Vít František

Cementovláknité prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263349

Dátum: 11.04.1989

Autori: Suchomel Zdeněk, Krušina Josef, Žák Vítězslav, Kauer Hervik, Bartl Miroslav, Vít František, Pinkava Jan, Hančil Jaroslav

MPK: C04B 30/02

Značky: prvky, cementovláknité

Text:

...je dosaženo textilními úpravárenskýml lázněmi s alkalickou a/nebo kyselou reakcí, kdy kromě odloučeníči snížení obsahu nežádoucich přiměsi dojde i k částečnému zdrs~ něni povrchu svazku elementárních vláken pětiúhelníkového průřezua k částečně změně vnitřní struktury. Takto chemicky upravená lněná283 349 vlákna se oproti vláknům z přírodní nebo regenerované celulőzy a ostatním přírodním vláknům vyznačují pevnosti srovnatelnou s pevnosti...

Bezazbestový vláknocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262361

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kauer Hervik, Vít František, Dohnal Zbyněk, Kubík Jaroslav, Cahlíková Zdeňka

MPK: C04B 28/04, C04B 30/02

Značky: prvek, bezazbestový, vláknocementový

Text:

...upravenaa) vařením sulfátovým způsobem, to znamená alkalicky ve směsi uaon a Nszs za působení smáčecího prostředku, b) bělením v prvním stupni plynným ohlorem a ve druhém stupni chlornsnem sodným nebo oxidem chloričitým.Délka vláken buničitých je 1 až 3 mm. Stupeň mletí vláken je so až 90 ° sk (dle ČSN so 0220) .vlákna v modifikovsném plnivu slouží jako nosič nevláknitých přísad, které sestávají z- kaolinu o zrnitosti do 5 m v množství...

Zařízení k regulaci nezávislých nebo programově závislých lineárních tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248676

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vít František, Zindulka Ivan

MPK: D21F 1/74

Značky: regulaci, nezávislých, tlaku, lineárních, programové, zařízení, závislých

Text:

...čep l horního rámu getojanu l a na čep 1 pohyblivého ramene formátovéhą válcell slouží k nadzvednutí formátového válce łł, které je z provozních důvodů nutné. zdvih přítlaěného válce l 2.přitom omezuje za rážka 1 § umístění na stojanu l.Lineárni tlaky mezi pohyblivým formátovým válcem ll a pevným , prením válcem lg a mezi pohyblivým formátovým válcem ll a přítlačným válcem lą se pomocí vložených eilových prvků 1 , lä, l§ ado nich priváděného...

Způsob stanovení stupně zesítění krystalinických homomerů a kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246651

Dátum: 16.12.1985

Autori: Zavadil Jan, Rovnaník Eduard, Veverka Josef, Vít František

MPK: G01N 25/00

Značky: stanovení, způsob, krystalinických, zesítění, homomerů, stupně, kopolymerů

Text:

...blokového až etatistického kopolymeru (J/q nebo J/mol) m. molârní zlomek príslušné výchozí polymerní eložky1 ZSHpi entalpie tání nebo tuhnutí příslušné výchozí nezesítované polymerní složky.V případě homopolymeru, kdy je príslušný molární zlomek roven jedné, se uvedený vzoreckde XHP je opět entalpie tání nebo tuhnutí výchozí nezesítované polymerní složky.. Podle vyná 1 ezu 1 ze stupeň zesítění stanovit i pre kopolymery...