Veselý Jiří

Klietkový biokontaktor čističky odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278451

Dátum: 08.12.1993

Autori: Vrba František, Veselý Jiří, Koutecký Vlastimil, Pultr František

MPK: C02F 3/18, C02F 3/00

Značky: čističky, klietkový, biokontaktor, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Klietkový biokontaktor má viachrannú klietku (1). Medzi vodorovnými styčnými hranami (7) klietky (1) a krytom (3) hriadeľa (2) sú umiestnené priečky (4), ktoré majú tri rady kruhových otvorov (5), ktoré sú v rade rovín kolmých na os otáčania klietky (1). Hadicové segmenty (6) z plastu, napr. segmenty elektroinštalačných článkových rúrok v tvare otvorených slučiek sú v klietkach umiestnené tak, že vrchol oblúka slučky prechádza otvorom (5)...

Elevátorová čistička biologicky čistenej odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 277998

Dátum: 08.12.1993

Autori: Pultr František, Veselý Jiří, Koutecký Vlastimil, Vrba František

MPK: C02F 3/00

Značky: biologicky, čistenej, elevátorová, čistička, odpadovej

Zhrnutie / Anotácia:

Elevátorová čistička s vaňou (8) biozóny umiestnenou v hornej časti usadzovacej nádrže (9) vsadenej do septiku (10) má vaňu (8) biozóny nad úrovňou hriadeľa napínacej remenice (12) prehradenú priehradkou (7), ktorá má v strede spodného okraja výrez (14) a z oboch strán zaťažovacie dosky (15), ktorých bočné okraje sú vsadené medzi lišty, ktoré sú umiestnené na protiľahlých stranách vane (8) biozóny. Biokontaktory (1) sú vytvorené z vonkajších...

Způsob katalytické hydrogenolýzy hexachlorcyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268602

Dátum: 14.03.1990

Autori: Beránek Ivan, Rýdl Jaroslav, Uhlíř Miroslav, Haruda Josef, Veselý Jiří

MPK: C07C 13/18, C07C 5/02

Značky: hexachlorcyklohexanu, hydrogenolýzy, způsob, katalytické

Text:

...jsou cyklohexan a chlorovodík. Použitý molární poměr vo díku k hexachlocyklohexanu činí 8 až 60.způsobem podle vynálezu lze s výhodou pracovat kontinuálné. za uvedených reakčních podmínek dochází k hydrogenolýze vazeb mezi chlorem a uhlíkem v hexachlorcyklohexanu, uhlíkatý skelet cyklohexanu zůstává zachován. Nevznikají žádné halast~ ní látky, vedlejším produktem reakce je chlorovodík, který lze využít. Pracuje ses pevným ložcm...

Způsob katalytické hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268406

Dátum: 14.03.1990

Autori: Uhlíř Miroslav, Beránek Ivan, Rýdl Jaroslav, Haruda Josef, Veselý Jiří

MPK: C07C 15/14, C07C 5/02

Značky: hydrogenolýzy, chlorovaných, způsob, bifenylu, katalytické

Text:

...otrevč a k rychlá ztrátě aktivity.Znehodnocené transforaátorové náplně, případně odpadky vznikajíci při výrobě chlo rovaných bifenylů jsou tvořeny pestrou směsi různých izooerů. Mohou obsahovat izonery nonochlorbiľenylu, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, okta-, none-, až po dekachlordifenyl. Tyto odpadní eněsi lze zhodnotit na užitečné produkty způsobem kstalytlcké hydrogenolýzy chlorovaných bifenylů suoárního vzorce c 12 H×c 1 Y, kde...

Způsob katalytické hydrogenace hexachlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267472

Dátum: 12.02.1990

Autori: Veselý Jiří, Beránek Ivan, Dvořáková Jaroslava, Uhlíř Miroslav

MPK: C07C 5/10, C07C 13/18

Značky: hydrogenace, katalytické, hexachlorbenzenu, způsob

Text:

...katelyzátoru, k jeho otravä a k rychlé ztrátě aktivity.Uvedené nevýhody lze odstranit způsobem katalytické hydrogenace hexachlor benzenu na cyklohexan a chlorovodík podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rvekce hexachlorbenzenu s vodíkem se uskutočňuje při teplotě 180 až 350 °C, s výhodou při toplotě 220 až 28000 za atmosľćrického nebo zvýšeného tlaku do l 0 MPa na povrchu pevného nosičového katalyzátoru obsahujícího 0,1 až...

