

Text:

...snímače nízkofrekvenčního kapacitního přenosu, přičemž schopnost zpracovávat užitečný signál je plně zachována.Na přiloženém výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněno zapojení přijímacího snímače nízkofrekvenčního kapacitního přenosu podle vynálezu.Zapojení sestává z přijímací elektrody l, která je spojene se vstupem 1 zesilovače 3. Zesilovač 3 má vysokou vstupní impedanci a napětové zesílení velmi blízké jedné. Výstup §...

Směs k vytváření nátěrů, postřiků a past

Načítavanie...

Číslo patentu: 240719

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vojta Ludomír, Jiránek Miloš, Kopecký Jan, Maloušek Antonín, Pavelka Jioí

MPK: C09D 3/54

Značky: vytváření, směs, postřiků, nátěrů

Text:

...přitmíchávat do 80 0/0 hmot. plniv, např. amortního grafitu nebo mvastence a do 5 0/0 hmot. smáčedel,např. pekorolu. vVýhody směsi k vytváření nátěrů, postřiků a past spočívají v tom, že jemný cyklonový prach obsahuje maximálně 2 0/0 hmot. popela a .jed-ná se tedy o velmi čistou surovinu. Disperzita jemného cyklónového prachu je vyšší než grafitu amorfníh-o i grantu krystalického podíłl častíc nad 0,1 mm je do 8 0/0 hmot). Cena jemného...

Zapojení taktovacího obvodu v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238279

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef

MPK: H03K 4/00

Značky: kódovou, modulací, obvodů, zapojení, pulsně, opakovačích, systému, taktovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení taktovacího obvodu v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací za účelem vytvoření sinusové vlny, která slouží k časové obnově impulsů na výstupu opakovače. Z kmitočtového spektra impulsního signálu na výstupu budicího hradla H projde přes krystal X pouze kmitočet shodný s kmitočtem jeho sériové rezonance. Průchod vyšších harmonických složek přes parazitní kapacitu krystalu X do báze tranzistoru T je kompenzován...

Zapojení vstupního obvodu opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 233910

Dátum: 01.03.1987

Autor: Vojta Ludomír

MPK: H04B 12/02

Značky: opakovače, obvodů, vstupního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vstupního obvodu opakovače přenosového systému s pulsně kódovou modulací. Účelem vynálezu je korigovat frekvenční průběh útlumu pro dvě rozdílná kabelová prostředí. Sekundární vinutí transformátoru je symetrické a střídavě je uzemněn jeho střed. V poloze (1) přepínače (P) je přeslechové rušení, které se dostává na bázi prvního tranzistoru (T1), kompenzováno rušivým napětím vznikajícím na společném odporu (R2) přenosem z...

Zapojení článku automatického korektoru opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236736

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vojta Ludomír, Jiránek Miloš

MPK: H03K 4/00

Značky: automatického, zapojení, korektoru, opakovače, článků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení článku automatického korektoru opakovače v přenosovém systému s pulsně kódovou modulací - PCM. Má-li opakovací úsek maximální elektrickou délku, je na výstupní svorce 2 minimální signál. Ovládaný tranzistor T3 je uzavřen. Do série s prvním korekčním kondenzátorem C1 je přes oddělovací kondenzátor C2, zapojen korekční odpor R8 přemostěný druhým korekčním kondenzátorem C3. Při zkrácení elektrické délky opakovacího úseku...

Zapojení automatického korektoru v opakovačích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236737

Dátum: 14.11.1986

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef, Jiránek Miloš

MPK: H03K 4/00

Značky: opakovačích, zapojení, automatického, korektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení automatického korektoru v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací - PCM za účelem korekce kmitočtového průběhu útlumu opakovacího úseku s proměnnou délkou. Při maximální délce opakovacího úseku je signál na výstupu korekčního zesilovače A minimální. Všechny diody D1 až D7 jsou vlivem protékajícího proudu otevřeny a jejich odpor je minimální. Tím je dosaženo kmitočtového nezávislého přenosu signálu ze vstupu...

