Vodseďálek Jaroslav

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C10C 1/06, C02F 1/40, C02F 1/26...

Značky: olejů, oddělení, fenolové, dehtu, způsob

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Zapojení pro nastřikování dehtů nebo dehtových kalů do tlakového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265408

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C10J 3/66

Značky: dehtu, nastřikování, generátoru, kalů, dehtových, tlakového, zapojení

Text:

...přívody tlakové páry 0,2-6 MPa.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že odpadá nutnost použití jakýchkoli čerpadel i nutnost mletí dehtu nebo dehtových kalů.Další výhodou je to, že po vyprázdnění každého monžiku je potrubí dehtu neho dehtových kalü automaticky propláchnuto dopravní párou.Jinou výhodou je to, že vtláčení dehtu nebo dehtových kalü je možno jednoduše časově synohronizovat s periodou nasýpání paliva do renerátoru, čímž se zajistí...

Způsob likvidace plynového kondenzátu ze surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258905

Dátum: 16.09.1988

Autori: Straka František, Vodseďálek Jaroslav, Žufníček Jiří

MPK: C02F 1/16

Značky: způsob, likvidace, kondenzátu, plynů, surového, plynového

Text:

...problematiku, jsou zmiňovány i tyto způscby. Jedná se o využití fenolové vody k chlazení surového plynu s následnou expanzí přehřáté fenolové vody a spálením vzniklé páry, dále o oxidaci fenolové Vody vzduchem anebo kyslikem, za tlaku - podle čs. autorských osvedčení č. 79 850 a B 3 685, o použití fenolové vody pro napájení kotlü na odpadni teplo s následným spálením vzniklé páry podle čs. A 0 č. 230 413, o využití fenolové vody k...

Způsob zpracování plynového kondenzátu z vícestupňového chlazení surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239014

Dátum: 01.11.1987

Autori: Zouzalík Jiří, Bouška Petr, Straka František, Vodseďálek Jaroslav, Brychta Josef

MPK: C10K 1/04

Značky: chlazení, způsob, plynového, surového, vícestupňového, zpracování, kondenzátu, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeni se týká způsobu zpracování plynového kondenzátu z vícestupňového chlazení surového plynu odpadajícího při čištění surového plynu ze zplyňování tuhých paliv. Podstata spočívá v tom, že plynový kondenzát z vícestupňového chlazení zůstává rozdělen alespoň na dvě části, přičemž část kondenzátu z l. stupně chlazení surového plynu na teplotu vyšší než 150 °C, ale nižší než je rosný bod vodní páry, se jednak přímo nastřikuje k chlazení do...

Způsob likvidace plynového kondensátu ze surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251857

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10K 1/04

Značky: způsob, plynového, surového, plynů, likvidace, kondensátu

Text:

...28 surovéhąo plynu je vyvedeno potrubí 30 chladící vody, potrubí 31 sumvého plynu a potrubí 32 plynového kondenzátu, které ústí do pootrułbí 21 pllynocvého klondelnzátu z kotle 19. Pot-rubí 31 surového plynu z chtladiče 28 ústí pro konečné dlochlwazení do chladiče 33 surového plynu, do kterého je přivedeno potrubí 34 chladící vlodxy a. ze kterého vyúsťuje potrubí 35 zchluazeného surového plynu, potrubí 29 chladicí mody a potrubí 36...

Způsob termické likvidace plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250252

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10L 1/32, C10K 1/04, C02F 11/18...

Značky: způsob, kondenzátu, plynového, likvidace, termické

Text:

...látek, např. 20 až 90 g dehtu v jednom litru plynového koudenzätu, spaluje v ohništi s přídavným palivom v poměru nejméně 4,5 M tepelné energie v přídavném pallvu na 1 kg plynového kondenzátu.Výhody způsobu podle vynálezu tkví V tom, že není třeba recirkulovat veliké množství tenolove vody, odpadne nutnost výstav~ by zařízení pro redukci tlaku přehř-áté tenolové vody a její separaci od neodpařené vody jako u patentu NSR č. 2 863 989 a čs. AO...

