Veselý Vladimír

Kohoutový uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 275734

Dátum: 18.03.1992

Autor: Veselý Vladimír

MPK: F16K 5/02

Značky: kohoutový, uzáver

Kontinuální kapalinový analyzátor stopových koncentrací chloridových iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269643

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jedináková Věra, Kolář Milan, Horejš Jan, Volf Radko, Veselý Vladimír, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 21/01

Značky: chloridových, stopových, kontinuální, koncentrací, kapalinový, analyzátor, iontů

Text:

...druhého směšovacího T-kusu łł, který je rovněž propojen s prvním směšovacím T-kusem Z. výstup druhého směšovacího T-kusu Ai je spojen s průtočnou kyvetou łg, jejíž jeden výstup je spojen s odpodem łg a která je dále.napojeno na ovládací a vyhodnocovocí zařízení 51. výstupy ovládacího a vyhodnocovacího zařízení łz jsou elektrickými vodiči propojeny s třetím elektronicky řiditelným kapalinovým kohoutem łg, s druhým elektronicky řiditelným...

Nosič na bázi celulózových vláknitých útvarů pro aplikaci látek fumigací a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264506

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kacafírek Stanislav, Veselý Vladimír, Bacílek Jaromír, Jahoda Jaroslav

MPK: A01N 25/08

Značky: způsob, nosič, útvaru, fumigací, látek, vláknitých, aplikaci, bázi, celulózových, výroby

Text:

...Dále obsahuje látky ovlivňující proces hoření, např. dusičnan nikelnatý, dusičnan měďnatý a kobaltnatý. Látky regulační jsou dusičnany kovů alkalickýcb zemín nebo látky působící jako akumulátory tepla, minerální soli stabilní do 1 000 °C, polykřemičitany alkalickýcb kovů.Výhoda nosiče dle vynálezu je v tom, že neobsahuje látky reagující za studena se složkamí přípravků běžných pro ochranu rostlin. K aplikaci na nosič dle vynálezu jsou...

Výstroj kabelové šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262963

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Vladimír, Hoder František, Vykypěl Jan

MPK: H02G 7/00

Značky: kabelové, výstroj, šachty

Text:

...šachty podle vynálezu je na přípojených výkreaech. Na obr. 1 je znézorněn evislý řez podél stěny železobetonové kabelové šachty, přičemž podružné konstrukce nejsou zakresleny. Obr. 2 představuje vodorovnýřez podél čáry A-A z obr. 1, spodním okrajem svazku horníoh Tkruhových kabelových roštů, přičemž čárkovaně jsou znázorněnyhorní konce šíkmých kabelových roštu a současně je patrný přeetup jednoho kabelu mezerou. Na obr. 3 je...

Akaracidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262251

Dátum: 14.03.1989

Autori: Němec Václav, Peroutka Miloslav, Veselý Vladimír, Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16

Značky: látky, přípravy, způsob, prostředek, účinné, akaracidní

Text:

...se nechá 2,3-dihydropyran reagovat za přítomnosti kyselého katalyzátoru a při teplotě 10 až 20 OC se 4-chlorbutanolem za vzniku 2-/4-chlorbutoxyl-tetrahydropyranu vzorce IIkterý dále reaguje se substituovaným fenolem obecného vzorce IIIkde R má výše uvedený význam při teplotě 60 až B 0 GC V prostředí bezvodého aprotického rozpouštědla a jako je dimetylformamid, tetrahydrofuran, aceton a podobné, za přítomnosti alkalického činidla jako...

Stojina pro kabelové trasy, umístěné na potrubním mostě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262048

Dátum: 10.02.1989

Autori: Veselý Vladimír, Vykypěl Jan, Klöppel Friedrich

MPK: H02G 7/00

Značky: kabelové, stojina, trasy, umístěné, mostě, potrubním

Text:

...podle vyná lezu, kde na obr. l je znázorněn evislý příčný řez dvoupatrovým potrubním moetem s umístěnou stojinou, na obr. 2 je znázorněn ve zvětšení detañ A z obr. 1, na obr. 3 je znázorněn vodorovný řez, vedený podél čáry B-B z obr. 2 z něhož je patrno připojení výlořníků pro kebelový rošt ke stojíně, na obr.4 je příklad jíného provedení etojiny a obr.5 znázorňuje uspořádání dvou etojin ee epolečnou obsluřnou lávkou.Stojina 5, z...

