Vítek Jaromír

Zařízení ke kontrole čelních ploch naložené palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 246834

Dátum: 01.03.1988

Autori: Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel, Landa Václav, Borovcová Želmíra

MPK: B65G 1/00

Značky: kontrole, čelních, zařízení, naložené, ploch, palety

Text:

...Za indikační světelnou závorou 5 je na rámu łupevněna světelná lišta Q podél jeho jedné vodorovné a jedné svislé strany. Na protilehlé části rámu l je uloženo otočné zroátko 1 spojené s motorem.łg. Rovina rotaoe otočného zrcátka 1 je totožná s rovinou světelné lišty Q. V téže rovině je na rámu.l.uloženo hlavní světelné čidlo 8 zaměřená na otočné zrcátka 1. S otočným3 246 534 zrcátkem 1 je spojena clona lg s výřezem, k níž je přiřazeno pomocné...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236231

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel, Landa Václav

MPK: C25D 3/12

Značky: slitin, niklu, katodické, elektrolyt, fosforem, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt sestává z vodného roztoku amidosulfonanu nikelnatého a sulfosalicylanu nikelnatého v poměru 4 : 1 až 1:1 při celkové koncentraci niklu od 1,1 do 1,8 M a sloučeniny fosforu v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. S výhodou obsahuje elektrolyt halogenid v koncentraci od 0,01 do 0,2 M a ionogenní a/nebo neionogenní smáčedlo v koncentraci od 0,1 do 0,4 M.

Lázeň pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254352

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 5/36, C23C 10/02

Značky: povlaků, povrchu, před, materiálů, kovových, vylučováním, lázeň, oceľových, přípravu

Text:

...zdroje a zvyšuje provozní náklady, protože dosažení vysoké proudové hustoty vyžaduje odpovídající zvýšení svorkového napětí. Další nevýhodou jsou, zejména pro kusovou výrobu, krátké doby vystavení leptaného předmětu lázni, ktoré se obtížné realizují s dostatečnou přesností. Jiná další nevýhoda této lázně souvisí s poměrně nízkou vodivosti složky hydroxidu sodného v lázní,která vyžaduje pro danou proudovou hustotu použít vyšší svorkové...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253773

Dátum: 17.12.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel

MPK: C25D 3/12

Značky: katodické, fosforem, slitin, elektrolyt, kobaltu, vylučování

Text:

...pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod. Je vhodné použit ve vodě rozpustné halogenidy ve formě sodných, draselných nebo kobaltnatých soli, například již zminěné draselné soli nebo chlorid soduý, popřipadě chlorid kobaltnatý v koncentraci 1 až 50 g v 1 000 ml vody.Anionaktivní smáčedlo slouží v elektrolytu k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhndné je použit alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantnrové v...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253772

Dátum: 17.12.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír

MPK: C25D 3/12

Značky: katodické, slitin, elektrolyt, vylučování, kobaltu, fosforem

Text:

...může být nahrazen chloridem sodným nebo kobaltnatým o stejné koncentraci, slouží pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod.Zmíněné anionaktivní smáčedlo V koncentraci 0,01 až 10 g na 1 000 ml vody slouží k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhodné je pro tento účel použít alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantarové.Fosfor se do elektrolytu přidává ve formě rozpustného fosfornanu nebo kyseliny fosforité....

Lázeň pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253216

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír

MPK: C23C 10/02, C25D 5/36

Značky: materiálů, vylučováním, lázeň, povlaků, oceľových, kovových, přípravu, před, povrchu

Text:

...lázni,které se obtížně realizují s dostatečnou přesností.Uvedené nedostatky známých lázní odstraňuje lázeñ pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků, obsahující hydroxid sodný, chlorid sodný a další přísady, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že další přísady jsou zvoleny ze skupiny obsahující karboxylové, sulfonové a sulfokarboxylové kyseliny s 2 až 7 atomy uhlíku nebo jejich soli a jsou v...

Způsob zneškodňování sulfonových kyselin a jejich rozkladných produktů při likvidaci elektrolytu galvanických lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 235145

Dátum: 15.02.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Cerhová Anděla, Vítek Jaromír

MPK: C25D 1/18

Značky: zneškodňování, elektrolytu, kyselin, rozkladných, způsob, galvanických, sulfonových, likvidaci, jejich, lázni, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spočívá v tom, že společně s peroxidem vodíku se do každých 1000 g likvidovaného elektrolytu přidá 0,001 až 20 gramů ve vodě rozpustné anorganické soli dvojmocného železa.

Způsob elektrolytického pokovování předmětů z materiálů na bázi kovů skupiny železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 227469

Dátum: 15.04.1986

Autori: Landa Václav, Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír

Značky: pokovování, elektrolytického, materiálů, kovů, železa, způsob, skupiny, bázi, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytického pokovování předmětů z materiálů na bázi kovů skupiny železa a jejich slitin niklem a jeho slitinami z vodných roztoků, vyznačený tím, že se povrch předmětu podrobí nejprve v pokovovacím elektrolytu anodickému moření, které se poté změní rychlým přepólováním v proces katodický.

Elektrolyt pro katodické vylučování india z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221900

Dátum: 15.06.1985

Autori: Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír, Nykl Ilja

Značky: roztoku, katodické, vylučování, elektrolyt, vodných, india

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt podle vynálezu řeší problém vylučování india z vodných roztoků. Podstatou řešení je to, že elektrolyt obsahuje indium ve formě komplexu s kyselinou sulfosalycylovou v koncentraci 0,1 až 1,5 M, halogenidy ve formě sodných nebo draselných solí v koncentraci 0,1 až 1 M pro zlepšení rozpustnosti indiových anod a případně přídavek anionaktivního smáčedla v koncentraci 0,001 až 0,05 M k odstranění vodíkového pittingu. Elektrolyt pracuje v...

Způsob elektrolytického vylučování ternární slitiny nikl-železo-kobalt

Načítavanie...

Číslo patentu: 217566

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír, Landa Václav, Nejedlý Pavel

Značky: nikl-železo-kobalt, vylučování, ternární, způsob, elektrolytického, slitiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu elektrolytického vylučování slitin niklu, železa a kobaltu z vodných roztoků obsahujících komplexní sulfosalicylany těchto kovů. Podstata způsobu elektrického vylučování slitiny typu nikl-železo-kobalt podle vynálezu spočívá v tom, že se elektrolýza provádí katodickým proudem sestávajícím z řady po sobě jdoucích obdélníkových proudových pulsů. Amplituda pulsů může až dvanáctinásobně převyšovat efektivní hodnotu...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu se železem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215178

Dátum: 15.10.1982

Autori: Nejedlý, Bubelis Juozas A Stepanovičius Antanas-nemezyus, Landa Václav Csc, Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír

Značky: niklu, železem, slitin, katodické, elektrolyt, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrolytu pro vylučování slitin niklu se železem v rozmezí od 3 do 80 % železa. Podstata vynálezu spočívá v tom, že elektrolyt sestává z vodného roztoku sulfosalicylanu nikelnatého, v koncentraci od 0,1 do 1,05 103 mol.m-1 a soli železa, například sulfosalicylanu železnatého, v koncentraci od 0,01 do 0,30 103 mol.m-1. Podle dalšího význaku vynálezu obsahuje elektrolyt přídavek halogenidu, například jodid draselný, v...