Způsob a zapojení k dělení plynového kondenzátu ze zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247906

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čurda Josef, Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C10J 3/62

Značky: palív, způsob, zplyňování, zapojení, plynového, tuhých, kondenzátu, dělení

Text:

...dále je toto propojení uspořádáno tak, že potrubí organické fáze z děliče i-tého stupně separace je propojeno na mísič /i-1/ho stupně separace, potrubí vodné fáze 2 děliče i-tého stupně je propojeno na mísič /i 1/ stupně separace a potrubí organické fáze z prvního stupně separace je propojeno na destilační kolonu.způsob podle vynálezu byl uskutečněn na zapojení jehož přehled je znázorněn na výkrese.zapojení sestává z přívodního potrubí ł...

Způsob bezodpadové likvidace surové a/nebo předčištěné fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 230424

Dátum: 01.04.1986

Autori: Žufníček Jiří, Kůstka Miroslav, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: způsob, fenolové, likvidace, surové, bezodpadové, předčištěné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob bezodpadové likvidace surové a/nebo předčištěné fenolové vody odpadající při zplyňování tuhých a/nebo kapalných paliv působením vzduchu a/nebo kyslíku na fenolovou vodu při teplotě nejméně 100 °C a tlaku nejméně 0,22 MPa s následným jejím zavedením jako napájecí vody do procesu výroby páry a posléze spálením této páry spolu s palivem vyznačený tím, že se do procesu výroby páry ze surové a/nebo předčištěné fenolové vody přivádí odplyn z...

Způsob likvidace fenolové vody z tlakového zplyňování paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 230413

Dátum: 01.04.1986

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C02F 1/16

Značky: fenolové, likvidace, způsob, palív, zplyňování, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace fenolové vody z tlakového zplyňování paliv za tlaku nejméně 0,4 MPa jejím odpařením prostřednictvím entalpie surového plynu a společným spálením vzniklé páry s palivem vyznačený tím, že se fenolová Voda o teplotě nejvýše 320 °C přivádí do procesu nepřímého chlazení surového plynu a její přebytek se nastřikuje do surového plynu před, do a/nebo za proces nepřímého chlazení surového plynu a/nebo do prostoru spalování paliva.

Způsob přípravy zplyňovací směsi a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228054

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Kůstka Miroslav, Melichar Bohuslav, Žufníček Jiří

Značky: provedení, způsob, tohoto, způsobu, zapojení, směsi, zplyňovací, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy zplyňovací směsi s obsahem alespoň 5 % objemu vodní páry a alespoň 1 % objemu kyslíku pro zplyňování tuhých a/nebo kapalných paliv za tlaku 0,1 až 15 MPa, vyznačený tím, že příprava zplyňovací směsi probíhá oxidací tuhého a/nebo kapalného a/nebo plynného paliva vzduchem a/nebo kyslíkem, přičemž se před, do a/nebo za proces oxidace paliva přivádí voda a/nebo vodní pára a/nebo kysličník uhličitý.

Způsob odsíření horkého tlakového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222329

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šimánek Jiří, Vodseďálek Jaroslav, Štěpánek Arnošt, Kůstka Miroslav, Žufníček Jiří, Zacher Jan

Značky: způsob, horkého, plynů, tlakového, odsíření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odsíření horkého tlakového plynu, vzniklého například při tlakovém zplyňování paliv, při chemické výrobě a podobně. Jeho podstata spočívá v tom, že se odstraňování sulfonu, který vznikl rozpuštěním síry v oxidačně-redukčním roztoku, provádí při teplotě 115 až 300 °C a při tlaku 0,2 až 15 MPa, přičemž se vylučující elementární síra odtahuje v kapalné fázi.