Varrocidní prostředek pro aplikaci aerosolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261124

Dátum: 12.01.1989

Autori: Titěra Dalibor, Kamler František, Veselý Vladimír

MPK: A01N 25/06

Značky: aplikaci, aerosolem, prostředek, varrocidní

Text:

...hlediska. ATyto nevýhody odstraňuje prostředek podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se aakaricid smísí s acetonem a jako ace-itoinový roztok se aplikuje ve formě aerosolu.T a b u 1 k a 1 Účinnost ošetrení proti varroázeako vhodné ak.aricidy byly až dosud úspěšně použíty Taktic účinná látka amitnaz), Mavrik účinná látka fluvalinate a různé prípravky s účinnou látkou coumaphnos.Prostředek za nízkych teplot nezamrzá,pro včely je...

Most pro kabely a potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261314

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kaďourková Božena, Veselý Vladimír

MPK: E01D 17/00

Značky: potrubí, kabely

Text:

...most se sloupem a na obr. 3 je znázorněn rozvinutý svislý lomený řez B-B z obr. 1, znázorňující sestavu mostních dílců v lomené mostní trase a umístění sloupü.Rohový mostní dílec l, sestavený z příhradových bočních nosniků ll, spojený seshora otevřenými polorámy lg, opatřený zavětrováním, je umístěn v lomu gl mostní trasy § a je připojen v úsecích âg, Q mostní trasy á ke koncům gł převíslých mostních polí g, jež jsou vytvořena opět...

Startér a stabilizátor pro zářivky a výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259653

Dátum: 17.10.1988

Autor: Veselý Vladimír

MPK: H05B 41/16

Značky: startér, stabilizátor, výbojky, zářivky

Text:

...aevo běžĺnévho tluoivkového předřadníku.Í Výhodou startéru a stabilizátoru podle vynálezu je, že ozářivkarreap. výbojka, zapa 1 ujeokamžitě i při anižené hodnotě Asitového napěti.Použité zařivky mohou být jak v běžnémprovedení, tak is nežhavenými elektrpdami s emieni vrstvou,jjV které jsou levnějšía Osvětlení se-tedy při použití zapalovaciho.obvodu podle vyná 1 ezuzkvalitnI a prodlouží se doba životnosti zářivek. Obvod navíc...

Konstrukce pro mimooběžné odbočení kabelů z kabelového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256480

Dátum: 15.04.1988

Autori: Veselý Vladimír, Vykypěl Jan

MPK: H02G 9/04

Značky: roštů, kabelů, mimooběžné, konstrukce, kabelového, odbočení

Text:

...Na obr. 6 je zakreslen svislý řez částí horního koše jako řez B - B z obr. 5,znázorňující uspořádání pásku se zarážkou.Ve svislé dělící rovině Q, jež půlí úhel mezi půdorysným průmětem mimoběžných kabelových roštů gl, horního patra Q a kabelových roštů §ł spodního patro §,je umístěn rozšířoný kabelový rošt l, provedený z váloovaných profilů s příčkami ll z ploché oceli pro uchycení kabelů §. Na rozšířený kabelový rošt l je nahoře připojen...

Nosič pro látky aplikovatelné fumigací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254412

Dátum: 15.01.1988

Autori: Veselý Vladimír, Kacafírek Stanislav, Jahoda Jaroslav, Bacílek Jaromír

MPK: A01N 25/08

Značky: fumigací, aplikovatelné, látky, nosič

Text:

...oxidační a regulační látky ovlivňující způsob hoření tak, že nosič po zapzileiíí nehoří plarnenení a vyvinc teplotu do 500 °C za dobu tlclŠĺ než 30 sec. Po im~ pregnaci se vláknilý plošný materiál sušĺ. Oxidační a regulační látky jsou použity v roztoku polárních(irgzmiekých rozpouštčdel ve směsi s vodou při teplotě lázně nad 35 °C. Jako rozponštědla jsou použitý ketony, ztldehytly a ztlkoholy o teplotč varu pod 100 °(J. Použitím...

