Vídenský Jan

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260482

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sýkora Stanislav, Skopalík Jiří, Glaser Vladimír, Benda Ivo, Novák Jaroslav, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C05B 7/00

Značky: pevných, fosfor, obsahujících, zpracování, zbytků, způsob

Text:

...že se zužltkuje pro výživu rostlin fosfo-r, který je obsažen v pevných zbytcíc.h odpadajících při výrobě čistých vo-dorozpustxných fosforečných solí z extrakční kyseliny trihydro-genfosforečné.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje .se například tak, že vlhké nepromyté .nebo částečně promytě zbytky se uvedou v rotačním bubauu do styku s pohybujícími se pevnými částicemi, například dolomitu...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260481

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Sýkora Stanislav, Glaser Vladimír, Benda Ivo, Novák Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C05B 7/00

Značky: obsahujících, pevných, fosfor, způsob, zbytků, zpracování

Text:

...výroby podle vynálezu spočívá v- tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích, odpadajícich při výrobě čistých vodorozlpustných ÍOSÍOFEČlIIÝCh solí z extrakční kyseliny trinydrogenfostorečné.Výroba může být kontinuální, dískontinuální .nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké nepromyté nebo částečně promyté zbytky se smísí v homogenizátoru s expandovaným perlitem, vysuší...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260471

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír

MPK: C05D 3/02

Značky: neutralizací, kyseliny, pevných, zpracování, vznikajících, zbytků, extrakční, způsob, trihydrogenfosforečné

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se vyrábí Suché hnojivo s obsahem iosforu z vlhkých zbytkůbez sušící operace, čímž se ušetří náklady na energií.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky po snížení o-bsahu alkalické soli jejím rozpuštěním do vodného prostředí, s výhodou při. vyšší teplotě dosahující až teploty varu, se...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260470

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01B 25/28, C05B 3/00

Značky: pevných, extrakční, neutralizací, vznikajících, kyseliny, způsob, zpracování, zbytků, trihydrogenfosforečné

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích odpadajícich při výroběčistých amonných iosforečných solí z extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné. Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky se smísí s páleným vápnem v takovém poměru, aby se téměř veškerá voda vázala do...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260457

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Novotný Miloslav, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: výroby, způsob, solí, rozpustností, vápenatých, malou

Text:

...a k úsporám chloridu sowdného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postucpům výrazně ekonomicky výhodnějšim.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P-ostupuje se íapříklad tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním postupom vznikajíci odpadmi roztok po regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chl-orid vápenatý a surovina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260456

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Novotný Miloslav, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: malou, způsob, solí, vápenatých, rozpustností, výroby

Text:

...podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupüm výrazně ekonomiclłgy výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody vzníkající odpadní roztok po regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenotý a matečný louh z výroby čistého hydrogenuhlíčitanu sodného. Vzniklá sraženina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260455

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Novotný Miloslav, Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01F 11/00

Značky: způsob, malou, vápenatých, výroby, rozpustností, solí

Text:

...solí s malou rozpustností. Tím se způsob výroby podle vynälezu stává »olproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výronba může být kontinuální, dískontínuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupvuje se například tak, že se dv reakce uvedou při výrobě sody amoníakálním postupem vzníkající odpadní roztok po regeneraci amoníakíí ze sodárenských louhů,obsahující převážně chlorid vápenatý, matečný louh z...

Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260441

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Miroslav, Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01F 5/00

Značky: malou, sloučenin, způsob, výroby, rozpustností, horečnatých

Text:

...komplexu se dosahuje bezodpadové technologie. Dále dochází při výrobě sody k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosudznámým výrobním postupům ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličitanu sodného a kyselina obsahující aion príslušný k výrobě...