Způsob výroby 5,6-dihydro-5-azacytidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264456

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pískala Alois, Česneková Barbara, Veselý Jiří

MPK: C07H 19/12

Značky: způsob, výroby, 5,6-dihydro-5-azacytidinu

Text:

...triazinového jádra ke snižováni výtěžků. Isolace volného dihydroderivátu vzorce I se provádí s výhodou ionexovou technikou. Jako kaŕboxylová kyselina se osvědčila komerčné dobře dostupná kyselina octová. Jelikož blokovaný 5-azacytidin je citlivějši vůči hydrolýze než volný 5-azacytidin, je vhodné redukci blokovaných nukleosidů provádět ve směsi karboxylové kyseliny a 2,2-dimethoxypropanu, který zaručuje bezvodnost reakčniho prostředí....

5,6-Dihydro-5-azauridin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264455

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pískala Alois, Veselý Jiří, Česneková Barbara

MPK: C07H 19/12

Značky: 5,6-dihydro-5-azauridin, způsob, výroby

Text:

...provedení, aniž se na tyto jakkolivSměs kyseliny octové (5 ml) a 2,2-dimethoxypropanu (2 ml) se ponechá 24 hodiny stát při teplotě místnosti v uzavřené bañce. Pak se přidá postupně práškový zinek (0,65 g) a kovalentni adukt 2,3,5-tri-O-benzoyl-5-azauridinu s methanolem (0,590 g 1 mmol). Směs se 7 hodin intensivně magneticky michá při teplotě místnosti a nerozpustný materiál se odsaje přes fritu. Materiál na frítě se promyje postupně...

2-Deoxy-5,6-dihydro-5-azacytidin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264454

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pískala Alois, Veselý Jiří, Česneková Barbara

MPK: C07H 19/12

Značky: 2-deoxy-5,6-dihydro-5-azacytidin, způsob, výroby

Text:

...s anorganickou či organickou kyselinou, se provádí roztokem alkoxidu alkalickéno kovu i V alkanolu s 1 až 4 atomy uhliku, s výhodou methoxidem sodným v methanolu.V dálšim je vynález bliže objasněn V přikladech provedení, aniž se na tyto jakkolivSměs kyseliny octové (5 ml) ą 2,2-dimethoxyptopanu (2 ml) se ponechá 24 hodin stát při teplote mistnosti V uzavřené baňce. Pak se přidá postupně práškový zinek (0,65 g) a 2-deoxy-3,5-di-o-p-to 1...

Detergent určený zejména k dekontaminaci radioaktivně zamořených předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257963

Dátum: 15.07.1988

Autori: Haumer Jaroslav, Veselý Jiří, Procházka Karel, Tejnecký Miloslav, Vaněk Karel, Vaňura Petr, Gála Jan, Fidler Josef, Novák Jan, Konečný Ctirad, Moravcová Želmíra, Dřízal Zdeněk

MPK: C11D 1/83

Značky: detergent, určený, dekontaminaci, radioaktivně, předmětů, zamořených, zejména

Text:

...prostředek, antiredepoziční přísadu a bělicí příaadu. Hlavní výhody detergentu, určeného zejména k dekontaminaci radioaktivně zamořených textilií, spočívají v tom, že se podstatné zlepší dekontaminace textilií,takže poklesne podíl prádla, vyřazovaného jako pevný radioaktivní odpad a že při čištění vzniklých odpadních vod destilací se prakticky odstraní pěnění a přestřiky, čímž se značné zvýši dekontaminační faktor destilace.Další výhodou...

Způsob dekontaminace tkanin a plastikátů praním s následným čištěním odpadních vod destilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 257962

Dátum: 15.07.1988

Autori: Veselý Jiří, Novák Jan, Moravcová Želmíra, Gála Jan, Tejnecký Miloslav, Vaněk Karel, Dřízal Zdeněk, Fidler Josef, Vaňura Petr, Procházka Karel, Konečný Ctirad

MPK: G21F 9/00

Značky: destilaci, tkanin, dekontaminace, praním, odpadních, plastikátů, následným, čištěním, způsob

Text:

...odstraní pěnění a přestřiky, a tím se značně zvýší dekontaminsční fsktorl Další výhodou je, že se omezí pěnění v pračkách a sníží spotřeba energie. V jaderných elektrárnách se používá k praní demineralizované vody a proto je při použití komerčních pracích prostředků pěnění příliš vysoké. Dosavadní prací technologie vyžaduje teplotu praní 90 °C a je tedy energeticky náročná. Naproti tomu při praní způsobem podle vynálezu stačí teplota...