Spôsob separácie formaldehydu z reakčných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245086

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mohyla Oldoich, Polívka Eenik, Veselý Vladimír, Lasica Štefan, Nimota Miroslav

MPK: C07C 47/04

Značky: spôsob, formaldehydu, plynov, separácie, reakčných

Text:

...medzi reaktorom a rektifikačnou kolónou. Ostatná potrebná energia sa do rektifilkácie dodáva nepriamo pomocou vodnej pary.V závislosti od druhu a polohy čerpadla. plynu sa proces uskutočňuje tlakovým spôsobom, pričom tlak v zariadení sa mení od 0,1 MPa vyššie proti smeru prúdenia plynu alebo vákuovým spôsobom, kde sa tlak mení od 0,04 MPa do 0,1 MPa. Z to-hoto dôvodu je významný rozdiel v teplotách V sytiacom. zariadení a teda aj V...

Výstroj kabelové šachty spojující mimoběžné kabelové trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253399

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vykypěl Jan, Veselý Vladimír, Kaďourková Božena

MPK: H02G 9/04

Značky: výstroj, kabelové, trasy, mimoběžné, šachty, spojující

Text:

...kabelové trasy podle vynálezu, je na připojených výkresech. Na obr. l je znázorněn svislý řez podél stěny kabelové šachty pro mimoběžné, půdorysně kolmé spojení kabelových tras, přičemž opláštění šachty není zakresleno. Obr. 2 představuje svislý řez přilehlým kabelovým mostem, vedený podle čaryA-A z obr. l. Obr. 3 znázorňuje vodorovný řez horní částí šachty vedený dle čáry B-B z obr. l e na obr. 4 je znázorněn ve zvětšení vodorovný řez...

Zařízení k odběru včelích žihadel a včelího jedu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238316

Dátum: 01.10.1987

Autor: Veselý Vladimír

MPK: A01K 57/00

Značky: odběru, včelího, žihadel, zařízení, včelích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k odběru žíhadel a jedu od dělnic včely medonosné, předem odebraných z úlů, bez závislosti na ročním období a bez nebezpečí pobodání lidí a zvířat podrážděnými včelami. Sestává z násypky s pístem, dopravního pásu s chlopněmi, přítlačné elektrické desky a jímače včel. Jeden obvod přítlačné elektrické desky je připojen k sekundárnímu vinutí indukční cívky 12 V a druhý obvod k transformátoru, který transformuje síťový proud na...

Mechanismus uchycení počátku svitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240903

Dátum: 01.10.1987

Autor: Veselý Vladimír

MPK: B65H 75/28, H01G 13/02

Značky: mechanismus, uchycení, počátku, svitku

Text:

...počátku svitku v pracovní poloze. Ná obr. 2 je znázornäna vzájemná poloha navíjených materiálů před uchycením počátku svitku. Na obr. 3 jsou znázornčny navíjené materiály v okamžiku, kdy začíná navíjení svitku.Pásy navíjených materiálů lg jsou vgdeny kolem jádrove trubičky łž. Pohybovým členem 5 je nosiľválcovacího válce přesunut do pracovní polohy, přičemž válcovací válec l přitiskne pásy navíjených materiálů lg k jádrová trubičce L 5....