Kontinuální způsob rozkladu fosfátové suroviny kyselinou dusičnou nebo pomocí kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260410

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Kužela Miroslav, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/00

Značky: kyseliny, rozkladu, způsob, suroviny, kyselinou, pomocí, dusičné, dusičnou, fosfátové, kontinuální

Text:

...fosíátove suroviny nebo/a se dávkuje do alespoň jednoho směšovače íosfátové suroviny s rozkladnou kyselinou nebo/a do některěho reaktoru rozkladneho zařízení nebo/a rozkladná kyselina nebo/a fosfátová surovína sedávkují nejméně do prvních dvou séríově zapojených reaktorü nebo/a do seriově zapojené skupiny neho/a skupin paralelné zapojených reaktorů, kde jednotlivé větve skupin jsou tvořeny nejlnéííě jedním sériové nebo/a paralelné...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265805

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Vybíral Zdeněk, Vokřál Václav, Havránek Josef, Vosolsobě Ján

MPK: C05B 11/06

Značky: výroby, hnojiva, obsahující, způsob, převážně, trihydrogenfosforečnou, směsi, kyselinu

Text:

...vymražené břečky, u NPK hnojiv vedle amoniakalizace i kali~ zací vymražené břečky, jehož podstata spočívá v tom, že k výchozí surovině nebo/a k výchozím surovinám nebo/a k částečně nebo/a k úplně rozložené břečce se přidává surovina,která s břečkou vytváří sraženinu jako suroviny obsahující sírany, síran amonný, síran draselný, síran hořečnatý,která se spolu s obtížně rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265804

Dátum: 14.11.1989

Autori: Glaser Vladimír, Vokřál Václav, Vybíral Zdeněk, Vídenský Jan, Vosolsobě Ján, Havránek Josef

MPK: C05B 11/06

Značky: obsahující, výroby, kyselinu, hnojiva, směsi, převážně, trihydrogenfosforečnou, způsob

Text:

...pevná fáze jako síran vápenatý,expandovaný perlit, která se spolu s obtížné rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražovánim, ze vznik lé suspenze odďělí.Základní účinek způsobu výroy oodle vyná 1 ezuspočívá V tom, že dochází k omezení tvorby tzv. klků při smísení organické a anorganické fáze. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým způsobům...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265803

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vokřál Václav, Glaser Vladimír, Vybíral Zdeněk, Havránek Josef, Vídenský Jan, Vosolsobě Ján

MPK: C05B 11/06

Značky: obsahující, převážně, způsob, hnojiva, kyselinu, směsi, výroby, trihydrogenfosforečnou

Text:

...apatit Kola kyselinou dusičnou o koncentraci 54 hmot. v množství odpovídajíoím 10 nímu přebytku oproti spotřební norměPo 60 ti minutách rozkladu byla získaná břečka zamoniakalizována na pH 1,9. Vzniklá pevná fáze byla spolu s nerozloženým zbytkem fosfátu oddělena fittrací Zbylý čirý filtrát po ochlazení byl smíchán a dále tŕepán s ochlazeným benzínem. Teplota vyuražování byla udržována na ma -15 °C. Po skončení třepáni došlo k samo 3...

Způsob výroby dihydrogenfosforečnanů nebo/a hydrogenfosforečnanu amonného se sníženým

Načítavanie...

Číslo patentu: 260921

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Sýkora Stanislav, Lakota Vladimír, Novák Jaroslav, Bastl Vladimír, Benda Ivo, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/28

Značky: způsob, sníženým, dihydrogénfosforečnanu, hydrogenfosforečnanu, výroby, amonného

Text:

...roztoku krystalizací,se výhodně vraci zpět do procesu.základní účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva V tom, že snížení obsahu fluoru na hodnotu požadovanou pro krmivářské účely se dosahuje velice jednoduchou technologií. Kromě toho se veškerý fosfor, kromě technoíogických ztrát, ze vstupní suroviny zužitkuje na výrobu žádaného produktu. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobnim postupům výrazně...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260873

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novotný Miloslav, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: solí, malou, vápenatých, výroby, rozpustností, způsob

Text:

...sody ke snížení produkce odpadního roztoku obsahujícího převážně chlorid vápenatý a k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amonlakálním postupem vznikající odpadní roztok po regeneraci amoniaku...

