Veselý Otto

Ruční brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 241883

Dátum: 01.12.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: B60T 11/04

Značky: ruční, brzda

Text:

...uložení kladky v drážkách klece ve zvětšeném měřítku, znázorněný na obr. 4, obr. 3 představujepohled směrem P na uložení vidlice brzdového lane s částeč ným řezem, vedeným podél roviny symetrie klece, obr. 4 před- stavuje podélný řez vedený podél lomené roviny A-Aznázorněné na obr. 3 a obr. 5 představuje pohled na alternativní provedení klece posuvného čepu.Ruční brzda, znázorněná na obr. 1 je tvořena ovládací pákou lg, která je spojene...

Zařízení pro regulaci výtoků tekutiny z otvorů trubních rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251830

Dátum: 13.08.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: A01G 25/02

Značky: regulaci, trubních, otvorů, tekutiny, zařízení, rozvodu, výtoku

Text:

...vynálezu v kombinaci s centrálním způsobem řízení tlakových a priltokových režimu vody v nízkotlekých závlahových rozvodech,ovládamłch pneumomechenickými regulačními prvky, čímž se dociluje vysoké automatiznce. Výhody u regulační drenáže nebo drenáze s regulovstelným odtokem jsou v možnostech rozšíření ve stanovištnícl podmínkách půd s nižší drenážní pőrovitostí nebo malou intenzitou vzlínání podorničí, tím, že zařízení podle vynálezu lze...

Zařízení ke zkypření propustné zeminy při zahrnování drenážního potrubí strojem bezvýkopové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251401

Dátum: 16.07.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: E02B 11/02

Značky: zkypření, drenážního, bezvýkopové, technológie, potrubí, zahrnování, propustné, strojem, zařízení, zeminy

Text:

...propuetné zeminy při zehrnování drenážniho potrubí strojem bezvýkopovć technologie podle vynálezu je docilováno vyšąi úñinnosti snižením spotřeby energie v důsledku vypuätění tažného mechanizmu z provozního cyklu,sniženim pracnoetí, zjednodušením organizace výstavby a tím i vyšší efektívnosti.Příklad provedení zařízení ke zkypřeni propuetné zeminy podle vynálezu je schematícky znázorněn na připojeněm výkresu,kde je celkový pohled z...

Stabilizátor průtoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249252

Dátum: 12.03.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: E02B 11/00

Značky: průtoku, stabilizátor

Text:

...V kombinaci s centrálním způsobem řízení tlakových a průtokových režimů vody v nízkotlakých závlahových rozvodech, ovládanýoh pneumomechanickými regulačními prvky, čímž se dociluje vysoké automatizace.Výhody u regulační drenáže nebo drenáže s regulovatelným odtokem jsou V možnosteoh roz~ šíření ve stanovištních podmínkách püd s nižší hydraulickou vodivosti nebo malou intenzitou vzlínání podorničím, tím, že zařízení podle vynálezu lze...

Pneumatický uzávěr drenážního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237568

Dátum: 15.01.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: F16K 31/126

Značky: drenážního, potrubí, pneumatický, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický uzávěr drenážního potrubí, vhodný zejména pro regulaci úrovně hladiny podzemní vody v drenážní šachtě. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace hladiny podzemní vody s možností optimalizace vláhových potřeb v půdě. Podstata vynálezu spočívá ve využití pneumatického uzávěru v nadzemní nebo podzemní šachtě, přičemž tento uzávěr zamezuje průtoku vody tím,...

Způsob snížení stupně koncentrace rostlinných živin ve vodním režimu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230372

Dátum: 15.11.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: A01C 21/00, A01C 23/04

Značky: rostlinných, koncentrace, snížení, způsob, režimu, živin, stupně, vodním, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení stupně koncentrace rostlinných živin ve vodním režimu půdy, vyznačující se tím, že povrchové i podpovrchové vody s vyšší koncentrací rostlinných živin se odvádějí povrchovými nebo podpovrchovými systémy za pomoci přeronu, zdýmání či nuceným oběhem do půdního prostředí s nižší koncentrací rostlinných živin, kde tyto rostlinné živiny jsou rostlinami využívány a/nebo ukládány v půdě do zásoby, přičemž voda se sníženou koncentrací...

Vřazený pneumatický uzávěr pro drenážní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229801

Dátum: 15.09.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: F16K 7/17

Značky: uzáver, vřazený, drenážní, systémy, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vřazený pneumatický uzávěr pro bezšachtové drenážní systémy, zvláště vhodný pro regulování hladiny podzemní vody při větších spádech. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace odtékající podzemní vody zvláště v době sucha, a to s výhodou nastavením hladin podzemní vody ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohla být využita rostlinami jako spodní...

Pneumatický uzávěr drenážní šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229553

Dátum: 15.09.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: E02B 11/00

Značky: šachty, pneumatický, drenážní, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický uzávěr drenážní šachty k uzavření potrubí v drenážní šachtě, vhodný zejména pro regulaci spodní vody v drenážní šachtě s odbočkou. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace hladiny podzemní vody a možnosti této využít i pro naplavování luk a to s výhodou nastavením hladin ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohla být využita rostlinami....

Uzávěr drenážní šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217339

Dátum: 01.08.1985

Autori: Majerová Jiřina, Veselý Otto, Veselý Otakar

Značky: drenážní, šachty, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Použití uzávěru drenážní šachty přichází v úvahu u každého provozovatele drenážní soustavy s otevřenými drenážními šachtami při odvodňování a zavodňování půdy. Účelem uzávěru podle vynálezu je rychlým způsobem uzavřít drenážní potrubí v otevřených drenážních šachtách, což umožňuje jednoduchou regulaci výšky hladiny spodní vody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do drenážní šachty je vloženo rameno, na jehož spodním okraji je uchycena zátka....

Zařízení pro automatické řízení průtoku ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217126

Dátum: 01.08.1984

Autori: Veselý Otto, Matička Robert, Talacko Jaroslav

Značky: řízení, ventilem, průtoku, zařízení, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické řízení průtoku ventilem, použitelného například u melioračních sítí. Podstata vy nálezu spočívá v tom, že ovládací vstup ventilu je vedením spojen s prostorem o proměnném objemu a tvoří společně uzavřený systém naplněný tekutinou, přičemž prostor je vytvořen mezi válcem a tyčí, se kterou je válec spojen těsnicí manžetou a zároveň je válec připojen k plováku, opatřenému závažím.

Pneumatický uzávěr pro šachtové i bezšachtové drenážní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215824

Dátum: 20.12.1983

Autori: Veselý Otakar, Veselý Otto, Majerová Jiřina

Značky: bezšachtové, uzáver, pneumatický, systémy, drenážní, šachtové

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický uzávěr pro šachtové i bezšachtové drenážní systémy, zvláště vhodný pro regulování hladiny podzemní vody při větších spádech. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace odtékající podzemní vody zvláště v době sucha, a to s výhodou nastavením hladin podzemní vody ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohla být využita rostlinami jako spodní...