Výložník pro kabelové mosty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252698

Dátum: 17.09.1987

Autori: Veselý Vladimír, Vykypěl Jan, Hájek František

MPK: H02G 1/02

Značky: kabelové, mosty, výložník

Text:

...pro kabelovéý mosty je vhodný zejména pro venkovní provedení, nebot umožňuje provádění údržby a snadnou antikorózní ochranu jak nátěry, tak i zinkováním. Výložník pro kabelové mosty je vhodný i pro kabelové trasy na potrubních mostech. 1Příklady provedení výložníka pro kabelové mosty podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněna část příčného řezu kabelovým mostem, znázorñující návaznosti kabelového roštu...

Způsob přípravy perfluorcyklobutenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244488

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mrkvieka Antonín, Veselý Vladimír, Prouza Pavel, Nejedlý Jan

MPK: C07C 19/08

Značky: perfluorcyklobutenu, způsob, přípravy

Text:

...teplota bývá okolo 500 °C a doba kontaktu 5 s.Optimalizací reekčních podmínek lze dosáhnout téměř kvantitativního výtěäku. Konverzi a čistotu produktu lze sledovat pomocí plynové chrometografie.Popaaný způsob prípravy je oproti dosud publikovaným metodám výhodný tím, že sa vyhýhá tlakové raakci a dosahuje lepsiho celkového výtěžku perfluorcyklobutenu. Přednoetí postupu podle vynálezu je rovněž jadnodullí izolace a vyšší čistota sískávaného...

Závěsná lávka pro kabely a potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238212

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vykypěl Jan, Veselý Vladimír, Kloeppel Friedrich, Holtzhausen Albrecht, Krause Günter, Herklotz Manfred

MPK: H02G 7/05

Značky: lávka, potrubí, kabely, závěsná

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsná lávka sestává z nejméně dvou prověšených lan, spojených stejně nebo nestejně vysokými příčníky. Lana jsou připojena k sousedním výložníkům nebo konzolám. Prověšená lana mají definovaný průvěs cca 2 % délky prověšeného lana.

Zařízení pro ovládání odtlačovače pleteniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239529

Dátum: 01.06.1987

Autori: Baránek Jioí, Veselý Vladimír, Obst Radomír, Kloeppel Friedrich, Voeský Albert, Cimpl Zdenik, Malovec Ján, Buroo Vladimír

MPK: D04B 9/54

Značky: pleteniny, zařízení, odtlačovače, ovládání

Text:

...otáčok pletací hlavy.cíle je doaaženo uepořádáním zařízení pro ovládání odtlačovače pleteniny podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom,že k ovládací páce odtlačoveče pleteniny je přietaven elektromagnet a vratná pružina.Hlavní výhoda takto uspořádaného zařízení epočívá v tom,že-k ovládání odtlačoveče pleteniny není nutné enižovat otáčky jehelního válce,-protoževovláání odtlečovače je možno provést bez poexrku rozkazovacího bubnu...

Způsob výroby kombinovaného koagulačního prostředku pro čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250831

Dátum: 14.05.1987

Autori: Svoboda Lubor, Konček Ivan, Brodský Artur, Veselý Vladimír, Závodník Jiří

MPK: C01G 49/14, C02F 1/52

Značky: čištění, kombinovaného, způsob, koagulačního, prostředků, výroby

Text:

...kyseliąygcož vyžaduje při vlastním chemickám čištění vody nutnost volnou kyselinu z kosgulačního činidle znsutrslizovat zvýšeným přídevkem elkslizsčního činidls za odpovídajícího zvýšení obsahu rozpultěných solí ve vyčištěné vodě, což je ve větáině případú neládoucí.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob výroby koegulsčního prostŕedku k čištění vody podle če. autorského osvědčsní č. 232520 na bázi trojmocnáho železa, jeho funkční složky jsou síren...

