Veselý Stanislav

Rekuperačné zariadenie na následné využitie odpadového tepla vznikajúceho pri prevádzke turboagregátu so spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5657

Dátum: 04.03.2011

Autori: Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří, Toth Alexandr, Sláma Jiří, Veselý Stanislav, Procházka Miloš, Doležal Lubomír, Poslušný Gustav

MPK: F02C 7/00, F28F 1/00

Značky: využitie, následné, spaľovacou, prevádzke, tepla, rekuperačné, vznikajúceho, zariadenie, turbínou, odpadového, turboagregátu

Text:

...na napojenie na výfukový trakt turboagregátu.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla uložený (v závislosti na miestnych podmienkach a dispozícií stávajúceho zariadenia) na nosnej konštrukcii výmenníkov. Na rúrkový výmennik nadväzujúci spalinový a vzduchový potrubný systém je usporiadaný vnútri haly s minimálnym počtom ohybov a tepelnej dilatácie tohto systému sú kompenzované vlnovcovýrni kompenzátorrni.V inom výhodnom uskutočnení...

Zariadenie na využitie odpadového tepla zo spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5384

Dátum: 08.03.2010

Autori: Veselý Stanislav, Toth Alexandr

MPK: F02C 6/18, F02C 7/08

Značky: využitie, tepla, turbiny, spaľovacej, zariadenie, odpadového

Text:

...s plynovým dúchadlom 7 na prepravu zenmého plynu vedeného plynový potrubím 8 diaľkového plynovo 10du. Kompresor 3 je priebežným potrubím 9, sčasti usporiadaným v regenerátore 10, spojený so spaľovacou komorou 11 na spaľovanie zemného plynu, ktorá je vstupným potrubím 12 prepojená s vysokotlakovou turbínou 4, medzi ktorú a nízkotlakovou turbínou 5 je prevádzací kus 13. Na výstupnú časť nízkotlakovej turbíny 5 je pripojené potrubie 14, ktoré je...

Zámka statorových lopatiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5039

Dátum: 06.11.2008

Autori: Saňka Jan, Parýzek Stanislav, Veselý Stanislav

MPK: F01D 9/02, F01D 17/00

Značky: statorových, zámka, lopatiek

Text:

...podľa stavu techniky, obr. 2 predstavuje lopatku na uloženie do zámky podľa obr. 1, obr. 3 je detailom drážky V lopatke, obr. 4 predstavuje rez lopatkou z obr. 2, obr. 5 je čelný pohľad na medzemík ako sa používa v zámke podľa stavu techniky, obr. 6 je pohľad z boku na medzemík z obr. 5, obr. 7 je pohľad na medzemík z obr. 5 zhora, obr. 8 predstavuje pohľad na celé statorové koleso so zárnkami podľa technického riešenia, obr. 9...

Horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9744

Dátum: 14.08.2007

Autori: Vinogradov, Poslušný Gustav, Zacharov, Veselý Stanislav

MPK: F23D 14/64, F23D 14/58, F23C 7/00...

Značky: horák

Text:

...odstraňuje do značnej miery horák, obsahujúci vonkajší valcový plášť, Iopatkový vírič s lopatkami a rúrkou na prívod paliva, ktoré tvoria spolu kruhovú zmiešavaciu komoru, kde za lopatkami je usporiadané zariadenie na prívod paliva vtvare rúrok spozdĺžne rozloženými otvormi na prívod paliva do zmiešavacej komory, kde sú rúrky sú umiestnené paralelne s osou horáka a dĺžka L rúrok opatrených otvonni na prívod paliva do zmiešavacej...

Spôsob spaľovania paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11542

Dátum: 30.03.2007

Autori: Zacharov, Vinogradov, Poslušný Gustav, Veselý Stanislav

MPK: F23D 11/10, F23R 3/28, F23D 14/64...