Zapojení pro generování a snímání stavů dvoudrátového dálnopisného vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257960

Dátum: 15.07.1988

Autori: Železný Jan, Chalupský Václav, Suchý Radim, Veselý Jiří, Švejstil Jaroslav, Dvořáková Galina

MPK: G08C 19/02

Značky: dvoudrátového, dálnopisného, vedení, zapojení, snímání, stavu, generování

Text:

...glavanicky oddělujícího spínacího obvodu lg je spojen s výstupem druhého součinového hradla lg, přičemž první vstup součinového hradla lg je spojen se vstupní svorkou ll, určenou k přivedení signálu volby a vysílaných dat a první vstup eoučinového hradla lg je spojen se vstupní svorkou lg zapojení, určenouk přepínání linkového proudu a konečně druhé vstupy součinových hradel lg a lg jsou vzájemně spojeny a připojeny ke vstupní svorce lg,...

Zapojení pro generování a snímání stavů čtyřdrátového dálnopisného vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257959

Dátum: 15.07.1988

Autori: Železný Jan, Chalupský Václav, Dvořáková Galina, Suchý Radim, Švejstil Jaroslav, Veselý Jiří

MPK: G08C 19/02

Značky: snímání, čtyřdrátového, dálnopisného, vedení, zapojení, stavu, generování

Text:

...c-drátu dálnopisného vedení a jehož druhý vstup lg je spojen s anodou diody łł a dále výstup izolačního přenosového členu lg je spojen se vstupem tvarovaoího obvodu lg. jakož i výstup izolačního přenosového členu lg je spojen se vstupem tvarovacího obvodu li, přičemž výstup tvarovaoího obvodu lg je spojen se vstupem łäł multiplexoru lg a výstup tvarovacího obvodu lg je spojen se vstupem lži multiplexoru lg, další dva vstupy multiplexoruz...

Zařízení pro podélné rozřezávání pásek, zejména filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254602

Dátum: 15.01.1988

Autor: Veselý Jiří

MPK: G03D 15/04

Značky: zařízení, pásek, filmu, zejména, podélné, rozřezávaní

Text:

...prstenci kruhových tvarů, mezi nimiž jsou uloženy kotoučové nože s plným tvarem po celém ohvodě, přičemž unášecí kladka je opatřena pružinou a vodící kladka obsahuje zvýšené vnější okraje snímatelných prstenců. Poloha vodicí kladky na čepu je ustavena pomocí matice. Unášecíkladka je odpružena pružinou tak, aby její okraje zapadaly mezi zvýšené vnější okraje snímateląných prstenců vodicí kladky. Kotoučové nože unášecí a vodioí kladky...

Kapalné a pastovité detergenty s dekontaminační účinností pro toxické a radioaktivní kovy a jejich sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253984

Dátum: 17.12.1987

Autori: Veselý Jiří, Kaufman Karel, Gála Jan, Dřízal Zdeněk, Vaněk Karel, Konečný Ctirad, Tejnecký Miloslav, Vaňura Petr, Novák Jan, Procházka Karel, Tolman Jiří, Fidler Josef, Klecan Václav, Vavřín Jan, Moravcová Želmíra

MPK: C11D 3/32, C11D 3/33

Značky: toxické, sloučeniny, kapalné, dekontaminační, pastovité, jejich, rádioaktivní, detergenty, účinnosti

Text:

...sloučenin, kterépzvyšují chelatační tenzidy účinnost suspenzních typů detergentůvlivem svého působení ve formě přenašeče iontů. Chelatační látky aplikované v nových detergentech jsou tenzídy betainového typu, po kterých je známe, že jsou podstatné inertnější k pokožce než běžné typy tenzidů. To potvrdily 1 klinické testy sledování dráždivos ti a zásahu do fyziologie kůže, kde např. aplikace šamponu se 4hmot.kokosamidu kyseliny...