Způsob oxidace dvojmocného železa v síranu železnatém na trojmocné železo v přítomnosti rmutu uranové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248634

Dátum: 12.02.1987

Autori: Veselý Vladimír, Mohyla Oldřich, Lasica Štefan, Kříž Jan, Starý Pavel, Homolka Václav, Křepelka Jan, Baloun Stanislav, Urban Pavel

MPK: C22B 60/02

Značky: síranu, uranové, rmutu, železo, přítomnosti, dvojmocného, způsob, trojmocné, oxidace, železa, železnatém

Text:

...po čúetech.U věteirw rud je přídevkem síranu železnatáho možne dosáhnout pH v rozmesí hodnot 4 až 6 podle typu rudy, což je v oblasti, která umožňuje poměrně snadnou oxidaci dvojmocnebo leleza na železo trojmocná. S výhodou je k tomuto účelu možno použít. odpadního sírenu elemeteho z výroby titenové běloby, což je v současné době dále nevyužitelny odpad, ktorý kvolidvojnocného železa obsahuje i část železa v trojmooné formě. Trojmocné...

Kabelový most

Načítavanie...

Číslo patentu: 236100

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kaďourková Božena, Kučera Jiří, Veselý Vladimír

MPK: H02G 7/00

Značky: kabelový

Zhrnutie / Anotácia:

Kabelový most je určen zejména pro vedlejší síť kabelových rozvodů v průmyslových závodech a mostní dílec sestává ze dvou příhradových nosníků, vzájemně spojených polorámy uvnitř mostního pole. Mostní dílce jsou shora otevřené. Příhradové nosníky jsou připojeny na vnější strany polorámů a proto lze použít pro jejich horní a spodní pasy, jakož i pro ostatní pruty jednoduché úhelníky. Spojení mostních dílců s kyvnými, pevnými a křižovatkovými...

Obloukový stavebnicový dílec pro univerzální stavebnici kabelových lávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235823

Dátum: 01.12.1986

Autori: Holtzhausen Albrecht, Veselý Vladimír, Kloeppel Friedrich, Vykypěl Jan

MPK: H02G 3/00

Značky: obloukový, lávek, kabelových, stavebnici, stavebnicový, dílec, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Obloukový stavebnicový dílec je určen zejména pro vytváření vedlejších kabelových cest na kabelových mostech, u nichž jsou kabelové lávky uspořádány v řadách a patrech nad sebou. Vedlejší kabelová cesta se vytváří pomocí sestavy obloukových stavebnicových dílců a přímých dílců, které se umísťují vně prostoru kabelového mostu. Obloukový stavebnicový dílec může být použit i v místech změn směru kabelových tras, jež jsou uloženy na kabelových...

Způsob urychlení hydrolýzy zirkoniových uhličitanových komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235647

Dátum: 15.11.1986

Autori: Veselý Vladimír, Mohyla Oldřich

MPK: C01G 25/00

Značky: hydrolýzy, uhličitanových, zirkoniových, způsob, urychlení, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob urychlení hydrolýzy zirkoniových uhličitanových komplexů z roztoků obsahujících směs uhličitanů a síranů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že roztoky, obsahující O,OS až 2 moly uhličitanu a 1 l a 0 až 2 moly síranů 1 l, se zahřívají na teplotu 100 až 250 °C po dobu 1 minuty až do 60 minut. Zirkonium přitom přejde do formy v matečném roztoku nerozpustné sraženiny, která se odseparuje.

Kabelový most pro magistrální kabelový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 234399

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veselý Vladimír, Vykypěl Jan, Iro Vendelín

MPK: H02G 7/00

Značky: magistrální, kabelový, rozvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vyřešení spojení jednotlivých mostních částí s cílem vytvoření stavebnicové soustavy. Mostní dílce mají konce hlavních příhradových nosníků opatřeny u spodního pasu čelními deskami, jimiž se pomocí svorníků připojují k uzavřeným spojovacím, stavebnicovým rámům. Rámy jsou opatřeny ložisky, jimiž dosedají na dříky podpěr. Křižovatková podpěra je vytvořena tak, že z dříků vybíhají konsoly, opatřené ložisky, na nichž jsou uloženy rámy pro připojené...