Značky: paliva, spôsob, spaľovania

Text:

...je nainštalovaný prívod paliva, distribučné zariadenie s tromi menšími otvormi (alebo tromi skupinami otvorov) na prívod paliva do pred komory, pričom otvory (skupina otvorov) sú usporiadané vo vzájomných odstupoch v osy komory a sú tu osové rozstupy od bližších po vzdialenejšie otvory (skupiny otvorov) od výstupu zpred komory zodpovedajúce vzdialenosti L 1 a L 2. Pri rozdelení prúdu paliva na jednotlivé pramene (skupiny prameňov) a ich...

Ložisko rotora spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3026

Dátum: 06.11.2001

Autori: Procházka Miloš, Klusáček Jiří, Sláma Jiří, Janištin Václav, Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav

MPK: F01D 25/16, F01D 25/26

Značky: spaľovacej, ložisko, turbiny, rotora

Text:

...turbíny, ktorý by ipo zvýšení teploty umožnil súčasnú dilatáciu tak úložných turbín, tak aj ložiska, a aby sa tým zamedzilo poškodeniu britových upchávok.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery ložiska rotora spaľovacej turbíny podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že ložiskový stojan jeuchytený na spodnej ploche nosičov uložených v deliacej rovine skrine turbíny.Prehľad obrázkov na ýkreseTechnické...

Ovládacie zariadenie na dávkovanie paliva pri spaľovacej turbíne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2992

Dátum: 08.10.2001

Autori: Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš, Ecler František, Chronek Oldřich, Sláma Jiří

MPK: F02C 9/28, F02C 7/232

Značky: zariadenie, ovládacie, dávkovanie, paliva, turbíne, spaľovacej

Text:

...krokovo prestaviteľný elektromotor, ktorý je napojený na palivový regulačný ventil. Toto usporiadanie umožní riadiť všetkyprevádzkovéy režimy sústroja tak, že prietok paliva do spaľovacej komory je regulovaný za všetkých režimov plynulo a teplota pre turbínou nekolíše viac nežPrehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je ďalej opísanć pomocou výkresu, na ktorom obr. l predstavuje schému ovládacieho zariadenia podľa stavu techniky a obr. 2...

Spaľovacia turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2990

Dátum: 08.10.2001

Autori: Veselý Stanislav, Chronek Oldřich, Sláma Jiří, Procházka Miloš, Ecler František, Strejček Jaroslav

MPK: F02C 7/268

Značky: spaľovacia, turbina

Text:

...systém je teda predstavovaný dvomi samostatnými zariadeniami, ktoré majú v priebehu najazdenia každý svoju presne určenú úlohu, ktorú plnia v danom poradí. Sú súčasťou jedného (predného) ložiskového stojanu. Každé je vybavené svojim elektromotorom, svojim zasúvacím avysúvacím zariadením na pripojenie krotoru turbiny a svojim ovládaním.Cieľom technického riešenia je predstaviť štanovacie zariadenie, ktoré by boloschopné plynule prechádzať aj...

Zariadenie na prerozdeľovanie tepelného spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2989

Dátum: 08.10.2001

Autori: Toth Alexander, Procházka Miloš, Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří, Veselý Stanislav, Sláma Jiří

MPK: F01D 5/12

Značky: zariadenie, prerozdeľovanie, spádu, tepelného

Text:

...úkreseTechnické riešenie bude ďalej opisané pomocou výkresu, na ktorom obrázokpredstavuje schematický pohľad na uloženie lopatiek na rotor spaľovacej turbíny.Na obrázku je znázomená dvojica lopatiek l zlopatkovania rotora. Lopatka l pozostáva znábehovej hrany g pri päte aodtokovej hrany ą pri špici, ktore sú spojené myslenou, ale na obrázku naznačenou spojnicou. Pri overovaní sa zistilo, že požadovaných výkonov možno dosiahnut vtedy, ak sú...

Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2988

Dátum: 08.10.2001

Autori: Sláma Jiří, Toth Alexander, Veselý Stanislav, Procházka Miloš, Klusáček Jiří, Strejček Jaroslav

MPK: F02C 7/10

Značky: turbinách, zariadenie, spalovacích, tepla, regeneráciu

Text:

...strane spalín sa nezvýši nadPrehľad obrázkov na úkresoch Technické riešenie bude ďalej opísané pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému spaľovacej turbíny s umiestnením zariadenia podľa technického riešeniaa obr. 2 znázorňuje detail funkčnej časti zariadenia.Na obr. 1 je znázomená schému spaľovacej turbíny l, konkrétne spaľovacej turbíny typu GT 750-6 s plynovým kompresorom. Zo schémy je zrejmé, že sa využíva teplo obsiahnuté vo...

Rotor spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2987

Dátum: 08.10.2001

Autori: Janištin Václav, Sláma Jiří, Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš, Klusáček Jiří

MPK: F01D 5/00, F16B 4/00

Značky: turbiny, rotor, spaľovacej

Text:

...rotora 5 200 min. Prevádzka pri otáčkach 5 500 min by znamenala zníženie prevádzkovej bezpečnosti pomer uvoľňovacích otáčok k prevádzkovým by poklesol na hodnotu 1,1, čo je nevyhovujúce.Cieľom technického riešenia je teda predstavit vysokotlakový rotor spaľovacejturbíny, ktorý by umožnil zvýšiť jeho otáčky.-2 Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery rotor podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že rotor...

Vnútorný chladiaci systém spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2986

Dátum: 08.10.2001

Autori: Veselý Stanislav, Klusáček Jiří, Sláma Jiří, Janištin Václav, Procházka Miloš, Strejček Jaroslav

MPK: F02C 7/18, F01D 25/14

Značky: turbiny, chladiaci, systém, spaľovacej, vnútorný

Text:

...chladiaci účinok privádzaného chladiacehovzduchu aj pri jehovyššej teplote.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému chladiaceho systému spaľovacej turbíny podľa stavu techniky aobr. 2 predstavujechladiaci systém podľa technického riešenia.Na obr. 1 je znázomený schematický rez spaľovacou turbinou s chladiacim systémom podľa stavu techniky. Sú tu vyznačené...

Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach s vodorovným výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2669

Dátum: 09.10.2000

Autori: Procházka Miloš, Sláma Jiří, Strejček Jaroslav, Veselý Stanislav

MPK: F02C 7/08

Značky: vodorovným, zariadenie, turbinách, spalovacích, výmenníkom, regeneráciu, tepla

Text:

...vyznačuje odolnosťou proti stratetesnosti vplyvom vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri opakovaných štartoch .turbíny a dlhou životnosťou. Zároveň je možné zachovat doterajšie dispozičnéPrehľad obrázkov na gkresoch Technické riešenie bude ďalej priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1predstavuje schematický pohľad na zariadenie podľa technického riešenia pripohľade zhora a obr. 2 znázorňuje rovnaké zariadenie pri pohľadu zboku.Na...

Zariadenie na regeneráciu tepla vznikajúceho pri prevádzke spaľovacej turbíny GT 750-6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2573

Dátum: 11.07.2000

Autori: Klusáček Jiří, Sláma Jiří, Toth Alexander, Veselý Stanislav, Poslušný Gustav, Strejček Jaroslav, Doležal Lubomír, Procházka Miloš

MPK: F02C 7/10, F02C 7/08

Značky: 750-6, spaľovacej, regeneráciu, vznikajúceho, prevádzke, zariadenie, tepla, turbiny

Text:

...vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri štartoch turbiny adlhou životnosťou. Zároveň možno zachovat dispozičné usporiadanie aparátov, ktoré pri zachovaní umiestnenia súčasného sacieho traktu a olejových chladičov umožňuje napojenie na potrubný systém vnútri haly s minimálnym počtom ohybov.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla postavený na valcovom predĺžení p|ášta výmenníka a naňho nadväzujúci potrubný systém je...

Spôsob spaľovania palív a spaľovacia komora na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278077

Dátum: 08.12.1993

Autori: Poslušný Gustav, Sokolov Konstantin Jurevič, Sudarev Anatolij Vladimirovič, Vinogradov Jevgenij Dmitrijevič, Akulov Vladimír Alexejevič, Zacharov Jurij Ivanovič, Veselý Stanislav, Treťjakov Sergej Ivanovič

MPK: F23R 3/06, F23R 3/04, F23R 3/02...