Zapojení pro vyhodnocení priority asynchronních přerušovacích požadavků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251559

Dátum: 16.07.1987

Autori: Veselý Jiří, Dvořáková Galina, Švejstil Jaroslav, Suchý Radim, Železný Jan, Chalupský Václav

MPK: G06F 7/10

Značky: asynchronních, zapojení, přerušovacích, požadavků, priority, vyhodnocení

Text:

...R všech následujících klopných obvodu typu R-S.Zapojením podle vynálezu se dosáhne toho, že potřeba materialu je úměrná množství zpracovávaných přerušovacích požadavků, pomineme-li společný vyhodnocovací obvod l, který tvoří méně než dvě pouzdra běžných integrovaných obvodú. Další účinek zapojení se projeví v tom,že doba, potřebné pro zpracování přerušovaoiho požadavku odpovídá průchodu osmi loqickými stupni a neprodlužuje se v závislosti na...

Zapojení datového registru pro rychlou destruktivní pameť

Načítavanie...

Číslo patentu: 238153

Dátum: 01.05.1987

Autori: Dvořáková Galina, Železný Jan, Suchý Radim, Chalupský Václav, Švejstil Jaroslav, Veselý Jiří

MPK: G06F 9/28

Značky: datového, destruktivní, paměť, registru, zapojení, rychlou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro operační paměti s magnetickými jádry, nebo vrstvami. Omezuje na minimum spoždění ve zpětnovazebné cestě dat, vedoucí z výtupu zpět na vstup operační paměti tím, že zpětnovazební cesta dat se všemi nutnými obvody, přináležejícími registru je překlenutá cestou, vedoucí přímo z výstupu paměti na její vstup.

Způsob výroby vločkového grafitu z emisí metalurgických provozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250131

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kříž Václav, Vidlář Jiří, Veselý Jiří

MPK: C01B 31/04

Značky: vločkového, emisí, způsob, grafitu, výroby, metalurgických, provozu

Text:

...flotací o-dděleného koncentrátu a oxid železitý k samostatnému zpracování a technologickú voda z promývání vylouženého, flotací odděleného koncentrátu a voda kondenzační z regenerace se zavádí do stupně prípravy k loužení.Tepelný rozklad chloridu železnatého a železitého v oxidačním prostředí probíhá za vzniku kysličníku železitého a plynného chlorovodíku, který je absorbován do vody za vzniku kyseliny solné.Výhodou způsobu výroby vločkového...

Nauhličovadlo oceli při její výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 248389

Dátum: 12.02.1987

Autori: Veselý Jiří, Melecký Jan, Svozil Jan, Hocko Michal

MPK: C21C 5/28

Značky: výrobe, oceli, nauhličovadlo, její

Text:

...měrná hmotnost, což způsobuje jeho vyplouvání na hladinu ocele a jeho nekontrolovatelné vm/nołívání na strusce.V důsledku praněnlivostí těchto základních veličín dochází ke značnému rozptylu v propalech uhlíku, což má za následok problémy v zajištění požadovaného chemického složení oceli a tím i značný výskyt překolkovaných taveb.Uvedené nevýhody stávajících nauhličovadel oceli se adstraní nauhličovadlsm podle vynílezu, jeho podstata...

Zapojení pro rychlé vyhodnocení více přerušovacích požadavků s respektováním priority

Načítavanie...

Číslo patentu: 232504

Dátum: 15.08.1986

Autori: Chalupský Václav, Švejstil Jaroslav, Suchý Radim, Veselý Jiří, Dvořáková Galina, Železný Jan

MPK: G06F 11/34

Značky: respektováním, vyhodnocení, zapojení, rychle, požadavků, více, přerušovacích, priority

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro počítačové systémy, pracující v reálném čase, číslicově řízené měřicí ústředny apod. Zapojení sestává z kaskády klopných obvodů typu "D", zapojené tak, že výstup každého klopného obvodu kaskády je spojen se vstupem "C" následujícího klopného obvodu kaskády. Na vstupy "D" jednotlivých stupňů kaskády jsou přivedeny jednotlivé přerušovací požadavky. Vyhodnocení priority spočívá v tom, že se kaskáda postupně překlápí až k...

6-Amino-5-azacytosinové nukleosidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229068

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čihák Alois, Pískala Alois, Veselý Jiří

MPK: C07H 19/12

Značky: způsob, jejich, 6-amino-5-azacytosinové, nukleosidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

6-amino-5-azacytosinové nukleosidy obecného vzorce I, kde R1 je volný glykosyl.