Doplňkové zařízení pro prostorové uspořádání kabelů v křižovatkách kabelových mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veselý Vladimír, Kloeppel Friedrich

MPK: H02G 7/00

Značky: križovatkách, mostů, kabelů, kabelových, prostorové, doplňkové, zařízení, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Doplňkové zařízení je určeno pro prostorové uspořádání kabelů v křižovatkách kabelových mostů a spočívá v tom, že na boky konců přilehlých mostních polí jsou připojeny kabelové rošty v patrech a pomocných řadách nad sebou tak, že část pater pomocných řad kabelových roštů přechází nad a část pod prostor křižovatky na rozdělovací plošiny. Tím je docíleno zvětšení průchozí kapacity pro kabely až na dvojnásobek ložné kapacity pro kabel v přilehlých...

Výložník pro kabelové rošty

Načítavanie...

Číslo patentu: 223606

Dátum: 15.03.1986

Autori: Holtzhausen Albrecht, Kloeppel Friedrich Habil, Vykypěl Jan, Veselý Vladimír

Značky: rošty, kabelové, výložník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výložníku pro kabelové rošty, jenž je rozebíratelně připojen ke svislici kabelového mostu, jenž je určen pro ukládání energetických a sdělovacích kabelů. Výložník pro uložení kabelových roštů sestává z jednoho profilu, na nějž mohou být kabelové rošty připojeny jak rozebíratelně, tak i nerozebíratelně. Rameno výložníku je opatřeno dosedacími plochami, jimiž výložník doléhá na ložiska upevněná po obou stranách svislice kabelového...

Svislice kabelového mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221351

Dátum: 15.02.1986

Autori: Holtzhausen Albrecht, Vykypěl Jan, Kloeppel Friedrich, Veselý Vladimír

Značky: svislice, mostů, kabelového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká svislice kabelového mostu, jež je součástí příhradového nosníku a současně slouží k upevnění výložníků pro kabelové rošty. Prut svislice kabelového mostu je vytvořen nejméně jedním profilem a na vnitřní a vnější straně prutu svislice jsou pro každé patro kabelových roštů připojena společná ložiska pro upevnění výložníků, jež jsou opatřena nejméně dvěma podlouhlými svislými otvory a jež jsou na vnitřní a na vnější straně prutu...

Zařízení na zatahování kabelů v šachtě kabelového mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220248

Dátum: 15.11.1985

Autori: Veselý Vladimír, Vykypěl Jan

Značky: zařízení, šachtě, kabelů, mostů, kabelového, zatahování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na zatahování kabelů v kabelových šachtách, u nichž jsou v zakřivené části trasy kabelového rozvodu stejné obloukové rošty, jednotně uložené na výložnících, z jejichž konců vyčnívají šrouby. Při zatahování kabelů v zakřivených částech trasy kabelového rozvodu jsou zařízení na zatahování kabelů namáhána a dochází k poškození kabelových roštů a plášťů kabelů. Podstata zařízení spočívá v tom, že se skládá z obloukového...

Způsob výměny znehodnocených kabelových roštů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220247

Dátum: 15.11.1985

Autor: Veselý Vladimír

Značky: kabelových, znehodnocených, roštů, provádění, zařízení, výměny, tohoto, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob výměny znehodnocených kabelových roštů a zařízení pro provádění tohoto způsobu. Vynález se týká oblasti rozvodů elektrické energie, zejména v průmyslových závodech. Kabely ležící na znehodnoceném kabelovém roštu se podloží pláty, pomocí pomocného zařízení se pláty i s kabely vysunou ve vertikálním směru a znehodnocený kabelový rošt se vymění za nový. Zařízení je tvořeno dvojicí pomocných nosníků (11) opatřených nejméně na...

Stavebnice pro vytváření pater kabelových roštů v križovatkách kabelových mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220246

Dátum: 15.11.1985

Autori: Veselý Vladimír, Kaďourková Božena, Řádek Milan

Značky: mostů, križovatkách, kabelových, pater, roštů, stavebnice, vytváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavebnice, jejíž dílce slouží k vytváření jednotlivých pater kabelových roštů, především v křižovatkách kabelových mostů. Běžně vyráběné kabelové rošty nejsou vhodné pro vybavení prostorů křižovatek a vynález řeší jednoduchým způsobem i složitá uspořádání pater pomocí dílců stavebnice. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hlavní obdélníkové roštové dílce a zakřivené roštové dílce mají na svých koncích úložné patky, kterými se...