Značky: komora, spaľovania, tohto, spaľovacia, palív, spôsobu, uskutočnenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spaľovania palív v čiastočne uzavretom priestore, do ktorého sa z čelnej uzavretej strany čiastočne uzavretého priestoru privádza palivo a vzduch a z opačnej strany vystupujú splodiny spaľovania. Do čiastočne uzavretého priestoru sa privádza prídavný vzduch do oblasti maximálnych teplôt. Spaľovacia komora na uskutočnenie uvedeného spôsobu obsahuje plamenec (1) a čelo (2), v ktorom sú uložené horáky (3), z ktorých väčšina je rozmiestnená...

Výkyvné rameno manipulátoru k otryskávání velkorozměrných svařenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 255036

Dátum: 15.02.1988

Autori: Veselý Stanislav, Burda Václav

MPK: B24C 3/06

Značky: svařenců, otryskávání, velkorozměrných, výkyvné, manipulátoru, rameno

Text:

...spolehlivou funkci manipulátoru a vyznačuje se dlouhou životností a malým opotřsbením mechanických částí.Příklad provedení výkyvného ramene je.schematícky znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr.1 je zobrazeno výkyvné rameno v bočním pohledu a na obr.2 je zobrazeno výkyvé ra meno v půdorysném pohledu.Výkyvné rameno 1 uzavřené skříňové konstrukce je.u 1 oženo na svislé přestavitelném vozíku g manípulátoru a je otočné v rozsahu úhlu gí....

Zapojenie pre sériový prenos údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242326

Dátum: 15.11.1987

Autori: Janda Luboš, Eásenský Bohusiav, Šaroun Josef, Veselý Stanislav

MPK: G08F 13/14

Značky: sériový, zapojenie, údajov, prenos

Text:

...s optickým prenosovým médiom. Blok 4 napájania je spojený výstupom 41 s blokom 1 riadenia a prispôsobovania údajov a výstupom 42 s hradlovaçím obvodom napájania 5, ktorého druhý vstup 14 je spojený s blokom 1 riadenia a prispôsobovania údajov. Výstup 51 hradlovacieho obvodu 5 napájania je spojený blokom 2 prenosových obvodov s blokom 3 digitálneho optického spoja. Činnost zapojenia je nasledovná, po výzve zo zdroja signálov, napr. z...

Manipulátor k otryskávání velkorozměrných svařenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253641

Dátum: 12.11.1987

Autori: Burda Václav, Veselý Stanislav

MPK: B24C 3/06

Značky: velkorozměrných, otryskávání, manipulátor, svařenců

Text:

...podle vynálezu jsou odstraněny všechny nevýhody dosud znýmých tryskacích zařízení. Pnostředníctvím manipulátoru lzedokonaleotryskat i největší tlakové nádoby srčlenitým povrchem,-bez potřeby dalšího ručního dočišřování přenosnou tryskecí hnbicí. Manípulátor umožňuje řízení technologického procesu vo třech režimech. Ručním řízaním, automatické - podle předem stanoveného programu a opakovací režim, při několika stejných kusech,na-pčíklad z...

Vstupní trakt směšovacího vzduchu spalovací komory plynové turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224209

Dátum: 01.09.1984

Autori: Veselý Stanislav, Stejskal Jan, Řičánek Zdeněk

Značky: trakt, turbiny, vzduchu, komory, spalovací, vstupní, směšovacího, plynové

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupní trakt směšovacího vzduchu spalovací komory plynové turbiny s plamencem a usměrňovacími plechy, vyznačený tím, že první dvojice (7) usměrňovacích plechů je uspořádána mezi válcovou vložkou (9) plamence (10) a vlastním plamencem (10), případně druhá dvojice (8) usměrňovacích plechů je uspořádána mezi pláštěm (2) a plamencem (10)