Způsob výroby vápenatého nebo vápenatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260851

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vídenský Jan, Skopalík Jiří, Glaser Vladimír, Novák Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Benda Ivo, Sýkora Stanislav

MPK: C05D 3/02, C01B 25/28

Značky: vápenatého, hnojiva, způsob, vápenatohořečnatého, výroby

Text:

...v mikromleté formě.S výhodou se přidávâ vápenec nebo/a dolomit nebo/a magnezit nebo/a živec.Základní účinek způsobu výroby podle vy nálezu spočíva v tom, že se zužitkují pro vý živu rostlin živiny, které jsou obsaženy v málo rozpustných zbytcích zbývajících po přepracování fosforečnanů amonných. Uve 4dený způsob výroby vápenatěho hnojtva tak zlepšuje efektivitu vlastního přepracovánl.Při výrobě se postupuje například tak, že promyté vlhké...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu alespoň jednoho fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258909

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vídenský Jan, Havránek Josef, Kužela Miroslav, Vokřál Václav, Glaser Vladimír

MPK: C05B 1/10

Značky: fosfátu, alespoň, zařízení, jednoho, kontinuálnímu, rozkladu

Text:

...jak z hlediska vyššího využití oxidu fosforečného, tak i z hlediska komplexního zpracování fosfátové suroviny při menším celkovém objemu reaktorů rozkladného zařízení. Tím se rozkladné zařízení podle vynálezu stává oproti dosud známým rozkladným zařízením ekonomicky výhodnějším.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu, opatřených míchacím zařízením....

Způsob výroby obalovaných průmyslových hnojiv s prodlouženou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 258817

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štajer Pavel, Vídenský Jan, Vosolsobě Ján, Glaser Vladimír

MPK: C05C 9/02

Značky: průmyslových, výroby, hnojiv, obalovaných, prodlouženou, účinnosti, způsob

Text:

...se takto vyrobená hnojiva stěvejí oproti hnojivům vyrobeným známymi výrobními postupy z hlediska účinnosti výhodnějěími.Výroba může být kontinuální, diskontinuělní, nebo kombinací obou těchto poatupů. Postupuje se například tak, že se na vrstvu zahřátých a pohybujících se granulí hnojiva nanáěí, za současnéhosušení, jednotlivé níže popsané složky neho jejich libovolná aměs nebo jejichcelkově směs a minerální kyselina nebola kysele reaqující...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254858

Dátum: 15.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Kužela Miroslav, Vídenský Jan

MPK: C05B 1/10

Značky: rozkladu, kontinuálnímu, fosfátu, zařízení

Text:

...k omezení rozkladu některých nežádouoích doprovodných složek, přičemž se zlepší využití reakčního objemu rozkladného zařízení.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu nebo/a odlišné plochy průřezu v úrovni hladiny rozkládané reakční směsi nebo nad ní, opatřených míchacím zařízením. Typ a konstrukcí. reaktoru je možno volit libovolně, například...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236294

Dátum: 01.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, bezvodého, hydrogenfosforečnanu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem, nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného se roztokem sody vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na sraženinu, která se ze vzniklé suspenze oddělí, promyje a dehydratuje tepelným zpracováním na bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý. Zbylý roztok obsahující chlorid sodný a vznikající oxid...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236293

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, způsob, vápenatého, hydrogenfosforečnanu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem, nebo z tohoto roztoku po snížení koncentrace chloridu sodného se roztokem sody vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého. Ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina, promyje a vysuší. Zbylý roztok obsahující chlorid sodný a vznikající oxid uhličitý lze využít k...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236292