Šachta kabelového mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220245

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vykypěl Jan, Veselý Vladimír

Značky: šachta, mostů, kabelového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šachty kabelového mostu, u níž slouží k převedení pater kabelových roštů z přilehlé mostní konstrukce do svislého nebo šikmého směru zakřivené kabelové rošty, výložníky a stojiny. Prostorové uspořádání kabelových roštů, výložníků a podpěrných nosníků určuje jednoduchost konstrukce šachty a dovoluje účelné využití montážních přípravků pro ukládání kabelů. Šachta kabelového mostu má výhodu v tom, že kabelové rošty přecházejí z...

Zařízení na ukládání kabelů v kabelové šachtě, zejména u kabelových mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220209

Dátum: 15.11.1985

Autori: Maus Otfried, Vykypěl Jan, Veselý Vladimír

Značky: kabelové, ukládání, šachtě, kabelů, zejména, kabelových, mostů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na ukládání kabelů v kabelové šachtě na patra svisle zakřivených kabelových roštů, se stejnými oblouky v patrech. Účelem vynálezu je odstranění namáhání kabelových roštů a výložníků, které vzniká při zatahování kabelů v obloucích. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na šikmé, vzájemně rovnoběžné tyče jsou rozebíratelně přiložena vodítka zakřiveného nosníku s kladkami pro zatahování kabelů. Tyče a vodítka mohou být...

Způsob využití odpadního kysličníku uhličitého a čpavku unikajícího z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226891

Dátum: 01.10.1985

Autori: Bošina Bohuš, Štros Antonín, Homolka Václav, Křepelka Jan, Mohyla Oldřich, Veselý Vladimír, Urban Pavel

Značky: zpracování, uhličitého, využití, kysličníku, čpavku, výrobe, způsobu, uranového, provádění, procesu, zařízení, koncentrátů, odpadního, alkalických, eluátů, způsob, unikajícího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob využití kysličníku uhličitého a čpavku, které unikají z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu, pro přípravu uhličitanu amonného a uhličitanu sodného a zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho účelem je dosažení úspory uhličitanu sodného a čpavku, které jsou přidávány do elučního roztoku, za současného urychlení procesu eluce a příznivého ovlivnění životního prostředí. Podstata způsobu podle...

Přechodová konstrukce kabelového mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217363

Dátum: 01.09.1984

Autori: Veselý Vladimír, Vykypěl Jan, Kloeppel Friedrich

Značky: přechodová, mostů, konstrukce, kabelového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přechodové konstrukce kabelového mostu, které je připojena k nosné konstrukci kabelového mostu zejména když je nutno dodatečně provést odbočení kabelů ze stávajícího kabelového mostu. Podél boční stěny kabelového mostu jsou na úrovních pater kabelových roštů kabelového mostu umístěny kabelové rošty, na něž přechází kabely zevnitř mostu. Vnější kabelové rošty jsou připojeny na stojiny kabelového mostu. Boční šachta kabelového...

Kabelová lávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 224191

Dátum: 01.07.1984

Autori: Veselý Vladimír, Kloeppel Friedrich, Löschner Wolfgang, Vykypěl Jan

Značky: kabelová, lávka

Zhrnutie / Anotácia:

Kabelová lávka s kabelovými rošty uloženými na výložnících a tvořenými dvěma rovnoběžně uspořádanými nosníky, mezi nimiž jsou upevněny příčky, vyznačená tím, že vodorovně probíhající ramena (41) obou podélných nosníků (4) jsou vzájemně spojena příčkami (5) pro vytvoření horní plochy kabelového roštu (2) a svisle pobíhající ramena (42) obou podélných nosníků (4)jsou uložena svými konci na výložnících (3) kabelové lávky (1), přičemž na vnějších...