Zapojení koincidenčního obvodu opakovače přenosového systému s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223713

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vojta Ludomír, Hájek Antonín

Značky: modulací, obvodů, zapojení, kódovou, pulsně, systému, přenosového, opakovače, koincidenčního

Zhrnutie / Anotácia:

K časové obnově impulsů v opakovači slouží taktovací cesta opakovače. K tvarové obnově slouží přímá cesta opakovače. Spojení obou cest je provedeno pomocí koincidence signálů na výstupu přímé a taktovací cesty. Vynález řeší problém koincidence bez použití derivace při vytvoření jehlových taktovacích impulsů. Sinusové napětí je přiváděno na první vstup zapojení. V sekundárním vinutí laděného transformátoru jsou odvozovány taktovací impulsy s...

Zapojení koncového stupně opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 220027

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hájek Antonín, Vojta Ludomír, Zigmund Josef

Značky: stupně, opakovače, zapojení, koncového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení koncového stupně opakovače systému s pulsně kódovou modulací se dvěma bistabilními klopnými obvody a výstupním transformátorem, vyznačené tím, že první vstupní svorka (1) je připojena na první vstup prvního dvouvstupového hradla (H1), jehož výstup je připojen na první vstup druhého dvouvstupového hradla (H2), jehož výstup je připojen na druhý vstup prvního dvouvstupového hradla (H1), zatímco druhá vstupní svorka (1´) je připojena k...

Způsob kontroly kvality přenosu v digitálních traktech systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214170

Dátum: 15.02.1985

Autori: Culka Jan, Vojta Ludomír

Značky: pulsně, kontroly, modulací, systému, digitálních, traktech, způsob, přenosu, kvality, kódovou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob průběžné kontroly kvality přenosu v digitálních traktech systémů s pulsně kódovou modulací PCM, založený na vyhodnocování počtu chybových impulsů odpovídajících alespoň dvěma různým četnostem chyb, vyznačený tím, že časový interval délky T. ve kterém je vyhodnocován počet chyb p, se rozdělí na k1 a k2 časových úseků délky (l a (2, kde k2(2 ( T a k1(2 ( T a poměr (2/(l je roven poměru požadovaných četností chyb, přičemž v těchto časových...

Zapojení pro buzení taktovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215343

Dátum: 31.05.1984

Autori: Hájek Antonín, Vojta Ludomír

Značky: obvodů, taktovacího, zapojení, buzení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro buzení taktovacího obvodu v opakovačích systémů s pulsně kódovou modulací - PCM. Vynález odstraňuje kolísání amplitudy tlumených kmitů na výstupu taktovacího obvodu. Umožňuje přenášení velmi úzkých budicích impulsů, odvozených z hustého přicházejícího kódu, na vstup taktovacího obvodu. Impulsy přicházející z vedení jsou korigovány a zesíleny v korekčním zesilovači. Předpětí na obou vstupech hradla se skládá z pevné...

Zapojení pro dálkovou signalizaci poruchy obousměrného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 213654

Dátum: 01.04.1984

Autori: Vojta Ludomír, Zigmund Josef

Značky: poruchy, dálkovou, zapojení, signalizaci, obousměrného, opakovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dálkovou signalizaci poruchy obousměrného opakovače s použitím nejméně jednoho zvláštního páru kabelu v linkovém traktu systému s pulsně kódovou modulací, vyznačené tím, že střed primárního vinutí prvního výstupního transformátoru (Tr1) prvního jednosměrného opakovače (J01) je připojen ke kladné svorce zdroje jednak přes první srážecí odpor (R1), jednak přes první oddělovací odpor (R3) a první nabíjecí kondenzátor (C1) a prvního...

Zapojení taktovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215835

Dátum: 20.12.1983

Autori: Vojta Ludomír, Hájek Antonín

Značky: obvodů, taktovacího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení taktovacího obvodu s krystalem pracujícím v sériové rezonanci, zejména pro opakovače systémů s pulsně kódovou modulací - PCM. Při přenosu PCM signálu dochází k jeho zkreslení, které se projevuje změnou tvaru, amplitudy a časovou nestabilitou přenášených impulsů. Taktovací obvod umožňuje obnovení časové polohy pomocí krystalu, který je buzen sinusovým signálem, vznikajícím v paralelním rezonančním obvodu, buzeným tvarově...