Způsob přípravy 5-azacytosinových nukleosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221103

Dátum: 15.01.1986

Autori: Čihák Alois, Veselý Jiří, Pískala Alois

Značky: 5-azacytosinových, způsob, přípravy, nukleosidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 5azacytosinových nukleosidů obecného vzorce I kde R1 značí volný nebo chráněný glykosyl, R2 vodík, alkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, halogenalkyl s 1 až 6 atomy uhlíku, aralky1 se 7 až 12 atomy uhlíku, fenyl, R3 a R4 stejné nebo různé značí atomy vodíku, alkyly s 1 až 6 atomy uhlíku nebo aralkyly se 7 až 12 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se roztok chráněného glykosy1isokyanátu obecného vzorce II Rl`-N=C=O (ll), kde R1` je chráněný...

Způsob výroby vločkového grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226845

Dátum: 01.09.1985

Autori: Zemánek Jaroslav, Veselý Jiří, Kříž Václav, Neiser Jan, Procháska František, Král Jiří, Vidlář Jiří, Čížek Jan, David Jiří

Značky: způsob, výroby, grafitu, vločkového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vločkového grafitu z předupravených tuhých emisí, uvolněných při přelévání surového železa a oceli nebo litiny do pánví a mísičů v hutních provozech, vyznačený tím, že předupravená tuhá emise se louží v roztoku 0,5 až 2 molární kyseliny chlorovodíkové nebo sírové při poměru tuhé fáze ke kapalné fázi 1 : 5 až 1 : 20 při teplotě 15 až 90 °C po dobu deseti minut až dvě hodiny.

Způsob přípravy 2′-deoxy-5-azacytidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220430

Dátum: 15.04.1985

Autori: Veselý Jiří, Pískala Alois

Značky: přípravy, 2'-deoxy-5-azacytidinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2´deoxy-5-azacytidinů obecného vzorce I kde R1 a R2 jsou buď stejné nebo různé a značí vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, vyznačený tím, že se alfa-anomery 2´deoxy-5-azacytidinů obecného vzorce II kde R1 a R2 značí totéž co ve vzorci I, hydrolyzují na formiáty N-amidino-N´-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)močovin obecného vzorce III kde R1 a R2 značí totéž co ve vzorci I, které se poté cyklokondenzují dialkylacetálem...

Rotační dávkovač kapalina a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218486

Dátum: 15.03.1985

Autor: Veselý Jiří

Značky: dávkovač, kapalina, suspenzí, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační dávkovač kapalin (suspenzí) je tvořen základním tělesem a otočným rozdělovacím diskem, v němž je rozdělovací kanálek, kterým protéká vzorkovaná kapalina (suspenze) do výtokových otvorů základního tělesa a odtéká do vzorkovacích lahví. Výhodou tohoto principu je možnost odebírání vzorků čistých kapalin i hrubě disperzních suspenzí a jednoduchost provedení. Zařízení může být využito především ke vzorkování čisté i znečištěné vody ve...

Způsob úpravy prachových úletů z ocelářských zkujňovacích zařízení ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217950

Dátum: 15.12.1984

Autori: Jeník Vladimír, Medřický Zdeněk, Veselý Jiří, Konečný Oldřich, Bubeníček Josef, Wildmann Stanislav, Pětroš Jaroslav

Značky: surovinu, zkujňovacích, kovů, úletů, způsob, prachových, zařízení, výchozí, ocelářských, výrobe, úpravy, těkavých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy prachových úletů z ocelářských pecí ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů, za kterýmž to účelem se prachové úlety v obsahu, například 3 % hmotnostních zinku, použijí několikrát za sebou jako vsázky do ocelářské pece, a to volně nebo ve směsi až do získání jejich potřebného chemického složení, například s obsahem 20 % hmotnosti zinku, olova, kadmia, cínu, sodíku a draslíku.

Zapojení pro současné čtení značených nebo děrovaných dat z nosiče informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 215718

Dátum: 15.10.1984

Autori: Dvořáková Galina, Veselý Jiří, Suchý Radim, Švejstil Jaroslav, Chalupský Václav, Železný Jan

Značky: nosiče, značených, děrovaných, informace, současné, zapojení, čtení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vstupních obvodů snímače značeného nebo děrovaného nosiče informace (např. děrného štítku), kdy jsou významové pozice datových kombinací určeny zvláštními polohovými značkami, umístěnými na témže nosiči. Datové značky se indikují pouze podle své přední hrany, od níž odvozený signál se zachycuje po dobu vzorkovacího pulzu do paměťového obvodu a odtud se přepisuje na konci vzorkovacího pulzu do následných paměťových...