Způsob kontinuální regenerace pracích roztoků pro odstraňování sirovodíku z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220208

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Žufníček Jiří, Kůstka Miroslav

Značky: plynů, sirovodíku, pracích, způsob, odstraňování, roztoku, regenerace, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální regenerace pracích roztoků pro odstraňování sirovodíku z plynů. Vynález se týká způsobu kontinuální regenerace pracích roztoků pro odstraňování sirovodíku z plynů pomocí regeneračního plynu s obsahem elementárního kyslíku. Řeší tento problém za zvýšeného tlaku. Podstatou vynálezu je, že regenerace probíhá za vyššího tlaku, než je tlak plynu, ze kterého se sirovodík odstraňuje, přičemž regenerační plyn regeneračním zařízením...

Způsob omezení exhalací sirovodíku při přípravě a zpracování směsí bitumenu se sírou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219734

Dátum: 15.09.1985

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Sedláček Jaroslav, Žufníček Jiří, Zavadil Ivan, Rychecký Jaroslav, Kůstka Miroslav

Značky: sírou, exhalací, omezení, sirovodíku, přípravě, zpracování, směsi, bitumenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob omezení exhalací sirovodíku ze směsí bitumenu a síry, vznikajících při přípravě a zpracování těchto směsí. Účelem vynálezu je potlačení vzniku exhalací sirovodíku při tepelném zpracování těchto směsí při teplotách 115 až 175 °C. Uvedeného účelu se dosahuje pomocí následujících přísad, které se do směsi přidají nejpozději s přidáním síry: 1. kysličník a/nebo sůl jedno- až trojmocného kovu a chlorid amonný 2. kysličník a/nebo sůl jedno až...

Způsob přípravy zplyňovací směsi pro tlakové zplyňování tuhých anebo kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224736

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Žufníček Jiří

Značky: směsi, tlakově, palív, anebo, způsob, zplyňování, přípravy, zplyňovací, tuhých, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy zplyňovací směsi pro tlakové zplyňování tuhých nebo kapalných paliv s obsahem vodní páry a/nebo vzduchu a/nebo kyslíku a/nebo kysličníku uhličitého, vyznačený tím, že příprava zplyňovací směsi probíhá v reaktoru, kam se přivádí vzduch a/nebo kyslík a/nebo kysličník uhličitý a voda, nebo vodní pára a voda, přičemž se do reaktoru, ve kterém je tlak nižší než tlak vyráběného surového plynu, přivádí předehřátá voda o teplotě nejméně...

Způsob zplynění pevných a/nebo kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 218309

Dátum: 15.02.1985

Autori: Zacher Jan, Buryan Petr, Vodseďálek Jaroslav, Štěpánek Arnošt, Žufníček Jiří, Kůstka Miroslav

Značky: pevných, zplynění, způsob, palív, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora energie a odstranění zapáchajících látek, které zamořují okolí. Podle vynálezu se tuhá a/nebo kapalná paliva podrobí působení plynu, vystupujícího z oxyderu pracího roztoku pro odstraňování sulfanu z plynu s obsahem elementárního kyslíku 15 až 99 %, výhodně 40 až 80 %.

Způsob zneškodňování arsenových sloučenin obsažených v síře

Načítavanie...

Číslo patentu: 215153

Dátum: 15.10.1982

Autori: Zavadil Ivan, Žufníček Jiří, Sedláček Jaroslav, Netík Milan, Vodseďálek Jaroslav, Konrád František, Rychecký Jaroslav, Kůstka Miroslav

Značky: sloučenin, arsenových, zneškodňování, obsažených, síře, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zneškodňování arsenových sloučenin obsažených v síře. Vynález řeší úplné a účinné zneškodnění arsenových sloučenin obsažených v síře. Jeho podstatou je přimíšení síry s obsahem arsenových sloučenin do živice pro výrobu živičných směsí anebo izolačních hmot v množství 1 až 90 %, vztaženo na hmotnost živice při teplotě 80 až 300 °C. Vynálezu je možné použít zejména ve stavebnictví, zvláště pak v silničním stavitelství.