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: směsi, dihydrátu, výroby, hydrogenfosforečnanu, způsob, vápenatého, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se ze suspenze oddělí, promyje, vysuší případně částečně dehydratuje tepelným zpracováním, pokud jeho složení neodpovídá...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236291

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, způsob, výroby, hydrogenfosforečnanu, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se ze suspenze oddělí, promyje a tepelným zpracováním dehydratuje. Zbylý roztok, obsahující chlorid sodný se vrací spolu se...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236290

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, způsob, vápenatého, hydrogenfosforečnanu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenatým mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého. Ten se ze vzniklé suspenze oddělí, promyje a vysuší. Zbylý roztok, obsahující chlorid sodný se vrací spolu se vznikajícím...

Způsob výroby bezvodného hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236289

Dátum: 01.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, výroby, bezvodného, vápenatého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se za suspenze oddělí, promyje a tepelným zpracováním dehydratuje. Ze zbylého roztoku, obsahujícího chlorid amonný, se regeneruje amoniak v...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236288

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, výroby, dihydrátu, vápenatého, hydrogenfosforečnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydroenfosforečnanu vápenatého. Ten se ze suspenze oddělí, promyje a vysuší. Ze zbylého roztoku, obsahujícího chlorid amonný, se regeneruje amoniak v regeneračním zařízení...

Spôsob nastavenia pecnej atmosféry pri tavení skloviny SIMAX

Načítavanie...

Číslo patentu: 245550

Dátum: 15.12.1987

Autori: Glaser Vladimar, Kaška Lubomír, Vídenský Jan

MPK: C03B 5/16

Značky: atmosféry, spôsob, tavení, simax, pecnej, nastavenia, skloviny

Text:

...vplyv na kvalitu skloviny.Uvedené nevýhody sa podstatne znížia nastavením pecnej atmosféry pri tavení skloviny SIMAX alebo PYREX v taviacich agregátoch s kovovým rekuperátorom, vykurovaných zemným plynom, ktorý obsahuje najmenej 0,3 mg síry v 1 m 3 zemného plynu,podľa vynálezu, ktorého podstata spočívav tom, že v časti zakladania kmeňa a v čeriacej oblasti sa vytvorí oxidačná atmosféra s prebytkom kyslíka 0,5 až 4 objemových v...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243557

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vídenský Jan

MPK: B60Q 1/04, B60Q 1/16

Značky: vozidla, motorová, světlomet

Text:

...refraktor 2 s pozitivním úhlem vertikálního sklonu -l-tôv.Před ohniskem F reflektoru 1 o ohniskové vzdálenosti f je v dané vzdálenosti Af uložen axiálně zdroj světla 3, který je přibližně válcového tvaru o mlnimálnlm průměru d. Zdroj světla 3 je zespodu cloněn clonou asymetrického tvaru.Na obr. 2 je ve vertikälním řezu A-A vyobrazen světlomet, jeho refraktor 2 má negativní úhel sklonu -0.Na obr. 3 je v horizontálním řezu B-B znázornén...

Zapojení obvodu pro převod údaje z induktivních snímačů polohy na číselný tvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 247440

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lohniský Jaroslav, Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: H03M 1/00

Značky: obvodů, polohy, převod, číselný, induktivních, údaje, snímačů, zapojení

Text:

...odpor připojeny na první vstup diferenciálního zesilovače §§ a výstupy druhého gs, čtvrtého gl, pátého gg a sedmého gg hradla s otevřeným kolektorem jsou připojeny přes třináctý gg, čtrnáctý gł, patnáctý gg a šestnáctý 2 odpor na druhý vstup diferenciálního zesilovače gâ.Výstup diferenciálního zesilovače Q je připojen na vstup analogového filtračního a a korekčního obvodu gg, jehož výstup je připojen na vstup členu absolutní hodnoty s...

Lineární polyethylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 247438

Dátum: 15.10.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C08F 10/02, C08L 23/06, C08F 110/02...

Značky: lineární, polyethylen

Text:

...polymeru zhomogenizuje práškový polymer s uvedenými 2 aditivy, případně dalšímiŽpracovatelskými pŕísadami a extruzí připraví požadovaný granulát. Zpracovatel zhomogeniů zuje tento qranulát s barevným koncentratem a vyrobí finální výrobekd) výrobce polymeru zhomogenizuje práškový polymer s fenolickým antioxidantem a extruzi připravi granulát. U zpracovatele se zhomogenizuje tento granulát s koncentrátem, obsahujícim v předepsaném poměru...

Detergenty se sníženou pěnivostí a zvýšenou antiredepoziční schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246973

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimar, Vašátko Eduard

MPK: C11D 3/18

Značky: detergenty, pěnivostí, schopnosti, sníženou, antiredepoziční, zvýšenou

Text:

...inhibičním účinku proti šednutí. Další významnou výhodou detergentů s obsahom rozvétvených olefinů je nízká dermální dráždivost a antistatickýLibovolným technologickým způsobem se připraví práškovací prací prostředek O složení 7 hmot. dodecylbenzensulfonanu sodného, 3 8 hmot. sodného mydla s obsahem vyšších mastných kyselín /C 20, C 22/, 4 hmot. neinogenního tenzidu typu oxyethylovanéhc mastnéhc alkoholu, 35 hmot. trifosforećnanu sodného,...

Způsob přípravy selektivního niklového katalyzátoru na nosiči pro hydrogenace

Načítavanie...

Číslo patentu: 241216

Dátum: 15.09.1987

Autori: Odlerová Želmíra, Sládek Milan, Vontor Tomáš, Glaser Vladimír, Jašek Petr, Vídenský Jan, Palát Karel

MPK: C07C 5/05, B01J 23/74

Značky: katalyzátoru, niklového, selektivního, nosiči, hydrogenace, přípravy, způsob

Text:

...a amoníaku a/ľiebo sl.oučeniny odvozenê od amoniaku, s výhodou amonné soli, V molárním poměru 11 v takovém množství, že výsledná koncentrace těchto látek V 1 litru suspenze obsahující 2 až 5 hmot. pevných částic sraženiny je v rozmezí 0,002 až 0,3 mol.V důsledku působení alkalickêho metaboritanu za uvedených podmínek na prekurzor katalyzátoru dojde k substituci některých hydroxylových nebo uhličitanových iontů boritanovými a výsledný...

Číslicový filtr s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244718

Dátum: 14.08.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: H03K 17/296

Značky: filtr, číslicový, pamětí

Text:

...výstup 31 je spojen jednak se druhým vstupom lg prvního hradla 2 NAND a jednak je výstupom 3 celého číslicového filtru s paměti.sledovaný signál je přiveden pro sledované pulsy na vstup lg, který je prvním vstupom § posuvného registru l. Blokovací signál se płivádí na vstup ll pro blokování, ktorý je druhým vstupom Q posuvného registru l. Nulovací signál se płivádí na vstup ll pro nulovaní, ktorý je nulovacím vstupom 1 posuvného registru l....

Řemenice k přenášení krouticího momentu u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244717

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C14B 1/42

Značky: koželužských, momentu, řemenice, sudů, přenášení, krouticího

Text:

...dokonalý přenos kroutíciho momentu s menším počtem klinových řemenů.Řemenice podle vynálezu je znázorněna na výkresoch, kde značí obr. 1 bokoryený pohled,obr. 2 nárysný pohled, obr. 3 detail spojeni dilů v nárysném pohledu, obr. 4 bokorysný pohled detailu, obr. 5 částečný bokorysný pohled, obr. 6 detail spojení dilů v nárysném pohledu a obr. 7 bokorysný pohled detailu.Obvod pláště sudu l je obepinán obruči g, Q, například z ocelováho plechu,...